Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A HAZA ÜDVÉRE ÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN Kisfaludy László András főosztályvezető-helyettes 2012. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A HAZA ÜDVÉRE ÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN Kisfaludy László András főosztályvezető-helyettes 2012. március."— Előadás másolata:

1 1 MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A HAZA ÜDVÉRE ÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN Kisfaludy László András főosztályvezető-helyettes 2012. március 5.

2 2 Az előadás felépítése 1. A közigazgatás-fejlesztés alapjai 2. A Magyary Program kiindulópontjai 3. A Magyary Program célrendszere 4. Beavatkozási területek 5. A Magyary Program végrehajtása

3 3 Európai közigazgatás-fejlesztési irányzatok CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek - 80-as évek végétől, ‘90-es évek elejétől - A korábbi jóléti rendszerek miatt megnőtt állami szféra fenntarthatatlansága - az állam méretének csökkentése, kiszervezések, teljesítménymérés New Public Manage- ment - 2000-es évektől, főleg a válság után - kisebb, olcsóbb állam nem volt képes hatékony megoldást nyújtani a problémákra - erősebb állami szerepvállalás, minőségi szolgáltatások, ügyfélközpontú működés Új-weberi koncepció - Állam közvetítői szerepének növelése a civil szférában - Érintettek bevonása a döntéshozatalba - Társadalmi nyilvánosság, átláthatóság, partnerség Jó kormány- zás

4 4 Közigazgatás-fejlesztési koncepciók az EU-ban CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek - a közigazgatás hatékonyságának, eredményességének növelése, - a közigazgatás kiadásainak csökkentése, - közigazgatás teljesítőképességének növelése, - közigazgatási munka racionalizálása, - állampolgárok bevonása (brit példa) – Jó Állam Fórum, - átláthatóság szélesítése, - igazgatási munka korszerűsítése, elektronizálása. Alapelv: Nem szolgai másolás, a tapasztalatok felhasználása, magyar sajátosságok – magyar válaszok.

5 5 A stratégiai tervezés alapjai CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Kötelező: N EMZETI K ÖZÉPTÁVÚ S TRATÉGIA További alkalmazható dokumentumok: S ZAKPOLITIKAI STRATÉGIÁK I NTÉZMÉNYI STRATÉGIÁK Stratégiatervezés Koncepcióalkotás Kötelező megalkotni: O RSZÁGELŐREJELZÉS További alkalmazható dokumentumok: H OSSZÚ T ÁVÚ K ONCEPCIÓ F EHÉR K ÖNYV, Z ÖLD K ÖNYV Kötelező: M INISZTERI P ROGRAM I NTÉZMÉNYI MUNKATERV További alkalmazható dokumentumok: S ZAKPOLITIKAI P ROGRAMOK Programtervezés Operatív tervezés RÖVIDTÁV 1 – 4 év KÖZÉPTÁV 4 – 10 év HOSSZÚ TÁV 10 éven túl

6 6 Helyzetfelmérés a közigazgatás állapotáról CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Történelmi előképek: o Kiegyezés o Bethlen-korszak alatti közigazgatás újjászervezése Általános problémajelenségek a mai magyar közigazgatásban: o Túlburjánzó állami szervezetrendszer o Ügyintézés alacsony színvonala o Személyzet motivációjának, teljesítménykényszerének hiánya o Tervezési képesség alacsony színvonala

7 7 Világbank / Worldwide Governance Indicators Nemzetközi megítélés A nemzetközi felmérések egyöntetűen igazolják, hogy a magyar közigazgatás teljesítménye folyamatosan zuhant. CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

8 8 A Magyary Program stratégiai környezete CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Magyary Program + igazságszolgáltatási stratégia + önkormányzati reform = JÓ ÁLLAM FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

9 9 A Magyary Program műfaji sajátosságai CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek  Világos nyelvezet, egyértelmű jelentéstartalom a közigazgatás ügyfelei számára  műfaja nem terv, hanem program, amelynek jellemzői: o Folyamatos mérhetőség, éves felülvizsgálat (MP 12.0), o Politikai ciklusokhoz igazodik, o A közszolgálat számára közös cél- és fogalomrendszert hoz létre, o Sikeres fejlesztési modellként hatása kisugárzik a teljes közigazgatásra.

10 10 Személyi kiterjedés Személyi kiterjedés: kb. 139 ezer fő CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

11 11 Miért Magyary? CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Magyary Zoltán (1888-1945) egyetemi tanár, tudós, köztisztviselő Köztisztviselői pálya: 1910-1930: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1931-ben közigazgatási kormánybiztosi megbízatást kapott A Magyar Közigazgatási Intézet alapítója, igazgatója Miért tekintjük példának? - Feltérképezte a közigazgatás egészét. - Szükségesnek tartotta a közigazgatási statisztikai anyaggyűjtést. - Figyelme a közigazgatás racionalizálásának technikai segédeszközeire is kiterjedt. - Figyelembe vette a nemzetközi gyakorlatot.

12 12 A Magyary Program jövőképe Jelmondat: „a Haza üdvére és a Köz szolgálatában” Jövőkép: a jó állam. Felkészült, hazaszerető és elkötelezett tisztviselők által működtetett, az erőforrásokat hatékonyan felhasználó, az állampolgárokat szolgáló közigazgatás. - az ügyfeleknek támasz és segítő („mieink”), - a benne dolgozóknak energiaforrás. CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

13 13 Átfogó cél: a hatékony nemzeti közigazgatás CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Eredményes: kitűzött feladat az elvárt mértékben teljesül. Gazdaságos: tevékenységre fordított ráfordítások a tervezettek szerint alakul. Hatásos: az egyéb körülményekre is kiható pozitív változás, amely az eredményt erősíti. Tervezéssel, modellezéssel, alternatív megoldásokkal rugalmassá és biztonságossá válik a feladat végrehajtása. Felügyelhető, nyomon követhető és befolyásolható folyamat. Alkalmazkodó (fejlődő), ha a visszacsatolás eredményei, tapasztalatai felhasználhatók, beépíthetők. eredményes gazdaságos hatásos biztonságos felügyelhető fejlődő

14 14 A Magyary Program célrendszere Szervezet Eredményes szervezeti működés FeladatEljárásSzemélyzet Belső eljárások racionali- zálása Ügyfél- kapcsolatok javítása Feladat- rendszer megújítása Személyzeti igazgatás fejlesztése Kiszámít- ható, vonzó életpálya CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

15 15 Beavatkozási területek - szervezet „Ha egy hivatal rosszul van szervezve és vezetve, az alárendeltek legnagyobb erőfeszítése és lelkiismeretessége sem fog teljes eredményt elérni.” (Magyary Zoltán) Elérni kívánt célok:  annyi és olyan jogállású szervezet áll rendelkezésre, ami a hatékony feladat-végrehajtáshoz elégséges,  szervezetek belső működése, nyilvántartása, egymáshoz való viszonya tisztázott és elfogadott,  a szervezetek felszereltek, azaz fizikai és informatikai elhelyezésük és működésük megfelelő, az ehhez szükséges anyagi és személyi erőforrás rendelkezésre áll. CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

16 16 A közigazgatási szervek teljes körű nyilvántartása, vezetői információs rendszere Szervezeti kataszter létrehozása 68 kormányzati részvételű alapítvány (jó része érdemi feladatot nem látott el), 21 maradt meg Megyei közigazgatási hivatalok visszaállítása Megyei kormányhivatalok felállítása Kormányhivatalok működésének konszolidációja Alapítványi rendszer racionalizálása Területi közigazgatás szervezeti megújítása Járási kormányhivatalok kialakítása, járási szintű szakigazgatási szervek és okmányirodák integrálása Önkormányzati és állig. feladatok újraosztása Megfelelő elhelyezés és felszerelés biztosítása a szervezetek és a személyi állomány számára Ingatlan-elhelyezési, infrastrukturális kérdések Járási államigazgatás létrehozása Elégséges felszerelés (Ereky terv) CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

17 17 Szervezeti megjelenítés - 1941 CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

18 18 Szervezeti megjelenítés - 2011 A magyar közigazgatás szervezete jelenleg CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

19 19 Területi államigazgatás átszervezése 2010. 09. 01. Ismét létrejöttek a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok. 2011. 12. 01. A közigazgatási hivatalok bázisán felálltak a megyei (fővárosi) kormányhivatalok. -15 dekoncentrált szerv integrálódott a kormányhivatalba (Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok, Földhivatalok, Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak és Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok, Regionális Munkaügyi Központok, ÁNTSZ, Oktatási Hivatal regionális egységei stb.) -10 szervnél ellenőrzési, koordinációs, felügyeleti jogkör (BÁH Regionális Igazgatóságai, megyei rendőr-főkapitányságok stb.) -5 szervnél koordinációs jogkör (MÁK, regionális igazgatóságok, Nemzeti Park Igazgatóságok stb.) 2012-2013. Kormányhivatali működés konszolidációja - (NÁK, MIK, műszaki-gazdasági integráció) CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

20 20 Ereky-terv elhelyezés 1 Parlament9 Külügyminisztérium 2 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3 Belügyminisztérium11 Magyar Nemzeti Bank 4 Nemzetgazdasági Minisztérium12 Magyar Fejlesztési Bank 5 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 13 Gazdasági Versenyhivatal 6 Vidékfejlesztési Minisztérium14 Alkotmánybíróság 7 Nemzeti Erőforrás Minisztérium 15 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 8 Honvédelmi Minisztérium CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

21 21 Beavatkozási területek 2. - feladat „A közigazgatás feladata a cselekvés. A jogállamban ezt a jogrend szabályozza” (Magyary Zoltán) A feladat forrásai: -Jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök - Stratégiai dokumentumok (stratégiák, akciótervek stb.) - Előre nem tervezett helyzetek CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

22 22 Beavatkozások elemei CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek közfeladatok teljes körű, elemi szintű meghatározása és rendszerezése, amelyre a stratégiai döntéseket és a jogalkotás támogató információrendszer épül Közfeladat- kataszter kialakítása hatályos központi joganyag meghatározott területeinek áttekintése joganyag mennyiségi csökkentése ellentmondások kiküszöbölése, adminisztratív terhek csökkentése Formai és tartalmi dereguláció Egységes stratégiai tervezési módszertan kialakítása Végrehajtásuk központi monitoringja Kapcsolódó tervezési kapacitások fejlesztése Stratégiai tervezés megújítása

23 23 Formai és tartalmi dereguláció CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek 1. ütem: Országgyűlési határozatok deregulációja 2. ütem: Kormány- határozatok deregulációja 3. ütem: Törvények, tv. erejű rendeletek 4. ütem: Kormány- rendeletek deregulációja darabszám ütemezés 1140 db3000 db2500 db 2011.07.31.2011.09.30.2012.03.31.2012.06.30.

24 24 Stratégiai konszolidáció Stratégiai dokumentumok helyzete: - kb. 130 dokumentum - kb. 20 típus a tárcák által használt besorolás szerint - Nincsenek összhangban egymással és a magasabb szintű dokumentumokkal - Kidolgozottság, részletezettség eltérő CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Intézkedések: - Stratégiai dokumentumok típusainak, tartalmának rögzítése - Egységes tervezési rendszer kialakítása

25 25 Átfogó feladatok CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Elektronikus közigazgatás kiterjesztése (irat- és dokumentumkezelés, NEK stb.) Adminisztratív terhek csökkentése (egyszerűsítési program, Egyszerű Állam) Esélyegyenlőség biztosítása Elszámoltathatóság megteremtése és a korrupció felszámolása Kezdeményező kommunikáció megteremtése (Jó Állam Fórum)

26 26 Beavatkozási területek 3. - eljárás „Az államot közel kell hozni az állampolgárokhoz, a közigazgatásnak „emberarcúvá” kell válnia.” (Magyary Zoltán) CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek megbízható, kiszámítható, tervezhető belső (szervezeten belüli) és külső (közigazgatás-ügyfél közötti) eljárások egységes elvek és normák mentén Eljárások sztenderdizálása Jogszabályalkotás alternatíváinak vizsgálata előzetes és utólagos hatásvizsgálati rendszer színvonalas jogszabályszerkesztés, nyelvi egyszerűsítés adminisztratív terhek csökkentése Minőségi jogalkotás eljárások egyszerűsítése ügyfélterhek csökkentése egységesen magas színvonalú és hozzáférhető szolgáltatások (többcsatornás, egyablakos ügyintézés) Ügyfélközpontú szolgáltató működés

27 27 Minőségi jogalkotás CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

28 28 Ügyfélközpontú szolgáltatások Intézkedések: A szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének javítása (ügyintézés képes, többcsatornás – személyes, elektronikus, telefonos – integrált kormányzati ügyfélkapcsolati rendszer létrehozása) Egyablakos ügyintézés megvalósítása – kormányablakok 1. ütem: 2011. január 3-án 29 helyen nyíltak meg, kiindulási ügykör 2. ütem: 2013-ra országos hálózat kialakítása, széles ügykörrel Elektronikus ügyintézés alkalmazási lehetőségeinek bővítése Jól képzett, segítőkész ügyfélszolgálati munkatársak CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek

29 29 Beavatkozási területek 4. - személyzet A jó tisztviselői munkavégzés feltételei „Minden szervezeti és eljárási reform értéke attól függ, hogy mennyit érnek a tisztviselők.” (Magyary Zoltán) CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Szakmai tudás elkötel ezetts ég bizalom

30 30 Közszolgálati életpálya elemei CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Hivatásetikai normákMunkaköralapú rendszerKiválasztásÉrtékelésElőmenetel és javadalmazásKépzési rendszerMunkáltatói gondoskodás

31 31 Koordinációért és lebonyolításért felelős intézményrendszer CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

32 32 Intézkedési Terv és monitoring CélokTerületekVégrehajtás Elméleti alapok Keretek -Évente megújuló kiadás (előrehaladás is) - Nyomonkövetési rendszer - Jelentés a Kormány számára MONITORING céloksorszámintézkedésfelelősforráshatáridő szervezet 1 Befejezzük az alapítványok, közalapítványok rendszerének felülvizsgálatát és egyszerűsítését. KIM belső erőforrás 2011. december 31. 2Felülvizsgáljuk a gazdasági társaságok rendszerét.KIMÁROP 2012. december 31. 3 Elvégezzük a területi államigazgatás szervezetrendszerének átalakítását és a kormányhivatalok integrációját. KIMÁROP, EKOP 2012. december 31. 4 Áttekintjük és hatékonyabbá tesszük a kormányhivatalok, központi hivatalok és háttérintézmények rendszerét. minden minisztérium EKOP 2013. december 31. 5 A minőségmenedzsment eszközei révén javítjuk a szervezeti teljesítményt a közigazgatás szervezeteinél. minden minisztérium ÁROP 2013. december 31. 6 Kialakítjuk a szervezeti működést elősegítő korszerű informatikai infrastruktúrát. NFM, KIM, VM EKOP 2013. december 31. RÉSZLET

33 33 Köszönöm a figyelmet! Kisfaludy László András Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztály


Letölteni ppt "1 MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM A HAZA ÜDVÉRE ÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN Kisfaludy László András főosztályvezető-helyettes 2012. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések