Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Human language is an embarrassment for evolutionary theory”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Human language is an embarrassment for evolutionary theory”"— Előadás másolata:

1 „Human language is an embarrassment for evolutionary theory”
Az emberi nyelv az evolúciós elmélet szégyene. David Premack

2 Miről lesz szó? Mit tudnak az állatok – nyelv?
Honnan tudjuk mikor és melyik fajnál jelent meg a nyelv? Hogyan alakulhatott ki a nyelv? Ökológiai magyarázatok Szociális magyarázatok Szexuális szelekció

3 Állati kommunikáció Egyáltalán lehetséges-e eltérő fajok közötti kommunikáció? Diana cerkóf és a Campbell cerkóf

4 Fajok közötti kommunikáció
Lehetséges? Az ok: a zártság: nem tanulnak új jeleket. Vagy mégis?

5

6 Állati Példák Fehérbarkójú cerkófmajmok Kísérletek magnófelvételekkel
Külön kiáltás : Sas takarást keresnek a bokorban Kígyó lábuk alá néznek Leopárd fára rohannak DE: ezek valóban a külvilágra vonatkoznak, vagy csak a saját félelmük erősségét mutatják?

7 Képesek átverni a másikat!
Ha meg akarnak szabadulni az erősebb hímtől, vagy élelmet akarnak megszerezni, leopárd kiáltást hallatnak

8 Állat ember kommunikáció?
Hozzánk hasonló fajok (főemlősök) Hozzánk adaptálódott fajok (kutya, macska)

9 Emberi nyelv = állati nyelv?
Zártság (állatok: jelzés) Hangok, szagok, arckifejezések Konkrét Analóg (emberi szintaxis) Lexikon Nyitottság Önkényesség Steven Pinker: nyelvtan= diszkrét kombinatorikus rendszer Hierarchia Rekurzivitás Végtelen?

10 A nyelv tág és szűk értelme

11 A nyelv tág és szűk értelme
Tágan értelmezett nyelvi kompetencia: A kommunikáció szenzomotoros alapjai Fogalmak, intencionalitás Szűken értelmezett nyelvi kompetencia Rekurzivitás – szintaxis

12 Chomsky, Hauser, Fitch Ekolokáció

13

14

15 Emberi nyelv tanítása más fajoknak

16 Joel Wallman : Aping Language
Nem lehet állatokat megtanítani beszédre

17 Emberszabásúak természetes jelei
Vizuálisak – nagyon összetettek Arckifejezések és gesztusok Nincs jele az absztrakt szimbolikus kódoknak Ez biztosan nem ugyanolyan, mint az emberi nyelv

18 Az emberi nyelv előfutára?
Képesek lennének-e egy egyszerűbb nyelvre? Lehet, hogy megvan a képességük, csak nem használják?

19 60-as évek – beszélt nyelv
Csimpánzok tanítása – teljes csőd Többéves tréning után egyszótagos angol szavak, többé-kevésbé érthetően Probléma: fiziológiai finom koordináció hiánya Nyelv mozgatása Légzésszabályozás Hangok kiadásának akaratlagos szabályozása

20 a hangképző rendszerük más Gége magasabban -> kisebb a garat és az orrüreg

21 Nyelv = beszéd? A kérdés az, hogy képesek-e absztrakt szimbólumok használatára. Két változat: Siketnéma jelek (Ameslan - ASL) Lexigramjelek

22 Siketnéma jelelés - ASL

23 Alan és Beatrice Gardner
Korai nyelvtanítási kísérletek: A 60-as évek: Gua és Viki – beszélt nyelv Artikulációs akadályozottság Washoe: ASL - video 150 jel 2-3 tagú mondatok Kétséges sikerek: Washoe kombinálja a jeleket? Más főemlősökkel is használja? A jelelés szegényes az emberével összevetve Hiányzik az új információ utáni érdeklődés Ezt akár operáns kondicionálással is meg lehet tanítani egy galambnak (Herbert Terrace)

24 Nim Chimpsky & Herbert Terrace

25 Nim Chimpsky & Herbert Terrace
Noam Chomsky után lett elnevezve Columbia University – Herbert Terrace A nyelvtan van a középpontban: a szavak sorrendiségéből mit tud levonni Terrace szerint semmilyen nyelvet nem tanult meg Tud ugyan 125 jelet de nem kombinálja őket. Legtöbbször saját igényeit kielégítő szavak

26 Koko és dr Penny Patterson

27

28

29

30 Francine Patterson 33 éves gorilla, aki még kisbaba korában tanulta meg az Amerikai jelnyelvet (ASL) Leghosszabb kutatás: 33 éve dolgoznak együtt, az egyetlen gorilla tanítási kísérlet Állítólag 1000 jelet tud és többet is megért a beszélt angolból. Már chatelt is az America Online-on és azt is tudta kommunikálni, hogy fáj a foga

31 Bírálatok Független siketnéma megfigyelők szerint az állat nem mutatta a jelet, csupán természetes jelkészletét használta Nem minden jel önkényes és absztrakt (fogmosás) Mondataik hossza hosszú évek során sem nőtt Ritkán jelelnek maguktól, spontán

32 Szórendet tanulnak vagy nyelvtant?
Meg tudják különböztetni, hogy a „zsák a dobozban” és a „doboz a zsákban” van kijelentéseket DE ugyanazt a formát ismételgetik: utánzás vagy minimális variáció Nagyon különböznek még egy kétéves jelelő gyermektől is – összetett mondatok

33 Lexigramok

34 Lexigramjelek Mágnestáblára erősített jelek – később számítógép
Szigorúbb és ellenőrizhetőbb kísérlet

35 Savage Rumbaugh

36 Csimpánzok Pan troglodytes

37 Lana Lana neve egy betűszó: Language Analogue in nonhuman primates
Nemrég bemutatta, hogy még 20 éve nem látott lexigramokat is felismer

38 Panzee Panzee-t együtt nevelték egy bonobóval, Panishával, hogy lássák, létezhet-e fajok közötti kommunikáció. Nagyon ügyes a labirintusfeladatokban is.

39 Mercury- Higany Ellenpélda: mivel nem sikerült neki nyelvet tanítani, most más kutatásokban veszt részt.

40 Bonobók Pan paniscus

41 Kanzi Az első főemlős, aki kisgyerekhez hasonlóan tanulta a nyelvet. Családban nőtt fel. A neve kincset jelent szuahéliül.

42 Sue Savage Rumbaugh és Kanzi

43

44 Lexigramjelek Eredmények: Néhány év gyakorlás 150-200 szó
3-5szóból álló mondatok Kérdő mondatokra felelnek, egyszerű utasításokat végrehajtanak

45 Két alapvető kérés Képesek-e absztrahálni – valóban értik.e a szimbólumokat? Képesek-e a nyelvtan használatára?

46 Valóban értik-e a szimbólumokat?
Memória vagy értik, hogy a jelek valamire vonatkoznak?? Képesek átvinni más szituációkra Tárgy – fénykép – lexigram Ennivaló vs tárgy Színek és tárgyak A jelölt dolgok alapján osztályoznak, nem a műanyag formák látható tulajdonságai alapján

47 Irene Pepperberg Alex a papagáj, aki angol nyelvet használ
Kér, elutasít Érti a számosságot, tud kategóriákat kialakítani

48 Nyelvtani szabályok Premack: Sarah
Képes a következetes alany-ige-tárgy sorrendre Valószínűleg nem a nyelvtant tanulta meg, hanem a szavak jutalmazott sorrendjét

49 Kanzi, a sztár nyelvész Szintaktikai szabályok alapvető formája???
Vadonszerű élet – nem kapott formális kiképzést Utánzás – az anyját tanították Egyszerre használ gesztusokat hangokat és lexigramokat

50 Két szimbólumot tud összekapcsolni
Rájött magától, hogy az ige megelőzi a tárgyat A gazdája szerint olyan szinten van, mint egy olyan kétéves siket gyerek, akit nem tanítottak meg a jelnyelvre.

51 Csakhogy: körülbelül 150 szót tanul meg 7-8 év alatt 150 szavas szótár
Kétszavas mondatok szintjénél sosem megy tovább Kizárólag kérések

52 Állati nyelv? Még mindig áthidalhatatlan a különbség
Még Kanzi is csak mondat előtti szinten van – egy kétéves már beelőzi Hosszú tréning kell hozzá – az embergyereknek nem Jutalmazni kell a tanulást – Általában kérések, szükségleteik kielégítése

53 A szintaxis előfutárai?
Liebermann: a szintaxis kialakulsához több független vonalnak kellett egybekapcsolódnia Kategorizáció Szekvenciális motoros szerveződés Bazális ganglionok, szubkortikális struktúrák

54 A nyelv tág és szűk értelme
Tágan értelmezett nyelvi kompetencia: A kommunikáció szenzomotoros alapjai Fogalmak, intencionalitás Ez csak fokozati különbséget mutat az állatok és az ember között (preadaptációk) Szűken értelmezett nyelvi kompetencia Rekurzivitás – szintaxis Csak az emberre jellemző

55 A nyelv rekonstrukciója
A. Mikor jelenik meg a nyelv az ember történetében? Bizonyítékok: emberi fosszíliák (beszédszervek és agylenyomatok) – 2 millió év Eszközök – 100 ezer éve Művészi alkotások – ezer éve B. Milyen előnyökkel járt?

56 Megjelenés – beszédképző szervek
Beszédképzés: nem fosszilizálódnak maguk a szervek - koponyalapi görbület Gége és garat izmainak a tapadása Erectus: hatéves gyerek Neandervölgyieknél eltűnik (DE hyoid csont hasonló)

57

58 Agyi területek Lenyomatot hagynak a tekervények a koponyán

59 Homo habilis – 2 millió év – Broca terület féltekei asszimetria
A kőeszközök használata jobbkezességre utal : a bal agyféltekéjük nagyobb lehetett Homlok és halántéklebeny fejlettsége: asszociációs pályák – lehetővé teszik a komplex szimbolikus reprezentációk kialakulását.

60 Gerincvelő torakális szakaszának megnagyobbodása – szürkeállomány növekedése
Légzést vezérlő idegek találhatóak itt Homo erectusnál ez nem mutatható ki, csak a sapiensnél – félmillió éve?

61 Hypoglosszális csatorna erőteljes megnövekedése – nyelv beidegzése

62 Tárgyi kultúra Az eszközkészítés folyamatosan, lassan fejlődő, egészen ezer évvel ezelőttig Finom megmunkálás Változatos felhasználási lehetőségek Kulturális sokféleség Változásuk felgyorsult ? Beszéd megjelenése

63 Művészetek Szimbolikus jelentésekkel bíró tárgyak megjelenése
A nyelv nemcsak későn, de hirtelen jelent meg Eric Knight: Közös szimbólumok megformálása cseréje – kollektív jelentések Mithen: Törzsi rituálék – érzelmi kötődés kialakulása

64 Hogyan jött létre a nyelv – egyszerre vagy lépésenként?

65 Lépcsőzetes vagy egybeni megjelenés
Három szint 0. Australopithecusok – mai emberszabásúak 1. Erectus – szintaxis nélküli protonyelv 2. Archaikus homo sapiens – nyelvtannal rendelkező szimbolikus nyelv 3. Fejlett nyelv nyelvek szétválása, továbbfejlődése: nyelvcsaládok – megfelelnek a genetikai rokonságnak (Luigi Cavalli-Sforza)

66 Baszkok: európa legősibb lakói
Magyarok: nem egyezik a nyelvcsalád (uráli) és a genetikai család (európai)

67 Nem szelekcionista elméletek szaltatorikus megjelenés
Noam Chomsky: nyelv nem jöhetett létre darwini szelekcióval túl bonyolult A közbülső formák nem jártak volna előnyökkel Bickerton: Makromutáció – egy gén egy részének radikális átrendeződése

68 Piatelli-Palmarini: véletlenszerű folyamatok – genetikai sodródás
Lock: exaptáció, absztrakt gondolkodás Hauser (Chomsky): rekurzivitás eredetileg navigációs és táplálékszerzés módszere

69 Evolucionisták 1%-os előny is nagyban növeli az esélyét, hogy az adott génnek rendelkező változat maradjon fenn Nowak : Matematikai modellek Létrejöhetett lépésenként evolválódva a nyelv

70 Onomatopeia A beszélt nyelv a hangutánzó szavakra épült Szintaxis?

71 Különbségek - Afrikaans: woef Albanian: ham ham / hum hum
Arabic (Algeria): haw haw Bengali: ghaue-ghaue Catalan: bup, bup Chinese (Mandarin): wang wang Croatian: vau-vau Danish: vov Dutch: woef English: bow wow, arf, woof, ruff ruff English (Old English): Hund byrcð. Esperanto: boj Estonian: auh Finnish: hau hau /vuh vuh French: ouah ouah German: wau wau, wuff wuff Greek: gav Hebrew: haw haw (/hav hav) Hindi: bho:-bho: Hungarian: vau-vau Icelandic: voff Indonesian: gonggong Italian: bau bau Japanese: wanwan, kyankyan Korean: mung-mung (/wang-wang) Norwegian: voff / vov-vov Polish: hau hau Portuguese (Portugal): au au au (nasal diphthong) Portuguese (Brazil): au-au Russian: gav-gav Slovene: hov-hov Spanish (Spain, Argentina): guau guau Swedish: vov vov Thai: hoang hoang (with falling tone) Turkish: hav, hav Ukrainian: haf-haf Vietnamese: wau wau

72 Evolúciós magyarázatok a nyelvre

73 Ökológiai modellek Szociális magyarázat Szexuális szelekció
Létfenntartás: vadászat Szociális magyarázat Társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése Szexuális szelekció

74 Ökológiai magyarázatok

75 Táplálkozáshoz szükséges ismeretek
Növények lelőhelye és vadak vándorlása Mai vadászó-gyűjtögető társadalmakban ennek kevés nyoma van – inkább mutogatás (max. 1-2 szó) Beszéd: emberek élete és viselt dolgai

76 A szavak régen és most Vadászó gyűjtögetők szókincse: Modern nyelvek:
Ezek fele ige, mely kapcsolódik a létfenntartáshoz Modern nyelvek: 50-60 ezer szó 10-15% ige Régen ebben a nyelvbnek nagyobb szerepe volt.

77 Eszközkészítés Két úton lehetséges:
Az eszközkészítés igényel olyan képességeket, melyek alapot szolgáltatnak a nyelvnek Tárgy megmunkálásával kapcsolatos ismeretek átadása: kommunikációs ismeretek

78 Eszközkészítés- nyelv izomorfia
Konstrukciós képesség Modell a külvilágról és az ezzel való manipuláció mindkettő eleme Mindkettő Szekvenciális Hierarchikus

79 Michael Corballis A generativitás kognitív képessége
Elemi komponensek összeszervezése – ebből jön a rekurzivitás Az elmélet kritikája: Az izomorfiából még nem következik, hogy egymásra épülnek

80 Eszközkészítés képessége
Ritkán hangzanak el instrukciók: általában a közvetlen megfigyelésre alapoznak Vagyis közvetlen módon az eszközkészítésnek a nyelvre nincs hatása Közvetve azonban lehet: Cathleen Gibson Munkamegosztás- szociális hatás Gibson, K. R. and Ingold, T. eds. Tools, Language and Cognition in Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

81 Szociális elméletek a nyelv kialakulásáról

82 Szociális elméletek Társas jellegű információ cseréje: hozzájárul a csoport integrációjához Robin Dunbar Kurkászás vagy szociális grooming: Eredetieg higuiénés funkció Szociális és érzelmi kötelékek Endogén opiáttermelés ember

83 A csoportnagyság korrelál a kurkászás mennyiségével – agresszió csökkentése – társas támogatás megszerzése – társas korlát Max: 70 fő!! (20-25%) A csoportnagyság szorosan korrelál az agymérettel a– kognitív megszorítás (emocionális – kisebb csoport) Ember: 147,8 (150) fő (42% lenne!)

84 A bűvös 150-es szám Vadászó gyűjtögető csoportok tlagos mérete egy faluban Katonai alakulatok alapegysége Hutterites – egy kolóniában 150 ember lehet Gore-Tex fabric Ltd. 150 parkoló

85 Nyelv – hatékonyabb kurkászás?
Több társsal is lehet egyszerre beszélgetni Közben a kezek szabadon vannak Cél: társas kapcsolatokra vonatkozó ismeretek adásvétele- a társak megismerése Indirekt tapasztalatszerzés- új szituációkat kezelni tudjunk Csoporttudat - dialektusok

86 Miről beszélünk?

87 Miről beszélünk?

88 A pletyka Rokonaink és ismeretlenek
Férfiak és nők (szexuális szelekció?) Forrás megbízhatósága – közösségi szabályok Hatékony kötődési mechanizmus Társalgási csoport mérete: 4-5 ember Pszichofizikai korlátok: 1,7 méter

89 Mikor? Elég pontos válasz: ezer évvel ezelőtt értük el a bűvös 70 főnyi határt

90 Geoffrey Miller Univ of New Mexico
Szexuális szelekció Geoffrey Miller Univ of New Mexico

91 A beszélő altruista: ingyen információt ad át – megtévesztés
Nyelv szexuális ornamentáció – másik figyelmének felkeltése – verbális udvarlás

92 Alátámsztás Robbins Burling
Egalitáriánus egyszerű törzsi társadalmakban az lesz a törzsfő, aki jól kommunikál Először hangutánzó szavak Valószínűleg először a megértés fejlődött ki és aztán a produkció

93 Nemi különbségek: Nők – jobb nyelvmegértés
Férfiak – jobb beszédkészség – nagyobb szókincs The Origins of GrammarKathy Hirsh-Pasek Roberta Michnick Golinkoff: preferential looking paradigm Role of multiple cues and forces in language development

94 Irodalmi szerzők nagy része férfi – olvasója nő Fitnessindikátor:
Intelligencia korrelál a szókinccsel 80% 60% genetikai meghatározottság Cyrano effektus Seherzádé effektus

95 Konklúzió Az állati kommunikáció nem ugyanolyan, mint a szűk értelemben vett emberi nyelv Nem tudjuk, hogyan jött létre a nyelv


Letölteni ppt "„Human language is an embarrassment for evolutionary theory”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések