Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

End of Waste Criteria Final Report A hulladékstátusz megszűnésének kritériumaival kapcsolatos európai uniós tanulmány Héjja Eszter környezetvédelmi menedzser,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "End of Waste Criteria Final Report A hulladékstátusz megszűnésének kritériumaival kapcsolatos európai uniós tanulmány Héjja Eszter környezetvédelmi menedzser,"— Előadás másolata:

1 End of Waste Criteria Final Report A hulladékstátusz megszűnésének kritériumaival kapcsolatos európai uniós tanulmány Héjja Eszter környezetvédelmi menedzser, HOE

2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről 6. cikk A hulladékstátusz megszűnése (1)Egy adott hulladék megszűnik a 3. cikk 1. pontja értelmében hulladék lenni, amennyiben hasznosítási műveleten, beleértve az újrafeldolgozást, esett át, és megfelel az alábbi feltételekkel összhangban kidolgozandó konkrét kritériumoknak: a) az anyagot vagy tárgyat általánosan használják, adott rendeltetéssel; b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, vagy van rá kereslet; c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott rendeltetések műszaki követelményeinek és a termékekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak és előírásoknak; és d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem idéz elő általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat. A kritériumok szükség esetén a szennyező anyagok határértékeit is tartalmazzák, és figyelembe veszik az anyag vagy a tárgy lehetséges káros környezeti hatásait.

3 (2) Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket – amelyek az (1) bekezdésben meghatározott kritériumok elfogadására, és azon hulladékfajta meghatározására vonatkoznak, amelyre az ilyen kritériumok alkalmazandók – a 39. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A hulladékstátusz megszűnése tekintetében konkrét kritériumok kidolgozását kell megfontolni, legalábbis az adalékanyagok, a papír, az üveg, a fém, a gumiabroncsok és a textilanyagok vonatkozásában.

4 Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies – az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának technológiai intézete

5 4 fejezet: a kritériumok meghatározásának általános módszertana fémhulladékok hulladékok hasznosításával előállított építési adalékanyagok komposzt

6 A kritériumok meghatározásának általános módszertana

7 6. cikk A hulladékstátusz megszűnése (1)Egy adott hulladék megszűnik a 3. cikk 1. pontja értelmében hulladék lenni, amennyiben hasznosítási műveleten, beleértve az újrafeldolgozást, esett át, és megfelel az alábbi feltételekkel összhangban kidolgozandó konkrét kritériumoknak: a) az anyagot vagy tárgyat általánosan használják, adott rendeltetéssel; b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, vagy van rá kereslet; c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott rendeltetések műszaki követelményeinek és a termékekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak és előírásoknak; és d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem idéz elő általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat. A kritériumok szükség esetén a szennyező anyagok határértékeit is tartalmazzák, és figyelembe veszik az anyag vagy a tárgy lehetséges káros környezeti hatásait.

8 kiindulási anyag(ok) (hulladék) kezelési eljárásokmásodnyersanyag/termékfelhasználás egy másik anyag/termék helyettesítése kritériumok

9 A kiindulási anyagokra vonatkozó kritériumok pl. pozitív lista negatív lista elvárt tulajdonságok

10 A kezelési eljárásokra vonatkozó kritériumok pl. elengedhetetlen lépések fizikai, kémiai értékek → költségek

11 A termékre vonatkozó kritériumok szabványok Elegendő védelem? Ha nem → további követelmények

12 A felhasználásra vonatkozó kritériumok valószínűleg nincs értelme esetleg: jelölés

13 Meg kell vizsgálni a hulladékstátusz megszüntetésének indokait hatásait (életciklus-elemzés)

14 Fémhulladékok vas- és acélhulladékok alumíniumhulladék

15 A hulladékstátusz megszüntetésének indokai szervezetten működik, létező szabványok csak mechanikai eljárások

16 A hulladékstátusz megszűnésének javasolt kritériumai

17 Kiindulási anyagok 10 02 (vas- és acéliparból származó) – nincs értelme Kizárólag: 1. csoport: EWC 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 17 04 02 17 04 05 2. csoport: EWC 15 01 04 20 01 40 3. csoport: EWC 15 01 06 15 01 11 16 01 16 02 17 04 07 17 04 10 17 04 11 19 01 02 20 01 23 20 01 35 20 01 36

18 Kiindulási anyagok 1. csoport: fémek alakításából, felületkezelé séből építési-bontási hulladékból 2. csoport: fém csomagolási hulladékok települési hulladékból elkülönítetten gyűjtött fémhulladékok 3. csoport: vegyes, ill. veszélyes anyagokat is tartalmazó csomagolási hulladék hulladékká vált gépjárművek e-hulladékok építési-bontási hulladékból vegyes fémfrakció kábelek kazánhamuból eltávolított vasfémek

19 Kezelési eljárások 1. csoport: keletkezés helyén elkülönített gyűjtés / begyűjtés során elkülönítés → tiszta vas- és acél-, ill. alumíniumhulladék elkülönítve maradtak a felhasználásig csak méret alakítására, ötvözet szerinti válogatásra, bevonat eltávolítására lehet szükség szükség esetén tömörítés

20 Kezelési eljárások 2. csoport: válogatás → tiszta vas- és acél-, ill. alumíniumhulladék, az egyéb frakciókat is kiválogatták (mágnes vasleválasztás ide tartozhat) szükség esetén tisztítási, szennyeződésmentesítési eljárások → mentes a látható szennyeződésektől szükség esetén tömörítés

21 Kezelési eljárások 3. csoport: válogatáshoz egynél több lépés szükséges frakciók elkülönítése érdekében modern, összetettebb kezelési eljárások, pl. shredderezés, mágneses vasleválasztás, örvényáramú szeparátor, flotálás, más, osztályozóközeg segítségével történő elkülönítés mentes a látható szennyeződésektől szükség esetén tömörítés roncsautók, e-hulladékok: irányelvekben előírt előkezelési műveletek megtörténtek csoporton belül is eltérő követelmények

22 Kezelési eljárások Veszélyes hulladékok hulladékstátusza csak akkor szűnhet meg, ha a kezelés eredményeként megszűnt valamennyi, a keretirányelv III. melléklete szerinti veszélyes tulajdonságuk (pl. roncsautóból minden veszélyes anyagot eltávolítottak).

23 Termék „Az európai acélhulladék-fajták listája” / egyéb, acélipar által elfogadott „szokványszabvány”/ EN 13920-1:2002 számú, alumíniumhulladékra vonatkozó európai szabvány fémtartalom ≥ 95% (csak példa) / aluszabvány szerinti látható olajszennyezéstől mentes egyetlen, a keretirányelv III. melléklete szerinti veszélyes tulajdonsággal sem rendelkezik

24 Minőségellenőrzési eljárások ? valamennyi előző pontra vonatkozóan

25 Felhasználás A fémhulladékok hulladékstátusza akkor szűnik meg, amikor teljesülnek az előbbi kritériumok, és forgalomba hozzák vagy fémipari gyártási folyamat kiindulási anyagaként felhasználják őket. (Előfordulhat, hogy nem lesz kereskedelmi ügylet a kettő között.)

26 A hulladékstátusz megszüntetésének várható hatásai kialakult rendszer, nem jelentős beavatkozás → nem túl kifejezett hatások hulladékszállítási szabályozás hatálya alól ki REACH hatálya alá

27 A tanulmány elérhető: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste /documents/Endofwastecriteriafinal.pdf

28 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "End of Waste Criteria Final Report A hulladékstátusz megszűnésének kritériumaival kapcsolatos európai uniós tanulmány Héjja Eszter környezetvédelmi menedzser,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések