Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabadkai Andrea Kistermel ő i termékértékesítés, magán háznál, termel ő i piacon rendezvényen Kislépték ű Termékel ő állítók és Szolgáltatók Országos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabadkai Andrea Kistermel ő i termékértékesítés, magán háznál, termel ő i piacon rendezvényen Kislépték ű Termékel ő állítók és Szolgáltatók Országos."— Előadás másolata:

1 Szabadkai Andrea Kistermel ő i termékértékesítés, magán háznál, termel ő i piacon rendezvényen Kislépték ű Termékel ő állítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete 30/7688718 www.kisleptek.hu I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

2 EREDMÉNYEK, Jogszabályi könnyítések A kistermel ő i élelmiszer-termelés, -el ő állítás és -értékesítés feltételeir ő l szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet Közbeszerzési trv. Jövedéki trv. 2013. évi CII. Törvény a halgazdálkodásról és a hal védelmér ő l PIAC Kereskedelmi Törvény (2005. évi CLXIV. törvény); Ez rögzíti a fogalmat: 2§. 5a.) helyi termel ő i piac fogalma. 55/2009 kormányrendelet a piacokról, vásárokról; Leírja a fenti, Kereskedelmi trv. 6§ (3). -ban említett bejelentés módját, 51/2012 VM rendelet a helyi termel ő i piac higiéniai szabályairól

3 EU-s irányelvek, célok: kultúrális sokszínűség, termelő-fogyasztó szoros kapcsolata, hagyomány és rugalmasság elve Az EU engedi… EU-s irányelvek, célok: kultúrális sokszínűség, termelő-fogyasztó szoros kapcsolata, hagyomány és rugalmasság elve 852/2004 EK (10; 16 preambulum; 13 cikk (3) MAGÁNLAKÓHÁZI előállítás értékesítési célra - JHGY

4 Vendégasztal könnyítések kistermelőknek Könnyített higiéniai el ő írások Pénztárgép kötelem nincs Ő stermel ő i adózás - gy ű jtéssel is (SZJA trv. 6 melléklet C) A 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint el ő állításának engedélyezésér ő l, illetve bejelentésér ő l hatálya alá (2.§) nem tartozik a kistermel ő, és a kistermel ő i vendégasztal szolgáltató. A 62/2011 VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek el ő állításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeir ő l nem hatályos a kistermel ő kre, így a kistermel ő i vendégasztal szolgáltatókra.

5 Kistermelői rendelet 2 hl tiszta szesznek megfelel ő párlat (BOR?) Kiegészít ő alapanyagok vásárlása Ételkészítési szolgáltatás rendezvényeken Helyi/Házi vágás ellen ő rzött állományokból, elvégzésére (48 órával a vágás el ő tt bejelentve a hatóságnak! Kor megkötés, alapos sütés-f ő zés)

6 Halétel a vendégasztalon nem min ő sül hal vagy haltermék kereskedelmi forgalomba hozatalának a falusi szálláshely vagy vendégasztal szolgáltatást nyújtó által jogszer ű en kifogott hal étkezési szolgáltatásként történ ő értékesítése.

7 HOL értékesíthet? - Értékesítés határai Növényi alaptermékek (alma, krumpli), méz, él ő hal: - Országosan végfogyasztónak. - Régión belül (el ő állítás szerinti megyében és Budapesten vagy a gazdaság helyét ő l légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságra) lév ő, kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesíthet. Az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús stb.) és bármely feldolgozott kistermel ő i termékek (sajt, lekvár, kolbász stb.) értékesíthet ő ek az el ő állítás szerinti megyében és Budapesten (régióban), vagy a gazdaság helyét ő l légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 km távolságon belül végs ő fogyasztó részére, valamint boltokba és vendéglátó egységekbe, így a közétkeztetésbe is. (Házhozszállítás)

8 Nyilvántartások EÜ kiskönyv Kistermel ő i / ő stermel ő i reg. szám + Agrárkamarai nyilv. szám Jegyz ő i igazolás nyilvántartás az el ő állított termékek mennyiségér ő l, az el ő állítás idejér ő l, az értékesített mennyiségr ő l és az értékesítés helyér ő l, idejér ő l. (2 évig meg ő rizni, árusítás helyén tartani) Állati termékeknél: évenként megújított hatósági állatorvosi bizonyítvány (árusítás helyén) Hatósági húsvizsgálat után kiállított hússzállítási igazolás, húsbélyegz ő. (2 évig meg ő rizni, árusítás helyén tartani) Tejcsíraszám vizsgálat - havi 2 minta Takarmányozási és adalékanyagokról, (5 év) állatgyógyászati készítményekr ő l (5 év) növényvéd ő szerek felhasználásáról és az élelmezés-egészségügyi várakozási id ő r ő l, (5 év) el ő forduló betegségekr ő l, a növények esetében kártev ő kr ő l, (5 év) adatlapot kell készítenie az alaptermékb ő l el ő állított élelmiszerr ő l

9 Terveink: REL tematikus alprogram lehetőségei Egyéb szálláshely (falusi) étkeztetés, vendégasztal JHGY. Kistermelői rendelet – ne csak természetes személy lehessen a kistermelő (hozzáadott érték) Kézművesek (könnyített adózása és működési feltételrendszer) Közösségi feldolgozók Szolidáris gazdaság

10 KÖSZÖNJÜK!. Szabadkai Andrea Szövetség az Él ő Tiszáért Egyesület www.kisleptek.hu www.elotisza.hu 30/7688718 szabadkaia@elotisza.hu A projekt a Svájci Hozzájáruláson keresztül a Svájci Állam társfinanszírozásával valósult meg


Letölteni ppt "Szabadkai Andrea Kistermel ő i termékértékesítés, magán háznál, termel ő i piacon rendezvényen Kislépték ű Termékel ő állítók és Szolgáltatók Országos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések