Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Dr. Komenczi Bertalan Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Eger 2013-2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Dr. Komenczi Bertalan Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Eger 2013-2014."— Előadás másolata:

1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet kbert@ektf.hu Dr. Komenczi Bertalan Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Eger 2013-2014. második félév INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM Az információtól az információs társadalomig http://www.ektf.hu/~kbert

2

3 Az információtól az információs társadalomig Információs forradalmak Az információs társadalom Az információ Információs gépek

4 1. Az i nformáció 1.1. Anyag, energia, információ 1.2. Az információfogalom értelmezései 1.4. Az információ szerepe az ember világában Az információfogalom interdiszciplináris értelmezése 1.3. A nyelvi információ

5 Alapentitások  A természettudományos módszer alaphipotézise a személytelen, anyagi felépítésű, objektív törvényeknek engedelmeskedő kozmosz, amelyről kísérletileg igazolható, objektív ismeretek szerezhetők.  A világ természettudományos értelmezésében kulcsszerepet töltenek be olyan fogalmak, mint az anyag, az energia és az információ 1. Anyag, energia, információ Ontológiai naturalizmus ! Módszertani naturalizmus ?

6 Relativizáló tudományfelfogások 1. Anyag, energia, információ

7 Az anyagfogalom értelmezése ANYAG A világ létezésével egybekapcsolt alapfogalom Démokritosz John Dalton 1808 J. J. Thomson 1897 mozog kölcsönhat Az anyag attribútumai Az anyag szerkezete részecske, halmaz és fizikai mező Komplementaritás Niels Bohr E= mc 2 Tömeg –energia ekvivalencia 1.1.Anyag, energia, információ

8 Az anyag tulajdonságai A testek tömege és energiatartalma között kapcsolat van: az anyag ebben a két entitásban nyilvánul meg. Az egyenlet által leírt kapcsolatnak megfelelően minden energiához tömeg és minden tömeghez energia tartozik. A tömeg és az energia nem egymást kizáró ellentétek, hanem ugyanannak az anyagnak a két megjelenési formáját képviselik. E= mc 2 Tömeg –energia ekvivalencia 1.1.Anyag, energia, információ

9 Az energia ENERGIA A munkavégző képesség mértéke Az energiaátadás iránya meghatározott: kiegyenlítődés történik, azaz a magasabb energiatartalmú részrendszer energiája csökken. Az energiaátadás során az adott energiafajta egy része minden esetben hőenergia formájában a környezetbe kerül. 1.1.Anyag, energia, információ

10 Az entrópia Az entrópia fogalmát Rudolf Clausius német fizikus vezette be 1865-ben. Nevéhez fűződik a termodinamika második főtételének egyik megfogalmazása is, amely szerint magára hagyott, zárt anyagi rendszerek entrópiája mindig növekszik – azaz bennük energiaszétszóródás, hőmérséklet-kiegyen­lítődés megy végbe, egyre rendezetlenebbekké válnak, és nem juthatnak vissza eredeti állapotukba. 1.1.Anyag, energia, információ

11 Az entrópia Entrópia A termodinamika második főtétele Zárt anyaghalmazban olyan átalakulások mennek végbe, amelyeknek végeredménye a maximális entrópiájú állapot. ……….a makroszkopikus termodinamikai jelenségeknél mindig a nagyobb valószínűségű állapotok kialakulása felé történik a változás. 1. Anyag, energia, információ Az entrópia a makroszkopikus termodinamikai jelenségeknél megszabja a jelenségek lefolyásának irányát

12 A Maxwell-démon Az információ megszerzéséhez és továbbításához energiafelhasználás szükséges, amely entrópia növekedéssel jár. programdöntési algoritmus irányítás Über die Entropieverminderung in einem Thermodinamischen System bei Eingriffen intelligenter Wesen Szilárd Leó, 1929 1.1.Anyag, energia, információ

13 INFORMÁCIÓ Az informatika alapfogalma Elkülönül az anyag-energia létforma jegyeitől (… sem nem anyag, sem nem energia) Másodlagos jelenség, a létalapját képező anyag és energia magasabb rendű származéka........de csak az anyag vagy energia valamilyen formájával közvetíthető Információnövekedés 1.1.Anyag, energia, információ

14 ANYAG NÉLKÜL NINCS SEMMI; ENERGIA NÉLKÜL AZ ANYAG MOZDULATLAN; INFORMÁCIÓ NÉLKÜL AZ ANYAG ÉS ENERGIA RENDEZETLEN,TEHÁT HASZONTALAN.

15 1. Az i nformáció 1.1. Anyag, energia, információ 1.2. Az információfogalom értelmezései 1.4. Az információ szerepe az ember világában Az információfogalom interdiszciplináris értelmezése 1.3. A nyelvi információ

16 2.Az információfogalom értelmezései Az információ fellelhető és szerepet kap az élettelen természet működésében is, amennyiben ott rendezettség mutatkozik. Az információ csak az élő rendszerekkel jelenik meg, és az élő anyag attribútuma. Az információ nem fizikai entitás, kizárólag az emberi pszichikumban, a tudatban, a kognitív, mentális szférában létezik. (Hol jelenik meg?)

17  Az élő anyag kialakulása, fejlődése és működése látszólagos ellentmondás ban van a termodinamika II. főtételével.  Az élőlényekre illetve az általuk létrehozott eszközök és működtetett rendszerek egy részére – az élettelen természettel szemben – a rendezettség és szervezettség magas szintje jellemző.  Szervezett rendszerek kialakulását/kialakítását információfeldolgozás teszi lehetővé : információk segítségével lehet fenntartani illetve növelni a szervezettségben megnyilvánuló rendet 1. Anyag, energia, információ

18

19 1.2.Az információfogalom értelmezései Az információ fellelhető és szerepet kap az élettelen természet működésében is, amennyiben ott rendezettség mutatkozik. Az információ csak az élő rendszerekkel jelenik meg, és az élő anyag attribútuma. Az információ nem fizikai entitás, kizárólag az emberi pszichikumban, a tudatban, a kognitív, mentális szférában létezik. (Hol jelenik meg?) res cogitans ?

20 Az információ mint üzenet Az információ mint alakzat (Milyen formában jelenik meg?) 1.2.Az információfogalom értelmezései

21 I nformáció mint mintázat / alakzat / reprezentáció DNS genetikai kód fehérjemolekula 1.2.Az információfogalom értelmezései 3. Információ mint mintázat / alakzat / reprezentáció

22 neuronhálózat neurális aktivitás exogramok tudatosság engramok 1.2.Az információfogalom értelmezései

23 Az információ mint üzenet Az információ mint alakzat (Milyen formában jelenik meg?) 1.2.Az információfogalom értelmezései

24 Információforrás Üzenet Adó Jel Csatorna Kódolás Vevő Dekódolás Zaj Rendeltetési hely Az információtovábbítás Shannon-Weaver modellje Üzenet Zajforrás Jel 1. Információ mint üzenet Claude Shannon 1.2.Az információfogalom értelmezései

25 Az információ mint üzenet Az információ mint alakzat (Milyen formában jelenik meg?) 1.2.Az információfogalom értelmezései A információfogalom műszaki-matematikai értelmezése

26 Az információ valamilyen sajátos statisztikai szerkezettel rendelkező jelkészletből összeállított, időben és/vagy térben elrendezett jelek sorozata, amellyel az adó egy dolog jelkészletből állapotáról, vagy egy jelenség lefolyásáról közöl adatokat, amelyeket egy vevő felfog és értelmez. Információ mindaz, ami kódolható és egy megfelelő csatornán továbbítható. Az információ mint üzenet Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése 1.2.Az információfogalom értelmezései

27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö Ő P Q R S T U V Z X Y 0 1 Adenin Guanin Timin Citozin Jelrendszerek- jelkészletek Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése 1.2.Az információfogalom értelmezései

28 Az információ fogalma nem az egyedi üzenetekre vonatkozik (mint a jelentésé!), hanem mindig egy helyzetre, egy összetett rendszer egészére. Az információ mennyisége azzal a bizonytalanságcsökkenéssel arányos, amely akkor történik, ha megtudjuk, melyik jelről van szó. Az információmennyiség meghatározása Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése elemi eseményrendszer lehetséges események összessége

29 Az információmennyiség meghatározása I(A) = log 2 1/P(A) A Shannon képlet P(A) I (A) Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése A esemény bekövetkezésének a valószínűsége A esemény információtartalma I (A) = 1/P(A) Az információ a valószínűség reciproka

30 Az információmennyiség meghatározása I(A) = log 2 1/ P(A) A Shannon képlet P(A) Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése A esemény bekövetkezésének a valószínűsége A esemény információtartalma ? A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö Ő P Q R S T U V Z X Y 1/32 I(A) = log 2 1/ 1/32 = log 2 32 = 5 Elemi eseményrendszer

31 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö Ő P Q R S T U V Z X Y 00010000110000100000 Az információmennyiség mérése bináris kódolással! K ó d o l á s Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése Elemi eseményrendszer

32 Tetszőleges halmaz bármely elemének meghatározásakor úgy célszerű eljárni, hogy az egész halmazt, illetve egyre kisebb részeit mindig kétjelű jelkészlettel írjuk le, amellyel azt az üzenetet fejezzük ki, hogy valami ott van az adott rendszerfélben vagy nincs ott. A világon minden alávethető ennek a digitális felaprózásnak. Bináris logika Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése

33 Bináris logika A kettes alapú logaritmus és a kettes számrendszer választása azért természetes, mert világunk olyan rendszerekből tevődik össze, amelyek bármelyik eleme definiálható olyan módon, hogy a rendszer egészét vesszük egy meghatározatlansági, bizonytalansági mezőnek, és azt lépésről lépésre felezzük, míg eljutunk a keresett vagy meghatározni kívánt elemhez. 2. Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése

34 Gottfried W. von Leibnitz „a bináris aritmetikában mindössze két szám, a 0 és az 1 használatos, és ezekkel az összes többi szám is leírható… és ami még fontosabb, az ezen alapuló kétértékű logikai rendszer.” „A bináris számításokat el lehetne végezni olyan géppel, amelyben nem lennének fogaskerekek.... A gépnek olyan tárolói lennének, amelyek bemenete egy zárható nyílás lenne. Ennek a nyitott állapota az 1-nek, míg zárt állapota a 0-nak felelne meg Bináris logika Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése

35 Neumann János von Neumann architecture First Draft of Report, 1945 ENIAC, 1944 1903-1957 „Meg kell azonban jegyeznem, hogy az imént felvázolt tízértékű jelölő nyilvánvalóan tíz kétértékű jelölőből álló csoportot testesít meg, tehát erősen redundáns..... Ugyanebben a keretben már négy kétértékű csoporttal is elérhetnők a kívánt eredményt... Kettes számrendszerben végezve a műveletet, … átlátszóbbá és szembeötlőbbé válik azok logikai jellege. Bináris logika Az információfogalom műszaki-matematikai értelmezése

36 A hírközlés szemantikai vonatkozásai műszaki szempontból teljesen közömbösek 1.2.Az információfogalom értelmezései I nformáció mint üzenet Az információtól az információs társadalomig

37 A Shannon-séma és a kibernetika fogalomrendszere Elhatároztuk, hogy az önműködő vezérlésnek, illetve a hírközlés elméletének az egész területét, akár gépről, akár emberről van szó, a kibernetika névvel fogjuk jelölni, amelyet a görög kibernétész, vagyis kormányos szóból képeztünk. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine 1948 1.2.Az információfogalom értelmezései

38 A kibernetikai rendszermodell kiterjesztése ÉLŐ RENDSZER ANYAG ENERGIA INFORMÁCIÓ belső környezet (milieu intérieur) Claude Bernard Homeosztázis Walter B. Cannon Biológiai rendszerekben megnyilvánuló szabályozás,amely egyensúlyi helyzeteket tart fenn változó külső és belső feltételek ellenére. 1.2.Az információfogalom értelmezései

39 Információ, mint üzenet - evolúciós keretrendszerben Az ember által létrehozott információs rendszerek működése előreprogramozott automatizmusok szerint történik. Az egyszerűbb élőlények esetében az üzenet - előprogramozott, veleszületett mechanizmusok alapján - automatikusan cselekvést vált ki. Fejlett aggyal rendelkező, tanulásra képes élőlények esetében egyre komplexebb folyamatokat jelent a bemenő információk kiértékelése és a válaszok megfogalmazása. 1.2.Az információfogalom értelmezései

40 Az információ mint üzenet Az információ mint alakzat (Milyen formában jelenik meg?) 1.2.Az információfogalom értelmezései A információfogalom műszaki-matematikai értelmezése Az információ mint jel és jelentés

41 SZEMIOTIKA Az ember olyan állat, amely fajtársainak meg tud jeleníteni térben és időben távoli dolgokat, vagy érzékeivel nem észlelhetőket. Ehhez használja a jeleket. Umberto Eco Az információ mint jel és jelentés Jel az, ami az érzékelésnek önmagát, a léleknek pedig önmagán kívül valami mást tár elébe. Szent Ágoston A szemiotika az a tudomány, amely mindazzal foglalkozik, amivel az ember hazudni képaes.

42 John Locke: An Essay concerning Human Understanding,1690. FÜSZIKÉ, PRAKTIKÉ, SZEMIOTIKÉ A harmadik: ezt az ágazatot szemiotikének vagy a jelek tudományának lehet nevezni, amelyek között legszokottabbak a szavak… Ennek a feladata megvizsgálni azoknak a jeleknek a természetét, amelyeket az elme használ a dolgok megértésére vagy tudásának másokkal való közlésére Az információ mint jel és jelentés

43 A jelek tárgyukhoz való viszonya hozzárendelés kapcsolat hasonlóság index ikon szimbólum Jeltipológia fizikai Szemiotikus készség ! Az információ mint jel és jelentés

44 1. Az i nformáció 1.1. Anyag, energia, információ 1.2. Az információfogalom értelmezései 1.4. Az információ szerepe az ember világában Az információfogalom interdiszciplináris értelmezése 1.3. A nyelvi információ

45 A közlési folyamat modellje ADÓCÍMZETT Ü Z E N E T K Ó D c s a t o r n a KONTAKTUS KONTEXTUS 1.3. A nyelvi információ

46 A nyelv kommunikációs funkciói EMOTÍVKONATÍV POÉTIKAI METANYELVI c s a t o r n a FATIKUS DENOTATÍV adócímzett üzenet kontaktus kontextus Kód 1.3. A nyelvi információ

47 Prozódiai kompetencia Lexikális kompetencia Szintaktikai kompetencia Szemantikai kompetencia Lingvisztikai kulcskompetenciák Fonetikai kompetencia + Pragmatikai kompetencia Kognitív kompetencia Szociális kompetencia 1.3. A nyelvi információ

48 1. Az i nformáció 1.1. Anyag, energia, információ 1.2. Az információfogalom értelmezései 1.4. Az információ szerepe az ember világában Az információfogalom interdiszciplináris értelmezése 1.3. A nyelvi információ

49 1.4. Az információ szerepe az ember világában 1. Genetikai információ „I nformáció ” molekuláris rendszerekben?

50 1.4. Az információ szerepe az ember világában A genetikai információ Véletlen variációk és szelekció Az ily módon akkumulálódó tudásrendszer absztrakt információs entitás: a populáció génkészlete, amelynek alternatív mintázatai (gene pattern) az egyedi testekben manifesztálódnak.

51 1.4.Az információ szerepe az ember világában 1. Genetikai információ „i nformáció ” molekuláris rendszerekben 2. Pszichikus információ ?

52 A mentális modellekben kódolt belső reprezentációk a neuronhálózatok összetett kapcsolatrendszerére és aktivációs mintázataira vezethetők vissza. Ezek képezik a tudatossággal rendelkező emberi elme materiális alapját. Az agyműködésnek ezen a szintjén generált információkat pszichikus információknak szokták nevezni. 1.4. Az információ szerepe az ember világában res extensa !res cogitans ?

53 Közvetlen tapasztalat-szerzés helyett szimuláció Az ember szimbolikus aktivitásából eredő következmények Szimbolikus világok létrehozása Az algoritmus varázsa A jövő gondolati tételezése Az ÉN és a VILÁG kettőssége 5. Az információ szerepe az ember világában

54 A három világ elmélet Karl Popper World 1.World 2.World 3. ? Manfred Eigen táblázata alapján (A játék, 1981, Bp. Gondolat, 304.o.) 1.4.Az információ szerepe az ember világában

55 információ tudás belátás/szimuláció/előrelátás anyag/energia - állapotváltozás szimbólum World 2 World 1 Világkép jelek i n g e r e k World 3 ikon index processzor-1 processzor-2 eszközök jelek preszimbolikus kogníció szimbolikus kogníció reprezentáció, modellek értékek/hitek/attitűdök Információ mint üzenet Információ mint alakzat 1.4.Az információ szerepe az ember világában


Letölteni ppt "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Dr. Komenczi Bertalan Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Eger 2013-2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések