Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági informatika 2001/2002. tanév II. félév Gazdálkodási szak Nappali tagozat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági informatika 2001/2002. tanév II. félév Gazdálkodási szak Nappali tagozat."— Előadás másolata:

1 Gazdasági informatika 2001/2002. tanév II. félév Gazdálkodási szak Nappali tagozat

2 MÁTRIX Bevezetés: Lineáris algebrai feladatok megoldása Excellel – mátrix és matematikai fügvények

3 Mátrix  Definálása:  Definiálása Excelben:

4 Elemekre hivatkozás

5 Mátrix elemei Mátrix elemeinek indexe: Sor – oszlopsorszámmal! Excelben hivatkozás adott sorszámú elemre: = INDEX( ) függvénnyel

6 Példa - INDEX() Olvastassuk ki az „A” mátrix 3. sorának és 1. oszlopának elemét! = INDEX(tartomány;sor;oszlop)

7 INDEX()  Táblázatban vagy tartományban található érték hivatkozását vagy értékét adja vissza.  2 alakja van a függvénynek: 1.Hivatkozásos: mindig hivatkozást ad eredményül INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;ter ület_szám) 2.Tömbös: értéket vagy értékek tömbjét adja eredményül INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám)

8 INDEX( tömb;sor_szám;oszlop_szám )  Táblázat vagy tömb azon elemének értékét adja vissza, amelyet a sorszám és oszlopszám mint index meghatároz.  Paraméterei:  Tömb:Cellatartomány v. tömbállandó  Sor_szám: tömb azon sorának sorszáma, melyből az értéket meg szertnénk kapni  Oszlop_szám:tömb azon oszlopának sorszáma, melyből az értéket meg szertnénk kapni Tömb: Akkor használjuk, amikor egy képletnek több eredményt kell visszaadnia, illetve ha a függvény sorokban vagy oszlopokban elrendezett argumentumokkal dolgozik. A tömbtartomány olyan cellák tartománya, amelyeknek a képlete közös; a tömbállandó állandók olyan csoportja, amely a képletekben argumentumként használható.)

9 Példák – Index tömbös alkalmazása =Index(Tartomány;3;1) ={Index(Tartomány;0;1)} TÖMBKÉPLET! ! ! Ha a függvény sorszám illetve oszlopszám paramétereként 0 adunk meg és tömbképletként alkalmazzuk, az adott srsz. (ami nem nulla) oszlop ill. sor összes elemét jeleníti meg!

10 INDEX() - Hibaüzenet A sor_szám és az oszlop_szám értékének tömbön belüli cellára kell mutatnia, ellenkező esetben az INDEX függvény a #HIV! hibaértéket adja vissza.

11 INDEX( hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám; terület_szám )  Hivatkozást ad eredményül; más képletek ennek megfelelően kezelik.  Paraméterei:  Hivatkozás: Egy vagy több cellatartományra való hivatkozás.  Ha nem összefüggő tartományt adunk meg hivatkozásként, akkor a hivatkozást zárójelek közé kell tenni  Sor_szám: A hivatkozásban annak a sornak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni.  Oszlop_szám: A hivatkozásban annak az oszlopnak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni.  Terület_szám: A hivatkozásnak azt a tartományát jelöli ki, amelyből a sor_szám és oszlop_szám által meghatározott eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Az első kijelölt vagy megadott terület az 1-es számú, a következő a 2-es számú stb. Alapértéke = 1

12 Példa – INDEX() =INDEX((tartomány1;tartomány2);1;3;2) •Tartomány1: A mátrix •Tartomány2: B mátrix •1: sorszám •3: oszlopszám •2: kijelölt tartományok közül a második, azaz a B mátrix

13 Cellahivatkozás létrehozása  =CÍM (sor_szám;oszlop_szám;típus;a1;munkalapnév)  A megadott sor- és oszlopszám alapján szövegállandóként állítja elő a megfelelő cellacímet.  Paraméterei:  Típus:1(alapértelmezett):abszolút;2:absz. Sor és rel. oszlophivatkozás;3: Rel. Sor és absz. oszlophivatkozás;:4:Relatív;  A1: IGAZ: A1 típusú hivatkozás ha HAMIS, akkor S1O1 típusú hivatkozás  Munkalapnév: Szöveges érték, mely a külső hivatkozásként használandó munkalapnevet adja meg. Ha hiányzik, akkor a függvény nem használ munkalapnevet.

14 Példa - CÍM() =CÍM(2;3) =CÍM(2;3;4) =CÍM(2;3;;HAMIS) =CÍM(2;3;;;”Füzet”)

15 Tartomány oszlopainak - sorainak száma  = OSZLOPOK(tömb)  = SOROK (tömb)

16 Műveletek mátrixokkal

17 Mátrix műveletek  Összeg {=tömb1 +tömb2}  Különbség {=tömb1 -tömb2}  Konstanssal való szorzás {= c*tömb}  Szorzat = MSZORZAT(tömb1;tömb2)

18 Példa - Szorzat ={MSZORZAT(„A” mátrix;”B” mátrix)} ={MSZORZAT(„B” mátrix;”A” mátrix)}

19 MSZORZAT()  Tömbképlet!  Ha a szorzatmátrixnak nagyobb területet jelölünk ki, akkor a felesleges cellák értéke #HIÁNYZIK hibaüzenet lesz; valamint nem figyeli a program azt sem, ha kisebb tartományt jelöltünk ki!

20 Mátrix Inverze  =INVERZ.MÁTRIX (tömb) •Oszlopok száma meg kell, hogy egyezen a sorok számával – ekkor van értelme az inverznek – ha ez nem teljesül, akkor #ÉRTÉK üzenet jelenik meg! •A függvény értéke #Szám, ha nem végezhető el az inverz művelet (Akkor nem végezhető el, ha a mátrix determinánsa 0! )!

21 Mátrix determinánsa  = MDETERM(tömb)

22 Mátrix transzponáltja  = TRANSZPONÁLÁS (tömb) Transzponálás menüparanccsal is elvégezhető: 1.Tömb1 kijelölése és másolása 2.Szerkesztése menü Irányított beillesztése  Transzponálás bejelölése

23 Összefoglalás Függvény Magyar Függvény Angol INDEX() CÍM()ADDRESS() OSZLOPOK()COLUMNS() SOROK()ROWS() Függvény Magyar Függvény Angol MSZORZAT()MMULTR() INVERZ.MÁTRIX()MINVERSE() TRANSZPONÁLÁS()TRANSPOSE() MDETERM()


Letölteni ppt "Gazdasági informatika 2001/2002. tanév II. félév Gazdálkodási szak Nappali tagozat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések