Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hagyományos keleti gyógyászat alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hagyományos keleti gyógyászat alapjai"— Előadás másolata:

1 Hagyományos keleti gyógyászat alapjai
1-2. óra alapozás, bevezetés Dr. Szalkai Iván

2 „Nem a Világmindenséget kell beszűkíteni a megértés korlátai közé, -amit eddig többnyire tettek az emberek- hanem inkább a megértést kell kitágítanunk, megnagyobbítanunk, hogy befogadja a Világmindenség képét olyannak, mint amilyennek azt tapasztaljuk.” Francis Bacon

3 Megközelítés Megismerni egy gyógyászati iskola filozófiáját, működési logikáját Nyitottan A közös fogalmakat nem a saját logikánk szerint értelmezve Nem tagadva azt a saját ismereteinket védendő Kutatni az utat, ahogy az eljut az eredményig Az eredményből visszafelé levezetni a mi tudományos ismereteink szerinti analógiákat Nem vagyunk mindentudók, a mi tudásunk is fejlődik, amit ma nem értünk, holnap magyarázni tudjuk Legyünk alázatosak az élet csodáival

4 Keleti gyógyászatok Indiai gyógyászat.
Perzsa Gyógyászat Kínai gyógyászat Görög Unami Tibeti gyógyászat gyógyászat

5 Az ayurveda filozófiai alapja
elméleti alapját a szánkhja (számontart, mindent kimond) filozófia alkotja (dualista filozófia). Számavéda, Jádzsurvéda, Atharvavéda, Rigvéda – 4 szent könyv i.e (kőkorszak), i.e.3000, Indus völgyi civilizáció egyesülése Gizai nagy piramis befejezése Úr város virágkora bronz előállítása Az első kínai állam Kínai írásbeliség megjelenése

6

7 Szankhja filozófia Tapasztalati világ Tapasztalaton túli világ Cél: szenvedés teli életből kiutat mutat a bölcs belátás Tudatlanság helyes tudás A szenvedés tény, a tévedés, hogy magamra veszem (vándor aszkéta felfogás alapja)

8 Dualizmus Anyag (prakriti) Lélek(purusa) Tömeg Energia Információ Tamasz Radzsasz Szatva guna – dinamikus rendszer, ez alkotja a természetet (A legbelső lélek, amely elpusztíthatatlan, tudatossá teszi a világfolyamatot)

9 Anyagi világ felosztása
Guna – tapasztalati ligág 23 összetevője alakul ki. 1. Pszichikum: Értelem (Buddhi) Önösség (Ahankara) Elme (Manasz) –perifériás idegek

10 Anyagi világ felosztása
2. 5 érzék és cselekvőerő: Bekebelezés Kiválasztás Szaporodás Mozgás Beszéd 3. 5 anyagi (őselem, bhuta): Éter Levegő Tűz Víz Föld

11 Ok-okozat elmélet Az okozat mindig az ok lényegi tulajdonságából ered tehát Az okból következtethetünk az okozatra

12 -500 000: Kőszerszámok Észak-Indiában
: Kőszerszámok Észak-Indiában : A közép-indiai vadász és gyűjtögető életmódot folyatató embercsoportok festett sziklabarlangjai. Hasonló csoportok Észak-Pundzsáb területén, szélfogós tűzőrzés : A Taittiríja Bráhmana referenciája a Púrvabhadrapada, Nakshasztra keleti megjelenéséről. Ez a Véda első referenciája : A védikus kultúra kezdete, Szanáthana Dharma megjelenése : Taittiríja Szamhitá e korban Védáról beszél : A korai védikus kor kezdete : Mánu Vaivaszvata megjelenése, a Szaraszvatí-Dríshadvati kor kezdete : Bizonyíték a ló megjelenésére a Gangesz-völgyben : Az Indus-Szaraszvatí terület lakói (Mehrgarh) rizst termelnek, kecskét és juhot tartanak, valamint vályogtégla- és kőházakat építenek : A hindu királyságok kezdete : A Rig Véda versei ( , , ) a téli napfordulót a Bak jegyében megjelenőnek írják le, mely utal e Véda rész ősi eredetére : Korai települések a Szaraszvatí-folyó mellett. Virágzó mezőgazdaság Radzsaszthán területén : Mehrgarh falvak lakói kiégetett cserépedényeket és agyagfigurákat készítenek, melyeket a korai Shakti hit jelének tekintünk, drágakövek és tengeri kagylók megjelenése távoli kultúrákkal való kereskedelemre utal : A későbbi Puránákban említett asztronómiai és asztrológiai események ideje : Az Indus-völgyi (Indus-Szaraszvatí) civilizációk: Harappá és Mohendzso-Dáró. E dátumot 12 méter mélységű ásatások eredményeképpen határozták meg. A tűz-oltárok jelenléte a házakban védikus Jadzsná rítusokra utalnak. A Sivához történő imádságok első megjelenése : Július 25-e a Rig Védában leírt teljes napfogyatkozás ideje : Hindu csillagászok (nakshatra darsas) védikus szövegekben rögzítik megfigyeléseiket (téli és nyári napfordulók, tavaszi és őszi együttállások) 27 fix csillag figyelembe vételével. A Föld tengely körüli forgás-eltérésének (equinox) ismerete, amely éves ciklusokban váltakozik : A Káli hindu naptár kezdete, a hindu Káli Júga kezdete : A Mahábhárata csatájának kezdete, valamint Krishna (Vishnu) megjelenése és tevékenysége : A korai-védikus periódus vége és a védikus periódus kezdete : India magában foglalja Afganisztán területét : Az árja népek elfoglalják Iránt, Irakot és a Szaraszvatí-völgy határát. A hét folyó (Szabta Szindhu), melyek a Rig Védában szerepelnek, csak India területét jelentik, s ennek értelmében az Indus-Szaraszvatí völgy népei és a Rig Védában említettek azonosak, tehát az általános történelem-felfogással ellentétben, Indiában egyáltalán nem volt árja invázió. Ez szemben áll azzal a nyugati történeti koncepcióval, amely az árjákat, mint különálló etnikai, illetve nyelvi csoportot tünteti fel, akik elözönlötték volna Észak-India és a Gangá-fennsík területét. Az indiai történetkutatás jelen feltételezése szerint az árja hódítás valószínűtlen, de legalább is nagyon kérdéses. E nézet szerint az árja jelentése ’a spirituális tudás kultúrája’, és nem egy népet, vagy népeket jelöl.  -3000: Háziasított lovak Dél-Indiában : Saiva Ágamák keletkezése a tamil Szangam szerint : Indus-völgyi ásatások Siva kultuszra utaló nyomai, Sivának mint Basupatinak ábrázolása : Az Indus-Szaraszvatí civilizáció csúcsa : Első Vísvámitra király uralkodása, és a védikus himnuszok ma ismert formájukban való megjelenése.

13 India - EU

14 5,000 year old civilization 325 languages spoken – 1,652 dialects
18 official languages 29 states, 5 union territories 3.28 million sq. kilometers - Area 7,516 kilometers - Coastline 1.1 billion people

15 Parliamentary form of Government
Secular democratic constitution Worlds largest democracy since 55 years 4th largest economy Fastest growing IT super power Indian Railways ,the biggest employer in the world.

16 Mythology

17 AUM or OM The first sound of the Almighty Oneness with the supreme

18 Generates-Brahma Observes-Vishnu Destroys-Shiva The Trinity
Brahma-Vishnu-Shiva

19 The Great Indian Epics Ramayana Mahabharata
Longest Epic in world literature with 100,000 two-line stanzas The first Indian epic

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Természetgyógyászat gondolkodásmódja
Holisztika Test – lélek – szellem Energiák, őselemek, jelképek Folyamatok, kölcsönkapcsolatok, összefüggések keresése, reflexzónák felhasználása Méregtelenités Fő gyógyító maga a szervezet Homeosztázis helyreállitása Belső információcsere, kommunikáció biztositása Mentális energiák hasznositása Biokémiai, fizikai gyógyítás

29 Interneten találtam a tudományos módszerekkel elvileg megszerezhető teljes emberi tudás három részre osztható, s ebből kb. 1%, amit tudunk, kb. 4%, amit nem tudunk, de keressük-kutatjuk a választ, és kb. 95%, amiről azt sem tudjuk, hogy nem tudjuk.

30 Szakmai folyóiratok Komplementer medicina (Budapest)
Evidence-based Compl. and Alt. Medicine (Oxford) Alternative Therapieses in Health and Medicine ( Integrative Medicine:a clinician's Journal (www.imjournal.com) Advances Mind-body Medicine (www.advancesjournal.com)

31 1. Insights from the molecular docking of withanolide derivatives to the target protein PknG from Mycobacterium tuberculosis. Santhi N, Aishwarya S, .Bioinformation 2011; 7: Ayurveda support for health prevention in post crisis, nuclear denotation. Wiwanitkit V, .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2:66 3. Shushkakshipaka (dry eye syndrome): A case study. Dhiman KS, .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2: Why and how? Addressing to the two most pertinent questions about pharmacovigilance in Ayurveda. Rastogi S, .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2: Evaluation of antioxidant potential of Amalakayas Rasayana: A polyherbal Ayurvedic formulation. Samarakoon SM, Chandola HM, Shukla VJ .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2: Blood compatibility studies of Swarna bhasma (gold bhasma), an Ayurvedic drug. Paul W, Sharma CP, Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2: The efficacy of Ayurvedic treatment for rheumatoid arthritis: Cross-sectional experiential profile of a longitudinal study. Krishna KP, .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2: Exploring the possible mechanisms of action behind the antinociceptive activity of Bacopa monniera. Bhaskar M, Jagtap AG, Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2: Enhanced dendritic arborization of hippocampal CA3 neurons by Bacopa monniera extract treatment in adult rats. Vollala VR, Upadhya S, Nayak S . Rom J Morphol Embryol 2011; 52:879-86

32 Ayurveda

33 Történelme i. e. 1200 Atharvaveda – alapelvek leírásra kerültek
i. e. 600 Charaka Samhita (belgyógyászat, gyógyszertan) Susruta Samhita (sebészet) i. e. 300 ayurveda kórházak Indiában, megindul a nemzetközi terjedés 4. század Vagabhata 13. század Bhavamista

34 Szakterületek Belgyógyászat és gyógyszertan Sebészet Fül-orr-gégészet
Szülészet-gyermekgyógyászat Toxikológia Pszichiátria Tisztitó és fiatalitó gyógymódok, geriátria Szexológia és szaporodástan

35 Ayurveda 3-4. óra

36 „ a világegyetemben egyetlen teremtmény van, akit bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned” Aldous Huxley

37 Teremtéselméletek

38 Az ayurveda teremtéselmélete
minden az abszolút valóságból ered amelyből kikristályosodik az őstudat A kettő közötti különbségtudat hozza létre a kozmikus intelligenciát, amely aztán egyéni jelleget öltve hozza létre az én tudatot, amely már elkülönült egókat alkot.

39 Őselemek Világot őselemek alkotják: Levegő, Űr(éter), Föld, Tűz Víz
(Őselem alatt nem konkrét kémiai elemeket, hanem sajátosságokat kell érteni, olyan sajátosságokat, jellegzetességeket, amelyek az adott anyagra, tevékenységre, hatásra jellemzőek).

40 Az öt elem Kapcsolati jelképek, alkotórészek.
A sajátosságok (elemek) keverése, aránya határozza meg az anyag milyenségét Érzékszerveink külön-külön fogják fel az elemeket

41 Föld elem

42 Föld elem sajátosságai
Erőkifejtésért, stabilitásért felel Szaglást irányitja Túlsúlya testi,szellemi elnehezüléshez vezet (merev, rideg, nehezen mozdítható ember) Csekély aránya esetében csökken a tartás, törékeny, instabil az ember Fizikai, szellemi hatás

43 Viz elem

44 Víz elem Épülés és regenerálódás Teremtés eredetének a szimbóluma
Nyelv, ízlelés a víz elemhez tartozik Túlsúlya esetén elnehezül, elpuhul az ember, Izzadékony, túlsúlyos, gyulladások alakulnak ki Csökkenése gyengeség, idő előtti öregedés, instabilitás, nyugtalanság

45 Tűz elem

46 Tűz elem sajátosságai Aktivitás, melegség
Életfolyamatok katalizátora, a tápanyag előállitója, a szövetek táplálója Többlet indulatosságot, túlzott mozgékonyságot okoz Hiány fázósság, lelassult anyagcsere, tunyaság

47 Levegő

48 A levegő elem Mozgás és instabilitás
Könnyedsége révén a tapintást irányitja Egyetlen elem, amely mozgásban van és testünk mozgását is irányitja (akaratlagos, vegetativ, sejtmenbránanyagcsere, idegingerület, gondolkodás) Túlsúlya esetén nyugtalanság, idegesség, mozgékony, de nem kitartó Hiánya: inaktivitás, merevség, debilitás

49 Éter (űr)

50 Éter (Űr) Távolság és űr
Legkevésbé érzékelhető, de minden élet alapja, a teremtés helyszine, az anyag lényege Hallásunkat irányitja Túlsúlya esetén erőtlen, törékeny, lelkileg érzékeny Hiánya elnehezülés, rugalmatlanság, lelkileg mértéktelenség és szabadosság

51 Anyag Tulajdonság – gúna, Hatás – karma
20 gúna, de a 8 legfontosabb: nehéz - könnyű olajos - száraz hideg - forró lassú – gyors Hasonlóság elve: hasonló a hasonlót erősiti Ellentétesség elve: ellentétes dolgok egymás hatását csökkentik

52 Energiák A levegő, a tűz és az éter őselemek határozzák meg a három energiát: az életerőt(prana), a tűz energiát (angi) az eszenciát Ezek az energiák hozzák létre a dosákat

53 Szövetek A megemésztett táplálék hozza létre a szöveteket.
Az öt elem, s az öt elemen keresztül a dosák is kapcsolódnak az egyes szövetekhez. A szövetek és a dosák kölcsönkapcsolatban állnak egymással, a dosa irányít, de a szövet visszahat a dosa működésére. Az egyik szövetből a másikba a tápanyag meghatározott sorrendben áramlik. A lerakódott anyagcsere végtermékek kiválasztása fordított sorrendben folyik, a zsírszövettől indulva a plazma felé.

54 Szövetek

55 Ayurveda hét szubsztancia
Rasa (szövetek) Anyagcsere folyamata: nyirokszövet vér izomszövet zsírszövet csontszövet velő szaporító nedvek Forrás elemek: 5 elem  Prana (életerő) Tűzenergia (angi emésztés) Esszencia (összetartó erő)

56 Mala, az anyagcsere végtermék
Egészséges anyagcsere végtermék Anyagcsere folyamatok közti termékei Hormonok Szabad gyökök Immunológiai rendszert szabályzó molekulák Hat: Dosákra Dathukra Szervezet kommunikációs és egyéb csatornáira Vért Hulladékot Levegőt Ételt és annak bomlási termékeit

57 Agni, a tűz Az agni épsége az emésztés alapja. Feladata a táplálék és a méreganyagok megemésztése. Az agni szabályozza a tápcsatornán belőli és a szöveti anyagcserét is. Gyomor agni. Az emésztés a dathuk felépítésének a feltétele. Befolyásolja az étel mennyisége, étkezés gyakorisága, az évszakok és a dosák állapota. Pita erősiti, kafa lassítja. Elégtelen emésztés amat (mérget) hoz létre. Szöveti agni. A sejt anyagcseréjét jelenti Elemei szintű égés (kémiai lebontás)

58 Ama, a méreg Az emésztés zavara a betegségek alapja, a rosszul emésztett táplálékból méreg keletkezik. Leggyakoribb betegségek: Táplálkozási allergia, kövérség, ízületi panaszok, autoimmun kórképek, cukorbetegség, vérszegénység, bélgyulladások, tumorok, májcirrhozis, stb. Az ama elzárja a mikrocsatornákat, így nehezedik a dosák áramlása, főleg a vata dosáé. Csak akkor és annyit enni, amennyi szükséges Lényeges az agni táplálása megfelelő ételekkel, fűszerekkel Ama elégetése (koplalás), hashajtás, hánytatás Lerakódott ama eltávolitása

59 Ayurveda logikája Minden ember más
Akkor vagy egészséges, ha olyan vagy, ahogy születtél A betegség oka az emésztés zavara Első lépésben az emésztést kell helyreállítani A felhalmozódott mérgeket el kell tüntetni Kezelni kell

60 Dosa Három fizikai és három szellemi dosát különböztetünk meg. Mindegyik dosa az öt elemből kettőt tartalmaz, azok jellemzői határozzák meg a dosák jellegét, hatását. A fődosák 5 aldosára bomlanak. A dosák kis csatornákban keringenek a szervezetben, szabályozzák a szövetek és szervek működését. A dosák a szövetekkel (dathu) és az anyagcseretermékekkel (mala) hármas, egymásra dinamikusan ható egységet alkotva működnek. A hármas egység és kölcsönhatás határozza meg a szervezet egészségét vagy betegségét.

61 Dosák A dosák jellegét meghatározzák:
az elfogyasztott étel minősége, a környezeti feltételek, éghajlati adottságok, évszakok, napszak változása, érzékszervek működése, a lelkiállapot A dosa működése tehát szoros kapcsolatban áll a külső és belső környezeti hatásokkal, amely kapcsolat a terápiát is meghatározza.

62 Dosák

63 Dosák ciklicitása

64 Dosák kölcsönhatása

65 Vata dosa jellemzői Levegő - éter Anyagcsere változó, következetlen
Székrekedésre, felfúvódásra hajlamos Nehezen hízik, inkább 30 év felett Nem érdekli a gastronomia Testhő alacsony, végtagok hidegek, bőre száraz

66 Vata jellemzők: Alkat:
Magasságához képest keskeny, vékony csontú, hosszú újak Vékony, gyenge izomzat Gyér, száraz, töredezett, egyenes szőrzet Száraz, repedezett, érdes, sötét, irritációra hajlamos bőr (atopia), vénák áttűnnek Keskeny, repedésre, töredezésre hajlamos körmök Vonalszerű, száraz ajak Fogai kicsik, vagy nagyobb, de torlódott Kicsiny szemek, sötétebb sclera

67 Vata dosa Funkciók (vikriti): Hideg végtagok
Merev, bizonytalanul tartó izületek Spontán mozdulatok, nyughatatlan Rekedtes, halk hang Sokat beszél, gyakran csak a beszédért (tartalom, cél nélkül) Nem, vagy alig izzad Táplálékigény változó, gyorsan eszik Elfogyasztott táplálék mennyisége változó

68 Vata dosa Forró, fűszeres ételeket szereti, sok folyadékot fogyaszt (csökkenti a vatat) Székrekedéses, kemény, sötét széklet Kevesebb mint 6 órát alszik, felszínesen Álmokban gyakori a szél, hideg, üresség, Gyorsan dolgozik, de hamar elfárad Gazdag sexuális fantázia, kis teljesítőképesség Változó felfogóképesség Jó rövidtávú emlékezet Félénk, kapkodó, céltalan természet, kevés barát, irígység

69 Vata dosa Nem bírja a hideget Nehezen hoz döntést, aggodalmaskodik
Bizonytalan tekintet Pulzus 80/perc, vagy felette Nem bírja a hideget

70 Betegséghajlam Flatulencia Görcshajlam Hüvely, száj, szem szárazság
Idegesség, ingerlékenység Kóros aggódás, indokolatlan dührohamok Emotionális kiégés Depressió Függőség

71 Betegséghajlam Memóriagyengeség Időjárásérzékenység Impotencia
Hosszú, görcsös menstruáció Crepitáló ízületi gyulladás Rheumatizmus Köszvény, lupus Bronchitis száraz köhögéssel Szívgyengeség

72 Betegséghajlam vata Szívidegesség Tachycardia Arteriosclerosis
Parkinson sy Epilepsia Amenorrhoea Emphysema, pneumonia, száraz köhögés Barna pigmentáció a bőrön

73 Vata egyensúlyzavar tünetei
Stresszes életmód Pszichés nyugtalanság, aggodalom, félelem Érdes bőr Törékeny körmök Szájszárazság Szürkésbarna arcszín Székrekedés Száraz köhögés Száraz szemek, ajkak Depresszió, életöröm életenergia elvesztése Légzési rendellenességek Álmatlanság, nyugtalan alvás Fáradtságérzet Magas vérnyomás Izomgörcsök idegfájdalmak

74 funkcionális kérdőív vata
Aktív? Rendszertelenül étkezik? Nyugtalankodó? Életmódja rendszertelen? Gyakran felébred éjjel? Hajlamos a szorongásra? Gyakran bizonytalan? Nyughatatlan, sok ötlete van? Rövid távú memóriája a jobb? Rosszul tűri a stresszt? Kreatív? Hangulata szeszélyes?

75 Pitta dosa jellemzői Tűz - víz
Anyagcsere erős, gyors emésztés, mindent megeszik. Test, végtag meleg. 40 felett kezd hízni. Hasmenésre hajlamos, zsíros ételeket nem bírja. Rendszeresen szükséges étkeznie. Májproblémákra, hyperaciditásra, gyulladásokra predisponált.

76 Pita dosa jellemzői - alkat
Középtermetű, Teltkarcsú, kövérkés Vékony, puha, őszülésre hajlamos szőrzet Bőr olajos, puha, gyulladásra hajlamos (acne) Pici, piros, sima, lapos körmök Piros, formált de vékony, sima ajkak Közepes fogak, közöttük rések Pirosas sclera, barna szemek

77 Pita dosa funkció Magasabb testhőmérséklet, arc, végtag forró (nem lázas!) Laza, rugalmas izületek, könnyen mozognak Gyors, hirtelen, de célirányos mozdulatok Tiszta, hangos, erőteljes hang Meggyőző, magával ragadó beszédstílus, jó előadó és szónok Hamar, sokat izzad

78 Pita dosa funkció Jó étvágy, sokat eszik, ha egy étkezés kimarad, nehezen bírja Hideg, vagy langyos ételeket kedveli, a forrót nem bírja Széklet sárga, laza, naponta többször Alvás 6-8 óra, nyugodt Álmok között gyakori a tűz, villámlás, meleg szinek

79 Pita dosa funkció Munkabírása mérsékelt, főleg irányító, de párhuzamosan több feladatot átlát Munkatempója közepes, lassabb a vatanál Nemi vágy közepes Gyors felfogóképesség, eszes, intelligens Természetére erős jellem, lobbanékony, de hamar túlteszi magát a problémákon Problémamegoldásában a gyors döntések jellemzik

80 Pita dosa funkciók Éles, szúró tekintet Pulzus 70-80 között
Nem bírja a meleget, az éhséget

81 Betegséghajlam, pita Májbetegségek, sárgaság, cirrhózis Daganatok
Vírusos betegségek (herpes, bárányhimlő, kanyaró, conjunctivitis Bakteriális fertőzések, torokgyulladás malária Hasmenés, shock szerve a tápcsatorna Acne, furunculus, kelések, bőrbetegségek

82 Betegséghajlam, pita Acidózis, savas emésztési zavar, fekély
Vetélés, koraszülés Menopausa erős hőhullámokkal Vérzési hajlam Stressz érzékenység Láz, gyulladásos betegségek Colitis Hypertonia Myocarditis, endocarditis Fokozott ingerlékenység

83 Pitta egyensúlyzavar Túlzott izzadás, hőhullámok
Kellemetlen szagú lehelet Alvási zavarok Emésztési problémák Gyenge májfunkció Hormonhiány Gyomorégés Ekzéma Túlzott éhségérzet Felfúvódás Idegi eredetű bélpanaszok

84 Funkcionális (mentális) kérdőív Pita
Hajlamos a veszekedésre? 6-8 órát alszik mélyen? Jó a memóriája? Elfoglalt, de sok feladatot elintéz egy nap? Dühös, meggondolatlanul itélkezik? Precíz és logikus? Heves vérmérsékletű? Intellektuális típus? Jellemző a gyakori hangulatváltozás?

85 Kafa dosa Föld - víz Lassú, megbízható anyagcsere
Hajlamosak felpuffadásra, ödémára Ha kimarad egy étkezés, nem probléma, legközelebb bepótolják. Erőteljes alkat

86 Kafa dosa jellemzői Testalkata arányos, „Maci Laci”, vastag csontú
Inkább izmos, mint kövér Sűrű, sötét szőrzete van, későn őszül Bőre sima, tiszta, puha, világos. Későn ráncosodik. Körme nagy, domború Fogai szabályosak, fehérek Ajak duzzadt, telt, sima Fehér sclera, boci szem

87 Kafa dosa jellemzői Testhőmérséklet normális, végtag enyhén hűvös
Erős, kötött, stabil izületek Nyugodt, lassú, megfontolt mozdulatok Mély, kellemes, meleg hang Lassú, nyugodt, lényegre törő beszédstílus Enyhén izzad Kicsi az étvágya

88 Kafa dosa jellemzői Jól tűri az éhséget, szomjúságot
Átlagnál kevesebb táplálékkal beéri Forró és száraz ételeket szereti Széklete sárga, naponta, normális állagú Több mint 8 órát alszik mélyen Álmában vizek, pasztell színek jellemzőek Erőteljes munkabírású Lassú, nyugodt munkatempó

89 Kafa dosa jellemzői Nemi vágy magas, nagy teljesítőképességű
Jó felfogóképesség, hosszú távú memória, hajlamos elmélkedésre, elgondolkodásra Önzetlen, kedves, tisztelettudó Lassan hoz döntéseket, átgondolja őket Barátságos, kedves tekintet Pulzus között Mindent elvisel

90 Betegséghajlam, kafa Diabetes Elhízás Asztma, bronchitis, nátha Ödéma
Lustaság, hiányos motiváció

91 Kapha egyensúlyzavar Sápadt bőr Hidegérzékenység
Emésztési problémák és túlsúly Aluszékonyság Gyenge kiválasztás Keringési zavarok Ödéma Allergiák depresszió Féltékenység Apáthia , életkedv hiánya impotencia

92 funkcionális kérdőív Kapha
Jó a memóriája? Elégedett önmagával? Nyugodt? Logikus és állhatatos? Nagy alvásigényű és mélyen alszik? Hajlamos a kapzsiságra és a birtoklásra? Nehéz kihozni a sodrából? Hangulata állandó?

93 Szellemi prakriti 3 guna: Irányítják:
Szattva „ nem e világból való” Radzsasz „mindig keres valamit” Tamasz „nincs kedve semmihez” Irányítják: Ösztöneinket Viselkedésünket Motivációinkat Érzéseinket Szattva irányába kell törekedni a lelki fejlődésünkben. A szellemi energiákon a tevékenység, az életmód, a táplálkozás révén lehet változtatni.

94 Szatva, Radzsasz, Tamasz

95 Testi és lelki típusok

96

97

98 A férfi B női csoport

99 Toll like protein: transmembrán protein, immunrendszer működésében van szerepe
MAPK: mitogen aktivált protein kinaze Jak-STAT: citokin receptor által közvetített transmembran jelátvitel

100

101

102

103

104

105 Miskolc 11-12 A megbetegedés folyamata, a betegségek kialakulása. A beteg vizsgálata, diagnosztika

106

107 Betegségekhez vezető okok
Külső, vagy exogén okok: Időjárás Évszakok változása Dosa dominancia évszakváltozáskor módosul, s ez az átállás nem megy probléma nélkül Endogén, a dosák működészavarán alapuló Stressz

108 Betegségekhez vezető okok, mentális zavar
élvezetek iránti kisértés ősi bölcsességek figyelmen kívül hagyása megváltoztatja a érzékszervek nem megfelelő mentális emésztést használata az élet természetes ritmusának figyelmen kívül hagyása Világ saját képünkre formálása

109 Mentalis zavar szavak Vata gondolatok energiatest cselekvések Pita
Kafa

110 Középső energiacsatorna
“arany középút” a belső megtisztulás Jobb oldali energiacsatorna Mentális szint Ego túlsúlya, férfias Bal oldali energiacsatorna táplálja Bal oldali energiacsatorna Érzelmi szint, nőies Szuperego túlsúlya vágyak, érzelmek

111 Endogen okok Agni zavara dosa struktúra változása
-a betegség szintjei: Belső, vagy zsigeri csatorna (fő emésztőcsatorna – plasma) Külső, vagy periferikus csatorna (a hat szövet) Középső, vagy marma csatorna (létfontosságú szervek, energetikai rendszer)

112 Betegség fázisai Ideális állapot megőrzése: a test, a lélek és a szellem védelme Beteség útja, fokozatai az agni zavarától a középső csatorna károsodásáig tartanak

113

114 Beteg vizsgálata Cél: Beteg vizsgálata: prakriti meghatározása
vrikriti meghatározása Beteg vizsgálata: Normális állapot jellegzetességeit keressük A normálistól való eltérést rögzítjük

115 1. lépés, szövetek mennyire erősek, jól tápláltak a szövetek:
bőr turgora, ráncossága, folyadék és zsírtartalma, színe, hőmérséklete izmok tónusa, keménysége, duzzadtsága ízületek mozgathatósága, mozgást kísérő hangok, tapintása, hőmérséklete csontok alakja, deformáltsága

116 Szövetek

117 2. lépés “10 elemű vizsgálat”
10 elemű vizsgálat történik (testalkat, kórkép – panaszok, testszövetek, testméretek, fizikai testfelépítés, ruganyosság, pszichikai alkat, emésztőkapacitás, testmozgásképesség, életkor Normális állapot: Megfelelő arcszín Tónusos izom, zsírszövet Szilárd csontozat Erős idegrendszer Csillogó szem Norm. turgorú bőr

118 Dosa működési zavar jelei
kafa többlet: A nyálka felgyülemlik a testben, emésztési zavart, letargiát, köhögést, hányingert, hányást okozva kafa csökkenés: gyengeség, bőr és szájszárazság, fizikai fájdalmak, remegés, álmatlanság pitta többlet: epefelesleg, gyomorégés, harag, keserűség, láz, égető érzések, sárgaság, félénkség, kevés alvás, felfokozott étvágy és szomjúság

119 Dosa működési zavar jelei
pitta hiány: közöny, enerváltság, örömtelenség, merevség, önbizalomhiány, legyengült emésztés vata többlet: legyengülés, erős fogyás, kiszáradás, szélszorulás, székrekedés, fájdalmak, álmatlanság, remegés, arcizomrángás, egyensúlyzavar, érzékelő és mozgató funkciók károsodása vata hiány: csökkent anyagcsere, csökkent hormontermelés tünetei (pajzsmirigy, agyalapi mirigy, nemi szervek), emésztési zavarok

120 Pulzusdiagnosztika csukló Férfiak jobb, nők bal karján vizsgálunk
Figyeljük: Sebesség Mozgásforma Szervezet ált. egészségi állapotát a vata mutatja meg csukló kafa pita vata

121 Pulzusdiagnosztika Váta rendellenesség: „kígyó a bőr alatt kúszik”, jellemző pulzusszám férfi 70/perc, nő 80/perc felett Pitta rendellenesség: „ugrál, mint a béka”, jellemző pulzusszám férfi 60-70/perc, nő 70-80/perc között Kafa rendellenesség: „úszik, mint a hattyú”, jellemző pulzusszám férfi 60/perc alatt, nő 70/perc alatt

122 Aortahullám norm. érfalviszonyok között

123 Pulzushullám merevfalú aortában

124 Arteriográf

125 Kínai nyelv topográfia
Szív-Tüdő Gyomor-Lép Vese-Húgyhólyag Máj-Epehólyag

126 vastagbél, nemiszervek
Ayurveda topográfia gát Vata vastagbél, nemiszervek Pita, gyomor, lép, máj, duodenum, vese, vékonybél gerinc garat Kafa mellkas, fej

127 lepedékek Vastag lepedék az emésztési zavar helyére utal
Vékony lepedék normális agni Vastag lepedék, fogbenyomat az agni tüzének zavarát mutatja Nyelv remegése vata zavar (idegi feszültség) Középvonal görbesége gerincgörbületre utal

128 Ajakdiagnosztika Vata: az ajak vékony és száraz, alaktalan. Vata felszaporodás esetében az ajak berepedezett, száraz, idegesség miatt remeghet. Kafa: az ajak vastag és olajos, rózsaszínű, formás. Pitta: az ajak vörös, vékony. Herpeses elváltozás pitta többletre utal. Visszafojtott düh miatt szintén remeghet az ajak.

129 Székletvizsgálat Szine, szaga, állaga, emésztettsége, férgek, peték
Barna, tömött: Vata Sárga, laza, gyakori: Pita Sárgás naponta egyszer. Kafa Egyéb: véres, nyákos, agyagszínű

130 Vizeletvizsgálat Vizelet tetejére szezámolajat cseppentünk:
Olaj a vizelet tetején Hullámosan terül el: vata Szivárványos hártyát alkot: pita Cseppekre bomlik: kafa Vizelet sötétsárga színű: pita rendellenesség (láz, hepatitis) Savas, égő érzés (pita rendellenesség) Erős szag: ama ürül. Édeskés szag: cukorbetegség

131 Kaffa többlet Nyálka felgyülemlik a testben, fennakadást képez
Emésztési zavar Letargia Köhögés Hányinger Megfázás Magas vérnyomás Impotencia Vastagbélgyulladás

132 Kaffa csökkenés Gyengeség Bőr- szájszárazság Fizikai fájdalmak Remegés
Álmatlanság

133 Pita többlet Epefelesleg Harag Keserűség Láz Égető érzések Sárgaság
Félénkség Kevés alvás Fokozott étvágy és szomjúság

134 Pita hiány Közöny Enerváltság Örömtelenség Merevség Önbizalomhiány
Legyengült emésztés

135 Vata többlet Legyengülés Erős fogyás Fokozott kiszáradás Szélszorulás
Székrekedés Érzékelő funkciók károsodása Mozgató funkciók károsodása Remegés Arcizomrángás Egyensúlyi zavar

136 Vata hiány Fékezett anyagcsere folyamatok Emésztési zavar


Letölteni ppt "Hagyományos keleti gyógyászat alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések