Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jog a fájdalomcsillapításhoz és a szenvedés csökkentéséhez

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jog a fájdalomcsillapításhoz és a szenvedés csökkentéséhez"— Előadás másolata:

1 Jog a fájdalomcsillapításhoz és a szenvedés csökkentéséhez
Dr. Kismarton Judit Kismarton Ügyvédi Iroda A Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület Elnöke

2 Spatium Consulting után 2005
80 beteg randomizált vizsgálata A betegek 34%-a a fájdalom miatt fordult első alkalommal orvoshoz Spatium Consulting után 2005

3 Hol jelentkezik a beteg fájdalma esetén? N=80

4 Spatium Consulting után 2005

5 Spatium Consulting után 2005.

6 Spatium Consulting után
Megkérdezte a kezelőorvos a megbetegedés elején azt, hogy van e fájdalma a betegnek? Spatium Consulting után

7 Spatium Consulting után 2005.

8 Hogyan szerzett tudomást a kezelőorvos a betege fájdalmáról
Spatium Consulting 2005

9 A fájdalom nem, vagy nem kellő mértékű csillapítása jogellenes, és etikátlan. Bár törvény garantálja a fájdalomcsillapításhoz való jogot, azonban a legmagasabb szintű és legmodernebb módszerek alkalmazásának sok esetben a nem átgondolt jogszabályok szabnak gátat.

10 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

11 Dupla vénnyel, speciális feltételekkel felírható szerek
A K1, K2 és a P2 jegyzék anyagai minősülnek:

12 K1 jegyzék morphine (inj., orális retard készítmények, pl. Doltard, M-Eslon, MST Continus, MST Uno, Moretal, Sevredol) hydromorphone (Palladone SR) dihydrocodein (DHC Continus) fentanyl (Durogesic TTS tapasz, Fentanyl Hexal TTS tapasz) methadone (Depridol tabl., inj., Metadon-EP tabl.) oxycodone (OxyContin) petidin (Dolargan inj.)

13 K2 csoport magisztrális készítményben, ha adagegységenként meghaladja a 100 mg-ot codeine dihydrocodeine ethylmorphine

14 P2 jegyzék: buprenorphine (Transtec TTS tapasz, Bupren tabl.)

15 Új kábítószerek rendelésére vonatkozó jogszabály
Orvos - a háziorvoson kívül minden ellenőrzött szert felíró orvos, fogorvos és állatorvos Háziorvos elnevezés - az orvos, aki kizárólag jogosult az ellenőrzött szert rendelni

16 Háziorvos az, akinek lehetősége van arra, hogy betegének rendszeresen, tartósan ellenőrzött szert írjon fel. Amennyiben a betegség természete miatt előreláthatólag a fokozottan ellenőrzött szer tartós és rendszeres alkalmazására van szükség, annak rendelésére a továbbiakban kizárólag a háziorvos jogosult!

17 Háziorvos az, akinek lehetősége van arra, hogy betegének rendszeresen, tartósan ellenőrzött szert írjon fel. Amennyiben a betegség természete miatt előreláthatólag a fokozottan ellenőrzött szer tartós és rendszeres alkalmazására van szükség, annak rendelésére a továbbiakban kizárólag a háziorvos jogosult!

18 Új kábítószerek rendelésére vonatkozó jogszabály
Az orvos a beteg vizsgálatát követően a vényt két példányban állítja ki, mindkét példányt aláírásával és orvosi bélyegzőjének olvasható lenyomatával látja el. A másolati példányon feltünteti a „Másolat” szót.

19 Nemzeti Rákellenes Program általunk utolsónak tudott változatában az szerepel, hogy 2003-ban férfi és nő esetében került daganatos betegség felfedezésre.

20 Irodalmi adatok alapján ezen betegek mintegy 80 %-ában van szükség a kórlefolyás során fájdalomcsillapításra, melynek döntő formája a gyógyszeres kezelés.

21 80.000 beteg 80 %-a 64.000 beteget jelent,

22 Új kábítószerek rendelésére vonatkozó jogszabály
Egyedi méltányosság igénylése esetében az orvos a vényt 3 példányban kell a vényt kiállítani.

23 Probléma: Az OEP belső rendelete kifejezetten nem engedi többek között a psychotrop és a kábítószerek méltányossági rendelését.

24 Új kábítószerek rendelésére vonatkozó jogszabály
a rendelt adagolási egység, például tabletta, ampulla, tapasz római számmal és betűvel, latin nyelven köteles az orvos/háziorvos feltüntetni.

25 Fokozottan ellenőrzött szerek rendelésekor is a mindenkor hatályos Alkalmazási előírásban foglaltakat kell figyelembe venni.

26 Új kábítószerek rendelésére vonatkozó jogszabály
Ha az alkalmazási előírásban megjelölt legnagyobb egyszeri, illetőleg napi adagnál nagyobb mennyiségben rendeli, az ellenőrzött szer adagolására vonatkozó adatokat köteles a vény mindkét példányán felkiáltójellel megjelölni, aláírásával és bélyegzőjének jól olvasható lenyomatával külön megerősíteni

27 Új kábítószerek rendelésére vonatkozó jogszabály
Az orvos és a háziorvos egy vényen egyszeri alkalommal maximálisan 15 napra elegendő mennyiségben írhat fel ellenőrzött szert. Ezt a mennyiséget úgy kell meghatározni, hogy csomagolási egység nem bontható

28 „STATIMRA” A HÁZIORVOS CSAK LEGELSŐ ALKALOMMAL RENDELHET GYÓGYSZERT, UTÁNA MINDIG ÉRTESÍTŐT KELL KIÁLLÍTANI, AZ ORVOS PEDIG ALKALMANKÉNT RENDKÍVÜLI ESETBEN 15 NAPI MENNYISÉGET UN STATIM RENDELÉST TEHET

29 Új kábítószerek rendelésére vonatkozó jogszabály
Ha a betegnek előreláthatólag 15 napnál hosszabb időn át folyamatosan vagy ismétlődően ellenőrzött szerre van szüksége, ennek rendelésére kizárólag a háziorvos jogosult. Kivétel, ha olyan készítményről van szó, amelynek rendelésére kizárólag szakorvos, az alkalmazási előírás javallatának megfelelő szakterületre vonatkozó szakvizsgával rendelkező orvos jogosult .

30 Amennyiben a háziorvos az ellenőrzött szert ismételten, rendszeresen rendeli a betege számára, a rendelés gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy a rendelt mennyiség akár harminc napra elegendő legyen

31 A harminc nap nem azt jelenti, hogy annál kevesebb mennyiséget nem lehet rendelni, hanem azt, hogy ez a maximum egy vényen felírható mennyiség.

32 A szer adagolására vonatkozó utasítást egyértelműen kell megadni
A szer adagolására vonatkozó utasítást egyértelműen kell megadni. A "szükség esetén" utasítás csak a napi maximális adag feltüntetésével alkalmazható.

33 A felírt vény 3 napig váltható ki a patikában, mely határnapba a felírás napja nem számít bele.
Határidő a Pp. szerinti határidő. Amennyiben a 3. nap munkaszüneti napra , vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő első munkanap a kiváltás utolsó napja.

34 A háziorvos feladata, hogy betegét, vagy annak hozzátartozóját figyelmeztesse arra, hogy a rendszeresen felírt ellenőrzött szert csak és kizárólag ugyan abban a közforgalmú patikában válthatja ki, ahol az első adagot ebben a formában kiváltotta.

35 A kezelésben részesülőkre vonatkozó előírás:
a betegek a kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszereket kizárólag a nevükre szóló orvosi rendelvény alapján, saját felhasználás céljából birtokolhatják, tárolhatják és alkalmazhatják.

36 Új kábítószerek rendelésére vonatkozó jogszabály
A háziorvos, illetve a szakorvos a vény felírással egyidejűleg köteles kitölteni formanyomtatványt amellyel a gyógyszertárat értesíti az ellenőrzött szer folyamatos vagy ismétlődő rendeléséről.

37 Az orvos nem tölt ki értesítőt
A háziorvos értesítőt és nyilvántartást is kitölt rendszeres rendelés esetén

38 ÉRTESÍTŐ A patika részére töltendő ki és a beteggel vagy hozzátartozójával küldendő be a felírt vénnyel egyidejűleg

39 Értesítő sorszáma Évente kezdődik újra 1.-től kezdve, de mindig az adott betegre vonatkozik!

40 ÁNTSZ részére és az orvos saját nyilvántartására készül

41 Az ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló beteget a háziorvos felveszi a 2. számú melléklet szerinti nyilvántartásba. Az ellenőrzött szer nyilvántartási kód (a továbbiakban: kód) az alábbi négy részből áll az a)-d) pontoknak megfelelő sorrendben:

42 maximum 4 számjegyű regisztrációs szám, ami a törzslapon szerepel
maximum 4 számjegyű regisztrációs szám, ami a törzslapon szerepel. Ez az a szám amelyet a betegek adatbázisba rögzítése során a komputer rögzít és ez által azonosítja az OEP a beteget. (Ez a szám csak akkor változik, ha a beteg kijelentésre kerül a háziorvostól bármilyen oknál fogva)

43 nagy latin betű (az elsőként alkalmazott szer A, a második B
nagy latin betű (az elsőként alkalmazott szer A, a második B. Ennek egyéb azonosítási jellege nincs. Jelen esetben arról van szó, hogy a törzskartonon szereplő elsőként felírt gyógyszer A betűvel, másodikként felírt gyógyszer B betűvel a harmadikként felírt gyógyszer C betűvel és így tovább jelölendő.)

44 gyógyszerfelírás évszámának két utolsó számjegye
az adott évben a patika részére kiadott értesítő sorszáma arab számmal (jelen esetben arról van sz, hogy az adott beteg esetében hányadik értesítő került kiadásra, és nem arról, hogy összesen a háziorvos hány értesítőt adott ki a háziorvos)

45 Az orvos feladata, hogy felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a gyógyszertárból kiadott és bármely okból fel nem használt ellenőrzött szert abba a közforgalmú gyógyszertárba vigye vissza, ahonnan azt beszerezte, és adja át jegyzőkönyv ellenében.

46 Mikor kell új értesítőt kiállítani?
három hónapot meghaladja a rendelés időtartama Az ellenőrzött szer helyett vagy amellett más ellenőrzött szerre van szüksége, nagyobb mennyiségű ellenőrzött szerre van folyamatosan szüksége, az ellenőrzött szer helyettesítésének kezdeményezése esetén,

47 A nyilvántartó lapot havonta postai úton fénymásolatban vagy faxon továbbítja az orvos működési körzete szerint területileg illetékes városi intézetbe. Az adatok szolgáltatásának határideje a tárgyhót követő hónap 5. napja. Az adatot nem tartalmazó jelentést is el kell küldeni

48 142/2004. Korm. r. Nem minősül exportnak illetve importnak : (K1, K2 , P2) minősülő gyógyszerből a határ átlépésétől számított hetvenkét órás időtartamra elegendő mennyiséget a kezelőorvos által kiállított, nemzetközi előírásnak megfelelő igazolással vagy az arra illetékes hatóság által kiállított engedéllyel tart birtokában

49 Schengeni okmány

50 72 órát meghaladja, 3 naptól legfeljebb 30 napig terjedő időtartamra, a WHO által meghatározott napi terápiás dózis 30-szorosát kitevő mennyiségű ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból kizárólag az ÁNTSZ engedélyével lehet kivinni.

51 A DDD 30-szorosát meghaladó mennyiségek vagy injekciós készítmények csak az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EKH) engedélyével vihetők ki, ahová az ÁNTSZ juttatja el a fenti eljárás szerinti kérelmet.

52 A P3, P4 jegyzéken szereplő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek esetében csak a DDD 30-szorosát meghaladó mennyiség kiviteléhez kell engedély, amit az EKH-tól kell beszerezni.

53 P3 jegyzék amobarbital (Dorlotyn)
amobarbital + promethasinium + glutethimidum (Tardyl) glutethimide (Noxyron) benzodiazepin: flunitrazepam (Flunitrazepam-B)

54 P4 jegyzék benzodiazepinek: brotizolam (Lendormin)
midazolam (Dormicum) nitrazepam (Eunoctin) temazepam (Signopam) benzodiazepinhez hasonló szer: zolpidem (Ambien, Stilnox, Sanval)

55 Vannak azonban olyan hatóanyagok,amelyek bevitelét egyes országok még gyógyszer formájában is tiltják

56 medazepam* methylphenidate** ** a h.a.bevitelét tiltó ország: Belize, Jemen, Nigéria, Szenegal, Thaiföld, Togo, Törökország *** a h.a.bevitelét tiltó ország: India

57 a huzamos ideig itt tartózkodó külföldi állampolgárnak az ellenőrzött szert a tartózkodási helye szerint ellátására kötelezett háziorvos (methylphenydate illetve methadonos elvonókezelés esetén az illetékes szakrendelő szakorvosa) írhatja fel.

58 Fokozottan ellenőrzött szerek orvosi táska részére történő rendeléséről és nyilvántartásáról.

59 A kábítószereket ez esetben is vényen kell rendelni.
Ezt a nyilvántartást nem kell másolatban elküldeni az ÁNTSZ-nek, csak helyszíni ellenőrzés során kell bemutatni.

60 És valami jó hír is található a vitás rendeletben

61 48. Degeneratív nagyizületi és gerincbetegségek súlyos, más szerekkel nem befolyásolható fájdalmak kezelésére a reumatológus, ortopéd, traumatológus vagy idegsebész szakorvos vagy javaslata alapján 6 hónapig a háziorvos az alábbi gyógyszereket

62 A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület észrevételei a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek és gyógyszeralapanyagok orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának és nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15. ) EüM rendeletre

63 Az Egyesület kifogásolja, hogy a sürgősségi rendelésre vonatkozóan az R. nem tartalmaz rendelkezéseket

64 Az Egyesület kifogásolja, hogy nincs jelentési vagy dokumentálási kötelezettsége az egyszeri, maximálisan 15 napra szóló felírásnak

65 Az Egyesület véleménye szerint a fekvőbeteg-intézmények orvosait, rendelőintézetek vagy magánrendelők szakorvosait a rendelet egyértelműen kizárja a tartós vagy ismétlődően felírt ellenőrzött szer rendeléséből.

66 44/2004. (IV. 28. ) ESZCSM rendelet háttérjogszabálya az R.-nek

67 Az Egyesület észrevételezte, hogy a rendelet nem rendelkezik egyértelműen a kábítószernaplóról

68 Az Egyesület álláspontja szerint az R. 6
Az Egyesület álláspontja szerint az R. 6. §-ának (4) bekezdése szerinti kódszám képzése nem egyértelműen értelmezhető, nem egyértelmű továbbá számukra, hogy mikortól kell alkalmazni

69 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI
A jogalkotásról szóló évi XI. törvény alapján a jogszabályokat a hatályba lépésük napjától kell alkalmazni, amennyiben nincs átmeneti idő meghatározva. Mivel jelen rendeletben átmeneti rendelkezés nem került kimondásra, így a jogszabály valamennyi rendelkezését október 31-től kell alkalmazni.

70 Köszönöm a figyelmet Kismarton Judit
Kismarton Ügyvédi Iroda A Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület Elnöke


Letölteni ppt "Jog a fájdalomcsillapításhoz és a szenvedés csökkentéséhez"

Hasonló előadás


Google Hirdetések