Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni."— Előadás másolata:

1

2 Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni.
…Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják a szeretetet a világban. (Dorothy Law Holte)

3 Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 8. §
Közoktatásról szóló törvény 121. § (1) bek. 34. pontja Közoktatásról szóló törvény 133. § (1) bek. 2003. évi LXI. törvény 2006. évi LXXI. törvénymódosítás Átmeneti szabályok: Közoktatási törvény 17. § (8) bek. Közoktatási törvény 128. § (20) bek

4 A hazai és nemzetközi felmérések eredményei
Gyakorlati tapasztalatok alapján

5 olvasáskészség(olvasástechnika)
íráskészség elemi számolási készség

6 Azok a tudások és képességek, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az állampolgárt egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és tartalmának a befolyásolásához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.

7 anyanyelvi kommunikáció
idegen nyelvi kommunikáció matematikai kompetencia természettudatos kompetencia a hatékony, önálló tanulás szociális kompetencia esztétikai kompetencia

8 Kötelező órák:  Magyar nyelv és irodalom 1 óra Dráma és tánc (magyarhoz) 0,5 óra Történelem 0,5 óra Hon- és népismeret (történelemhez) 0,5 óra Matematika 1,5 óra Természetismeret (osztályfőnökhöz) 0,5 óra Testnevelés 1 óra Választható órák: Testnevelés 0,5 óra Rajz (matematikához) 0,5 óra Ének (magyarhoz) 0,5 óra  Összesen: óra

9 név X.Y. tanuló osztály: 5.a szül. vizsgálat ideje területek bemenet kontroll 1 vizuális a, szem-kéz koordináció b, 2 vizuális sorbarendezés c, 3 vizuális differenciálás GY d, 4 alak állandóság NGY e, 5 alak-háttér megkülönbözt. f, 6 Gestalt-látás g, 7 rész-egész viszony tájékozódás a térben 8 térbeli helyzet felism. 9 téri viszony felism. auditív és vizuális észlelés verbális képességek 11-13 szószint 14-15 mondatszint

10 tájegységek hagyományok zene építési stílusok népviseletek étkezési szokások népi játékok nemzeti kisebbségek népesség településszerkezet

11 karácsony farsang pünkösd ünnepi hagyományok éghajlat meteorológia folyók környezetvédelem

12 családfa családszerkezet ház és lakókörnyezet (háziállatok) nemzedékek együttélése generációk családi ünnepek háztartástan családi költségvetés munkamegosztás a családban higiénés szokások

13 Az első évre tervezett projektek időtartama hosszú volt, elveszítették érdekességüket. A projektek közötti 2-3 hét kompetencia fejlesztés ismét izgalmassá teszi a következő projekt-időszakot. A projektek figyelem felkeltőbbek a tanulók részére. Kihasználhatják aktivitásukat, kreativitásukat, bevonják a visszahúzódókat, motiváltabbá válnak. A kompetencia fejlesztések óráin a különböző szervezési formákkal lehet érdekessé tenni a foglalkozásokat, mely a hatékonyság alapfeltétele.

14 Azonban csak folyamatos tanári odaadással, előkészítéssel, motiváltsággal lehet sikeresen működtetni a módszereket, melyhez mindenképpen szemléletváltásra van szükség. Közös gondolkodás, közös munka, közös siker! A tanulói kérdőívek is igazolják, hogy a gyerekek szívesen vesznek részt a projekt napokon: nincs osztályzás, nincs stressz, jól esik nekik is a közös munka az izgalmas, változatos feladatoknak köszönhetően.

15 A személyiségfejlesztő oktatás akkor lehet eredményes, ha az iskolapedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve) teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.

16 „ Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, - hordozd szívedben. Éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. „ Radnóti Miklós

17 Köszönöm a figyelmet, mindenkinek sok sikert kívánok!


Letölteni ppt "Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések