Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prof. Szirmai Viktória Társadalmi jól-lét az európai nagyváros-térségekben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prof. Szirmai Viktória Társadalmi jól-lét az európai nagyváros-térségekben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető,"— Előadás másolata:

1 Prof. Szirmai Viktória Társadalmi jól-lét az európai nagyváros-térségekben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.huiktoria.szirmai@chello.hu A Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. Köz-és Vándorgyűlése, 2013 november 21-22. Kaposvár, Az új európai kohéziós politika Városrégiók fejlődése (4. szekció)

2 A problematika

3 Gazdasági válságok-társadalmi válságok  Európában (is) egyre nyilvánvalóbbak a gazdasági hanyatlás jelei,  1970-es olajválság, 1980, 1990, 2008 válságok,  egy főre jutó GDP szintjének változásai, csökkenései, A globális gazdasági krízisek számos társadalmi problémával jártak együtt, a társadalmi leszakadás erősödésével, az elszegényedéssel, a növekvő munkanélküliséggel.

4  Mindezek tiltakozások, sztrájkok, gyakran brutális utcai konfliktusok sokaságát eredményezték.  Az európai társadalmak tiltakozó hulláma mit fejez ki:  gazdasági fejlődéssel való elégedetlenségeket,  az európai szociális modell, a jóléti rendszer felszámolódásával kapcsolatos aggodalmakat,  a jól-léti állam válságait.

5 A megoldás érdekében többféle koncepció született. A társadalmi fenntarthatóság gondolata (Brundtland Report) (Közös jövőnk, 1988 ) A Stiglitz jelentés elméleti modellje (Stiglitz, J.E. – Sen, A. – Fitoussi, J-P. (2009) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.)

6 A Stiglitz-jelentésre alapozott társadalmi fejlődési modell jelentős előrelépés!! A mai gazdasági válság oka – a folyamatokat nem jól mérték, a beavatkozási eszközök sem jók.  A GDP mérés határai – új indikátorokra van szükség – a jól-lét, a társadalmi fejlődés mérése.  Olyan mérőeszközök kellenek, amelyek a fenntarthatóság komplex szempontjait, a társadalmi jól-létet magába foglalják.  Social well-being, social progress, sustainability. A jelentés tehát: Már nem a gazdasági növekedésre koncentrál. A társadalmi jól-lét fogalmából indul ki, és abba helyezi bele három egyenrangú pillérként, a gazdaságot, a környezetet és a társadalmat.

7 Stiglitz jól-lét dimenziók 1. Anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon); 2. Egészség; 3. Oktatás; 4. Egyéni tevékenységek, a munkát beleértve; 5. Politikai képviselet és kormányzás; 6. Társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok; 7. Környezet (jelenlegi és jövőbeli feltételek); 8. Gazdasági és fizikai jellegű bizonytalanság.

8 Az alkalmazás módszertani problémája A Stiglitz-jelentésre alapozott társadalmi fejlődési modell elmélet, nem létezik konkrét empirikus, szociológiai tényekre alapozott feltáró modell. A „Társadalmi konfliktusok – Társadalmi jól-lét és biztonság – Versenyképesség és társadalmi fejlődés” című TÁMOP kutatás ezt kívánja megvizsgálni (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012- 0069)  Számos egyéb jól-lét elemzés jött létre (Berlini jelentés, 2012)  Better life index OECD 2013

9 Társadalmi jól-lét probléma európai nagyváros- térségi relevanciája

10 Társadalmi jól-lét problémák urbanizációs ciklusok szerinti történeti változásai I. Iparosítás, Városrobbanás Fordizmus „Bűnös” város (társadalmilag) I. 1970-es olajválság, állami jóléti modellek krízise. Fordizmus válsága Viszonylagos dekoncentráció „Bűnös” város (társadalmilag) III. Poszt-fordizmus, termelés globalizálódása, Dezurbanizáció Jól-léti modell további leépülése „Sikeres” város (gazdaságilag) IV: Globalizált urbanizáció Újra-centralizáció.

11 1. A városfejlődési ciklusok milyen társadalmi jól-lét problémákat eredményeztek? 2. A történetileg különböző társadalmi jól-lét problémák milyen területi társadalmi konfigurációkat hoztak létre ?

12 I. szakasz Iparosítás városrobbanás

13 Jól-lét probléma Munkások lakás nyomora, városi felbomlás jelenségei, bűnözés, Területi megoldás Ebenezer Howard: Garden Cities of To- morrow (1902)  (Letchworth-Heritage Museum)

14 Sarcelles Grenoble, Békásmegyer Jól-lét probléma A II-ik világháború utáni lakáshiány, Területi megoldás Az új lakótelepek

15 Marne-La-Vallée Kazincbarcia Jól-lét probléma  Új lakótelepi problémák,  etnikai szegregáció,  Bűnös nagyvárosi terjeszkedés,  Tömeges munkás szegénység, Területi megoldás  Új városfejlesztések.

16 II. Szakasz Jóléti modellek krízise. Fordizmus válsága, Viszonylagos dekoncentráció III.Szakasz Jól-léti modell további leépülése, Poszt-fordizmus, Termelés globalizálódása, Dezurbanizáció

17 Jól-lét problémák  helyi közösségek bomlása, individualizáció, kapcsolatnélküliség,  hosszú távú munkanélküliség,  városi szegénység (EU 27, 23 %. 2011),  a szakképzetlen (ázsiai, afrikai) munkások európai város-térségek felé irányuló tömeges bevándorlása,  társadalmi kirekesztés (a társadalmi depriváció új panelje, társadalmi elosztási problémája),  középosztály várossal összefüggő elégedetlensége,  fogyasztói társadalom szükségleteiből is adódó elszegényesedés,  új (területi ) fogyasztási igények, hitelek. Területi konfigurációk

18 Szuburbanizáció urban sprawl folyamata (elővárosok, suburbiák)  Életforma változások,  egészségügyi problémák  Terület-használati konfliktusok  Speciális társadalmi kirekesztés  Környezeti problémák, Zöldterületek csökkenése, Növekvő energia, víz speciális infrastrukturális igények.

19 Városkörnyéki magas státusú lakóparkok Közép, és felső-középosztály félelmei, Szegregációs igények A nagyváros elutasítása

20 Szegények által lakott elővárosok szuburbiák szerveződése  2005. Párizs környéki elővárosok, lakótelepek „szegény” lázadásai,  (5 millió ember, 750 krízis negyed)  bevándorlók integrációs problémái,  munkanélküliség  kilátástalanság.

21 Luc Besson B13 - Banlieue 13 (David Belle)

22 2009. Harry Brown (Daniel Barber rendező)

23 IV. Szakasz Globalizált urbanizáció Újra-centralizáció

24 Jól-léti problémák A társadalmi jól-lét és feltételek éles területi differenciáltságai Társadalmi polarizáció erősödése:  A gazdagság és a felső osztályok a városközpontokban, és a jó elővárosokban,  Az alacsonyabb társadalmi osztályok részben a városközpontokban, részben a városkörnyéken koncentrálódnak. Éles városverseny  A globalizáció nemcsak erőteljes társadalmi polarizációt hozott létre, a gazdagok és a szegények mély különbségeit, hanem éles városok közötti versenyt is eredményezett a befektetésekért, a munkavállalókért, és a közép-osztály vásárlóerejéért, a fogyasztásért. Területi polarizáció növekedése:  a verseny kritériumainak megfelelő városrészek  És a nem megfelelő (stigmatizált) városrészek  Szegregációs folyamatok

25 Belvárosi rehabilitációk  Új trend: dinamikus gentrification a városközpontokban(Paris, Besancon, Kopenhága, Bécs, Budapest, Prága, stb)  Globális gazdaság igénye: döntési funkciók továbbra is itt maradnak (Enyedi, 2012),  A nagy közép-osztálybeli visszatérés  Csalódás a városkörnyékben.

26 Fotók Bécs:Y. Franz Párizs:Szirmai

27 A menedzser rétegek területi koncentrációi a párizsi régióban (Cattan, 2011) Urban Sprawl in the Paris Metropolitan Area.

28 Átlag négyzetméter ár a régi párizsi lakáscserék esetében (2003) European Journal of Geography Systèmes, Marianne Guérois et Renaud Le Goix.

29 „Immobilier : les prix à Paris, quartier par quartier (2012)” http://www.lefigaro.fr/immobilier/2013/04/05/05002-20130405ARTFIG00529- immobilier-les-prix-a-paris-quartier-par-quartier.php

30 A párizsi társadalom területi elhelyezkedésének a változásai

31 A lakosság megoszlása iskolai végzettség szerint a 9 magyarországi nagyváros-térségben, részletes övezeti bontás szerint (forrás: NKFP kérdőíves felvétel adatai, 2005)

32 Záró kérdés Hogyan lehetnek valóban sikeresek a várostérségek? Társadalmi jól-létre alapozott város-és térség fejlesztési modellek kialakításával!!! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Prof. Szirmai Viktória Társadalmi jól-lét az európai nagyváros-térségekben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések