Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP – 2.2.5.B-12/1 Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. László Zoltánné Kereskedelmi tagozatvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP – 2.2.5.B-12/1 Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. László Zoltánné Kereskedelmi tagozatvezető."— Előadás másolata:

1 TÁMOP – B-12/1 Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. László Zoltánné Kereskedelmi tagozatvezető

2 Új Széchenyi Terv – kitörési pont
Magyarország versenyképességének javítása, Tíz év alatt egymillió új munkahely teremtése Foglalkoztatási program  szakképzési rendszer fejlesztése

3 A szakképzési rendszer átalakítása
a képzési szerkezet a szakirányok és a létszámok vonatkozásában is igazodjon a gazdaság igényeihez, versenyképesebb tudást tudjon nyújtani a fiataloknak, az intézményrendszer hatékonyabban, átláthatóbban működjön.

4 Új szabályozás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről (módosítás alatt) Kerettantervek - munkaanyagai

5 A TÁMOP-2.2.5 B-12/1projekt Új típusú szakképzés bevezetéséhez
Pályázó szakképző iskoláknak nyújt támogatást Meghatározott feladatok ellátására B komponens

6 7 Munkacsoport Vendéglátás-turisztika szakmacsoportban
Szakács, Cukrász, Pincér Vendéglátásszervező-vendéglős Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban Eladó, Kereskedő + 1 Közismereti munkacsoport

7 Munkacsoportok feladatai

8 1. Óratervek, hálótáblák elkészítése
Határidő: A kerettantervben „A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.” (Szt.8§) Feladatok: Döntés a szabadon felhasználható órakeretről a minimális óraszámmal közölt tantárgyak időtartamának megemelése (gyakorlás, elmélyítés, helyi jelentőségű ismeretek) Az adott évfolyamon nem szereplő, de korábban, vagy később tanított tárgyra Saját tantárgyat alkothat - Kötelezően meghatározott és szabadon felhasználható óraszámok évfolyamokra bontása

9 Közismereti és szakmai órák aránya
Területek 9. évf. 10. évf. 11. évf. Közismeret Kötött órák 17 11 8 Szabadon felhasználható órakeret 1 - 1,5 összesen 18 9,5 Szakmai elmélet és gyakorlat 14,5 23 2,5 2 25 25,5 Heti összes óraszám 35 36

10 Közismereti órák eloszlása
Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. Magyar-kommunikáció 2 1 - Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret 3 Testnevelés* 5 Osztályközösség-építő program Szabad órakeret 1,5 Összesen: 18 11 9,5 * testnevelés: Szt.27§(11) 3+2 óra

11 Szakmai órák Szabadon felosztható óráknál figyelni kell!
SZVK-ban meghatározott Elmélet/gyakorlat arányra (összefüggő gyakorlattal együtt a teljes képzési idő alatt kell teljesülnie) Komplex szakmai vizsga követelményeire (szakmai tartalmak – követelmények összhangja)

12 Szakiskolai képzés közismereti oktatással
9. évf. 10. évf. 11. évf. Elm. össz. Gyak. Heti elm. Heti gyak Ögy Eladó Összes óra 7,5 7 6 17 8,5 14,5 758 1608 Kötött óra 140 23 32% 68% Cukrász 9,5 5 5,5 17,5 716 1650 30% 70%

13 2. Helyi programok elkészítése
Határidő: Modulonként, tantárgyanként tartalmazza: Évfolyamonkénti órafelhasználást, képzési helyszíneket, képzési feladatokat, célokat. Figyelembe kell venni a tartalmak: Tematikai egységeit, Képességfejlesztésre irányuló egységeket Fokozatosságot, egymásraépülést

14 Helyi tanterv sablon Modul szám, megnevezése:
A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása Tantárgy: Áruforgalmazás I összes óraszám: 108 óra Témakörök Tartalmak 9. évf. Kerettantervben felsorolt + szabadon tervezett tartalmak Elmélet 72 óra 10. évf. 36 óra Tantárgy: Áruforgalmazás gyakorlata II összes óraszám: 376 óra Csop.gyak. Kerettantervben felsorolt+ szabadon tervezett tartalmak Bolti gyak. 144 óra

15 3. Munkacsoport értekezlet
Havonta: (!) Munkatervek készítése Elvégzendő feladatok megbeszélése Elvégzett feladatok értékelése Jelenléti ív, Megbeszélésről jegyzőkönyv készítés Dokumentumok leadása a projekt szakmai vezetőjének – Simon Zsoltnak

16 4. Szakmai dokumentumok készítése
2013. május – augusztus Tanmenetek elkészítése minden tantárgyra 2013. szeptember - Szakmai és közismereti tartalmak hatékony módszertanok, feladatgyűjtemény, tanítási segédlet kidolgozása 2014. február - június „Jó gyakorlatok” bemutatása, átadása, disszeminációs rendezvény keretében

17 5. Bemutató órák tartása 2013. október – 2014. május
A munkacsoportokban résztvevő személyeknek kötelezően egy alkalommal bemutató órát kell tartani Saját kollégáknak Dokumentálni kell Időpont, osztály, tantárgy, témakör, óravázlat Jelenléti ív Tapasztalatok összegzése

18 6. Pályaválasztási rendezvényeken való részvétel
2013. október – január Marketing eszközök készítése (szórólap, hirdetés, prospektus, tájékoztató) Rendezvényen történő demonstráció (tanulói tevékenység, ppt, video stb.) Személyes közreműködés

19 Igényeket egyeztetni kell!
7. Programok tervezése A szakképesítés megszerzéséhez kötődő, tanulmányi célú intézményen kívüli, egy napos program(ok) megvalósítása. 8. Eszközbeszerzés tervezése A tananyag elsajátítását támogató, szemléltető eszközök beszerzése. Igényeket egyeztetni kell!

20 Igénybe vehető segítségek I.
Képzési támogatás (közismereti) Kizárólag új szakképzést támogató tanítási, módszertani képzésre Képző intézmény és a képzés is akkreditált legyen Minimum 30 órás Max. költség: 150e Ft/fő (teljes költsége)

21 Igénybe vehető segítségek II.
2013. Szeptemberétől Mentor (intézményen belüli) Külső szaktanácsadó (módszertani) Igényeket egyeztetni kell!

22 7. Beszámoló 2014. Július 15-ig Munkacsoportonként
a kerettantervek beválásáról, az oktatásban történő alkalmazásáról tananyagtartalom, tananyag eloszlása, tananyaghoz rendelt óraszámok megfelelősége, módszertanok alkalmazása, közismeret és szakmai tartalom aránya, közismereti és szakmai tartalmak közötti integráció és koncentráció megvalósításának bemutatása

23 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "TÁMOP – 2.2.5.B-12/1 Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. László Zoltánné Kereskedelmi tagozatvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések