Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prof. Dr. Melles Hagos Tewolde PhD. Főiskolai tanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prof. Dr. Melles Hagos Tewolde PhD. Főiskolai tanár."— Előadás másolata:

1 Prof. Dr. Melles Hagos Tewolde PhD. Főiskolai tanár

2 A to control kifejezésből származtatjuk: felügyelni, szabályozni, vezérelni szavakkal lehetne fordítani COMPTOLLER, CONTREROLLEUR Középkori angol, francia nemesi uradalmak kincstárnokai Feladatuk: ki-befolyó pénz felügyelete COMPTOLLER, CONTREROLLEUR Középkori angol, francia nemesi uradalmak kincstárnokai Feladatuk: ki-befolyó pénz felügyelete Amerikai Egyesült Államokba menekültek, a kincstárnokok és funkciójuk az amerikai szóhasználatban is megjelent Amerikai Egyesült Államokba menekültek, a kincstárnokok és funkciójuk az amerikai szóhasználatban is megjelent CONTROLLER Cégek pénzgazdálkodását, felügyeletét végző vezetők, munkatársak elnevezéseként értelmezték A nagy francia polgári forradalom hatása A nagy francia polgári forradalom hatása Ipari forradalom idején angolosították Ipari forradalom idején angolosították

3 USA-ban létrejön a szervezetirányítás egyik alrendszere, controllingmódszer, Management Control System 1931-ben Controllers Institute of America megalakulása Amerikai Controllerek Egyesülete 1931-ben Controllers Institute of America megalakulása Amerikai Controllerek Egyesülete A controllingrendszer alapelemei, az amerikai divizionális szervezetek létrejöttével alakult ki Hazai elterjedés: Piac gazdaság kialakulása, Dr. Horváth Péter professzor úttörőszerepe, Multinacionális cégek betelepülése, Divizionális szervezeti formák elterjedése, Számítástechnikai, informatikai háttér megléte. Hazai elterjedés: Piac gazdaság kialakulása, Dr. Horváth Péter professzor úttörőszerepe, Multinacionális cégek betelepülése, Divizionális szervezeti formák elterjedése, Számítástechnikai, informatikai háttér megléte.

4 .„ … a controlling a vezetés alrendszere, amely a tervezést, az ellenőrzést, valamint az információellátást koordinálja.”.„… a controlling célja az, hogy fenntartsa a vezetés koordináló, reagáló és adaptációs képességét a vállalkozási célok megvalósítása érdekében.” (Horváth Péter) tervezés ellenőrzés információellátás

5 Környezet Szervezeti Stratégiai Vezetés (Irányítás) Igazgatás rendszer HUMÁN- ERŐFORRÁS- Irányítási rendszer INNOVÁCIÓS rendszer (K+F) CONTROLL ING- rendszer LOGISZTIKAI És MARKETING- rendszer MINŐSÉGBIZ- TOSÍTÁSI (TQM)- rendszer SZERVEZETI ELSZÁMOLÁSI rendszer

6 A szervezeti controllingrendszer működése SZEMLÉLETE FUNKCIONÁLÁSA ESZKÖZEI

7 Stratégiai controlling-alrendszer Operatív controlling-alrendszer Projekt- controlling részrendszer Projekt- controlling részrendszer Ökológiai controlling részrendszer Ökológiai controlling részrendszer Minőség- controlling részrendszer Minőség- controlling részrendszer Logisztikai- controlling részrendszer Logisztikai- controlling részrendszer Marketing Controlling részrendszer Marketing Controlling részrendszer Human- erőforrás- controlling részrendszer Human- erőforrás- controlling részrendszer Pénzügyi- controlling részrendszer Pénzügyi- controlling részrendszer Szervezeti Stratégiai Vezetés (Irányítás) Környezet

8 1. Jövőorientáltság2. Célorientáltság3. Szűk keresztmetszet orientáltság4. Költségorientáltság5. Döntésorientáltság SZEMLÉLETE A szervezeti controllingrendszer működése I.

9 A Controlling alapvetően a jövőre összpontosít.

10 Reális, elérhető célok megfogalmazása. Controlling tevékenység kiindulópontja a folyamatos célképzés, szűk keresztmetszetek feloldására irányul, a szervezet teljesítményének, a teljesítménymérésének, értékelésének is az alapja.

11 Szervezet hatékonyságát növelni lehet a szűk keresztmetszetek kiszűrésével, csökkentésével. Szűk keresztmetszeten Szűk keresztmetszeten egy szervezetnek azon gyengepontjait értjük, amelyek konkrét terhelési viszonyok között elsőként okoznak problémát

12 Költségtudatosság, költségekkel való gazdálkodás. Controlling költség szemléletének alapja,hogy a szervezeteken belül a költségek mindig egy adott cél Érdekében, és így jól definiálható helyeken merülhetnek csak fel. (költséghelyek) Költséghelyek: Érték teremtő folyamat azon legkisebb helyei, amelyek teljesítménye jól definiált inputok és outputok mellett még mérhető. Vállalkozónyereséget(profitot)csak a költségeinek a piaci árnál alacsonyabb szinten tartásával tud elérni. azaz, Nyereség=Árbevétel-Költség Költségtudatosság, költségekkel való gazdálkodás. Controlling költség szemléletének alapja,hogy a szervezeteken belül a költségek mindig egy adott cél Érdekében, és így jól definiálható helyeken merülhetnek csak fel. (költséghelyek) Költséghelyek: Érték teremtő folyamat azon legkisebb helyei, amelyek teljesítménye jól definiált inputok és outputok mellett még mérhető. Vállalkozónyereséget(profitot)csak a költségeinek a piaci árnál alacsonyabb szinten tartásával tud elérni. azaz, Nyereség=Árbevétel-Költség

13 Controlling rendszerfő célkitűzése, hogy jól előkészített döntésekkel a vezetést állandó versenyhelyzetben tudja tartani. Bevezetett, megvalósított döntések hatásainak folyamatos ellenőrzése, ha szükséges a korrekció elvégzése. Ez az alapja a controlling szervezeti működést szabályzó funkciójának, akár stratégiai, akár operatív szinten. Controlling rendszerfő célkitűzése, hogy jól előkészített döntésekkel a vezetést állandó versenyhelyzetben tudja tartani. Bevezetett, megvalósított döntések hatásainak folyamatos ellenőrzése, ha szükséges a korrekció elvégzése. Ez az alapja a controlling szervezeti működést szabályzó funkciójának, akár stratégiai, akár operatív szinten.

14 A szervezetek irányítási rendszerének egyik költségérzékeny alrendszere, amely a vezetés funkciói közül a tervezést, a terv/tény ellenőrzést és erről való folyamatos információszolgáltatást vállalja fel a vezetés felé azért, hogy még időben megfelelő döntéseket lehessen hozni.

15 FUNKCIONÁLÁSA1. Tervezés2. Terv/Tény eltéréselemzés3. Információkezelés

16 1. Tervezés

17 Az eltérés nem a vétkesség, hanem a meghozandó intézkedések kiindulópontja! 2. Ellenőrzés (Terv- Tényösszehasonlítás, eltéréselemzés) 2. Ellenőrzés (Terv- Tényösszehasonlítás, eltéréselemzés) 1. Teljesítménymérc e meghatározása (Tervezés) 1. Teljesítménymérc e meghatározása (Tervezés) 3. Eltérések korrigálása (Információkezelés) 3. Eltérések korrigálása (Információkezelés) A controlling egy felelősségi elven felépített tervezési és beszámolási rendszer!

18 A tervezés a kitűzött célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározását és feladatok elvégzéséhez feltételrendszer biztosítását jelenti. Három részből áll: A tervezés a kitűzött célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározását és feladatok elvégzéséhez feltételrendszer biztosítását jelenti. Három részből áll: 1.1. Tervezés munkafolyamataiból1.2. Tervezés időhorizontjából1.3. Tervezés területeiből

19 FORMÁI: FORMÁI: 1.1.1. Alulról felfelé építkező tervezés (Bottom-Upmódszer ) 1.1.2. Felülről lefelé történő tervezés (Top-Down módszer) 1.1.3. Kettő kombinációja (Ellenáramú tervezés)

20 1.2.1. Stratégiai tervezés1.2.2. Operatív tervezés

21 Jövőorientált gondolkodás, Hosszú távú jövedelmezőség, Finanszírozás eszköze Stratégiai terv Alapinformációja: Szervezet stratégiája, Stratégiai célrendszere. Négy fő fejezet: Jövőorientált gondolkodás, Hosszú távú jövedelmezőség, Finanszírozás eszköze Stratégiai terv Alapinformációja: Szervezet stratégiája, Stratégiai célrendszere. Négy fő fejezet: 1. Befektetések tervezése2. Részstratégiák tervezése3. Stratégiai üzleti tervezés4. Taktikai tervezés

22 Beruházásokat, Befektetendő pénzeszközöket, ehhez kapcsolódó eredményeket (teljesítményeket), Cégérték változását, Részvények értékeinek várható hozamait tervezik Beruházásokat, Befektetendő pénzeszközöket, ehhez kapcsolódó eredményeket (teljesítményeket), Cégérték változását, Részvények értékeinek várható hozamait tervezik

23 Módszerei: Stratégiai tervezési és értékelési rendszer, (Balance Scorecardot, BSC) Beruházásgazdaságossági számítás, Részvénytulajdonosi értékképzés, (Shareholder Value, SHV) Értékalapú irányítás. (Value Based Management, VBM) Módszerei: Stratégiai tervezési és értékelési rendszer, (Balance Scorecardot, BSC) Beruházásgazdaságossági számítás, Részvénytulajdonosi értékképzés, (Shareholder Value, SHV) Értékalapú irányítás. (Value Based Management, VBM)

24 Intézkedési terv fejezet: Egy gazdasági évet meghaladó, stratégiai időszakban tervezetten megvalósuló akciók kivitelezési terveit tartalmazza. Beruházási, Szervezetfejlesztési, K+F. Funkcionális részstratégiák megvalósítása a főcél. Intézkedési terv fejezet: Egy gazdasági évet meghaladó, stratégiai időszakban tervezetten megvalósuló akciók kivitelezési terveit tartalmazza. Beruházási, Szervezetfejlesztési, K+F. Funkcionális részstratégiák megvalósítása a főcél. ezekre szervezett PROJEKTEK célok határidők felelősök ráfordítások

25 Legfontosabb üzleti célokat tartalmazza egész időszakra Vonatkozóan. Stratégiai időszakokra (ami egy-egy gazdasági évet jelent) Taktikai tervek készülnek. Stratégiai időszakok eredményeit tartalmazza. Ezek az ún. sarokszámok képezik az egyes gazdasági időszakra vonatkoztatott operatív szintű tervek fő inputjait. Legfontosabb üzleti célokat tartalmazza egész időszakra Vonatkozóan. Stratégiai időszakokra (ami egy-egy gazdasági évet jelent) Taktikai tervek készülnek. Stratégiai időszakok eredményeit tartalmazza. Ezek az ún. sarokszámok képezik az egyes gazdasági időszakra vonatkoztatott operatív szintű tervek fő inputjait. Ezt bontják le

26 1.2.2.1. Teljesítménytervezés1.2.2.2. Költségtervezés1.2.2.3. Eredménytervezés1.2.2.4. Finanszírozástervezés1.2.2.5. Pénzügyi(likviditásfedezet-) tervezés

27 Szervezetek teljesítményének és árbevételeinek éves operatív tervezésénél alkalmazzák. Ha a teljesítmények (termékek) mennyiségét súlyozzuk a teljesítmények értékesítési árával, megkapjuk a teljesítmények (termékek) éves tervezett értékesítési árbevételét. Szervezetek teljesítményének és árbevételeinek éves operatív tervezésénél alkalmazzák. Ha a teljesítmények (termékek) mennyiségét súlyozzuk a teljesítmények értékesítési árával, megkapjuk a teljesítmények (termékek) éves tervezett értékesítési árbevételét.

28 Egy gazdasági (pénzügyi) év operatív költségráfordítá- sának tervezési eszköze. a. Klasszikus költségtervezésb. Folyamatköltség-tervezésc. Tevékenységalapú költségtervezésd. Célköltségtervezés

29 A költséget aszerint kell megtervezni, hogy hol és minek az érdekében merül fel (költséghely és költségviselő). Költségtervezés főlépései: Egyedi (közvetlen) költségek meghatározása termékenként. Általános (közvetett) költségek tervezése költséghelyenként. A termék közvetlen fajlagos önköltségének meghatározása, úgy hogy a termék egyedi (közvetlen) költségeihez, vetítési alapok segítségével a költség helyenként felmerülő általános (közvetett) költségek arányos részei hozzáadásra kerülnek. Termelés összes teljesítményekkel arányos (proporcionális )költsége. A termék tejes fajlagos önköltségének meghatározása, vagyis az értékteremtő folyamatok közvetlenül részt nem vett költséghelyek, általános költségeinek pótlékoló kulcsszerinti átterhelése (proporcionálása), a közvetlen fajlagos önköltséghez való hozzáadással. Termelés összes teljesítményekkel arányos (proporcionális) költsége. A termelés általános(fix) költségei Teljes érték teremtő tevékenység éves költségtervét(büdzséjét) A költséget aszerint kell megtervezni, hogy hol és minek az érdekében merül fel (költséghely és költségviselő). Költségtervezés főlépései: Egyedi (közvetlen) költségek meghatározása termékenként. Általános (közvetett) költségek tervezése költséghelyenként. A termék közvetlen fajlagos önköltségének meghatározása, úgy hogy a termék egyedi (közvetlen) költségeihez, vetítési alapok segítségével a költség helyenként felmerülő általános (közvetett) költségek arányos részei hozzáadásra kerülnek. Termelés összes teljesítményekkel arányos (proporcionális )költsége. A termék tejes fajlagos önköltségének meghatározása, vagyis az értékteremtő folyamatok közvetlenül részt nem vett költséghelyek, általános költségeinek pótlékoló kulcsszerinti átterhelése (proporcionálása), a közvetlen fajlagos önköltséghez való hozzáadással. Termelés összes teljesítményekkel arányos (proporcionális) költsége. A termelés általános(fix) költségei Teljes érték teremtő tevékenység éves költségtervét(büdzséjét)

30 Költségviselők 7-es számlaosztály Költségviselők 7-es számlaosztály Egyedi költségek Általános költségek Fő költséghelyek Segéd- költséghelyek Vezetés, kereskedelem, marketing, informatika, fejlesztés költséghelyei Egyedi anyagköltség Általános anyagköltség Általános bérköltség Előállítás általános költsége(amortizáció, energiaköltség) Előállítás külön költsége(segédköltség helyek, átterhelései stb.) Közvetlen önköltség Kereskedelem költsége Irányítás költsége Teljes önköltség Termelés összes teljesítéssel arányos (proporcionális) ktg.- ei A termelés általános fix költségei Egyedi anyagköltség Általános anyagköltség Általános bérköltség Előállítás általános költsége(amortizáció, energiaköltség) Előállítás külön költsége(segédköltség helyek, átterhelései stb.) Közvetlen önköltség Kereskedelem költsége Irányítás költsége Teljes önköltség Termelés összes teljesítéssel arányos (proporcionális) ktg.- ei A termelés általános fix költségei Költségviselők 5-es számlaosztály Költségviselők 5-es számlaosztály Költségviselők 6-es számlaosztály Költségviselők 6-es számlaosztály VA PK Termékek fajlagos költsége (önköltsége ) A termelés tervezett termékstruktúrája és mennyisége Költségterv (Büdzsé) „VA” Vetítési alap „PK” Pótlékoló kulcs

31 Elterjedése: Mezőgazdasági termelőüzemeknél, Nagykereskedelmi cégek. Jellemzői: Egy termékes cégeknél, ahol a technológiai folyamat zárt láncot alkot, nehéz a folyamatot költséghelyekre bontani, így fontosabb a termelő folyamat egészének a költségét meghatározni. Mezőgazdasági termelés során amikor szintén egy-egy termék féleséget termesztenek, többszáz hektáron. (lehetetlen meghatározni, hogy egységnyi terméket melyik földterületen és épp ott mennyiért termesztették. Mind ezt nehezíti a növénytermesztés és állattenyésztés biociklusai. Elterjedése: Mezőgazdasági termelőüzemeknél, Nagykereskedelmi cégek. Jellemzői: Egy termékes cégeknél, ahol a technológiai folyamat zárt láncot alkot, nehéz a folyamatot költséghelyekre bontani, így fontosabb a termelő folyamat egészének a költségét meghatározni. Mezőgazdasági termelés során amikor szintén egy-egy termék féleséget termesztenek, többszáz hektáron. (lehetetlen meghatározni, hogy egységnyi terméket melyik földterületen és épp ott mennyiért termesztették. Mind ezt nehezíti a növénytermesztés és állattenyésztés biociklusai.

32 Jellemzői: Beszerzés–raktározás-értékesítés logisztikai láncot felvállaló kereskedelmi cégeknél, sok ezer típusú áru egyedi (közvetlen)ELÁBÉ-költségeihez nehéz meghatározni az egyes költséghelyeken az áruk ráterhelendő közvetett költséghányadokat. Virtuális árura számított fajlagos költségek. Beszerzés–raktározás-félkész- és készárutermelés- értékesítés költségeinek kiszámítása. A termékek számításához, egyenértékű (ekvivalens) termékegységet képeznek, majd a folyamat összköltségét vagy az egyes termelési fázisok költségeit elosztják az adott kalkulációs időszak alatt legyártott termék mennyiséggel. Jellemzői: Beszerzés–raktározás-értékesítés logisztikai láncot felvállaló kereskedelmi cégeknél, sok ezer típusú áru egyedi (közvetlen)ELÁBÉ-költségeihez nehéz meghatározni az egyes költséghelyeken az áruk ráterhelendő közvetett költséghányadokat. Virtuális árura számított fajlagos költségek. Beszerzés–raktározás-félkész- és készárutermelés- értékesítés költségeinek kiszámítása. A termékek számításához, egyenértékű (ekvivalens) termékegységet képeznek, majd a folyamat összköltségét vagy az egyes termelési fázisok költségeit elosztják az adott kalkulációs időszak alatt legyártott termék mennyiséggel.

33 Központi Költséghely Főfolyamat Üzemi (divíziós) Költségh ely KH II. Üzemi (divíziós) Költségh ely KH II. RÉSZFOLYAMAT I.RÉSZFOLYAMAT II. Gyűjtő költséghely 1. KH III. RÉSZFOLYAMAT I.RÉSZFOLYAMAT II. Gyűjtő költséghely 1. KH III. RÉSZFOLYAMAT III. Gyűjtő költséghely 2. KH III. RÉSZFOLYAMAT III. Gyűjtő költséghely 2. KH III. Kiszolgáló Költséghely 3. KH IV. Kiszolgáló Költséghely 3. KH IV. Kiszolgáló Költséghely 1. KH IV. Kiszolgáló Költséghely 1. KH IV. Kiszolgáló Költséghely 2. KH IV. Kiszolgáló Költséghely 2. KH IV.

34 A költségeket a felhasznált erőforrások közvetítésével a tevékenységekhez rendeli, azután a működés objektumaihoz. (termékek,teljesítmények).

35 A termék piaci árának és controlling által számított költségek különbsége nem ad megfelelő fedezetet a tervezett nyereséghez, akkor kalkulált költségeket kell csökkenteni. A már elfogadható nyereséget biztosító, megfelelő kalkulált költségeket nevezzük célköltségeknek. (TargetCostoknak) A termék piaci árának és controlling által számított költségek különbsége nem ad megfelelő fedezetet a tervezett nyereséghez, akkor kalkulált költségeket kell csökkenteni. A már elfogadható nyereséget biztosító, megfelelő kalkulált költségeket nevezzük célköltségeknek. (TargetCostoknak)

36 Jellemzően profitorientált, a nyereségérdekelt vállalatok alkalmazzák. Top-Down módszer: Jellemzően profitorientált, a nyereségérdekelt vállalatok alkalmazzák. Top-Down módszer: ÁRBEVÉTEL PROPORCIONÁLI S KÖLTSÉGEK FEDEZET (Bruttó haszon) FIX KÖLTSÉGEK ÜZEMI EREDMÉNY (-) (=) (-) (=)

37 Az intézmények, a költségvetési szervezetek finanszírozás tervezési, költségvetési előirányzat- készítési feladatainak célja A költségvetési bevétel-kiadás oldalak egyensúlyának biztosítása, a finanszírozhatóság fenntartása. Az intézmények, a költségvetési szervezetek finanszírozás tervezési, költségvetési előirányzat- készítési feladatainak célja A költségvetési bevétel-kiadás oldalak egyensúlyának biztosítása, a finanszírozhatóság fenntartása. Költségvetési intézmények Állami felügyeleti szervezeteik (minisztériumok, önkormányzatok) Állami felügyeleti szervezeteik (minisztériumok, önkormányzatok) Ellenáramú tervezés valósul meg

38 A pénzügyi tervezés a szervezetek teljesítmény-és költségtervezésének kiegészítéseként, a pénzügyi prognózisok meghatározásához alkalmazzák. A tervezés tehát egyrészt a bevételek pénzügyi előrejelzését, másrészt a kiadások tervezését jelenti, a kettő különbözeteként pedig a likviditás egyenlegének, fedezetének becslését. Általában negyedéves bontásban végzik. A pénzügyi tervezés a szervezetek teljesítmény-és költségtervezésének kiegészítéseként, a pénzügyi prognózisok meghatározásához alkalmazzák. A tervezés tehát egyrészt a bevételek pénzügyi előrejelzését, másrészt a kiadások tervezését jelenti, a kettő különbözeteként pedig a likviditás egyenlegének, fedezetének becslését. Általában negyedéves bontásban végzik.

39 2.Terv/Tény eltéréselemzés

40 TERVEZÉS (Terv) TERVEZÉS (Terv) MEGVALÓSÍTÁS (Tény) MEGVALÓSÍTÁS (Tény) SZÁMBAVÉTEL (Terv/Tény eltéréselemzés) SZÁMBAVÉTEL (Terv/Tény eltéréselemzés) Eltérés van-e? Javasolt beavatkozás igen nem

41 Fő kérdései: Kellően megalapozott ak-e a tervadatok? Milyen okokra vezethető vissza az eltérések? Milyen mértékben tértek a tényadatok a tervadatoktól ?

42 Operatív controlling eltéréselemzés formái Függvényelemzések, melynek alapja az eltérésfüggvény Naprakészen kell tényadatokat gyűjteni (controlling információs rendszer segítségével), a tervezés struktúrájának megfelelően Jelentések mutatószámok formájában készülnek

43 Stratégiai controlling eltéréselemzés formái Tényadatok gyűjtésére a féléves, éves, esetleg többéves ütemezés a jellemző Szükséges az operatív éves terv megvalósításának elemzése, Intézkedési tervekre, akciókra szervezett projektek határidőinek időarányos ráfordítások teljesítésének követés Szükséges az operatív éves terv megvalósításának elemzése, Intézkedési tervekre, akciókra szervezett projektek határidőinek időarányos ráfordítások teljesítésének követés Jelentések mutatószámok formájában készülnek

44 Az eltéréselemzés információinak összegyűjtését, rendezését (tablók, mutatószámok, grafikonokalapján) és azoknak a döntés előkészítéséhez való eljuttatását nevezzük beszámolási rendszernek.

45 Beszámolási rendszer Beszámolók tartalma, struktúrája, terjedelme, Beszámolás gyakorisága, rendszeres vagy eseti volta, Beszámolás formája (írásos, szóbeli, elektronikus), Terv-tény elemzés eljárásai, Beszámolási rendszer dokumentálásának módja. Beszámolási rendszer Beszámolók tartalma, struktúrája, terjedelme, Beszámolás gyakorisága, rendszeres vagy eseti volta, Beszámolás formája (írásos, szóbeli, elektronikus), Terv-tény elemzés eljárásai, Beszámolási rendszer dokumentálásának módja.

46 Beszámolási rendszer követelményei Információinak időbelisége megfelelő legyen, Illeszkedjen a vezetési szintekhez (felsővezetés, középvezetés), Magas a minőség és megbízhatóság, Eltéréseknél jelölje a tűréshatárokat, Jelölje meg a várható értékeket, Szemléletes és áttekinthető legyen, Támaszkodjon az informatikai háttérre, Biztosítsa a befektetők és a részvényesek pontos tájékoztatását a cégértékről Beszámolási rendszer követelményei Információinak időbelisége megfelelő legyen, Illeszkedjen a vezetési szintekhez (felsővezetés, középvezetés), Magas a minőség és megbízhatóság, Eltéréseknél jelölje a tűréshatárokat, Jelölje meg a várható értékeket, Szemléletes és áttekinthető legyen, Támaszkodjon az informatikai háttérre, Biztosítsa a befektetők és a részvényesek pontos tájékoztatását a cégértékről

47 Beszámolási formák: Táblázatok, Interaktív számítógépes képernyők, Grafikonok. Beszámolási formák: Táblázatok, Interaktív számítógépes képernyők, Grafikonok.

48 Érték teremtő folyamatokba való beavatkozás, (döntés a felsővezetés kompetenciája) Felelősségi rendszer motivációjának kezelése, (döntés a felsővezetés kompetenciája) Napi döntések, cselekvések támogatása. (döntés a középvezetői, művezetői, csoportvezetői, ügyintézői szinten) Érték teremtő folyamatokba való beavatkozás, (döntés a felsővezetés kompetenciája) Felelősségi rendszer motivációjának kezelése, (döntés a felsővezetés kompetenciája) Napi döntések, cselekvések támogatása. (döntés a középvezetői, művezetői, csoportvezetői, ügyintézői szinten)

49 3. Információkezelés

50 Információk gyűjtés Tervezéshez, Terv-tény ellenőrzéshez, Eltéréselemzéshez Információk gyűjtés Tervezéshez, Terv-tény ellenőrzéshez, Eltéréselemzéshez Információk szolgáltatása Vezetőknek Döntés előkészítés céljából Ügyintézőknek Beavatkozások operatív végrehajtáshoz Információk szolgáltatása Vezetőknek Döntés előkészítés céljából Ügyintézőknek Beavatkozások operatív végrehajtáshoz Információ feldolgozása Tervezés Terv-Tény eltéréselemzés Információ feldolgozása Tervezés Terv-Tény eltéréselemzés

51 Controlling információs szolgáltatásnál lényeges: Controllinginformáció- kezelési rendszer Megfelelő Minőségű, Mennyiségű, Gyakoriságú. Megfelelő Minőségű, Mennyiségű, Gyakoriságú. Informatikai támogatás ( jól felépített controlling szoftverek Informatikai támogatás ( jól felépített controlling szoftverek Szervezeti hierarchiainformáció Döntések Információgyűjtést, információ kezelését, információszolgáltatást segítik, Támogatják az adattárházakat, (Data Warehouse) Adatbányászat segítségével a közvetlen információelérést.( Data Maining)

52 Vezetői információs rendszer Beszámolás Controllingalrendszer TervezésTervezésTerv/Tény eltérés-elemzés INTERFÉSZ Pénzügyi és Számviteli alrendszer Minőségbiztosítási alrendszer Innovációs alrendszer

53 ESZKÖZEI1. Vezetői számvitel2. Informatikai háttér3. Controllerek4. Szervezési módszerek


Letölteni ppt "Prof. Dr. Melles Hagos Tewolde PhD. Főiskolai tanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések