Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KHV szükségességének eldöntése Magyar Emőke és Dr. Tombácz Endre (ÖKO ZRt.) nyomán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KHV szükségességének eldöntése Magyar Emőke és Dr. Tombácz Endre (ÖKO ZRt.) nyomán."— Előadás másolata:

1 A KHV szükségességének eldöntése Magyar Emőke és Dr. Tombácz Endre (ÖKO ZRt.) nyomán

2 3. Az erősen valószínű, hogy egy-egy szempont külön-külön történő mérlegelése természetesen nem jár megfelelő eredménnyel. A felsorolt szempontokat mindig együtt, egymással összefüggésben kell vizsgálni, és a mérlegelésnél az összefüggéseket is figyelembe kell venni 2. Megpróbáljuk az alábbi megadott szempontok alapján eldönteni, hogy mikor van szükség hatásvizsgálatra (az EV után) a tevékenység jellemzői, a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, a várható környezeti hatások jellemzői 1. A döntéshez alapos szakmai tudás és helyismeret szükséges. Néhány megjegyzés bevezetőül

3 A tevékenység jellemzői Jellemző Kritikus kérdések Példa: a) terület igénybevételének nagysága, beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is A nagy terület felhasználása önmagában is jelentős hatótényező lehet. Pl. elpusztul az azon található élővilág, nem folytatható rajta a korábban ott folyó tevékenység. Természetszerű - Kultúr Természetszerű – Beépített Kultúr – Beépített Magas beépítettségi szint Jelentős használat változás vagy korlátozás Jelentős tereprendezés Árvízi tározók

4 A tevékenység jellemzői b) más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagysága Az erőforrás igénybevétel a legtöbb esetben befolyásolja a forrás környezeti elem állapotát és a hatás jellemzően tovagyűrűzik a rendszerek irányába Az építés vagy a működtetés során használnak-e természeti erőforrásokat - földet, vizet, egyéb anyagokat, energiát - különösen nem megújuló forrásból származókat vagy csak korlátozottan rendelkezésre állókat? bányászat Jellemző Kritikus kérdések Példa:

5 A tevékenység jellemzői Jellemző Kritikus kérdések Példa: c) kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagysága Vannak olyan tevékenységek, melynek hatótényezői csak egy adott méret fölött járnak jelentősnek mondható hatással Kritikus kérdések: Tapasztalatok alapján eldönthető -e a méret - jelentős hatás dilemma? Szokásosnál nagyobb méret Faültetvény telepítése 30 ha-tól

6 A tevékenység jellemzői Jellemző Kritikus kérdések Példa: d) telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyisége, veszélyessége, kezelhetősége A nagy mennyiségű és a főleg a nehezen kezelhető hulladékok még megfelelő ártalmatlanítás mellett is jelentős hatásokkal járhatnak pl. helyfoglalás, szállítás Kritikus kérdések: Megoldott-e az ártalmatlanítás valamilyen meglévő, engedélyezett rendszeren? A folyamatok végén csak lerakással vagy égetéssel ártalmatlanítható hulladék nagyságrendje. Ráckevei Dunaág kotrás

7 A tevékenység jellemzői Jellemző Kritikus kérdések Példa: e) környezetterhelésének nagysága, jelentősége A kibocsátások nagysága, veszélyessége, időtartama a legtöbb esetben egyértelműen meghatározza a feltételezhető hatások jelentőségét Kritikus kérdések: Az intenzitás-időtartam viszony alapján meghatározható-e a változás jelentősége? Van-e hatásviselő? A szabályok betartása feltételezhető-e? csőfektető gép zaja

8 A tevékenység jellemzői Jellemző Kritikus kérdések Példa: f) baleset, üzemzavar kockázatának mértéke, különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára Meghatározható a tevékenységeknek illetve létesítményeknek egy olyan köre, amelynél a baleseti kockázatok jelentik, a környezetre való veszélyesség legfon- tosabb meghatározóját. Kritikus kérdések: Fennáll olyan balesetek kockázata (kivéve a természeti csapásokat) az építés vagy a működés során, amelyek az emberi egészségre vagy a környezetre káros hatással lehetnek? atomerőmű A 82/501/EEC-Seveso Direktíva kategóriái szerint három ok-okozati összefüggésben lévő fázis lehet egy baleset előidézője (mely természetesen nem biztos, hogy realizálódik): tervszerű működés zavara jelentős emisszió, tűz vagy robbanás bekövetkezése mérgező, gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyagok következtében súlyos veszély kialakulása. Súlyos balesetnél mindhárom fázis érvényesülhet

9 A tevékenység jellemzői Jellemző Kritikus kérdések Példa: g) vonzereje más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában Vannak olyan beruházások, melyek jelentős térség fejlődést (fejlesztést) indíthatnak el. (Elsősorban közlekedési infra) Ennek hatásai messze meg- haladhatják a vizsgált létesítményét. Számítani lehet-e kapcsolódó területfejlesztési folyamatok elindulására? Vannak-e a tevékenységnek illetve annak céljának kötelező kényszer kapcsolatai más fejlesztések tekintetében? autópálya-bevásárlóközpont

10 A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: a)a táj érzékenysége, tekintettel a jelenlegi területhasználatra, tájhasználatra és a tájképre; Egy-egy beruházás vagy tevékenység típus nem mindig egyeztethető össze más, főleg környezetigényes terület-használatokkal. Az eredmény ezek elsorvadása. A jelenlegi és potenciális táj- és területhasználatok kiemelkedő érzékenységűek-e a vizsgált tevékenységre? Valamilyen védettségű területek érintettsége. Az érékek megvédhetősége Dunakeszi bevásárlóközpont, M0 elkerülő

11 A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: b) az érintett természeti erőforrások relatív szűkössége, minősége, megújulási képessége; A természeti erőforrások szűkössége vonatkozhat mind a környezeti elemekre, mind a rendszerekre, ezek egyes alkotóelemeire, vagy bizonyos tulajdonságaira. Ezek érintett-sége esetében a meglévő vagy potenciális használatok sérül- hetnek. A megújuló képesség romlása egyrészt erőforrás csökkentő hatású, másrészt környezetminőség rontó. Érintettség esetében a szűkösség hiánnyá válhat-e? Az erőforrás fontossága. Az erőforrást hordozó környezeti elem vagy rendszer értékessége. Az érintett környezeti érték meglévő terhelése. Balatoni vízpótlás

12 A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: c) abszorpciós kapacitása (beleértve az érintett környezeti elemek és rendszerek terhelhetőségét, megújulási képességét, szennyezésmegkötő- és pufferkapacitását) A kérdéskör a hatásokkal szembeni tűrőképességet jelent, ami elősegítheti egyes tevékenységek befogadását egy adott környezeti közegbe. Azok a változások, amelyek ezt meghaladják már környezet terhelőnek számítanak. A jogszabály kiemel olyan területeket, amelyek ebből a szempontból érzékenynek tekinthetők egy vagy több hatótényező tekintetében. A változások által érintett környezeti elemek, rendszerek megkívánt állapota fenntartható-e. Irreverzibilitás léte A hatás értékelhetősége valamilyen fontos hatásviselő szempontjából. árvízi tározók leürítése

13 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: a)területi kiterjedésük és a területen élő, várhatóan érintettek számának nagysága; Valamilyen nem kívánatos hatás nagy hatásterülete, a sok hatás-viselő adott esetben önmagában is jelentőssé, és gyakran nehezen kezelhetővé teszi a hatásokat. A viszonylag kis területű Magyarországon, nem lehetne nagy területet érintő projektet úgy elhelyezni, hogy az ne találkozzon valamilyen a hatásokra érzékeny területtel. Mi tekinthető kiterjedt hatásterületnek az érintett terület jellemzői alapján? A feltételezett hatások fontossága és kezelhetősége. árvízi tározók

14 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: b) országhatáron történő átterjedésük lehetősége Az országhatáron átterjedő jelentős hatás az Espoo-i egyezmény miatt eleve hatásvizsgálatra kötelezett. Tehát itt a gyanú is elegendő a hatásvizsgálat előírására. A tevékenység feltételezett hatásterülete érinti-e az országhatárt? Lehet-e egyértelműen tisztázni a hatás jelentőségét és az átterjedés tényét? Paksi atomerőmű melegvíz, osztrák hulladékégető, határszéli cementgyár

15 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: c) összetettségük, bonyolultságuk (különös tekintettel a több környezeti elemre kiterjedő hatásfolyamatok kiváltásának lehetőségére, valamint a hatások szinergiájára); A bonyolultság részben a nagyobb bizonytalanságok léte, részben a jellemzően nehezebb kezelhetőség miatt növelheti egy hatás jelentőségét. A több hatásviselő érintettsége gyakran az intenzitásra is utal. A szinergia is bizonytalanság növelő. Ha vannak ilyen hatások milyen bizonytalansággal kell számolnunk, illetve adott informáltság mellett lehet-e megnyugtató döntést hozni? Balatoni vízpótlás vízminőség

16 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: d) hozzáadódás lehetősége a térségben másutt folytatott vagy tervezett tevékenység hatásaihoz; A háttérhatások léte alapvetően meghatározhatja egy hatás jelentőségét egy adott területen, annál is inkább mert ezektől mentes területek már nemigen vannak. Ez akár egy önmagában kevésbé jelentős kibocsátást is jelentős hatásúvá tehet. Mennyire vannak tűréshatáron az érintett állapotjellemzők? Várható-e további romlás a térségben más okokra visszavezethetően? Expo szennyvíz, Köki fejlesztés

17 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: e) nagyságuk, erősségük; Ez egyértelmű, de egy hatás erőssége gyakran gyakran a hatásviselő gyengeségétől vagy érzékenységétől függ. A hatás-hatásviselő viszony értékelése bevásárlóközpont, Nagymennyiségű vízkivétel

18 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: f) bekövetkezésük valószínűsége; Egy adott hatás hatás bekövetkezésének nagyon alacsony valószínűsége lehetetlenné teszi annak értékelését. Fordítva viszont a nagy valószínűségű bekövetkezéstől még nem lesz egy hatás jelentős. Lehet a bizonytalanság is döntésképző. Milyen hatások értelmezhetők elfogadható valószínűséggel? Ami a fontos, mennyire bizonytalan bekövetkezésű nemcsak a hatások, a hatótényezők szintjén is? Árvízi tájgazdálkodás

19 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: g) tartósságuk, gyakoriságuk, visszafordítható-ságuk (figyelembe véve az elkerülésükre, csökkentésükre tehető intézkedéseket); A tartós, gyakori vagy irreverzibilis, nem kívánatos hatások eme tulajdonságok miatt is könnyebben minősíthetők jelentősnek, ugyanakkor ez nem elégséges kritérium a jelentőség tekintetében. Tartósság esetén az állapotváltozások nagyságrendje indokolja-e a vizsgálatot? Árvízi tározó elöntései

20 A várható környezeti hatások jellemzői, különösen Jellemző Kritikus kérdések Példa: h) a végső hatásviselőket (embert, természeti rendszereket) érő káros vagy zavaró hatások mértéke. Azok a hatások, amelyek az ember vagy a környezeti rendszerek szempontjából már minősíthetők nagyobb valószínűséggel lehetnek jelentősek. Az embernél az elviselhetőnél rosszabb besorolású hatások léte. A rendszereknél (a települési környezetet is ideértve) a nem kívánatos hatás létének a rendszer szintjén való megjelenése elég indok-e? Nyárigátak bontása

21 Néhány megjegyzés 1. Az eddig használt minősítési kategóriák alapján semleges és elviselhető hatás nem lehet jelentős, a zavaró-terhelő típusú minősítések döntési helyzetet jelenthetnek, ettől rosszabb minősítések jelentős hatást takarhatnak. Feltétel, hogy a hatásviselőnek értéke legyen. 2. A bizonytalanságok léte növelheti a KHV végzés iránti igényt. 3. A kétséges jelentőségű hatások tekintetében a hatótényező szabályozottsága, illetve a további engedélyezések során történő befolyásolhatósága csökkentheti a KHV végzés iránti igényt.


Letölteni ppt "A KHV szükségességének eldöntése Magyar Emőke és Dr. Tombácz Endre (ÖKO ZRt.) nyomán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések