Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Támogató rendszerek: önsegítés Németh Katalin tanársegéd Ápolástudományi Tanszék Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Támogató rendszerek: önsegítés Németh Katalin tanársegéd Ápolástudományi Tanszék Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar1."— Előadás másolata:

1 1 Támogató rendszerek: önsegítés Németh Katalin tanársegéd Ápolástudományi Tanszék Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar1

2 2 A közösség lelki erőforrásai §Clifford Beers §1935 Névtelen Alkoholisták- 3 alapító tag §Erik Edin- svéd alkoholista, később rehabilitációs intézet működtetője §ezek a példák jól mutatják, hogy a mentálhigiénés problémákon túljutott egyének hatékonyan képesek segíteni a hasonló problémákkal küszködőknek.

3 3 előzmények §1. Buchmuellerék iskolapéldája §Pygnalion jelenség, Merton:”önmagát beteljesítő jóslat”

4 4 Csoportszintű megközelítés §Csoport: l 2 vagy több, egymástól kölcsönös függésben és interakcióban álló egyén l vmilyen cél érdekében közösen cselekszenek l lehet: vezetői, feladat, érdekcsoport l formális, vagy informális csoport

5 5 §A csoportszemlélet szerint a csoport egyik tagjánál fellépő rendellenesség az egész csoport működési zavarának megnyilvánulása. Ezért nem elégséges csak a tünetet hordozó egyénnel foglalkozni. §Legfontosabb mentálhigiénés csoport a család l álkölcsönösség: görcsös ragaszkodás ahhoz, hogy jól vannak egymással, holott tele vannak elfojtott indulatokkal, feldolgozatlan sérelmekkel.

6 6 §A család, mint csoport nemcsak a betegségek SZUPPORTÍV hálóként borítja be tagjait. Ez az emberi kapcsolatok hálója, egy emberként támogatják, segítik, érzelmileg felkarolják a háló közepében lévő megbillent egyensúlyú egyént.

7 7 Szupportív hálózat típusai §A hálózat középpontjában nem az egyén, hanem a szervezet áll. §1. Primer csoport: ez a kiterjesztett család, egyházi vagy falusi közösség. §2. Közösségi kapuőrök: elsődleges szerepük van a közösségbe való beáramlás és kiáramlás ellenőrzésében. Hangadók, véleményvezérek. Háziorvos, pap, tanító §3. Szomszédsági csoportok §4. Önsegítő csoportok

8 8 §Bion féle csoportbeosztás: §1. Mítoszokon alapuló csoport: egy, a csoporttól független transzcendens erő fogja majd a bajokon átsegíteni a csoportot §2. Munkacsoport: tudatosan törekszik a megoldásra, a feladat köré szerveződik.

9 9 Önsegítés fogalma §A közösségi létezés elidegeníthetetlen rész az önsegítés. §Többféle jelentéstartam kötődik hozzá: l 1. Köznapi definíció: olyan önálló tevékenység, aminek eredménye, hogy a személyiség gazdagodik l a megrendült érzelmi, kapcsolati,- lelki egyensúly helyreáll, új döntések és célok fogalmazódnak meg. l pl. egy jól sikerült pályaválasztás, partnerkapcsolat, munkahely

10 10 §2. Szűkebb értelemben: l „ mindenapi segítést”, és a l „professzionális segítséget” célszerű szétválasztani. §3. Tudományos definíció: l az önsegítő csoportok általában azonos korú,- problémájú, l közös célt kitűző l azonos érdekeket megfogalmazó emberek, akik a kölcsönös segítség eszközével segíthetik, testi és lelki igényeik hatékonyabb kielégítését.

11 11 Önsegítés gyökerei / Gerevich József, 1989/ §I. Történelmi: §katasztrófák utáni állapot /Kropotkin, 1888/ §chiliaszticusok /világvégét várók a középkorban/ §robinhoodizmus §délolasz társadalmi banditák összetartása §szakszervezetek §pab-ok, klubok, stb.

12 12 §II. pszichológiai §a XIX.-XX.sz.-i ellentmondások §nyugati kultúra kontra keleti társadalmak /paternalisztikus viselkedés, önálló életvitelre való alkalmasság csökkenése/ §„felnőtt típusú” kommunikációs minták kontra infantilis kommunikáció. §Autoritással /tekintéllyel/ szembeni harc, tekintélyválság §partnerkapcsolatra való törekvés

13 13 §III. kulturális: §pragmatizmus- adott társadalom érdeke-e a lelki egészség promóciójának hangoztatása §társadalmi célok §problémamegoldás struktúrája §változás, mint érték §kisebbségi csoportok egyenlőtlen fejlődése: szubkultúrák önsegítő csoportjai

14 14 §IV. Vallási gyökerek §személyesség §problémaközpontúság §hit, mint segítő erő §V. politikai gyökerek §a lakossági kontroll egy formája a hatalom felett §lehetőséget ad a javításra

15 15 §VI. egészségügyi gyökerek: §lelki bajok medikalizálódása §szomatikus problémák szociális, lélektani gyökerei §beteg felelőssége a saját állapota §

16 16 Csoport fejlődése §1. Kialakulás §2. Viták §3. Normaképzés §4. Teljesítés §5. szétválás

17 17 Önsegítő csoportok típusai §1. A csoport célja szerint: §függ: a csoport létszámától, adott típusú problémától lcsaládi, házassági problémákra orientáltak csoportjai lpszichológiai zavarban szenvedők csoportjai ltesti betegségben szenvedők csoportjai

18 18 §2. A probléma súlyossága szerint: §1. Egészségesek önfejlesztő csoportjai §2. Stresszhatás alatt élők csoportjai §viselkedési zavart korrigálók csoportjai /Anonim Alkoholisták/ §túlélést biztosító csoportok /stigmatizáltak/

19 19 §3. Hozzáférhetőség alapján: §mennyire permeábilisak a falak, melyek az egyént vagy csoportot körbeveszik §1. Könnyen hozzáférhető csoportok: nem stigmatizálnak, vallásos hiten alapulnak sok esetben, vagy politikai természetűek §2. Nehezen hozzáférhető csoportok: stigmatizálnak, vagy túlságosan exluzívak, pl. tudományos társaságok

20 20 §4. A csoport munka alapján: §expresszív: a munka a szervezeten belül zajlik §instrumentális: a szervezeten kívül tevékenykedő csoport /reform, propaganda, érdekképviseleti csoport/

21 21 A segítés filozófiája /C. Rogers/ §Kliens- terapeuta /facilitátor/ l beavatkozás- formázás §eszközök: l kongruencia l elfogadás l empátia

22 22 A segítés professzionális formái §1. Ventiláció §2. Szuggesztió §3. Meggyőzés, rábeszélés §4. Emocionális támogatás §5. Klasszikus nagy pszichotherápiák

23 23 Mi nem pszichoterápia? §Hétköznapi segítési stratégiák: l megnyugtatás, elterelés, tompítás /nem érdekes, ne foglalkozz vele/ l meghallgatás, kibeszéltetés l megvédés /hagyjátok, rossz napja van/ l együttérzés /nekem is nagyon pocsék volt akkor/ l ráébresztés /ha így viselkedsz, ne csodálkozz/ l megerősítés /állj ki magadért/ l tanácsadás /ha félsz, kapcsold be a rádiót/

24 24 Irodalomjegyzék §Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, Animula Kiadó, Budapest


Letölteni ppt "1 Támogató rendszerek: önsegítés Németh Katalin tanársegéd Ápolástudományi Tanszék Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések