Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális rugalmasság és útfüggő gazdasági változás a Dél-Alföld nagyvárosi település együtteseiben Elekes Zoltán PhD hallgató Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális rugalmasság és útfüggő gazdasági változás a Dél-Alföld nagyvárosi település együtteseiben Elekes Zoltán PhD hallgató Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 Regionális rugalmasság és útfüggő gazdasági változás a Dél-Alföld nagyvárosi település együtteseiben Elekes Zoltán PhD hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola MRTT XI. Vándorgyűlés – Az új európai kohéziós politika (Kaposvár, 2013. 11. 21-22.)

2 Háttér A regionális rugalmasság (regional resilience) koncepciója körül élénk regionális tudományi diskurzus formálódik. E fogalomkör intuitív módon kapcsolódik az evolúciós gazdaságföldrajzi gondolatokhoz. A terek és helyek intenzívvé váló kapcsolatrendszere. A szakpolitikai vonatkozásokra kevesebb figyelem irányul. 02 A regionális rugalmasság elemzése egy posztszocialista gazdasági keretben hozzájárulhat e koncepció jobb megértéséhez és kapcsolódó szakpolitikai következmények azonosításához.

3 Az előadás szerkezete 1.Regionális rugalmasság 2.Szakpolitikai szempontok 3.Lehetséges esettanulmányos módszertanra épülő kutatás Cél: a Dél-Alföld nagyvárosi település együtteseinek rugalmasságát vizsgáló, esettanulmányos módszertanra épülő kutatás körvonalazása. Kutatási kérdés: hogyan lehet értelmezni a regionális rugalmasságot egy posztszocialista gazdasági környezet régióiban? 03

4 Regionális rugalmasság A rugalmasság koncepciója Többféle értelmezés. Szakpolitikai vonatkozások kevésbé hangsúlyozottak. Változatos módszertan Változatos időbeli keret. Változatos térbeli keret. Többféle alkalmazott indikátor. A regionális rugalmassággal kapcsolatos kutatások a formálódás szakaszában vannak. 04 Evolúciós gazdaságföldrajzi kapcsolatok Rugalmasság, mint a regionális gazdaság emergens tulajdonsága (komplex adaptív rendszerek). Rugalmasság, mint a régió képessége a jelenbeli gazdasági utak megtartására, illetve elhagyására. (útfüggőség). Rugalmasság, mint a régió vállalatpopulációjának alkalmazkodó képessége az új társadalmi-gazdasági környezethez, a régióban lezajló variációs-szelekciós folyamatokon keresztül. (általánosított darwinizmus).

5 Regionális rugalmasság Rugalmasság egyetlen egyensúllyal Sikeres és gyors visszatérés az egyensúlyi állapothoz. Rugalmasság több egyensúllyal Aktuális egyensúly stabilitása. Hangsúly a külső sokkokkal szembeni ellenálláson. 05 “…responsiveness of the system to unforseen changes.” (Pike et al. 2010, pp. 62.) Evolúciós keretben Történetileg kialakult intézmények fontossága. Alkalmazkodás a külső sokkokhoz (adaptation). Képesség az előre nem látott (látható) változásokra való reagálásra (adaptability).

6 Szakpolitikai szempontok Regionális rugalmassági diskurzus a szakpolitikai vonatkozásoktól távol. Mivel e kutatások a formálódás szakaszában vannak, a szakpolitika nehezen tudja értelmezni a koncepciót és a releváns üzeneteket. A regionális rugalmassági diskurzus elsősorban versenyképességi alapú. A regionális rugalmasság operacionalizálása során sok esetben támaszkodnak a versenyképesség szokásos indikátoraira (foglalkoztatás vagy jövedelem) Nem világos, hogy a versenyképes régiók rugalmasak vagy fordítva. 06 Szakpolitika számára potenciálisan releváns kérdések. A régiók és regionális (lokális) kormányzatok környezetében jellemző a bizonytalanság, a komplexitás és a gyors változások. Rugalmassági szempontok, mint lehetséges válaszok ezekre a kihívásokra (evolúciós keretben). A rugalmasságot jellemzően külső sokkokkal szembeni alkalmazkodó képességként értelmezik. A szakpolitikai beavatkozás adott esetben értelmezhető a régión belülről érkező impulzusként, amelynél hasonló folyamatok működhetnek.

7 0707 rugalmas régiókevésbé rugalmas régió bezáródott régió?

8 0808 Lehetséges esettanulmányos kutatás Elemzési egység. Főleg nagyvárosi térségek a szakirodalomban. Csomóponti régió szemléletre épül és kompatibilis a komplex rendszerek elméletével. Dél-Alföld NUTS-2 régió. 90-es évek végén született az EU- forrásokra való felkészülés jegyében. Sem önálló történetiséggel, sem politikai hatalommal, sem jól látható regionális identitással nem rendelkezik. Nagyvárosi település együttesek (KSH). Szegedi fókusz.

9 0909 Lehetséges esettanulmányos kutatás Elemzés két szintje Versenyképességi keretbe illeszthető regionális teljesítmény indikátorok szintje. A szabályok és játékosok (rules and players), intézmények szintje, evolúciós keret, alkalmazkodó képesség. Sokkok azonosítása egy régióban Főleg természeti csapások a szakirodalomban (újabban a válság is) Elkülönülés a lassú leszakadástól. Nehezen lehet elkülöníteni a sokk és a rugalmasság azonosítását.

10 Kérdések a kutatás folytatásához 1.Szakpolitika, mint belső sokk (impulzus) forrása: a szakpolitikai beavatkozás belső impulzusként való értelmezése lehetséges kiterjesztése-e a regionális rugalmassági és kapcsolódó szakpolitikai diskurzusnak? 2. Evolúciós szint: hogyan lehet mérni a régió variáción és szelekción keresztüli alkalmazkodását, a „szabályok és játékosok” intézményi változását? 10

11 Köszönöm a figyelmet! E-mail: elekes.zoltan@eco.u-szeged.hu


Letölteni ppt "Regionális rugalmasság és útfüggő gazdasági változás a Dél-Alföld nagyvárosi település együtteseiben Elekes Zoltán PhD hallgató Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések