Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Ipari tevékenység fenntartható módon: Melléktermék, EoW kritérium rendszer Farkas Hilda PhD helyettes ügyvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Ipari tevékenység fenntartható módon: Melléktermék, EoW kritérium rendszer Farkas Hilda PhD helyettes ügyvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók."— Előadás másolata:

1 1 Ipari tevékenység fenntartható módon: Melléktermék, EoW kritérium rendszer Farkas Hilda PhD helyettes ügyvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

2 2 A keretirányelv fő célja Az EU hosszú távú célja, hogy olyan újrahasznosító társadalommá váljon, amely a hulladékkeletkezés elkerülésére törekszik, a hulladékot erőforrásként használja. Ennek eléréséhez olyan szabályozási környezetet kíván teremteni, amely magas színvonalú környezetvédelmi referenciaszabványok révén biztosítja, hogy a belső piac képes legyen elősegíteni az újrafeldolgozási és hulladékhasznosítási tevékenységeket. Hulladék tematikus stratégia 2005.

3 3 Üzenetek Megvalósuljon a hulladék, mint erőforrás széleskörű alkalmazása; A megelőzés és hasznosítás társadalmi viselkedésformává váljon; Magas színvonalú környezetvédelmi referencia- szabványok kerüljenek bevezetésre; A belső piac igényei ösztönözzék és működtessék a folyamatokat; Mindez az emberi egészség és a környezetvédelem szempontjainak legteljesebb érvényre juttatása mellett történjen.

4 4 Hulladék definíció Az alap definíció lényegében változatlan, de az eddigi pozitív lista helyett „negatív” lehatárolás; Hulladék státus vége Melléktermék Ezzel anyagok, tárgyak kerülnek ki a hulladékos szabályozás alól; Ezzel kötelezettek kerülnek ki a hulladékos szabályozás alól; Adminisztráció csökkenés.

5 5 A melléktermék Valamely anyagot vagy tárgyat, amely olyan előállítási folyamat során keletkezik, amelynek elsődleges célja nem ezen termék előállítása, akkor lehet mellékterméknek tekinteni, ha az anyagot vagy tárgyat valamely előállítási folyamat szerves részeként állítják elő; az anyag vagy a tárgy további, a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül, közvetlenül felhasználható; az anyag vagy a tárgy további felhasználása biztosított; a további használat jogszerű, azaz a konkrét használat tekintetében az anyag vagy a tárgy megfelel a termék adott használatára, valamint a környezet- és az egészségvédelemre vonatkozó összes követelménynek, és nincsenek a környezetet és az emberi egészséget általánosan károsító hatásai.

6 6 Következmények Közvetlen fölhasználás Csökken a kezelendő hulladék mennyisége Csökken a környezet terhelése Gazdaságosabb

7 7 EoW definíció Egy adott hulladék megszűnik hulladék lenni, amennyiben hasznosítási műveleten esett át, és megfelel az alábbi feltételekkel összhangban kidolgozandó konkrét kritériumoknak: az anyagot vagy tárgyat általánosan használják, adott rendeltetéssel; az anyagnak vagy tárgynak van piaca, vagy van rá kereslet; az anyag vagy tárgy megfelel az adott rendeltetések műszaki követelményeinek és a termékekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak és előírásoknak; az anyag vagy tárgy felhasználása nem idéz elő általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat.

8 8 EoW kritériumok kidolgozása Egyes, tömegük vagy hasznosíthatóságuk szempont- jából kiemelkedő hulladékáramok esetén a Bizottság kidolgozza ezeket a kritériumokat, amelyeket rendeletben hirdet ki, és ettől kezdve alkalmazása kötelezővé válik. Jelenleg kidolgozás alatt lévő kritériumok: Vas, alumínium és réz fémek Papír Üveg Tervezett Műanyag Gumi Textil Építési-bontási hulladék Nemzeti EoW kritérumok Notifikálni kell

9 9 A kidolgozás és elfogadás menete ●A kritériumok meghatározásának általános módszertana Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies – az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának technológiai intézete ●Egyes javaslatok kidolgozói JRC Nemzeti szakértők (hazai munkacsoport) ●Véleményezők Szakmai szervezetek Nemzeti képviselők (TAC) ●Előterjesztő Bizottság ●Elfogadás TAC bizottságban ??? Coreper

10 10 EoW kritériumok A kiindulási anyagokra vonatkozó kritériumok eredetre vonatkozó pozitív vagy negatív lista egyéb elvárt tulajdonságok A kezelésre vonatkozó kritériumok elengedhetetlen kezelési eljárások kezelésre vonatkozó műszaki elvárások A termékre vonatkozó kritériumok szabványok fizikai, kémiai jellemzők A felhasználásra vonatkozó kritériumok ●jelölés

11 11 Gazdasági jelentőség Alapanyag minőséget garantál Nem kell a felhasználónak a hulladékos szabályozás szerint működni engedély szállítás nyilvántartás adatszolgáltatás ellenőrzés tervezés Olcsóbb Adminisztrációs terhek csökkenése = olcsóbb termékek Nem éppen!!! REACH! Lerakási tilalom Lerakási adó Energia kedvezmény

12 12 Környezetvédelmi előnyök A primer nyersanyag szükséglet csökkentése Táj-esztétikai előnyök is! Kitermelőipar kibocsátásának csökkentése energia felhasználás csökkenése por, zaj kibocsátás csökkenés szállításból eredő terhelés csökkenés előkészítő műveletek kibocsátásának csökkenése Jelentős energia megtakarítás alumínium műanyag papír építési-bontási hulladékok

13 13 A hasznosítás kritériumai Újrafeldolgozottnak kell tekinteni, ha azt termelési folyamatban való földolgozás céljából állították elő; Újrahasználtnak kell tekinteni, ha a tárgy vagy alkatrész alkalmas az eredeti funkciójának betöltésére; Hasznosítottnak kell tekinteni, ha azt energiatermelési célra állították elő. A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással előállított termék az elsődleges alapanyagból előállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést. R R

14 14 A környezetipar fejlődése 2008-ban a környezetiparban a foglalkoztatás az EU-27 átlagában csaknem 7%-kal növekedett; A szektor dinamikus fejlődését mutatja, hogy mára már minden 6. új munkahely itt létesül; Az ökotechnológiák világpiacának nagysága 2005-ben 1000 milliárd euró volt.

15 15 Kihívások A hazai környezetipar nettó árbevétele 2008-ban 406 Mrd forint volt, ebből az export bevétel mintegy 92 Mrd forintot tett ki. A 2008 évi környezetipari beruházások értéke meghaladta a 136 Mrd forintot. A szektorban foglalkoztatottak száma 24.000 fő. A hazai környezetipar legnagyobb volumenét a hulladékgazdálkodás adja, amelyen belül a hasznosító tevékenységek fejlődését tovább kell dinamizálni, ha el kívánjuk érni az új hulladék keretirányelvben kitűzött ambiciózus hasznosítási célokat.

16 16 ÖKOINDUSTRIA II. Nemzetközi Környezetipari, Energia-hatékonysági és Megújuló Energia Szakkiállítás 2011. november 16-18. Budapest http://www.okoindustria.hu/ megújuló energia, energiahatékonyság, öko-építészet, klímavédelem, hulladék, másodnyersanyagok, hulladékból készült termékek, vízvédelem, talajvédelem, biotechnológiák, levegővédelem, zaj és rezgésvédelem

17 17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Ipari tevékenység fenntartható módon: Melléktermék, EoW kritérium rendszer Farkas Hilda PhD helyettes ügyvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések