Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági informatika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági informatika"— Előadás másolata:

1 Gazdasági informatika
2001/2002. tanév II. félév Gazdálkodási szak Nappali tagozat

2 MÁTRIX Bevezetés: Lineáris algebrai feladatok megoldása Excellel – mátrix és matematikai fügvények

3 Mátrix Definálása: Definiálása Excelben:

4 Elemekre hivatkozás

5 Mátrix elemeinek indexe: Sor – oszlopsorszámmal!
Excelben hivatkozás adott sorszámú elemre: = INDEX( ) függvénnyel

6 = INDEX(tartomány;sor;oszlop)
Példa - INDEX() Olvastassuk ki az „A” mátrix 3. sorának és 1. oszlopának elemét! = INDEX(tartomány;sor;oszlop)

7 INDEX() Táblázatban vagy tartományban található érték hivatkozását vagy értékét adja vissza. 2 alakja van a függvénynek: Hivatkozásos: mindig hivatkozást ad eredményül INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;terület_szám) Tömbös: értéket vagy értékek tömbjét adja eredményül INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám)

8 INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám)
Táblázat vagy tömb azon elemének értékét adja vissza, amelyet a sorszám és oszlopszám mint index meghatároz. Paraméterei: Tömb:Cellatartomány v. tömbállandó Sor_szám: tömb azon sorának sorszáma, melyből az értéket meg szertnénk kapni Oszlop_szám:tömb azon oszlopának sorszáma, melyből az értéket meg szertnénk kapni Tömb: Akkor használjuk, amikor egy képletnek több eredményt kell visszaadnia, illetve ha a függvény sorokban vagy oszlopokban elrendezett argumentumokkal dolgozik. A tömbtartomány olyan cellák tartománya, amelyeknek a képlete közös; a tömbállandó állandók olyan csoportja, amely a képletekben argumentumként használható.)

9 Példák – Index tömbös alkalmazása
=Index(Tartomány;3;1) ={Index(Tartomány;0;1)} TÖMBKÉPLET! ! ! Ha a függvény sorszám illetve oszlopszám paramétereként 0 adunk meg és tömbképletként alkalmazzuk, az adott srsz. (ami nem nulla) oszlop ill. sor összes elemét jeleníti meg!

10 INDEX() - Hibaüzenet A sor_szám és az oszlop_szám értékének tömbön belüli cellára kell mutatnia, ellenkező esetben az INDEX függvény a #HIV! hibaértéket adja vissza.

11 INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;terület_szám)
Hivatkozást ad eredményül; más képletek ennek megfelelően kezelik. Paraméterei: Hivatkozás: Egy vagy több cellatartományra való hivatkozás. Ha nem összefüggő tartományt adunk meg hivatkozásként, akkor a hivatkozást zárójelek közé kell tenni Sor_szám: A hivatkozásban annak a sornak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Oszlop_szám: A hivatkozásban annak az oszlopnak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Terület_szám: A hivatkozásnak azt a tartományát jelöli ki, amelyből a sor_szám és oszlop_szám által meghatározott eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Az első kijelölt vagy megadott terület az 1-es számú, a következő a 2-es számú stb. Alapértéke = 1

12 =INDEX((tartomány1;tartomány2);1;3;2)
Példa – INDEX() =INDEX((tartomány1;tartomány2);1;3;2) Tartomány1: A mátrix Tartomány2: B mátrix 1: sorszám 3: oszlopszám 2: kijelölt tartományok közül a második, azaz a B mátrix

13 Cellahivatkozás létrehozása
=CÍM (sor_szám;oszlop_szám;típus;a1;munkalapnév) A megadott sor- és oszlopszám alapján szövegállandóként állítja elő a megfelelő cellacímet. Paraméterei: Típus:1(alapértelmezett):abszolút;2:absz. Sor és rel. oszlophivatkozás;3: Rel. Sor és absz. oszlophivatkozás;:4:Relatív; A1: IGAZ: A1 típusú hivatkozás ha HAMIS, akkor S1O1 típusú hivatkozás Munkalapnév: Szöveges érték, mely a külső hivatkozásként használandó munkalapnevet adja meg. Ha hiányzik, akkor a függvény nem használ munkalapnevet.

14 Példa - CÍM() =CÍM(2;3) =CÍM(2;3;4) =CÍM(2;3;;HAMIS)
=CÍM(2;3;;;”Füzet”)

15 Tartomány oszlopainak - sorainak száma
= OSZLOPOK(tömb) = SOROK (tömb)

16 Műveletek mátrixokkal

17 Mátrix műveletek Összeg {=tömb1 +tömb2} Különbség {=tömb1 -tömb2}
Konstanssal való szorzás {= c*tömb} Szorzat = MSZORZAT(tömb1;tömb2)

18 ={MSZORZAT(„A” mátrix;”B” mátrix)}
Példa - Szorzat ={MSZORZAT(„B” mátrix;”A” mátrix)} ={MSZORZAT(„A” mátrix;”B” mátrix)}

19 MSZORZAT() Tömbképlet!
Ha a szorzatmátrixnak nagyobb területet jelölünk ki, akkor a felesleges cellák értéke #HIÁNYZIK hibaüzenet lesz; valamint nem figyeli a program azt sem, ha kisebb tartományt jelöltünk ki!

20 Mátrix Inverze =INVERZ.MÁTRIX (tömb)
Oszlopok száma meg kell, hogy egyezen a sorok számával – ekkor van értelme az inverznek – ha ez nem teljesül, akkor #ÉRTÉK üzenet jelenik meg! A függvény értéke #Szám, ha nem végezhető el az inverz művelet (Akkor nem végezhető el, ha a mátrix determinánsa 0! )!

21 Mátrix determinánsa = MDETERM(tömb)

22 Mátrix transzponáltja
= TRANSZPONÁLÁS (tömb) Transzponálás menüparanccsal is elvégezhető: Tömb1 kijelölése és másolása Szerkesztése menü Irányított beillesztése  Transzponálás bejelölése

23 Összefoglalás Függvény Magyar Angol INDEX() CÍM() ADDRESS() OSZLOPOK()
COLUMNS() SOROK() ROWS() Függvény Magyar Angol MSZORZAT() MMULTR() INVERZ.MÁTRIX() MINVERSE() TRANSZPONÁLÁS() TRANSPOSE() MDETERM()


Letölteni ppt "Gazdasági informatika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések