Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban 2010. február 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban 2010. február 18."— Előadás másolata:

1 Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban 2010. február 18.

2 Bevallási kötelezettség teljesítése: Önadózóként 0953, Egyszerűsített bevallás (0953E), Munkáltatói adómegállapítás (09M29).

3 A 2009. évi 0953-as személyi jövedelemadó bevallás

4 Határidők: Az egyéni vállalkozók és az áfa fizetésre kötelezettek 2010. február 25-ig, Minden más esetben a magánszemélyek 2010. május 20-ig nyújtják be a 0953-as bevallást. Okmány, igazolás stb. megőrzése 2015. december 31. (Az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást!)

5 A visszaigényelhető adót, járulékot: a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2010. március 1-jétől kaphatják meg az adózók, akik elektronikusan teljesítik a bevallási kötelezettségüket, már 2010. február 1- jétől számíthatnak a visszajáró összegre. 0953-as bevallás

6 A bevallás teljesítésének módja 0953-as nyomtatvány, az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) is letölthető és az internetes program segítségével kitölthető, kinyomtatható,www.apeh.hu elektronikus úton is benyújtható. ANYK Fontos! Ha ’08-as vagy ’58-as bevallás benyújtására kötelezett, akkor csak elektronikus formában nyújthatja be! Mindig az utolsó verzió használata!

7 Magánszemélyek kötelezettségei Szja (kedvezmények, adókiegyenlítés, stb.) Ekho (új szakmakódok) Különadó (2010-ben megszűnik) Eho (átírásra került a 09-es lap) Egyes magánszemélyek járulékai (új sorok)

8 Főbb változások Adótábla alsó értékhatára (1,7 millió–1,9 millió), Adótábla alsó értékhatára (1,7 millió–1,9 millió), Szociális gondozói díj (120 ezer – 180 ezer), Szociális gondozói díj (120 ezer – 180 ezer), 2006. XII. hó után, árvaellátásra tekintettel 2006. XII. hó után, árvaellátásra tekintettel folyósított nyugdíj adómentes, folyósított nyugdíj adómentes, Osztalékadó (35% megszűnt), Osztalékadó (35% megszűnt), Kedvezmények (sorrend – háztartási kedv.), Kedvezmények (sorrend – háztartási kedv.), Adókiegyenlítés már ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítése után, célszerinti felhasználáskor, Adókiegyenlítés már ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítése után, célszerinti felhasználáskor, (idősek otthona, fogyatékos személyek otthona) Eho lap felépítése átszerkesztésre került, Eho lap felépítése átszerkesztésre került, Postai utalásnál 24 karakter. Postai utalásnál 24 karakter.

9 Adókulcsok, adójóváírás A 2009. évi adókulcsok Jövedelem nagysága Adó mértéke 0 – 1 900 000 18% 1 900 000 –től 342 000 és az 1 900 000 feletti rész36%-a (2009. július 1-től visszamenőleges hatállyal) Az adójóváírás változatlan: 1 250 000 forint jövedelemig teljes összegben, felette 9%-kal csökkentve érvényesíthető, 2 762 000 forint jövedelemnél elfogy.

10 Kedvezmények 2009. január 1-től változás! Szja-tv. meghatározza a kedvezmények érvényesítési sorrendjét! Lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg Személyi kedvezmény Alkalmi foglalkoztatás kedvezménye Összevont kedvezmény (ezen belül is külön sorrend!) Őstermelői kedvezmény Családi kedvezmény Üzleti hitel kamatának kedvezménye.

11 Pótlékmentes részletfizetés Nyilatkozhat a részletfizetési igényről az, aki nem egyéni vállalkozó, nem kötelezett áfa fizetésére, A tényleges szja-kötelezettség nem haladja meg a 100 000 Ft- ot, Esedékes részlet meg nem fizetése (egy összegben kell a tartozást rendezni), Késedelmes bevallás esetén, igazolási kérelem, Külön értesítést nem küld az adóhatóság, csak elutasítás esetén, Nyilatkozat később nem pótolható (sem adózói javítással, sem önellenőrzéssel).

12 Tipikus hibák a személyi jövedelemadó bevallások kitöltése során Téves adóazonosító szám feltüntetése Nem jelölik a visszaigénylést a Főlapon (a túlfizetést nem utalja vissza automatikusan az adóhatóság, azt kérni kell), ilyenkor külön átvezetési nyomtatvány kitöltésével juthatnak az adózók a pénzükhöz A visszaigénylési cím, pénzforgalmi számlaszám pontatlan feltüntetése Aláírás nélkül beküldött bevallások

13 Gyakran előfordul Ha a magánszemély jövedeleméből a kifizető adóelőleget vont le, és azt az összeget nem a megfelelő sorban tünteti fel az adózó (mert saját kötelezettségként írja be), és nem a kifizető által levont adóelőlegként, úgy fizetési kötelezettsége keletkezhet adózónak.

14 Adókedvezmények (0953-01) Új felépítésben található meg az adókedvezmények kiszámításához felhasználható lap, Új felépítésben található meg az adókedvezmények kiszámításához felhasználható lap, A törvényi sorrendet követi, megváltozott a legtöbb kedvezmény érvényesítésének számítási módja, A törvényi sorrendet követi, megváltozott a legtöbb kedvezmény érvényesítésének számítási módja,  összevont kedvezmények esetében a kedvezményre jogosító befizetéseket kell összesíteni (adókedvezmény alapja),  és ezen összeg 30%-a, legfeljebb 100 000 Ft vehető igénybe akkor, ha a magánszemély éves bevallásköteles jövedelme a 3 400 000 Ft-ot nem haladja meg.  e feletti jövedelem esetén, 3 900 000 Ft bevallásköteles jövedelmig csökkentett összegben lehet a kedvezményt érvényesíteni.

15 Új kedvezmény 2009-től! A háztartással kapcsolatos szolgáltatások számlás igénybevételéért érvényesíthető kedvezmény. Igénybevételének feltétele: A kedvezményalapot igazoló, áfát tartalmazó számla a kedvezményt igénybevevő nevére legyen kiállítva! A számlát meg kell őrizni az elévülési idő lejártáig Adókedvezmények (0953-01)

16 Háztartási szolgáltatásnak minősül: Lakásfelújítás, korszerűsítés Lakásfelújítás, korszerűsítés Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás Háztartásvezetés, házi ápolás Háztartásvezetés, házi ápolás Háztartási nagygépek karbantartása, javítása Háztartási nagygépek karbantartása, javítása Lakás, lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, égéstermék elvezető rendszerének, hideg és meleg, valamint szennyvízrendszerének karbantartása, javítása. Lakás, lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, égéstermék elvezető rendszerének, hideg és meleg, valamint szennyvízrendszerének karbantartása, javítása. (pl. csatorna tisztítás, csőcsere, dugulás elhárítás stb.)

17 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózás Kifizetőnek írásban tett nyilatkozat alapján, törvényben nevesített FEOR besorolású foglalkozásokra, munkaviszonyban, társas vállalkozásban személyes közreműködésként, vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján. 2009. évben bővült az ekho alkalmazására jogosító foglalkozások köre: 7321: színházi jelmezkészítő, 7323: színházi fejdíszkészítő, 7335: színházi lábbeli készítő.

18 Az egészségügyi hozzájárulás Változás: Tételes eho egy sorba rendezése és önálló elszámolása A 14%-os hozzájárulás „levezetése” A kötelezettség elszámolása Fontos ! Csak akkor kell az eho lapot kitölteni, ha a magánszemélynek (is) keletkezik kötelezettsége, melyet neki saját magának kell megfizetnie!

19 Adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással, amely jogcímenként tartalmazza: a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (123.456 Ft), és a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (124.358 Ft) Az adózónak januártól októberig, 10 hónapra volt saját tételes egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége (havonta 1.950 forint, 10 hónapra 19.500 forint), amelyből a csak 9.500 forintot fizetett be. Az adózó előzetes számítása szerint saját jogon 2009. I negyedévében 43.156 Ft, a II. negyedévben 44.523 Ft, a III. negyedévben 51.589 Ft és a IV. negyedévben 66.987 Ft (összesen 206.255 Ft) 14%-os egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett, mely összegeket az adózó be is fizetett. Példa

20 Egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély járulékbevallása 2009. Július 1-től a tb. járulék a minimálbér kétszereséig (143 000) 29%-ról 26%-ra csökkent. Járulékalapot képező jövedelem után a természetes személy 29%, illetve 26% tb. járulékot 29%, illetve 26% tb. járulékot 9,5% nyugdíjjárulékot (1,5%) 9,5% nyugdíjjárulékot (1,5%) 6% egészségbiztosítási járulékot fizet. 6% egészségbiztosítási járulékot fizet.

21 Egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők Az államháztartással kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel összefüggő nyilatkozat megtételére az NY elektronikus úton benyújtandó nyilatkozat szolgál! Az elektronikus teljesítésre nem kötelezett (és nem választó adózónak, a 0901-es un. nullás bevallást kell benyújtania (papíralapon).

22 Egyszerűsített bevallás 0953E

23 Választók körének bővítése További adózói kör bevonása az egyszerűsített bevallás körébe: 1. 1.abban az esetben, ha az Ekho törvény rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen választotta a bevételének adózására ezt a módot a magánszemély és a kifizető a magánszemélyt terhelő adót levonta. 2. 2.ha a magánszemély olyan jövedelmet szerzett, amelyet 11%-os eho fizetési kötelezettség terhel és azt a munkáltató/kifizető teljes egészében megfizette, akkor kérheti az adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített adóbevallás ajánlatot. Akkor is kérhető, ha csak a bevallásával egyidejűleg köteles az eho megfizetésére.

24 Határidők Nyilatkozat: 2010. február 15. Ajánlat: 2010. április 30. (FOLYAMATOS a kiküldés és az elutasításról az értesítés) Beküldés: 2010. május 20.

25 Nyilatkozat Az adózónak nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e egyszerűsített bevallást benyújtani. Újdonság: Internetes program súgója a vonatkozó ’53-as sorok útmutatóját is tartalmazza.

26 Változás a kitöltésben E-mail cím problémája miatt a postai cím kitöltése is szükséges!

27 Tipikus hibák, a nyilatkozatok kitöltésénél A nyilatkozat aláírás hiánya (javítható), Nem pontos a megadott e-mail cím (postai címre küldjük), Ha pontos a cím, akkor mire az ajánlat elkészül, már nem használja adózó a megjelölt e-mail címét (postai címre küldjük), Egy-egy adathelyet nem tölt ki a magánszemély (pl.: a lakáscélú hitel alapján érvényesíthető kedvezmény esetében fel kell tüntetni, hogy a kedvezmény érvényesítéséhez, milyen jövedelemkorlát tartozik, az adott magánszemélynél)

28 Technikai kérdések Kiértesítő levélben konkrét indok szerepel, Az ajánlatból történő kizárásról a feldolgozás folyamatában történő kiértesítés, A borítékon az „NY” betű feltüntetése a gyors feldolgozás érdekében,

29 0953E egyszerűsített bevallás Pótlékmentes részletfizetés lehetősége: Legfeljebb négy egyenlő részben, mint a 0953-as bevallásban, Az ajánlaton (0953E) nyilatkozhat erről. Önellenőrzés, helyesbítés: Az önadózás értelmében a magánszemély a 0953E bevallását az általános szabályok szerint javíthatja (helyesbítheti, önellenőrizheti). 0953-as bevallás nyomtatványán felhasználásával.

30 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok I. A nyilatkozat a 0953-as bevallás, az egyszerűsített bevallás része (0953-D lap, 0953E-D lap), azaz boríték nélkül benyújtható, A bevallással, a bevallási ajánlat visszaküldésével együtt, de nem a bevallás részeként lezárt, adóazonosítóval ellátott borítékban csatolva:   Munkáltatói adómegállapítás esetén (a régi módon),   Elektronikus úton: elektronikus űrlapként(09egysza), vagy szja bevallás(0953), az egyszerűsített bevallás(0953E) részeként,   Lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékban személyesen vagy postán,

31 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok II. Benyújtási határidő: Bevallás részeként vagy bevallással együtt: 2010. február 25. és 2010. május 20. Munkáltatói adómegállapítás esetén: a munkáltató részére legalább május 10-éig át kell adni (munkáltató benyújtási határideje is május 20 !) Tartalom adózó neve és adóazonosító jele – ennek hiányában adószáma Külön boríték esetén a borítékon az adóazonosító jel feltüntetése kötelező, a név és lakcím feltüntethető.

32 az 1+1 százalékáról rendelkező nyilatkozat a bevallási (0953, 0953E) nyomtatvány részét képezi, A 0953-as bevallás vagy az egyszerűsített bevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén akkor küldhető el a rendelkező nyilatkozat a nyomtatvány részeként, ha az adóbevallást a magánszemély saját maga készíti el, vagy ha az adóbevallás elkészítésével megbízott képviselő meghatalmazása a rendelkező nyilatkozat megküldésére is kiterjed. 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok III.

33 Új lehetőség a tájékoztatás érdekében A kedvezményezettekhez célba érkező felajánlásokról az adóhatóság tájékoztatja a felajánlókat. A tájékoztatás kizárólag elektronikusan történik ! Az a magánszemély is kaphat tájékoztatást, aki nem elektronikusan nyújtotta be a bevallását. de – az erre irányuló nyilatkozatával – külön kéri, és legkésőbb a tájékoztatás elküldéséig az okmányirodánál vagy az APEH ügyfélszolgálatán regisztráltatja magát.

34 Egyes nagy értékű vagyontárgyak adókötelezettsége 2009. évi LXXVIII. törvény (Nért.) Az Alkotmánybíróság döntése után

35 Az állami adóhatóság az AB határozatban foglaltaknak megfelelően módosította: az egyes nagy értékű vagyontárgyakkal összefüggő kötelezettségek bevallására szolgáló 1042-es bevallás nyomtatvány képét, a hozzá tartozó útmutatót, a bevallás kitöltését segítő, az APEH honlapján elérhető programját, az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alapvető szabályairól szóló 34. számú információs füzetet.

36 Interneten elérhető program alkalmazása Az önállóan benyújtható 1042-es bevallás 5.0 verziója alkalmas arra, hogy az Alkotmánybíróság határozata alapján 2010. január 1-től hatályos törvényi előírások szerint, az arra kötelezettek bevallásukat benyújthassák. Kérjük, hogy abban az esetben, ha az APEH honlapján elérhető programmal készítik el a 1042-es bevallásukat, minden esetben a legutolsó verziót használják (töltsék le). Amikor más bevallással együtt kell teljesíteni az egyes nagy értékű vagyontárgyakkal összefüggő kötelezettséget, abban az esetben is a 2010. január 29-én megjelentetett új verziót kérjük alkalmazni (letölteni).

37 A nyomdai úton előállított nyomtatvány használata A nyomdai úton előállított 1042-es bevallás lakóingatlanokkal kapcsolatos részeit kérjük figyelmen kívül hagyni, a bevallás 01-es lapját kérjük áthúzni. A bevallás útmutatója a lakóingatlanokkal összefüggő részek nélkül alkalmazandó.

38 Az adó tárgya a nagy teljesítményű személygépkocsi, a vízi jármű, a légi jármű.

39 Adóalany I. A naptári év első napján az adótárgy tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az adót minden esetben a tulajdonosnak kell megfizetnie, függetlenül attól, hogy az adótárgyat milyen vagyoni értékű jog (például: haszonélvezet) terheli.

40 Nem köteles bevallást benyújtani az az adóalany, akit teljes személyes mentesség illet meg, továbbá nem kell bevallást adni arról az adótárgyról, amely után adófizetési kötelezettség nem áll fenn [Art. 33. § (12) bekezdésének megfelelően]. Adóalany II.

41 Teljes személyes mentességben részesül a Magyar Állam, a helyi önkormányzatok és azok társulásai, a települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatok, a költségvetési szerv, az egyház, az Észak-atlanti Szerződés szervezete, akinek vagy amelynek a mentességét nemzetközi szerződés biztosítja.

42 Bevallás I. Az egyes nagy értékű vagyontárgyak adójáról önálló bevallást csak azon személyeknek kell benyújtaniuk, akik: semmilyen bevallást nem nyújtanak be az évben, adójuk megállapítása során a munkáltatójuk, illetve az egyszerűsített bevallás elkészítésében az adóhatóság közreműködött. Az eltérő üzleti éves adózók is önállóan teljesítik bevallási kötelezettségüket.

43 Bevallás II. Az adóbevallás megkönnyítése érdekében az adózóknak jellemzően azzal a bevallással kell az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról számot adniuk (1042-es bevallás), amelyet egyébként is benyújtanának. Multifunkciós bevallások: 0953-1042 0928-1042 0929-1042 0943-1042 0971EVA-1042 1029EUD-1042 1071-1042

44 Határidő – bevallás, teljesítés Egyebekben a magánszemélyek: 2010. május 20-ig Eltérő üzleti éves adózók: 2010. május 31-ig Fizetés két részletben: Határidő első részlet: bevallással egyidejűleg Határidő második részlet: 2010. szeptember 30.

45 A Multifunkciós bevallás sajátosságai I. Egy Fő és egy Al bevallásból áll (ez a 1042-es) A multifunkcionális nyomtatványokat kizárólag az eredeti bevallási határidőig lehet benyújtani. Az önellenőrzésre, adózói javításra (helyesbítésre), pótlásra az önálló bevallási nyomtatványok szolgálnak.

46 A Multifunkciós bevallás sajátosságai II. az ÁNYK nyomtatvány kitöltő programban a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” főmenü alatti „Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre” menüpont használatával a program (titkosítja) az előállított dokumentumot. ezzel egyidejűleg két fájlt kell létrehozni, a kiterjesztés előtti utolsó karakter 0 vagy 1. Az egyik fájl tartalmazza a főnyomtatványt, a másik fájl a 1042 számú nyomtatványt.

47 A Multifunkciós bevallás sajátosságai III. Az elektronikus bevallás beküldése során mindkét fájlt fel kell tölteni a www.magyarorszag.hu oldalon. www.magyarorszag.hu A nyomtatványok (a papír alapon benyújtottak is) a további feldolgozási folyamatban önállóan, külön vonalkódokon vesznek részt.

48 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban 2010. február 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések