Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lewis Henry Morgan és az ősi társadalom

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lewis Henry Morgan és az ősi társadalom"— Előadás másolata:

1 Lewis Henry Morgan és az ősi társadalom
Késztette: Tóthné Hochmann Csenge Informatikus könyvtáros MA I. évf.

2

3 Élete és munkássága 1818-1881 keresztény középosztálybeli polgár
iskoláit kitűnően végezte jogot tanult amerikai indiánok (irokézek) tanulmányozását

4 Irokéz indiánok

5 „Gordiuszi Csomó” → „Irokézek Nagy Rendje”
Elmélyedni az indiánok tanulmányozásában Előmozdítsa ügyüket Segítse művelésüket Védelmezze jogaikat az agresszív és igazságtalan kormányzati politika ellen több irodalmi csoport tagja volt: National Academy of Science (Nemzeti Tudományos Akadémia) American Association for the Advencement of Science (Amerikai Egyesület a Tudományos Haladásért)

6 Művei League of the Iroquois (Az irokézek szövetsége) – 1851
The American Beaver and His Work (Az amerikai hód és építményei) – 1868 ma is jelentős mű Az ősi társadalom – (legismertebb műve)

7 Az ősi társadalom az emberiség pályafutását a fejlődés legmélyebb pontján kezdte meg szintek Vadság Barbárság Civilizáció

8 kutatása két, egymástól független vonalat követett
találmányok és felfedezéseken keresztül intézményének keresztül bizonyos eszmék és törekvések fokozatosan alakultak ki. Ezek a következők: Létfenntartás Társadalomszervezet Nyelv Család Vallás Otthoni élet és építkezés Tulajdon

9 Létfenntartás a létfenntartási javakat termelését fokozták és tökéletesítették a technikai vívmányok Társadalomszervezet a társadalomszervezet csiráját a vadság korában a nemzetségi szervezetben kell keresnünk, ami elér egészen a politikai társadalom kialakulásáig Nyelv az emberi beszéd a legkezdetlegesebb és legegyszerűbb kifejezési formákkal fejlődhetett ki lépései: gondolkodás → egyszótagú nyelv→ többszótagú nyelv

10 Család fejlődési fokozatai konszangvinikus és affinális rokonság rendszeriben, valamint a házassági szokásokban mutatkoznak meg Vallás a tudásnak olyan bizonytalan elemein alapszik, hogy nincsen primitív vallás, mely ne groteszk módon és bizonyos fokig érhetetlenként jelenne meg előttünk

11 Otthoni élet és építkezés
mivel a családformával és az otthoni élet rendjével szoros kapcsolat áll az építészet, megközelítően teljes képet nyújt arról a fejlődésről, amely a vadság kora és a civilizáció között ment végbe Tulajdon a tulajdon eszménye lassan alakul ki első ízben a vadság korában formálódik ki és megjelenik a barbárság korában is a tulajdon által sikerült létrehozni egy területen és mangánterületen alapuló politikai társadalmat

12 görögök, rómaiak létrehozzák a községet (démos) és a városi kerület
minden társadalomszervezeti forma két általános alapformára vezethető vissza: kizárólag személyi kapcsolatokra épülő társadalom a területen és magántulajdonon alapszik. Létrejött a politikai társadalom, melynek szervezete földterületen alapszik, s a tulajdonhoz, továbbá a személyhez való viszonyát a területi kapcsolatok határozzák meg. görögök, rómaiak létrehozzák a községet (démos) és a városi kerület az ősi társadalomban a területen alapuló szervezet ismeretlen volt

13 A fejlődés szakaszai Szakaszok Fokok A vadság régebbi szakasza
A vadság alsó foka A vadság középső szakasza A vadság középső foka A vadság késői szakasza A vadság felső foka A barbárság régebbi szakasza A barbárság alsó foka A barbárság középső szakasza A barbárság középső foka A barbárság késői szakasza A barbárság felső foka A civilizáció állapota

14 A vadság alsó foka az emberi nem gyermekkorával kezdődik
haltáplálkozással, valamint a tűz használatának a megismerésével végződik az emberiség ekkor még eredeti lakhelyén élt gyümölcsökkel táplálkozott a tagolt beszéd kialakulása

15 A vadság középső foka a halnak a táplálékban való felhasználásával és a tűz használatával kezdődik az íj és nyíl feltárásával fejeződött be az emberiség ezen a fokon népesítette be a Föld felületének nagyobb részét

16 A vadság felső foka az íj és a nyíl feltalálásával kezdődik
a fazekasság elterjedésével ért véget

17 A barbárság alsó foka a fazekasság elterjedésével kezdődik
a fazekasság a választóvonal a vadság és a barbárság között a barbárság alsó fokából a középsőbe való átmenetet jelzik a következők: a keleti félgömbön az állatok domesztikálása a nyugatik pedig a kukorica és más kultúrnövények öntözéses termesztése a házépítésben a napon szárított vályogtégla és a kő felhasználása

18 A barbárság középső foka
a keleti félgömbön az állatok domesztikálásával kezdődött a nyugatin az öntözéses földműveléssel, valamint az építészetben a napon szárított vályogtégla és a kő használatával kezdődött vége – a vasércolvasztási eljárások feltalálása

19 A barbárság felső foka a vas megmunkálásával kezdődött, és a fonetikus ábécé feltalálásával az írásnak irodalmi művekben való felhasználásával végződik Homéroszi kor görög törzsei

20 A civilizáció állapota
a fonetikus ábécé használatával és irodalmi művekkel kezdődött antik és modern szakaszokra osztható kőre vésett hieroglifikus írás

21 Miért fontos a cserépedények készítése?
előfeltétele a letelepedett életmód elősegítette az életmód javulását kényelmesebbé tette az otthoni életet előtte:agyaggal tapasztott kosarakban, bőrrel bélelt földkemencében s izzított kövekkel főztek

22

23 A létfenntartás módja Az ember 5 forrásból szerezhet magának táplálékot, és ezáltal 5 szakasz különíthetünk el: Gyümölcsökön és gyökereken alapuló természeti létfenntartás az emberiség lakóhelyén Haltáplálék Táplálkozás liszttartalmú termesztett növényekkel Hús –és tejtáplálék Korlátlan élelemteremtés szántóföldi műveléssel

24 kevés ember élet a Földön – létfenntartási technikájuk egyszerű volt
Gyümölcsökön és gyökereken alapuló természeti létfenntartás az emberiség lakóhelyén primitív korszakban kevés ember élet a Földön – létfenntartási technikájuk egyszerű volt eredeti lakóhelyükön életek (tropikus – szubtropikus éghajlaton) nyelv kialakulása

25 Haltáplálék a halat a mesterséges táplálék első formájának tartjuk
gabona nem volt a vadászat eredményessége pedig túlságosan is bizonytalan volt

26 Táplálkozás liszttartalmú termesztett növényekkel
A gabonanövények és kultúrnövények termesztését a nyugati félgömbön nem ismerték A két félgömb egyenlőtlen természeti adottságai Keleti félgömbön – az összes domesztikálható állat (egy kivételével) Nyugati félgömbön – egyetlen művelésre alkalmas gabonaféle volt, ami tökéletesen megfelelt a termesztés céljainak

27 Hús –és tejtáplálék A háziállatok azzal, hogy biztosították a hús- és tejtáplálékot, lehetővé tették, hogy a domesztikált állatokkal bíró törzsek kiváljanak a többi barbár törzs tömegéből Nyugati félgömbön – hústáplálék szerzése csak a bizonytalan vadászat által volt lehetséges Keleti félgömb – állattartás lehetővé tette az állandó állati táplálékot (tejet is) Állatok domesztikálása – új életmódhoz vezetett → pásztorkodás

28 Korlátlan élelemteremtés szántóföldi műveléssel
Háziállatok - az emberi izmok erejét állati erővel egészítették ki Vastermelés – egyre jobb ásók, balták által kertművelésből szántóföldi művelés lett korlátlan lett az élelem termesztése csökkent az erdőtelepítés – hogy nagyobb földterületeket tudjanak művelni lehetővé vált továbbá, hogy kis területen sűrű lakosság éljen

29 A család fejlődési fokai
Vérrokonsági család Punalua család Páros család Patriarkális család Monogám család

30 Vérrokonsági család fivérek és nővérek csoportházasságán alapszik
Maláji vérrokonsági rendszer Vadság korszakára jellemző

31 Punalua család több fivér feleségeivel együtt, a több nővér férjeivel együtt csoportházasságban él fivér = az első, második, harmadik, sőt még távolabbi férfi unokatestvér vadság korszakára jellemző

32 Páros család Egy férfi és egy nő házasságára alapul, anélkül, hogy a férfinak más nővel való nem közösülése tilos lenne Monogám család csirája Válás lehetséges volt bármelyik fél kívánságára bármikor Ez a forma nem hozott létre rokonsági rendszert

33 Patriarkális család Egy férfi több feleséggel való házasságán alapszik Nem terjedt el általánosan Monogám család egy férfi és egy nő házasságán alapszik, mindenki mást kizár a viszonyból civilizált társadalom ez a családforma létrehoz egy önálló rokonsági rendszert

34

35 Az emberi fejlődés mértéke
civilizáció feltételei minden korszakban megtalálható a fejlődés az emberiség fejlődése a vadság korszakában a fejlődés egészéhez képest nagyobb arányú volt, mint a vadságot követő barbárság 3 szakaszában A vadság korában alakult ki az emberi faj

36 A barbárság nagy korszakát 4 igen fontos esemény jellemzi:
Az állatok domesztikálása A gabonaneműek felfedezése Az építészetben a kő használata A vasérc olvasztásának feltalálása

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Lewis Henry Morgan és az ősi társadalom"

Hasonló előadás


Google Hirdetések