Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítése (egyszerűsített bevallás, 1+1%) 2010. május 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítése (egyszerűsített bevallás, 1+1%) 2010. május 11."— Előadás másolata:

1 A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítése (egyszerűsített bevallás, 1+1%)
2010. május 11.

2 A személyi jövedelemadó bevallások legfontosabb adatai
2009. december 2009. május 2010. május 0853 bevallás 0953 bevallás Beérkezett (db) elektronikusan (db) összes beérkezett bevalláshoz viszonyítva (%) 16,59% 24,76% 23,6% internetes kitöltővel papíron küldve (2D) (db) 56,83% 50,23% 51,5% papír formátumban (nyomdai) (db) 26,57% 25,01% 24,8%

3 A bevallások pénzforgalmi adatai (azonos időszak figyelembe vételével) 0953 0853

4 A bevallások pénzforgalmi adatai II.
2009. egész év 2009. május 2010. május Visszaigénylés összesen (Ft) 1 főre jutó visszaigénylés (Ft/fő) 44 029 50 431 52 906 Banki utalások száma (db) Banki utalások összege (Ft) Postai utalások száma (db) Postai utalások összege (Ft) Összes kiutalás (Ft)

5 Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó
1042 számú bevallás Befizetések összege (millió Ft) Befizetések (db) Nagy teljesítményű személygépkocsik adója 226 4941 Vízi járművek adója 14 553 Légi járművek adója 1 41 Összesen 241 5535

6 Bevallással teljesíthető kötelezettségek
A 0953 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a különadó, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának bevallására szolgál.

7 Bevallási és befizetési határidők
Egyéni vállalkozónak nem minősülő és az általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély, Az egyéni vállalkozói tevékenységüket évben megszüntető magánszemélyek 2010. május 20. Okmányok, igazolások stb. megőrzése 2015. december 31. (Az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást!)

8 Levont, túlvont adó visszaigénylése
A nyugdíjjárulék fizetési felsőhatárt meghaladóan levont összeg esetében csak annak van lehetősége visszaigényelni a bevallásban, aki nem magán-nyugdíjpénztári tag (egyebekben a foglalkoztatótól kérheti vissza).

9 Adókulcsok, adójóváírás
A évi adókulcsok Jövedelem nagysága Adó mértéke 0 – % –től és az feletti rész 36%-a (2009. július 1-től visszamenőleges hatállyal) Az adójóváírás változatlan: forint jövedelemig teljes összegben, felette 9%-kal csökkentve érvényesíthető, forint jövedelemnél elfogy.

10 Szja-tv. meghatározza a kedvezmények érvényesítési sorrendjét!
2009. január 1-től változás! Szja-tv. meghatározza a kedvezmények érvényesítési sorrendjét! Lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg Személyi kedvezmény Alkalmi foglalkoztatás kedvezménye Összevont kedvezmény (ezen belül is külön sorrend!) Őstermelői kedvezmény Családi kedvezmény Üzleti hitel kamatának kedvezménye.

11 Adókedvezmények ( ) Összevont kedvezmények esetében a kedvezményre jogosító befizetéseket kell összesíteni (adókedvezmény alapja),és ezen összeg 30%-a, legfeljebb 100 000 Ft vehető igénybe akkor, ha a magánszemély éves bevallásköteles jövedelme a 3 400 000 Ft-ot nem haladja meg. E feletti jövedelem esetén, 3 900 000 Ft bevallásköteles jövedelmig csökkentett összegben lehet a kedvezményt érvényesíteni.

12 Adókedvezmények II. (0953-01)
Új kedvezmény 2009-től! A háztartással kapcsolatos szolgáltatások számlás igénybevételéért érvényesíthető kedvezmény. Igénybevétel feltétele: A kedvezményalapot igazoló, áfát tartalmazó számla a kedvezményt igénybevevő nevére legyen kiállítva! A számlát meg kell őrizni az elévülési idő lejártáig

13 Pótlékmentes részletfizetés
Nyilatkozhat a részletfizetési igényről az, aki nem egyéni vállalkozó nem kötelezett áfa fizetésére A tényleges szja-kötelezettség nem haladja meg a forintot Esedékes részlet meg nem fizetése (egy összegben kell a tartozást rendezni) Késedelmes bevallás esetén, igazolási kérelem Külön értesítést nem küld az adóhatóság, csak elutasítás esetén Nyilatkozat később nem pótolható (sem adózói javítással, sem önellenőrzéssel)

14 Tipikus hibák a személyi jövedelemadó bevallások kitöltése során
Aláírás nélkül beküldött bevallások Téves adóazonosító szám feltüntetése Nem jelölik a visszaigénylést a Főlapon (a túlfizetést nem utalja vissza automatikusan az adóhatóság, azt kérni kell), ilyenkor külön átvezetési nyomtatvány kitöltésével juthatnak az adózók a pénzükhöz A visszaigénylési cím, pénzforgalmi számlaszám pontatlan feltüntetése

15 Gyakran előfordul Ha a magánszemély jövedelméből a kifizető adóelőleget vont le, és azt az összeget nem a megfelelő sorban tünteti fel az adózó (mert saját kötelezettségként írja be), és nem a kifizető által levont adóelőlegként, úgy fizetési kötelezettsége keletkezhet az adózónak a bevallása alapján.

16 Mely hibák fordulnak elő még az 53-as adóbevallásban?
A rendelkezési jogosultság (önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmény esetében) a saját folyószámlájukat tüntetik fel az utalás helyeként. Többen felejtkeznek el a különadó fizetési kötelezettségük bevallásáról. Ha nem, akkor rossz sorba írják be a kifizető által levont adóelőleg összegét. Ezt az utóbbi két hibát csak azok követhetik el, akik nem az adóhatóság Interneten elérhető programjával készítik el a bevallásukat, mert a kitöltést segítő program ilyen esetekben figyelmezteti adózót.

17 Egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély járulékbevallása
2009. Július 1-től a tb. járulék a minimálbér kétszereséig ( ) 29%-ról 26%-ra csökkent. Járulékalapot képező jövedelem után a természetes személy 29%, illetve 26% tb. járulékot 9,5% nyugdíjjárulékot (1,5%) 6% egészségbiztosítási járulékot fizet.

18 Az egészségügyi hozzájárulás
Változás: Tételes eho egy sorba rendezése és önálló elszámolása A 14%-os hozzájárulás „levezetése” új helyre került A kötelezettség elszámolása Fontos ! Csak akkor kell az eho lapot kitölteni, ha a magánszemélynek (is) keletkezik kötelezettsége, melyet neki saját magának kell megfizetnie!

19 Egyszerűsített bevallás Beérkezett 0953Ny nyilatkozatok 2008-2009 évben
Megnevezés 2008. év (db) 2009. év (db) ’08-as kifizetői bevallás adatai alapján (Ny) küldése Beérkezett nyilatkozat Benyújtási határidőt követően érkezett - 5.668 Duplán érkezett, vagy az adózó nem javította 1.615 785 Jogszabály alapján nem jogosult adózó 364 422 Nyilatkozat benyújtását követően elhunyt 158 113 Feldolgozott nyilatkozatok

20 0953E ajánlatok összeállítása
Az egyszerűsített adóbevallásra jogosultak közül adózó részére az adóhatóság nem készített 0953E bevallás ajánlatot, mert: Jövedelem szerzés miatt nem felelt meg az egyszerűsített bevallás készítés feltételeinek (7354 fő), Az adózó nem szerzett bevallásköteles jövedelmet a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint, vagy Az adózó munkáltatója nem szolgáltatott adatot az adózó jövedelméről (6872 fő), 0953-ast nyújtott be (951 fő). A fent említett magánszemély részére tájékoztató levelet küldött az adóhatóság.

21 A 0853E és 0953E bevallás ajánlatok aránya
0853Ny nyilatkozat száma: db 0853E ajánlat száma: db Ez a benyújtott nyilatkozatok 86,6 %-a 0953Ny nyilatkozat száma: db 0953E ajánlat száma: db Ez a benyújtott nyilatkozatok 91,0 %-a

22 0953E ajánlatok kiküldésének megoszlása
címre , elektronikus tárhelyre ajánlat került kiküldésre

23 0953E ajánlatok elektronikus kiküldése
Az elektronikus kiküldést 2009-ben az adózók 14%-a, fő választotta, 2010-ben az adózók 19%-a, fő választotta.

24 0953E ajánlatok adózói ellenőrzése
A 0953E bevallás ajánlat kézhez vételekor illetve betöltésekor a tájékoztató alapján ellenőrzi az ajánlatot. Eltérést esetén a saját igazolásaihoz képest javítja, vagy kiegészítheti az ajánlatot. A javítás során az adózónak elegendő csak az eltérést tartalmazó sort javítani, nem szükséges végigvezetnie a változást a bevalláson, ezt az adóhivatal megteszi. A hitelesítésnek a javított és a javítás nélküli bevallásokon is meg kell történnie. A hitelesítés (aláírás) nélkül visszaküldött 0953E bevallások érvénytelenek!

25 0953E ajánlatok visszaküldése
A 0953E bevallást az adózók legkésőbb 2010. május 20-ig küldhetik vissza! A 0953E bevallást az adózók mind papíralapon, mind elektronikusan beküldhetik.

26 0953E ajánlatok tartalma Postai cím esetén az adózók tájékoztató levelet kapnak a bevallás ajánlattal összefüggő tudnivalókról. A levél tartalmazza: a bevallás ajánlatának 2 példányát, az ajánlat forrásadatait tartalmazó táblázatot, az 1+1%-ról szóló nyilatkozatot, válaszborítékot.

27 0953E ajánlatok tartalma II.
Okmányirodai regisztráció vagy cím megadása esetén: az adózók tájékoztató levelet kapnak, ami tartalmazza a 8 számjegyből álló azonosító kódot, címen azonosítás után letölthetik a személyes ajánlatot .XKR formátumban. letölthető a forrásadatokat tartalmazó táblázat is.

28 Elektronikus 0953E ajánlatok letöltése
A 0953E ajánlatok letöltése 2 részből áll: Az XKR formátumú állomány letöltése a oldalról (a letöltésnél javasolt az ÁNYK import könyvtárának használata, ez alapértelmezés szerint a C:\Documents and Settings\abevjava\import), az állomány ÁNYK-ba történő importálása az ÁNYK (AbevJava) keretprogram „Szerviz” főmenüjéből indítható el, az „Importálás” menüpont használatával. A felajánlott menük közül a „bevallás ajánlat betöltését” kell kiválasztani. Az indítást követően a 0953E jelű bevallás ajánlat a bevallás nyomtatványkitöltő programjában betöltődik. Az így megjelenített bevallás ajánlat a nyomtatvány kitöltő programban módosítható, kiegészíthető. Az importáláshoz szükség van az adózó számítógépén telepített ÁNYK programra és annak 0953-as bevallást tartalmazó moduljára!

29 Ajánlatok kiküldése Abban az esetben, ha az , vagy az elektronikus tárhely címe megszűnt, úgy a sikertelen „küldést” követően, papír alapon postáztuk ki az ajánlatot.

30 Letöltés az elektronikus tárhelyről

31 Letöltés az elektronikus tárhelyről II.

32 0953E az Ügyfélkapun keresztül

33 Bejelentkezés a https://egybe.apeh.hu oldalon:
adóazonosító jel és 8 jegyű kód (ellenőrző szám) megadása. az címet megadó adózók is ide jelentkeznek be, nem csak az ügyfélkapus adózók!

34 A 0953E bevallás ajánlatok letöltése:
ajánlat letöltése, adatforrás letöltése (levezetés). Az adatforrást nem kell visszaküldeni az adóhatóságnak!

35 0953E ajánlatok betöltése A letöltött 0953E ajánlatot az ÁNYK aktuális verziójába kell importálni a Szerviz menü Egyedi importálás menüpont segítségével.

36 Elektronikus 0953E ajánlatok
Az ÁNYK-ba importált 0953E ajánlatok 0953-as bevallásként viselkednek, így az ellenőrzés, javítás és visszaküldés menete a 0953-as bevallásnál megszokott módon történik.

37 Önellenőrzés A 0953, 0953E, 09M29 Ha az önellenőrzés eredményeként visszajáró összeg mutatkozik, úgy a visszautalási címet ki kell tölteni! A magán-nyugdíjpénztári kiutalásra csak akkor kerülhet sor, ha a magán-nyugdíjpénztár a magánszemély önellenőrzése során megállapított különbözetet visszautalja az adóhatóság számlájára.

38 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok benyújtása
A nyilatkozat a 0953-as bevallás, a 0953E egyszerűsített bevallás része, azaz boríték nélkül benyújtható. A bevallással, a bevallási ajánlat visszaküldésével együtt, de nem a bevallás részeként, lezárt, adóazonosítóval ellátott borítékban csatolva. Munkáltatói adómegállapítással Elektronikus úton: elektronikus űrlapként, vagy 0953, az egyszerűsített bevallás részeként. Lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékban személyesen vagy postán.

39 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok benyújtása II.
Munkáltatói adómegállapítás esetén: a munkáltató részére legalább május 10-éig át kell adni ( a munkáltató határideje is május 20 !). Tartalom Rendelkező nyilatkozat tartalmazza az adózó nevét és adóazonosító jelét – ennek hiányában adószámát. Amennyiben külön borítékban küldi meg az adózó, a borítékon az adóazonosító jel feltüntetése kötelező, a név és lakcím feltüntethető.

40 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok benyújtása III.
Munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltató útján A magánszemély a rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkésőbb május 10-éig. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltatónak a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt kell beküldenie az adóhatósághoz.

41 1+1 %-os felajánlásokról elektronikus tájékoztatás
A kedvezményezettekhez célba érkező felajánlásokról az adóhatóság kizárólag elektronikus úton tájékoztatja a felajánlókat. Az a magánszemély is kaphat tájékoztatást, aki nem elektronikusan nyújtotta be a bevallását, ha azt – az erre irányuló nyilatkozatával – külön kéri, és legkésőbb a tájékoztatás elküldéséig az okmányirodában, vagy az APEH ügyfélszolgálatán ügyfélkapus regisztrációt szerez.

42 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítése (egyszerűsített bevallás, 1+1%) 2010. május 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések