Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Haza üdvére és a köz szolgálatában Kisfaludy László András főosztályvezető-helyettes 2012. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Haza üdvére és a köz szolgálatában Kisfaludy László András főosztályvezető-helyettes 2012. március."— Előadás másolata:

1 MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Haza üdvére és a köz szolgálatában Kisfaludy László András főosztályvezető-helyettes március 5.

2 Az előadás felépítése 1. A közigazgatás-fejlesztés alapjai
2. A Magyary Program kiindulópontjai 3. A Magyary Program célrendszere 4. Beavatkozási területek 5. A Magyary Program végrehajtása

3 Európai közigazgatás-fejlesztési irányzatok
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Európai közigazgatás-fejlesztési irányzatok New Public Manage-ment - 80-as évek végétől, ‘90-es évek elejétől - A korábbi jóléti rendszerek miatt megnőtt állami szféra fenntarthatatlansága - az állam méretének csökkentése, kiszervezések, teljesítménymérés Új-weberi koncepció es évektől, főleg a válság után - kisebb, olcsóbb állam nem volt képes hatékony megoldást nyújtani a problémákra - erősebb állami szerepvállalás, minőségi szolgáltatások, ügyfélközpontú működés Jó kormány-zás - Állam közvetítői szerepének növelése a civil szférában - Érintettek bevonása a döntéshozatalba - Társadalmi nyilvánosság, átláthatóság, partnerség

4 Közigazgatás-fejlesztési koncepciók az EU-ban
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Közigazgatás-fejlesztési koncepciók az EU-ban - a közigazgatás hatékonyságának, eredményességének növelése, - a közigazgatás kiadásainak csökkentése, - közigazgatás teljesítőképességének növelése, - közigazgatási munka racionalizálása, - állampolgárok bevonása (brit példa) – Jó Állam Fórum, - átláthatóság szélesítése, - igazgatási munka korszerűsítése, elektronizálása. Alapelv: Nem szolgai másolás, a tapasztalatok felhasználása, magyar sajátosságok – magyar válaszok.

5 A stratégiai tervezés alapjai
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás A stratégiai tervezés alapjai Kötelező megalkotni: Országelőrejelzés További alkalmazható dokumentumok: Hosszú Távú Koncepció Fehér Könyv, Zöld Könyv HOSSZÚ TÁV 10 éven túl Koncepcióalkotás Kötelező: Nemzeti Középtávú Stratégia További alkalmazható dokumentumok: Szakpolitikai stratégiák Intézményi stratégiák KÖZÉPTÁV 4 – 10 év Stratégiatervezés Kötelező: Miniszteri Program Intézményi munkaterv További alkalmazható dokumentumok: Szakpolitikai Programok RÖVIDTÁV 1 – 4 év Programtervezés Operatív tervezés

6 Helyzetfelmérés a közigazgatás állapotáról
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Helyzetfelmérés a közigazgatás állapotáról Történelmi előképek: Kiegyezés Bethlen-korszak alatti közigazgatás újjászervezése Általános problémajelenségek a mai magyar közigazgatásban: Túlburjánzó állami szervezetrendszer Ügyintézés alacsony színvonala Személyzet motivációjának, teljesítménykényszerének hiánya Tervezési képesség alacsony színvonala

7 Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Nemzetközi megítélés A nemzetközi felmérések egyöntetűen igazolják, hogy a magyar közigazgatás teljesítménye folyamatosan zuhant. Világbank / Worldwide Governance Indicators

8 A Magyary Program stratégiai környezete
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás A Magyary Program stratégiai környezete Magyary Program + igazságszolgáltatási stratégia + önkormányzati reform = JÓ ÁLLAM FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

9 A Magyary Program műfaji sajátosságai
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás A Magyary Program műfaji sajátosságai Világos nyelvezet, egyértelmű jelentéstartalom a közigazgatás ügyfelei számára műfaja nem terv, hanem program, amelynek jellemzői: Folyamatos mérhetőség, éves felülvizsgálat (MP 12.0), Politikai ciklusokhoz igazodik, A közszolgálat számára közös cél- és fogalomrendszert hoz létre, Sikeres fejlesztési modellként hatása kisugárzik a teljes közigazgatásra.

10 Személyi kiterjedés Személyi kiterjedés: kb. 139 ezer fő
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Személyi kiterjedés Személyi kiterjedés: kb. 139 ezer fő

11 Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Miért Magyary? Magyary Zoltán ( ) egyetemi tanár, tudós, köztisztviselő Köztisztviselői pálya: : Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1931-ben közigazgatási kormánybiztosi megbízatást kapott A Magyar Közigazgatási Intézet alapítója, igazgatója Miért tekintjük példának? - Feltérképezte a közigazgatás egészét. - Szükségesnek tartotta a közigazgatási statisztikai anyaggyűjtést. Figyelme a közigazgatás racionalizálásának technikai segédeszközeire is kiterjedt. - Figyelembe vette a nemzetközi gyakorlatot.

12 A Magyary Program jövőképe
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás A Magyary Program jövőképe Jelmondat: „a Haza üdvére és a Köz szolgálatában” Jövőkép: a jó állam. Felkészült, hazaszerető és elkötelezett tisztviselők által működtetett, az erőforrásokat hatékonyan felhasználó, az állampolgárokat szolgáló közigazgatás. az ügyfeleknek támasz és segítő („mieink”), a benne dolgozóknak energiaforrás.

13 Átfogó cél: a hatékony nemzeti közigazgatás
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Átfogó cél: a hatékony nemzeti közigazgatás eredményes Eredményes: kitűzött feladat az elvárt mértékben teljesül. gazdaságos Gazdaságos: tevékenységre fordított ráfordítások a tervezettek szerint alakul. hatásos Hatásos: az egyéb körülményekre is kiható pozitív változás, amely az eredményt erősíti. biztonságos Tervezéssel, modellezéssel, alternatív megoldásokkal rugalmassá és biztonságossá válik a feladat végrehajtása. felügyelhető Felügyelhető, nyomon követhető és befolyásolható folyamat. fejlődő Alkalmazkodó (fejlődő), ha a visszacsatolás eredményei, tapasztalatai felhasználhatók, beépíthetők.

14 A Magyary Program célrendszere
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás A Magyary Program célrendszere Szervezet Eredményes szervezeti működés Feladat Eljárás Személyzet Feladat-rendszer megújítása Belső eljárások racionali-zálása Személyzeti igazgatás fejlesztése Ügyfél-kapcsolatok javítása Kiszámít-ható, vonzó életpálya 14

15 Beavatkozási területek - szervezet
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Beavatkozási területek - szervezet „Ha egy hivatal rosszul van szervezve és vezetve, az alárendeltek legnagyobb erőfeszítése és lelkiismeretessége sem fog teljes eredményt elérni.” (Magyary Zoltán) Elérni kívánt célok: annyi és olyan jogállású szervezet áll rendelkezésre, ami a hatékony feladat-végrehajtáshoz elégséges, szervezetek belső működése, nyilvántartása, egymáshoz való viszonya tisztázott és elfogadott, a szervezetek felszereltek, azaz fizikai és informatikai elhelyezésük és működésük megfelelő, az ehhez szükséges anyagi és személyi erőforrás rendelkezésre áll. 15

16 Szervezeti kataszter létrehozása
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Szervezeti kataszter létrehozása A közigazgatási szervek teljes körű nyilvántartása, vezetői információs rendszere Alapítványi rendszer racionalizálása 68 kormányzati részvételű alapítvány (jó része érdemi feladatot nem látott el), 21 maradt meg Területi közigazgatás szervezeti megújítása Megyei közigazgatási hivatalok visszaállítása Megyei kormányhivatalok felállítása Kormányhivatalok működésének konszolidációja Járási államigazgatás létrehozása Járási kormányhivatalok kialakítása, járási szintű szakigazgatási szervek és okmányirodák integrálása Önkormányzati és állig. feladatok újraosztása Elégséges felszerelés (Ereky terv) Megfelelő elhelyezés és felszerelés biztosítása a szervezetek és a személyi állomány számára Ingatlan-elhelyezési, infrastrukturális kérdések

17 Szervezeti megjelenítés - 1941
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Szervezeti megjelenítés 17

18 Szervezeti megjelenítés - 2011
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Szervezeti megjelenítés A magyar közigazgatás szervezete jelenleg 18

19 Területi államigazgatás átszervezése
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Területi államigazgatás átszervezése Ismét létrejöttek a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok. A közigazgatási hivatalok bázisán felálltak a megyei (fővárosi) kormányhivatalok. 15 dekoncentrált szerv integrálódott a kormányhivatalba (Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok, Földhivatalok, Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak és Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok, Regionális Munkaügyi Központok, ÁNTSZ, Oktatási Hivatal regionális egységei stb.) 10 szervnél ellenőrzési, koordinációs, felügyeleti jogkör (BÁH Regionális Igazgatóságai, megyei rendőr-főkapitányságok stb.) 5 szervnél koordinációs jogkör (MÁK, regionális igazgatóságok, Nemzeti Park Igazgatóságok stb.) Kormányhivatali működés konszolidációja - (NÁK, MIK, műszaki-gazdasági integráció) 19

20 Ereky-terv elhelyezés
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Ereky-terv elhelyezés 1 Parlament 9 Külügyminisztérium 2 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3 Belügyminisztérium 11 Magyar Nemzeti Bank 4 Nemzetgazdasági Minisztérium 12 Magyar Fejlesztési Bank 5 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 13 Gazdasági Versenyhivatal 6 Vidékfejlesztési Minisztérium 14 Alkotmánybíróság 7 Nemzeti Erőforrás Minisztérium 15 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 8 Honvédelmi Minisztérium 20

21 Beavatkozási területek 2. - feladat
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Beavatkozási területek 2. - feladat „A közigazgatás feladata a cselekvés. A jogállamban ezt a jogrend szabályozza” (Magyary Zoltán) A feladat forrásai: Jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök Stratégiai dokumentumok (stratégiák, akciótervek stb.) Előre nem tervezett helyzetek 21

22 Beavatkozások elemei Közfeladat-kataszter kialakítása
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Beavatkozások elemei közfeladatok teljes körű, elemi szintű meghatározása és rendszerezése, amelyre a stratégiai döntéseket és a jogalkotás támogató információrendszer épül Közfeladat-kataszter kialakítása hatályos központi joganyag meghatározott területeinek áttekintése joganyag mennyiségi csökkentése ellentmondások kiküszöbölése, adminisztratív terhek csökkentése Formai és tartalmi dereguláció Egységes stratégiai tervezési módszertan kialakítása Végrehajtásuk központi monitoringja Kapcsolódó tervezési kapacitások fejlesztése Stratégiai tervezés megújítása 22

23 Formai és tartalmi dereguláció
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Formai és tartalmi dereguláció 1. ütem: Országgyűlési határozatok deregulációja 2. ütem: Kormány-határozatok deregulációja 3. ütem: Törvények, tv. erejű rendeletek 4. ütem: Kormány-rendeletek deregulációja darabszám 1140 db 3000 db 2500 db 2500 db ütemezés 23

24 Stratégiai konszolidáció
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Stratégiai konszolidáció Stratégiai dokumentumok helyzete: - kb. 130 dokumentum - kb. 20 típus a tárcák által használt besorolás szerint - Nincsenek összhangban egymással és a magasabb szintű dokumentumokkal - Kidolgozottság, részletezettség eltérő Intézkedések: - Stratégiai dokumentumok típusainak, tartalmának rögzítése - Egységes tervezési rendszer kialakítása 24

25 Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Átfogó feladatok Elektronikus közigazgatás kiterjesztése (irat- és dokumentumkezelés, NEK stb.) Adminisztratív terhek csökkentése (egyszerűsítési program, Egyszerű Állam) Esélyegyenlőség biztosítása Elszámoltathatóság megteremtése és a korrupció felszámolása Kezdeményező kommunikáció megteremtése (Jó Állam Fórum) 25

26 Beavatkozási területek 3. - eljárás
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Beavatkozási területek 3. - eljárás „Az államot közel kell hozni az állampolgárokhoz, a közigazgatásnak „emberarcúvá” kell válnia.” (Magyary Zoltán) megbízható, kiszámítható, tervezhető belső (szervezeten belüli) és külső (közigazgatás-ügyfél közötti) eljárások egységes elvek és normák mentén Eljárások sztenderdizálása Jogszabályalkotás alternatíváinak vizsgálata előzetes és utólagos hatásvizsgálati rendszer színvonalas jogszabályszerkesztés, nyelvi egyszerűsítés adminisztratív terhek csökkentése Minőségi jogalkotás eljárások egyszerűsítése ügyfélterhek csökkentése egységesen magas színvonalú és hozzáférhető szolgáltatások (többcsatornás, egyablakos ügyintézés) Ügyfélközpontú szolgáltató működés 26

27 Minőségi jogalkotás Elméleti alapok Keretek Célok Területek
Végrehajtás Minőségi jogalkotás 27

28 Ügyfélközpontú szolgáltatások
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Ügyfélközpontú szolgáltatások Intézkedések: A szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének javítása (ügyintézés képes, többcsatornás – személyes, elektronikus, telefonos – integrált kormányzati ügyfélkapcsolati rendszer létrehozása) Egyablakos ügyintézés megvalósítása – kormányablakok ütem: január 3-án 29 helyen nyíltak meg, kiindulási ügykör ütem: 2013-ra országos hálózat kialakítása, széles ügykörrel Elektronikus ügyintézés alkalmazási lehetőségeinek bővítése Jól képzett, segítőkész ügyfélszolgálati munkatársak 28

29 Beavatkozási területek 4. - személyzet
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Beavatkozási területek 4. - személyzet „Minden szervezeti és eljárási reform értéke attól függ, hogy mennyit érnek a tisztviselők.” (Magyary Zoltán) Szakmai tudás elkötelezettség bizalom A jó tisztviselői munkavégzés feltételei 29

30 Közszolgálati életpálya elemei
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Közszolgálati életpálya elemei Hivatásetikai normák Munkaköralapú rendszer Kiválasztás Értékelés Előmenetel és javadalmazás Képzési rendszer Munkáltatói gondoskodás 30

31 Koordinációért és lebonyolításért felelős intézményrendszer
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Koordinációért és lebonyolításért felelős intézményrendszer KIM Közigazgatási Stratégiai HÁT Nemzeti Közszolgálati Egyetem ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ Közpolitikai Kutatások Intézete Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 31

32 Intézkedési Terv és monitoring
Elméleti alapok Keretek Célok Területek Végrehajtás Intézkedési Terv és monitoring RÉSZLET célok sorszám intézkedés felelős forrás határidő szervezet 1 Befejezzük az alapítványok, közalapítványok rendszerének felülvizsgálatát és egyszerűsítését. KIM belső erőforrás 2011. december 31. 2 Felülvizsgáljuk a gazdasági társaságok rendszerét. ÁROP 2012. december 31. 3 Elvégezzük a területi államigazgatás szervezetrendszerének átalakítását és a kormányhivatalok integrációját. ÁROP, EKOP 4 Áttekintjük és hatékonyabbá tesszük a kormányhivatalok, központi hivatalok és háttérintézmények rendszerét. minden minisztérium EKOP 2013. december 31. 5 A minőségmenedzsment eszközei révén javítjuk a szervezeti teljesítményt a közigazgatás szervezeteinél. 6 Kialakítjuk a szervezeti működést elősegítő korszerű informatikai infrastruktúrát. NFM, KIM, VM Évente megújuló kiadás (előrehaladás is) - Nyomonkövetési rendszer - Jelentés a Kormány számára MONITORING 32

33 Kisfaludy László András
Köszönöm a figyelmet! Kisfaludy László András Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztály 33


Letölteni ppt "MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Haza üdvére és a köz szolgálatában Kisfaludy László András főosztályvezető-helyettes 2012. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések