Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Németh Balázs Kvalikon - Best Practice

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Németh Balázs Kvalikon - Best Practice"— Előadás másolata:

1 Dr. Németh Balázs Kvalikon - Best Practice
Benchmarking alkalmazásának lehetőségei és tapasztalatai klaszterek számára Dr. Németh Balázs Kvalikon - Best Practice 2009. December 14.

2 Benchmarking A benchmarking, magyarra fordítva összemérést jelent, egy olyan, a szervezetek által folyamatosan művelt tevékenységet értünk alatta, amely célja a szervezet teljesítményének összemérése osztálya legjobb szervezeteivel, annak felderítése, hogy a legjobbak, hogyan érték el ezt a teljesítményszintet és a keletkezett információk és tapasztalatok felhasználása a szervezet saját céljainak és működésének kialakításánál, fejlesztésénél.

3 A teljesítmény olló bezárása
teljesítmény folyamat benchmarking az ön vállalata Teljesítmény legerősebb versenytárs A tevékenységek kezdetét a mérés (teljesítmény benchmarking) jellemzi, majd a hangsúly a folyamatok összemérése, fejlesztése irányába tolódik (folyamat benchmarking). teljesítményrés most a jövőben Idő

4 Benchmark - Best Practice
Mit? Hogyan? Benchmark Legjobb versenytárs Saját vállalat Iparági Átlag Teljesítménymutató Legjobb Gyakorlat

5 A benchmarking célja - tanulás
A vállalati teljesítménycélok kitűzése A teljesítmény összemérése más vállalatokéval Benchmark szint meghatározása Fejlesztési területek kijelölése A vállalati gyakorlatok fejlesztése Fejlesztési alternatívák rangsorolása A vevői igényeket maximálisan kielégítő megoldások megtalálása (Értékajánlat) A legjobb gyakorlat megismerése Stratégiai alternatívák meghatározása Hatékony és eredményes szervezeti megoldások megtalálása Termékfejlesztés

6 A benchmarking szintjei és típusai
Termék benchmarking A termékek összemérése a konkurencia termékeivel Teljesítmény benchmarking A teljesítmény értékelése, a legjobb teljesítmény és az eredményt magukénak mondható vállalatok feltérképezése Ered- mények Folyamat benchmarking A folyamatok feltérképezése és összemérése strukturált benchmarking tanulmányok formájában témakörönként Folyamatok Termékek Rendszerek Funkcionális benchmarking A szervezeti struktúra, keretrendszer vizsgálata Stratégiai benchmarking A világszínvonalú vállalatok stratégiájának vizsgálata Feltételrendszer Vállalati kultúra

7 Benchmarking jellemzői
Objektivitás (tényeken alapul) Kölcsönösség (adok – kapok) Szisztematikus Akcióorientált (célja a fejlesztés, döntések) Folyamatorientált Részvételen alapul Proaktív, előretekintő A folyamatos fejlesztést célozza (folyamatos)

8 Működési kiválóság szintjei
Best Practice A legjobb gyakorlat Mások által is követésre méltó Hibátlan Folyamatok A hibák kiküszöbölése 6 Sigma Hatékony Folyamatok Az erőforrások hatékony felhasználása A veszteségek kiküszöbölése Eredményes Folyamatok A folyamatcélok elérése Elégedett vevők, felhasználók Kézben tartott működés Szabályozott folyamatok Teljesítménymérés Dokumentált folyamatok Egyértelmű felelősségek

9 A legjobb gyakorlat jellemzői
Kipróbált, bevált gyakorlat Az összemérés szempontjai szerint a legjobb eredményeket hozza Mások (vevők, szállítók, szakértők) által is elismert, és kiválónak minősített A gyakorlat outputjai felkínálhatók eladásra, értékesek mások számára

10 Benchmarking folyamat
Tervezés Adatgyűjtés Elemzés Adaptálás Imple-mentáció Lezárás

11 A benchmarking folyamata
Adatgyűjtés Tervezés Elemzés Adaptálás Lezárás Implementáció

12 1. Tervezés Benchmarking Fókusz meghatározása
benchmarking tárgya kiterjedési területe a benchmarking célja benchmarking forma (teljesítmény, funkcionális, folyamat) a lehetséges benchmarking információforrások meghatározása) Benchmarking partner azonosítása Benchmarking előkészítése (résztvevők bevonása, benchmarking szponzor, feladatterv, ütemezés, kapcsolat felvétel a partnerrel, benchmarking team felállítása - ha szükséges team) Adatgyűjtési terv kidolgozása Körülbelüli erőforrásigény meghatározása

13 2. Adatgyűjtés Az adatgyűjtés ütemezése Belső adatgyűjtés
Külső adatgyűjtés (kérdőív, interjúk, látogatás) Adatok validálása, szűrése Adatok strukturálása

14 3. Elemzés Az adatok / folyamatok elemzése és strukturált formában történő bemutatása A teljesítményrés meghatározása A jövőbeli teljesítményrés előrejelzése A teljesítményrés elemzése, okainak meghatározása A legjobb gyakorlatok azonosítása Fejlesztési lehetőségek azonosítása

15 4. Adaptálás A tanulságok, fejlesztési javaslatok megfogalmazása
Az eredmények kommunikálása Jelentéskészítés A benchmarking megállapítások közzététele -prezentáció Benchmarking partner felé visszacsatolás A benchmarking eredményeinek felhasználása A meglévő működés értékelése Célok kitűzése, módosítása Fejlesztési projektek, akciók azonosítása

16 5. Implementáció A benchmarking felmérés által megalapozott döntéseket és akciók megvalósítása Akciótervek kialakítása Támogatás és erőforrások biztosítása Az akciótervek megvalósítása és az eredmények nyomon követése Ha szükséges, további benchmarking információk gyűjtése A benchmarkok újra kalibrálása

17 5. Implementáció A benchmarking akkor tekinthető eredményesnek, ha pozitív változtatások történnek a szervezeten belül és ennek eredményeképpen javul a szervezeti teljesítmény és az érintettek eredményessége A változtatások eredményeit nyomon kell követni, a megvalósítás során sokszor további benchmarking információkat kell gyűjteni Néha vissza kell térni a korábbi benchmarking fázisokhoz Időnként újra kell kalibrálni az összemérési alapokat, mert a benchmark szintek folyamatosan emelkednek, ahogy más vállalatok is folyamatosan fejlesztik a működésüket

18 A Benchmarking tevékenység kialakításának lépései (Autóipari Benchmarking Klub – PANAC)
1. A Benchmarking Klub előkészítése (2002) finanszírozási források célok meghatározása a működtetésben résztvevő partnerek kiválasztása 2. A Benchmarking klub működési kereteinek kialakítása előkészítő workshop mutatószám lista és definíciók találkozók adatgyűjtés szerződés adatfeldolgozás 3. Benchmarking oktatások közös nyelv benchmarking ismeretek benchmarking készségek elsajátítása 4. Benchmarking klub működtetése Benchmarking fórum Benchmarking Klub találkozók Benchmarking jelentések elkészítése Benchmarking látogatások 5. A Benchmarking Klub működésének folyamatos fejlesztése és további vállalatokra és területekre történő kiterjesztése

19 Benchmarking Klub tagvállalatok (2008)
Alcoa Alcoa Európai Keréktermék Kft. ARRK Hungary Kft. Ajkai Elektronikai Kft. Benteler Autótechnika Kft. BOS Automotive Products CABTEC Szekszárd Kft. Digital Disc Drives Kft. EMIKA Rt. Euroszol Kft. FESTO AM Kft. FASTRON Hungária Kft. Hirschmann Electronics Kft. Hödlmayr Logistics Kft. Interplus Kft. GM - Opel Magyarország Kft. Ratipur Kft. Rába Futómű Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Mór Győr Sárvár VISIOCORP Bt. Tatabányai Rugógyártó Kft. Veritas Dunakiliti Csatlakozástechnikai Kft. Videoton Holding Rt. Elektro-Plast Vállalat Visteon Magyarország Kft. W.E.T. Automotive Systems Kft.

20 Benchmarking Klub indikátorai
Vevő (minőség) A01 Külső ppm A02 Szállítási pontosság A03 Egy vevőre eső reklamációk száma A04 Reklamációs költségek / árbevétel Folyamatok (fejlesztés, termelés, minőség) B01 Belső ppm B02 Készletforgási sebesség B03 Belső selejt B04 Selejtköltség / árbevétel Üzleti eredményesség C01 Árbevétel / Fő C02 Új termékből származó árbevétel / Árbevétel C03 Bérköltség / Árbevétel C 04 Anyagköltség / Árbevétel C05 Anyagmentes árbevétel / Árbevétel C06 Hozzáadott érték aránya C07 Direkt bérköltség / Direkt fő Emberi erőforrás (HR) D01 Fluktuáció D02 Oktatásra fordított órák száma / Létszám D03 Hiányzási ráta D04 Direkt / Indirekt arány D05 Oktatási költségek / Árbevétel Beszállítók (beszerzés) E01 Beszállítói ppm E02 Beszállítói pontosság E03 Hazai beszállított érték aránya E04 Legjobb minősítésű beszállítók aránya Vonatkoztatási időszak: Év Összesen 24 indikátor

21 Demo grafikon - D01 –Fluktuáció Időszak: 2003. I. félév
A legjobb érték: 0,85 % Adatokat biztosító vállalatok száma: 12 A legjobb értéket megadó vállalat neve: XXX Kft.. 30,00 27 25,00 19,98 20,00 17,39 15,56 15,00 11,86 11 10,02 10,34 10,00 8,85 9,36 7 4,7 4,9 5,00 4 2 0,85 1,4 1,42 0,00 1 2 3 4 5 6 12 7 8 9 10 11

22 Benchmarking találkozók
Benchmarking Fórum Évente két alkalom, az adatgyűjtési ciklusok lezáró rendezvénye A félév eredményeinek kiértékelése, elismerések átadása Benchmarking Klub Találkozók Vállalat látogatásokkal egybekötött megbeszélések Adott témára koncentrál, vállalati jó gyakorlatok bemutatása Folyamat-benchmarkingra ad lehetőséget Igény szerint – félévente 2-3 látogatás

23 Az általunk követett benchmarking megközelítés
Az eredményes benchmarking feltétele a felek kölcsönös érdekeinek és az együttműködés megfelelő formájának megtalálása A benchmarking kitekintést biztosít, ami nélkül sokszor nehéz megítélni a saját teljesítményt és helyes irányt A benchmarking nem egy mechanikus adatcsere, vállalati tanulás és a működés fejlesztésének egy formája A benchmarking eredményes működtetéséhez hozzátartozik egy gondolkodásmód kialakítása a résztvevő vállalatokon belül A benchmarking nem öncélú tevékenység, a működés fejlesztése és a vezetés munkájának támogatása érdekében történik A benchmarking kiterjesztése során lépésről lépésre haladunk

24 Eredmények és tapasztalatok
Még iparágon belül is igen eltérő megközelítéseket, működési rendszereket találunk, ezért szükséges a benchmarking során alkalmazott mérési rendszerek egységesítése és pontosítása A mutatószámok önmagukban történő vizsgálata nem elégséges mélyreható következtetések levonásához Egyszerre több mutatószám összefüggésében kell vizsgálni a teljesítményt Az elemzést segíti a vállalati minta bizonyos szempontok szerinti szegmentálása Az összemérés önmagában nem cél, a cél a működés fejlesztése és a tapasztalatok beépítése a működésbe A fejlesztési intézkedések meghatározása során meg kell vizsgálni az egyes teljesítmények mögötti legjobb gyakorlatokat Hosszú távon regionális szinten célszerű az ilyen benchmarking tevékenységet kialakítani El kell kezdeni és csinálni kell! Lépésről-lépésre kell haladni!

25 Best Practice Benchmarking
A Best Practice Benchmarking területének, céljának meghatározása Felmérés, adatgyűjtés A Best Practice azonosítása és validálása A Benchmark szervezet (Best Practice forrásának) azonosítása Helyszíni látogatás Best Practice jelentés készítése Best Practice Fórum

26 Benchmarking hálózatok
Legjobb gyakorlatok forrásainak felkutatása Az információ megosztása Legjobb gyakorlatok elterjesztése szervezet Benchmarking klub

27 Best Practice Benchmarking működése
Résztvevők igényei Benchmarking téma, célterület kijelölése Best Practice Felmérés, kérdőív Összesítés, Elemezés A Best Practice azonosítása Teljesítmény- mutatók Gyakorlatok Résztvevők kérdései Dokumentálás, jelentéskészítés Best Practice Fórum Helyszíni látogatás A Best Practice Fórum előkészítése

28 Best Practice - témák

29 Benchmarking felmérés
Gyakorlatok Lean Benchmarking felmérés

30 Benchmarking felmérés
Gyakorlatok Lean Benchmarking felmérés

31 Benchmarking felmérés
Feltételek Lean Benchmarking felmérés

32

33 További információk Best Practice Bt.
H-1125 Budapest, Tusnádi utca 47. Tel: Kvalikon Vezetési tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft. H-1125 Budapest, Istenhegyi út 63/B Tel: ,


Letölteni ppt "Dr. Németh Balázs Kvalikon - Best Practice"

Hasonló előadás


Google Hirdetések