Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Brit Parlament -áttekintés- KÉSZÍTETTE: HAJDÚ ANITA TÓTH BARBARA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Brit Parlament -áttekintés- KÉSZÍTETTE: HAJDÚ ANITA TÓTH BARBARA."— Előadás másolata:

1 A Brit Parlament -áttekintés- KÉSZÍTETTE: HAJDÚ ANITA TÓTH BARBARA

2 URALKODÓ (II. Erzsébet 1952-…)
Alsóház Tagjait a 659 választási kerületből választják az állampolgárok Mandátum 5 évre szól Felsőház öröklés útján kerülnek ki tagjait, számuk nem fix CSOPORTOSÍTÁSUK öröklöt t tisztségűek Élethosszra szóló tisztség Ex-miniszterelnökök Nyugdíjazott LB bírák Vallási főtisztséget ellátóak

3 KIRÁLYNŐ MINISZTERELNöK

4 A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER REFORMJAI
1980-as évektől jelentős változások A kormány hagyta jóvá a reformokat (öröklött jogkör) Nép tájékoztatása: Parlamenti tájékoztató iratok Végrehajtó ügynökségek létrehozása (élén:elnök, költségvetési autonómia) Köztisztviselők 75%-a dolgozik ügynökségekben ma 1990-es évek: kormány nagy költségvetési reform Kincstár eltulajdonítási rendszert indítványoz Elmúlt években egyszerűsítések; költségvetési számokat lecsökkentették 167-ről 52-re Pénzügyi Stabilitás törvénykönyv: kincstár készítsen összefoglalót a pénzügyi és adósságkezelésről

5 ALAPELVEK I. A szárazföldi európai országoktól eltérő-íratlan alkotmány írott alkotmány hiányosságaira rámutat Íratlan alkotmány=értékek rendszere, nem átfogó normák összessége kis ellentmondás amit az íratlan alkotmány előír és amit valójában tesznek

6 ALAPELVEK II. Alapelvek:
Közpénzek felhasználásának és az adózás törvényes jóváhagyása Minisztériumok tevékenységeinek a Parlament által jóváhagyott szabályszerűségei A minisztériumok kiadásait jóváhagyó Kincstári delegáltak a végső parlamentáris hatóságtól függnek Alkotmányos értékek(nyíltság, pártatlanság, méltányosság) alapelvei: Nyíltság Állandóság Felelőség Méltányosság Hatékonyság

7 ALAPELVEK III. Egyetemesség elve: minden kiadást és bevételt költségvetési dokumentumba foglalnak- nincs törvénybe foglalva Egység elve: hiányzik; külön törvényeket és eljárásokat használnak az éves bevétel és kiadás becsléseire Sajátosság elve: módosításra szorul; sajátosság az aktuális kiadásokra jellemző, a tőkeberuházást nem ellenőrzik közvetlenül

8 KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZEREPLŐI
Királynő: az ország, a végrehajtás és a Parlament bizonyos részének a vezetője  csekély a monarchia hatalma Megegyezés szerint miniszterei tancását követi Parlament: Királynő, választott Alsóház, kinevezett Felsőház Hármójuk konszenzusa kell a törvényhozáshoz Miniszterelnök: a nyertes párt elnöke, automatikusan a kormány feje A Királynő nevezi ki formálisan Javaslatára a Királynő kinevezi a kormányminisztereket A kormány nem törvényes egység, de átható döntéshozó ereje van Kincstár= Pénzügyminisztérium Kiváltság alapján jön létre, a költségvetési folyamatokat irányítja

9 KORMÁNY ÉS A MINISZTEREK SZEREPEI ÉS FELADATAI I.
Kormány: kevés jogi erő Miniszterelnök: nagy hatalom, de ez nem jelenthető ki Szuverén joga van: kinevezni, lemondatni minisztereket, összehívni, feloszlatni Parlamentet, egyéb királyi kiváltságok A közigazgatás vezetője is, Kincstár ruházta rá a hatalmat 1968-ban (hétköznapi felelőséget a Kormány egy minisztere gyakorol)

10 KORMÁNY ÉS A MINISZTEREK SZEREPEI ÉS FELADATAI II.
100 miniszter Parlamenti képviselők Lordok Házának főnemesei Kabinet fő döntés-hozó testülete: 20 miniszter (államtitkárok és rangidős miniszterek) Különös jogi egység Nagyságának nincs limitje (Minisztériumi és más fizetések évi törvénye) Minisztériumok: majdnem minden kormányminiszter tagja Egyéni felelősség  minisztériumi politika iránt Kollektív felelősség  a kormánypolitika felé Csak a parlament vonhatja őket felelőségre

11 MINISZTÉRIUMOK A kormánynak nincs szüksége parlamenti jóváhagyáshoz létező, vagy alakuló minisztériumok egyesüléséhez vagy eltörléséhez Belügyminisztérium, Államkincstár: kiváltságokból származó autoritások Egyes minisztériumok: írott jog által jöttek létre 1946-ig Minisztériumok számáról és létrehozásukról a kormány dönt 1975-ös törvény engedi a minisztériumok vagy hivatalok feloszlatását, de az elmúlt 30 évben a miniszterelnök kezdeményezte ezeket, parlamenti jóváhagyás nélkül

12 VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGEK
1980-as években jöttek létre Kb. 130 középautonóm ügynökség Éves jelentést készítenek Nem jog hozta létre őket  évi kereskedelmi törvény: megenged olyan kereskedelmi alapok létrehozását, melyben a minisztérium nagyrészt maga finanszírozza működésüket

13 NEM MINISZTÉRIUMI NYILVÁNOS SZERVEK
Az általános kormánynak részei Speciális parlamenti törvény, Királyi okirat vagy Társasági törvény legalizálja őket Szerkezetük nincs megszabva Kormányzati személyzet vezeti őket, nem végrehajtó tagokat is tartalmaz Funkciói: végrehajtó, adminisztratív, kereskedelmi, szabályozási és tanácsadói 2003-ban 811 db volt

14 NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT (NESZ)
1948-ban jött létre Cél: mindenki számára egészségvédelem biztosítása 1977-ben törvény: egészségügyi hatóságok létrehozása 1990. Közösségi gondoskodás törvény: nagy változások 1995-re független NESZ trösztök: összes egészségügyi ellátás biztosítása Egészségügyi minisztérium vezeti; adófizetők támogatják Éves költségvetésben megszavazzák a forrásait; parlamenti jóváhagyás

15 RANGIDŐS KÖZTISZTVISELŐK FELADATAI I.
Közigazgatási szabályzat, nem törvény Köztisztviselők: állandóak és pártatlanok Közigazgatást miniszterek irányítják a Királynő nevében 1996-ban a közigazgatási szabályzatot törvényes okmányba vették fel Alapvető elvek: megfelelő, hatékony, tényleges közpénzhasználat biztosítása 1990-es években módosítás a hatékony közigazgatás fenntartásáért skót, wales-i köztisztviselőkre is a szabályzat érvényes

16 RANGIDŐS KÖZTISZTVISELŐK FELADATAI II.
Kormányi döntéssel hozták létre 1996-ban a rangidősekből álló közigazgatást Kevés lehetőség a változtatásra Közös fizetésük, szerződésük, munkaértékelésük és képzési rendszerük van Politikai semlegesség előírás növekvő politizáció Mivel a szabályzat érvényes rájukEgyesült Királyság miniszterei (skót miniszterek is), ezért politikai semlegességet követelnek

17 SZÁMVEVŐ HIVATAL Kincstár hozza létre, minden minisztériumban
Számvevő: legidősebb tagja a minisztériumoknak vagy az ügynökségeknek; felelős: saját egységen belül vezetőkért beosztottakért Egyéb felelősség: minisztériumainak kimutatásai és azok továbbításai Kincstári memorandum: Személyes tulajdon, szabályosság, jutányos pénz fontossága pénzügyi döntéseknél Költségvetési előírásokat minden számvevőre lehet alkalmazni

18 PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK SZEREPEI
Képviselőházi szabályok hozzák létre Alsóház vizsgálóbizottsága a legfontosabb a költségvetési folyamatban A vizsgálóbizottságok állandóak, más bizottságokat bizonyos törvény létrehozására hoznak létre 1979: minden minisztériumban van egy vizsgálóbizottság 20 nem minisztériumi vizsgálóbizottság Nincs olyan költségvetési bizottság, amely feladata csak a költségvetési stratégia vizsgálata és a költségvetési ajánlatok módosításának beterjesztése lenne (mindig vizsgálatot indít az éves költségvetés és az előzetes költségvetési jelentések kapcsán) Összekötő bizottság: melyik bizottsági jelentést tárgyalják az alsóház plenáris ülésen Felsőházi választott bizottságok: nem foglalkoznak közvetlenül költségvetési ügyekkel (pl.: gazdasági ügyek bizottsága)

19 SZUBNACIONÁLIS KORMÁNYOK SZEREPE I.
Egyesült Királyság: egységes ország  Skócia, Wales, Észak-Írország bizonyos adminisztrációs felelősség 1997: Parlament Skóciában; Wales: Gyűlés Parlament elfogadja: 1998-as skót törvényt és a wales-i kormánytörvényt, é-írországi gyűlést Skót Parlament: teljes törvényhozó erő, több kormányfunkciót lefedve, teljes költségvetést fogad el az összes skót minisztérium alapjairól 2000: nyilvános pénzügyi és elszámolási törvény – törvényes keret a közpénz ügyeket és forrásokat illetően, meghatározza a skót pénzügyi ellenőrzés és felelős hivatalnokok számára a feladatokat Legtöbb támogatás a skót önkormányzatoknak Skót parlament: költségvetés allokációjáért és a helyi önkormányzatok kiutalásaiért felel; alap jövedelemadó rátájának megváltoztatása

20 SZUBNACIONÁLIS KORMÁNYOK SZEREPE II.
Wales: nincs teljes jogalkotó hatóság Gyűlés fogadja el az éves költségvetést  nincs közpénz ügyekre, forrásokra törvénye Helyi kormányzatok, másodlagos törvényhozók Egyesült Királyság: hely kormányok élén választott tanácsosok; működésük: helyi kormányrendeletek, törvények által szabályozott Helyi hatóságok: maguk készítik és fogadják el költségvetésüket Kiadás jóval nagyobb, mint a bevétel  helyi hatóságok nagyban függenek a központi kormánytól

21 KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMAT TÖRVÉNYES LÉPÉSEI
3 elkülöníthető, összekapcsolódó szakasz 1. Költségvetési ciklus: pénzügyi részletet, gazdasági és hatósági adózást határoz meg; megjeleníti a folyamat jövedelem oldalának tetőpontját 2. Költségvetési előirányozás: költségvetést követi, közpénzek engedélyezése 3. Jelentés: parlament felé számol be (közpénzeket mire, mennyire hatékonyan költötték el)

22 KÖLTSÉGVETÉSI ELŐKÉSZÜLET ÉS KORMÁNYBESZÁMOLÓ
Előkészületre nincs törvényi keret Döntő kincstári szerep; költségvetési tervezetet előkészít, továbbküld kabinet jóváhagyására Pénzügyminiszter prezentálja a költségvetést a költségvetési napon az alsóháznak Költségvetésre vonatkozó adóintézkedéseket pénzügyi törvényként jelentik be és a költségvetési nap után pár nappal kihirdetik A költségvetési tervezet előirányzott kiadásai: források felhasználása, minisztériumok pénzszükségletei, a parlamenti házak, ombudsman, helyi önkormányzatok utalásai, kórházak, egyéb egészségügyi szervezetek költségei

23 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEG Az összes bevétel, kiadás és pénzügyi egyensúly nincs törvényben meghatározva 1998: pénzügyi törvény Kincstár teljes hatáskört ad a költségvetési összeg definiálására Éves pénzügyi beszámoló és költségvetési jelentés és gazdasági és pénzügyi stratégiai jelentés: kincstári költségvetési előkészület és ellenőrzés összegei Különbség: folyó- és tőkebefektetés között Kiadás ellenőrzésére elkülönített összegek 1998: két fő kiadási összeg 1. minisztériumi kiadási limit 2. éves kezelési kiadás

24 PÉNZÜGYI SZABÁLYOK 1997 óta 2 előírás (a parlament nem hagyott jóvá törvényt ezek hitelesítésére) 1. aranyszabály: a kormány csak a folyófizetésekbe való befektetéseire ad kölcsön, nem pedig a finanszírozásokra 2. fenntartható beruházási szabály: a közszektor nettó adóssága állandó és előrelátó szinten tartása. A nettó államadósság a GDP 40%-a alatt marad

25 A költségvetési folyamat a Parlamentben

26 Általános bemutatás A költségvetés alapvetően két oldallal rendelkezik: Bevételek Kiadások A folyamat legfontosabb lépései: A pénzügyminiszter beszédet mond a Parlamentben, melyben ismerteti a kormány pénzügy-politikai stratégiáját 2. Az adózással kapcsolatos rendelkezések már a beszéd elhangzása előtti éjjel érvénybe léphetnek (az Alsóház alaposan kivizsgálja a „Finance Bill-t”)

27 Általános bemutatás 4. Megállapítják a minisztériumok költségeit
3. A Felsőházhoz kerül, itt megvitatják majd jóváhagyják a tervezetet 4. Megállapítják a minisztériumok költségeit 5. Az Alsóház elfogadja a főbb előirányzatokat(becslések) Ezek után jóváhagyják az Appropriation Act-et(ráfordítási törvény)

28 A költségvetés elfogadása és a költségvetési vita a Parlamentben
a becslések(tervezetek) bemutatása: április –március Megfontolási idő: 3 nap, még a „nyári szünet előtt” kell végrehajtani(június vége előtt) Az ideiglenes jogi hatalomnak április 01. előtt el kell foglalnia a helyét Az Alsóház a költségvetési év előtt 3-4 hónappal elfogadja a „Vote on Account-ot”

29 Vote on Account Engedélyezik a minisztériumok és alkotmányos testületek kiadásait Ez az éves kiadások 45%-a Törvényhozói hatalommal ruházza fel a Konszolidációs Alap, mely megszabja az adott évben elvonható összegeket Ez egy időtálló szabály, és nem rendelkezik törvényes alapokkal

30 Skócia Skóciában, ha a költségvetési év előtt nem fogadják el az éves költségvetést, akkor az adott hónapra eső forrás nem haladhatja meg: Az előző évi költségvetés 1/12-ed részét Az előző évben ugyanarra a hónapra eső részt

31 A költségvetési módosítások
Az Alsóház nem javasolhatja a teljes költségvetés kiadásainak összetételének megváltoztatását,a kiadásainak vagy bevételeinek a csökkentését vagy növelését Ennek alapja a 48. sz. alsóházi rendelet(300 éves) Ilyet csak a Korona kérhet A közalapok célját,tárgyát a Korona maximálja Nem térhetnek el nagyban a parlamenti beszédben foglaltaktól

32 A források jóváhagyása 1.
A végrehajtó hatalom joga az adónemek és azok szintjeinek a megállapítása A parlament jóváhagyja az állami bevételeket az év kezdete után Az Egyesült Királyság adónemei állandóak Az adók mértékét a költségvetéstől eltérő időben fogadják el

33 A források jóváhagyása 2.
A kormányzati hatalom veti ki a személyi jövedelemadót, a vállalati adókat, melyeket minden törvényhozási évben meg kell újítani Elfogadják a pénzügyi törvényt, új kötelezettségeket rónak ki Az állami kötelezettségek rátáját az előreirányzott kiadásoknak megfelelően szabják ki

34 Adóemelési javaslatok
300 éven keresztül az Alsóház kezdeményezhette vagy a kormányfő, de ez a rendszer 1967-ben megváltozott 1 napos vita>>második olvasat>>speciális bizottság A bizottság elnöke dönti el, hogy mely ügyek kerülnek megvitatásra Ez a Felsőházban már csak formalitás, mivel nem változtathatja meg a javaslatot, így 1 nap alatt végbemegy

35 Néhány jövedelmi adóváltozás és az érvényben lévő adók törvényerőre lépnek a pénzügyi beszéd után azonnal A beszedett illetmények bevételeit a minisztériumok megtarthatják és felhasználhatják a Konszolidációs Alapokon kívül Ezt segélykeretként kezelik Ha sufficites akkor csak a Parlament engedélye mellett költhetik el

36 A költségvetési hitelkeret természete, szerkezete és tartalma
A Kincstár előjoga a költségvetés megszabása; előírja, hogy mit vessenek alá parlamenti ellenőrzésnek, és mit a kiadási ellenőrzésnek A kiadások elfogadása: Források felhasználása alapján Nettó központi követelmény alapján

37 GRA törvény 2000 =>gondoskodik az adott év alatt befolyó bevételekről Ha túl sok a bevétel, akkor a felesleget extra bevételként vissza kell utalni a Konszolidációs Alapba A tőkeberuházásokat nettó módon irányozza elő Lábjegyzetekben kell kifejteni a költségvetési hitelkeretet, ha ezt elmulasztják nem lehet ide besorolni az adott tételt

38 GRA törvény 2000 A költségvetési hitelkeretről az Alsóház a beszerzési folyamat során külön döntést hoz Amikor ezeket kihirdetik a Parlamentben minden minisztériumot és programot külön osztályoznak Nem költségvetési kiadások Központi kiadások önkormányzati kiadások

39 Veszteségátvitel a költségvetési hitelkeretbe és a jövőbeni hitelkeretbe
a költségvetési év április 01.-én kezdődik Főszabály szerint nem előlegezhetnek meg a jövőbeni költségvetésből összegeket, mivel ezek egy évre vannak meghatározva A pénzügyminisztériumot ruházzák fel ellenőrző hatáskörrel A kiadáskorlátokat 3 évre szabják meg, melyeket 2 évente felülvizsgálnak; a miniszterek átviteleit is felülvizsgálják Cél: elősegítsék a középtávra való tervezést és elkerüljék az költséges év végi rohamot

40 Államadósságok elfogadása 1.
Nincs különálló államadóssági törvény, csak számos rendelet létezik ebben a témában Pénzügyminisztérium tekintélyes hatalommal rendelkezik az adósságmenedzsment terén A Parlament felé adósságkorlátokat ajánl az adópolitikai célok érdekében 1877 kincstárjegyi törvény: Értékpapírokat hozhatnak forgalomba 1968 Állami Kölcsön Törvény felállította a Nemzeti Kölcsönalapot

41 Államadósságok elfogadása 2.
1988 az Adósságmenedzsment Iroda kezeli az Adósságkezelő Elszámolást Változások a 1968-as torvényhez képest: A Pénzügyminisztérium joga az értékpapírok: Vásárlása Birtoklása Átadása Beváltás

42 Államadósságok elfogadása 3.
Az éves kölcsön és adósság irányelveit minden költségvetési évben újra kell fogalmazni 1997 óta ez az irányelv a nettó államadósságot illetően a GDP 40%-a alatt marad 2003-as önkormányzati törvény: Anglia és Wales önkormányzati kölcsönöket vehet fel, melyeket tőkeberuházásokra használhat fel Szigorú szabálykövetés és megfontoltság Valutaalapú kölcsönhöz a kincstár jóváhagyása kell Öncélú kölcsönök tilalma

43 Adósság jótállás/garancia
gazdasági és pénzügyi tervezés(feltételes kötelezettségvállalás) Kincstári konszenzus szükséges Jelentéskészítési kötelezettség: olyan mérleg mely felméri a kormány pénzügyi céljait és szabályait, melyet összehasonlít a kormány európai kötelezettségeivel A jelentés útmutatója a maastrichti GDP 60%-a alatt maradás

44 Kihirdetés menete el Első olvasat Második olvasat BIZOTTSÁGI VITA
Harmadik olvasat*

45 A költségvetés végrehajtása
1866: a költségvetés végrehajtása annak elfogadása után a törvényben leírt módon történik a kincstár széleskörű kontrollt gyakorol a végrehajtás felett, adminisztrációs eszközök által Ellenőrzés aránya felől dönt Felügyeli a gyakorlati megvalósítását 1866. Évi 14.tc.: a minisztérium költekezésére való felhatalmazását a végrehajtás belső intézkedései teszik lehetővé, nem a törvény önmagában

46 Szükségállapot, többletkiadások, tartalékalapok 1.
A nem várt követeléseket, igényeket a Parlament elé kell terjeszteni 1862 Vésztartalék Alap létrehozása 1874 Vésztartalék Törvény: olyan kiadásokat eszközölhetnek, melyet nem szavaztak meg, és sürgős vészhelyzetben van rá szükség Kincstári szabályok rendezik a visszafizetés kereteit Előző évi költségvetés 2%-a lehet

47 Szükségállapot, többletkiadások, tartalékalapok 2.
Tartalék (beszámítja az éves költségvetésbe) Vésztartalék (túllépi a költségvetési határokat) KöLTSÉGVETÉS

48 Készpénztervezés és a kormány vagyonának és adósságának az igazgatása
A felelősség elve, valamint a pénzügyi célok figyelembe vétele jellemzi a hosszútávú kivitelezhetőség érdekében A Nemzeti Kölcsön Törvény hatalmazza fel erre 1997-ben a Kincstárra áttevődik a management joga a Bank of Englandről 1998-ban létrejön a az új végrehajtó ügynökség, a DMO, mint a köztartozás pénzügyi műveleti ügynöksége

49 A kormány elszámolása és a pénzügyi jelentés
A számvetési /számviteli keret 2000 GRA törvény: a számvitel készpénz alapját gyarapodási alapra változtatta meg A forrásszámlák átvették a felhasználási számlák helyét Minisztériumok felhasználása: Irányelvek figyelembe vétele Likviditási mutatók és pénzügyi helyzet figyelembe vétele A forrásszámlák valósak és reálisak legyenek

50 A kormány bankügyi előkészületei
Konszolidációs Alap koncepciója: a kincstár kötvényeket hoz forgalomba a minisztériumok számára ebből az alapból Bank of England Jelentéstételi kötelezettség: a költségvetés előtti jelentés és az adósság kezelésről szóló jelentés Havi jelentés: Nem írja elő torvény, de ez a szokás „KSH” és pénzügyminisztérium által gyűjtött adatokat felhasználja Központi kormányzat kiadását, bevételét tartalmazza Nettó adósság, kölcsönök kifejezése nettóban

51 Éves kimutatások és jelentések
GRA törvény megkülönbözteti a minisztérium számláit és a teljes kormányzati számlákat Közpénzfelhasználást számlakészítési kötelezettség illeti Szerzett források, melynek tulajdonosa a minisztérium Forrásfelhasználás az előírtaknak megfelelően

52 Külső elszámolás 1866 létrejön a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke tisztség 1998: Nemzeti Elszámolási Iroda; közelszámolás i fórum létrehozása Az ÁSZ igazgatásilag független, az elnökét a királynő jelöli ki a miniszterelnök javaslatára Nem viselhet egyéb tisztséget Nem tölthetnek be állást egyik parlamenti kamarában sem Ez 1 független közhivatalnoki szerep NAO feje, 1983-ban hozták létre

53 Külső elszámolás A NAO pénzügyileg független, költségeit a Parlament által rendelkezésre bocsátott pénzből kell fizetni Az ÁSZ elnök fizetése a Konszolidációs Alapból történik Torvény biztosítja a működési függetlenséget Az ÁSZ készíti elő és vizsgálja a NAO költségvetését Az elszámolási költségeket a Konszolidációs Alapból kell finanszírozni

54 Külső elszámolás Skócia Wales Észak-Írország 1998 skót törvény
2005 elszámolási hivatal 1921 pénzügyi és elszámolási törvény Skót parlament által finanszírozott területek Walesi Nemzetgyűlés által támogatott testületek Az észak-ír kormány és annak testületeinek az elszámolása LÁSZ Elszámolás és kinevezés/megbízás: -1982: Helyi önkormányzati törvény(szerep, funkciók) -1988: elszámolási kinevezés

55 Elszámolások általános fedezete
2000 GRA torvény: pénzügyi elszámolás esetén a minisztériumi számlákat az ÁSZ felügyeli központi kormányzati számlákat is elszámoltat végrehajtó ügynökségeken keresztül van akiket nem vizsgál: lakásszövetkezetek, felsőoktatás cégtörvény alapján nem vizsgálhatja a KFT-ket megegyezés alapján is eljárhat

56 Elszámolási formák Minden kifizetést számlával kell igazolni, amely a Parlament által előirányzott célokra történt A felülvizsgálatok a 19. század végén kezdődtek el Eltörölték a kötelező tranzakció felülvizsgálatot 1983-tól kezdve az ÁSZ jelentős hatalommal rendelkezik> elszámolási tanúsítvány Valós, tárgyilagos, a Parlament céljait figyelembe vette-e A fedezett pénzügyi tranzakciók egyensúlyban vannak-e az illetékes hatalommal, mely őket irányítja Helyi önkormányzatok elszámolási bizottságokat alapíthattak tanulmányok készítésére, információk lehívására

57 Vizsgálódási(felülvizsgálati) hatalom
Az ÁSZ hatalmát önálló törvény rögzíti Hozzáférést kell biztosítania bármely dokumentumokhoz, mely kapcsolatban van a minisztériumi számlákkal Az ÁSZ-nak mindent biztosítania kell Jelentési kötelezettség és közzététel 1866 az ÁSZ köteles bemutatni a kincstári elszámolásait a Konszolidációs Alap számláiról és egyéb speciális költségvetési számlákról

58 Jelentési kötelezettség és közzététel
Ha a pénzügyminisztérium nem terjeszti elő 10 hónapon belül ezt a jelentést, akkor az ÁSZ jogosult erre A NAO évente 60 jelentést készít Minisztériumi kimutatásokat kötelező bemutatni az ÁSZ-nak a 8 hónappal a költségvetési év kezdete után, melyre 2 hónapot kap felülvizsgálni A teljes kormányjelentés során az ÁSZ-nak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy az adatok valósak és a számlák tárgyilagosak


Letölteni ppt "A Brit Parlament -áttekintés- KÉSZÍTETTE: HAJDÚ ANITA TÓTH BARBARA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések