Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7. Útügyi Kutatási Nap 2008 Budapest, 2008. október 15. VAGYONGAZDÁLKODÁS, TELJESÍTMÉNYELVŰ SZERZŐDÉSEK Dr. Gáspár László KTI – SZE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7. Útügyi Kutatási Nap 2008 Budapest, 2008. október 15. VAGYONGAZDÁLKODÁS, TELJESÍTMÉNYELVŰ SZERZŐDÉSEK Dr. Gáspár László KTI – SZE."— Előadás másolata:

1 7. Útügyi Kutatási Nap 2008 Budapest, 2008. október 15. VAGYONGAZDÁLKODÁS, TELJESÍTMÉNYELVŰ SZERZŐDÉSEK Dr. Gáspár László KTI – SZE

2 Tartalom 1. A közúti vagyongazdálkodás fogalma és elemei 2. Tulajdonosi követelmények 3. Használói igények 4. Szervezeti és üzleti kérdések 5. Műszaki döntéstámogató rendszerek 6. Teljesítményelvű szerződések 7. Összefoglaló javaslatok

3 1. A közúti vagyongazdálkodás fogalma és elemei Elemek: tulajdonosi elvárások, használói igények adminisztratív jellegű döntések üzleti tevékenység műszaki döntéstámogató eszközök Nem rendszer, hanem folyamat

4 2. Tulajdonosi követelmények Elvárások: forrásbiztosítás, tevékenység- eredmény figyelemmel kísérése, jóváha- gyás, döntés-elvárás módosítása, szabá- lyozások kidolgoztatása, vagyon megőr- zése, kockázatelemzés, állapot-jellemez- tetés, útkezelői követelmények, társa- dalmi konszenzus keresése

5 3. Használói igények 1981. Fejér megye: autóbuszsofőrök általi értékelés, 2000. KTI: 1000 fős használói minta (közúti elemek és szolgáltatások minősége), 2008. KTI: 18 fős szakértői felvétel (stra- tégia). 2009. ?

6 4. Szervezeti és üzleti kérdések I. Enyhítése: minőségi levonás, szava- tosság – jótállás, minőségbiztosítási rendszer, kivitelezői referencia mun- kák, teljesítményi (performance) elv szabályozásban és szerződésben Hagyományos szerepek és érdek- ellentét

7 Használói igények Funkcionális követelmények Építési követelmények Anyagtulajdonságok Alapanyag-tulajdonságok Biztonság, kényelem…….. Egyenetlenség, zajcsökkentés ……. Teherbírás, tartósság ……. Szilárdság, alakváltozás …….. Szemeloszlás, penetráció…. 4. Szervezeti és üzleti kérdések II. Teljesítményi kritériumok

8 4. Szervezeti és üzleti kérdések III. M6-os autópálya Érdi tető - Dunaújváros Hosszú távú szerződés → partneri viszony Vállalkozó számára: a „végcél”, de nem az eszközök megadása PPP formák: koncessziós szerződések (árnyékdíjas?)

9 5. Műszaki döntéstámogató rendszerek Cél: gazdálkodási rendszerek integrálása Megfelelőségi vizsgálat 1979-től; értékszámítás 1981-től OKA2000 (adatsorok, interaktivitás) HUPMS, HDM-4 adaptálása (NÚP) PONTIS adaptált hídgazdálkodási rend- szer

10 6. Teljesítményelvű szerződések fenntartásban I. Hazai szabályozások legfeljebb részben alkalmasak (kivétel: MSz EN) Koncessziós szerződések hazánkban (M5, M6) – vegyes, de inkább pozitív tapasz- talatok Fenntartás-üzemeltetés: teljesítményelvű szerződés alapján ?

11 6. Teljesítményelvű szerző- dések fenntartásban II. 1980-as évek eleje óta: Kanada, Argentína, Uruguay, Ausztrália, Új-Zéland, USA, Egyesült Királyság, Svédország, Finnország, Dánia, Észtország, stb. Folyamat: Központi állami (önkormányzati) szervek  versenytárgyalás útján kiválasztott (magán)- cég Teljesítményelvű szerződés (TESZ): kifizetés tel- jesítményi mutatószámoktól (kritériumoktól) függ. Vállalkozó dönt anyagról, módszerről, ütemezésről

12 6. Teljesítményelvű szerződések fenntartásban III. Kockázatot az a fél viseli, amelyik leginkább befolyásolni tudja. „Legjobb érték”, nem „legalacsonyabb ár” (30-80 %) Nehéz a „helyes” kritériumok kiválasztása: minimális életciklus költség; biztonság-kényelem, környezetvé- delem Állapotjellemző határérték és válaszidő felső határértéke Rövid távú és hosszú távú TESz Úthálózat nagysága, vagyontárgyak típusa és állapota, közúti igazgatás mérete, korábbi tapasztalatok, politikai környezet

13 6. Teljesítményelvű szerző- dések fenntartásban IV. Előminősítés, ajánlattételi és megvalósítási szakasz (szerződéses feltételek: teljesítményi és fizetési garancia), együttműködés Nehézségek: teljesítményi kritérium?; korlátozott verseny; gyenge teljesítmény hatása; változások követése?, igazgatóság csökkent kapacitása; ellenőrzési hatáskör elvesztése; finanszírozási rugalmasságának elvesztése, előnyök bizonyí- tásának nehézségei; nem megbízható adatok a vagyontárgyakról; bizonytalan előrejelzés

14 6. Teljesítményelvű szerző- dések fenntartásban V. Hazánkban szóba jöhet:  2 db 800-1000 km-es mintaprojekt (teljesítményelvű és hagyományos)  7-9 éves működtetés (nem befolyásol- tan!)  Döntés az esetleges országos körű elterjesztésről

15 7. Összefoglaló javaslatok Érdekeltek (főleg tulajdonos és kezelő) aktív támogatása Előkészítő kutatás folytatása Külföldi eredmények hasznosítása Minőségbiztosítási rendszer továbbfejlesztése Teljesítményelv az útfenntartásban-üzemel- tetésben is

16 KÖSZÖNÖM SZÍVES FIGYELMÜKET !


Letölteni ppt "7. Útügyi Kutatási Nap 2008 Budapest, 2008. október 15. VAGYONGAZDÁLKODÁS, TELJESÍTMÉNYELVŰ SZERZŐDÉSEK Dr. Gáspár László KTI – SZE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések