Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

…Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "…Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek,"— Előadás másolata:

1

2 …Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják a szeretetet a világban. (Dorothy Law Holte)

3  Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 8. §  Közoktatásról szóló törvény 121. § (1) bek. 34. pontja  Közoktatásról szóló törvény 133. § (1) bek.  2003. évi LXI. törvény  2006. évi LXXI. törvénymódosítás Átmeneti szabályok:  Közoktatási törvény 17. § (8) bek.  Közoktatási törvény 128. § (20) bek

4  A hazai és nemzetközi felmérések eredményei  Gyakorlati tapasztalatok alapján

5  olvasáskészség(olvasástechnika)  íráskészség  elemi számolási készség

6  Azok a tudások és képességek, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az állampolgárt egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és tartalmának a befolyásolásához.  A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.

7  anyanyelvi kommunikáció  idegen nyelvi kommunikáció  matematikai kompetencia  természettudatos kompetencia  a hatékony, önálló tanulás  szociális kompetencia  esztétikai kompetencia

8  Kötelező órák:  Magyar nyelv és irodalom1 óra  Dráma és tánc (magyarhoz)0,5 óra  Történelem0,5 óra  Hon- és népismeret (történelemhez)0,5 óra  Matematika1,5 óra  Természetismeret (osztályfőnökhöz)0,5 óra  Testnevelés1 óra   Választható órák:  Testnevelés0,5 óra  Rajz (matematikához)0,5 óra  Ének (magyarhoz)0,5 óra  Összesen: 7 óra

9 név X.Y. tanuló osztály: 5.a szül.1997.02.02.vizsgálat ideje 2008.09.2009.05. területekbemenetkontroll 1vizuális a,1szem-kéz koordináció b,2vizuális sorbarendezés c,3vizuális differenciálásGY d,4alak állandóságNGYGY e,5alak-háttér megkülönbözt. f,6Gestalt-látásGY g,7rész-egész viszonyNGY 2 tájékozódás a térben a,8térbeli helyzet felism. b,9téri viszony felism. 3auditív és vizuális észlelésNGYGY 4 verbális képességek a,11-13szószintNGYGY b,14-15mondatszintNGYGY

10  tájegységek  hagyományok  zene  építési stílusok  népviseletek  étkezési szokások  népi játékok  nemzeti kisebbségek  népesség  településszerkezet

11  karácsony  farsang  pünkösd  ünnepi hagyományok  éghajlat  meteorológia  folyók  környezetvédelem

12  családfa  családszerkezet  ház és lakókörnyezet (háziállatok)  nemzedékek együttélése  generációk  családi ünnepek  háztartástan  családi költségvetés  munkamegosztás a családban  higiénés szokások

13  Az első évre tervezett projektek időtartama hosszú volt, elveszítették érdekességüket. A projektek közötti 2-3 hét kompetencia fejlesztés ismét izgalmassá teszi a következő projekt-időszakot.  A projektek figyelem felkeltőbbek a tanulók részére. Kihasználhatják aktivitásukat, kreativitásukat, bevonják a visszahúzódókat, motiváltabbá válnak.  A kompetencia fejlesztések óráin a különböző szervezési formákkal lehet érdekessé tenni a foglalkozásokat, mely a hatékonyság alapfeltétele.

14  Azonban csak folyamatos tanári odaadással, előkészítéssel, motiváltsággal lehet sikeresen működtetni a módszereket, melyhez mindenképpen szemléletváltásra van szükség. Közös gondolkodás, közös munka, közös siker!  A tanulói kérdőívek is igazolják, hogy a gyerekek szívesen vesznek részt a projekt napokon: nincs osztályzás, nincs stressz, jól esik nekik is a közös munka az izgalmas, változatos feladatoknak köszönhetően.

15 A személyiségfejlesztő oktatás akkor lehet eredményes, ha az iskolapedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve) teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.

16 „ Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, - hordozd szívedben. Éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. „ Radnóti Miklós

17 Köszönöm a figyelmet, mindenkinek sok sikert kívánok!


Letölteni ppt "…Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések