Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állatkísérletek állatvédelmi szabályozása dr. Gyertyán István az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) elnöke Semmelweis Egyetem „Kísérleti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állatkísérletek állatvédelmi szabályozása dr. Gyertyán István az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) elnöke Semmelweis Egyetem „Kísérleti."— Előadás másolata:

1 Az állatkísérletek állatvédelmi szabályozása dr. Gyertyán István az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) elnöke Semmelweis Egyetem „Kísérleti állatok - állatkísérletek” Ph.D. kurzus, 2013. november

2 Kevés számú állat, mégis a társadalmat erőteljesen foglalkoztató kérdés Etikailag kényes terület Két aspektus: - tartás - kísérleti eljárás Szándékos (!) fájdalomokozás

3 nem okozhatunk fájdalmat egy érző lénynek fölöslegesen nem okozhatunk öncélúan fájdalmat egy érző lénynek indokolatlanul Mikor fölösleges, öncélú vagy indokolatlan a fájdalom? 1. 1. szabályozni szükséges 2. 2. ártalom-haszon elemzés / etikai értékelés Állatkínzás-e az állatkísérlet?

4 Európai jogszabály 2010/63/EU Irányelv a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről Hatályos: 2010. november 9-től A magyar jogszabályok (2013) Törvény az állatok védelméről és kíméletéről (Ávt.) 2013. január 1-től általános és garanciális szabályok pl. célok, 3R elve, engedélykötelezettség, képzettségi kötelezettség, alsó-felső küszöb, felhasználható állatok korlátozása Kormányrendelet az állatkísérletekről (Korm.rend.) 2013. április 15-től tul.képp a Direktíva, részletes szabályok a szállítási és oktatási előírások is itt vannak

5 Peremfeltételek Állatkísérlet: állat kísérleti, oktatási vagy egyéb tudományos célból való felhasználása, amely az állatnak a helyes állatorvosi gyakorlat szerint kivitelezett tűszúrás által okozottal egyenértékű vagy annál magasabb szintű fájdalmat, szenvedést, kínt vagy maradandó károsodást okozhat, beleértve bármely olyan tevékenységet, amely állat születését - beleértve a kikelést – eredményezi ilyen körülmények közé, valamint az ilyen állapotot eredményező géntechnológiailag módosított fajtavonalak létrehozását és fenntartását; az állat ilyen felhasználása akkor is kísérletnek minősül, ha a fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó károsodás kiküszöbölése céljából érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást vagy egyéb módszert sikeresen alkalmaznak; nem minősül állatkísérletnek a nem kísérleti jellegű, mezőgazdasági vagy klinikai állatorvosi tevékenység, illetve az állatok leölésének vagy megjelölésének a természettudományok által elfogadott korszerű, kevéssé fájdalmasnak tartott módszereinek alkalmazása, valamint az állatnak kizárólag a szervei vagy szövetei felhasználása céljából történő leölése; (Ávt. 3. §) E rendelet előírásai nem alkalmazandók az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának engedélyezéséhez szükséges állatorvosi klinikai vizsgálatra és az elismert állattartási gyakorlatra. Az elismert állattartási gyakorlat nem kísérleti jellegű mezőgazdasági vagy állatorvosi tevékenységnek minősül. (Korm.rend. 1. §) 11. „elismert állattartási gyakorlat”: az állatok tenyésztése vagy tartása során rutinszerûen alkalmazott minden olyan eljárás, mely az állat szaporítását, valamint jólétének, megfelelõ egészségi állapotának, és fajtaazonosságának ellenõrzését és fenntartását szolgálja. (Korm.rend. 2. §)

6 Peremfeltételek Állatkísérlet: állat kísérleti, oktatási vagy egyéb tudományos célból való felhasználása, amely az állatnak a helyes állatorvosi gyakorlat szerint kivitelezett tűszúrás által okozottal egyenértékű vagy annál magasabb szintű fájdalmat, szenvedést, kínt vagy maradandó károsodást okozhat, beleértve bármely olyan tevékenységet, amely állat születését - beleértve a kikelést – eredményezi ilyen körülmények közé, valamint az ilyen állapotot eredményező géntechnológiailag módosított fajtavonalak létrehozását és fenntartását; az állat ilyen felhasználása akkor is kísérletnek minősül, ha a fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó károsodás kiküszöbölése céljából érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást vagy egyéb módszert sikeresen alkalmaznak; nem minősül állatkísérletnek a nem kísérleti jellegű, mezőgazdasági vagy klinikai állatorvosi tevékenység, illetve az állatok leölésének vagy megjelölésének a természettudományok által elfogadott korszerű, kevéssé fájdalmasnak tartott módszereinek alkalmazása, valamint az állatnak kizárólag a szervei vagy szövetei felhasználása céljából történő leölése; (Ávt. 3. §) E rendelet előírásai nem alkalmazandók az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának engedélyezéséhez szükséges állatorvosi klinikai vizsgálatra és az elismert állattartási gyakorlatra. Az elismert állattartási gyakorlat nem kísérleti jellegű mezőgazdasági vagy állatorvosi tevékenységnek minősül. (Korm.rend. 1. §) 11. „elismert állattartási gyakorlat”: az állatok tenyésztése vagy tartása során rutinszerûen alkalmazott minden olyan eljárás, mely az állat szaporítását, valamint jólétének, megfelelõ egészségi állapotának, és fajtaazonosságának ellenõrzését és fenntartását szolgálja. (Korm.rend. 2. §)

7 Peremfeltételek Állatkísérlet: állat kísérleti, oktatási vagy egyéb tudományos célból való felhasználása, amely az állatnak a helyes állatorvosi gyakorlat szerint kivitelezett tűszúrás által okozottal egyenértékű vagy annál magasabb szintű fájdalmat, szenvedést, kínt vagy maradandó károsodást okozhat, beleértve bármely olyan tevékenységet, amely állat születését - beleértve a kikelést – eredményezi ilyen körülmények közé, valamint az ilyen állapotot eredményező géntechnológiailag módosított fajtavonalak létrehozását és fenntartását; az állat ilyen felhasználása akkor is kísérletnek minősül, ha a fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó károsodás kiküszöbölése céljából érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást vagy egyéb módszert sikeresen alkalmaznak; nem minősül állatkísérletnek a nem kísérleti jellegű, mezőgazdasági vagy klinikai állatorvosi tevékenység, illetve az állatok leölésének vagy megjelölésének a természettudományok által elfogadott korszerű, kevéssé fájdalmasnak tartott módszereinek alkalmazása, valamint az állatnak kizárólag a szervei vagy szövetei felhasználása céljából történő leölése; (Ávt. 3. §) E rendelet előírásai nem alkalmazandók az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának engedélyezéséhez szükséges állatorvosi klinikai vizsgálatra és az elismert állattartási gyakorlatra. Az elismert állattartási gyakorlat nem kísérleti jellegű mezőgazdasági vagy állatorvosi tevékenységnek minősül. (Korm.rend. 1. §) 11. „elismert állattartási gyakorlat”: az állatok tenyésztése vagy tartása során rutinszerûen alkalmazott minden olyan eljárás, mely az állat szaporítását, valamint jólétének, megfelelõ egészségi állapotának, és fajtaazonosságának ellenõrzését és fenntartását szolgálja. (Korm.rend. 2. §)

8 Peremfeltételek 28. § (1) Az állatot feltételezhetően érő fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó egészségkárosodás mértéke alapján – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon – minden kísérletet esetileg, e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott kritériumok alapján a következő kategóriák valamelyikébe kell besorolni: a) érzéstelenítéses-túlaltatásos, b) enyhe, c) mérsékelt, d) súlyos. (2) Olyan kísérlet, amely súlyos, várhatóan hosszú ideig tartó és semmilyen módon nem enyhíthető fájdalommal, szenvedéssel vagy kínnal jár, – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetek kivételével – nem végezhető.

9 Peremfeltételek (2) E rendelet hatálya alá a kísérletek során felhasznált vagy ilyen felhasználásra szánt, valamint a kifejezetten szerveik vagy szöveteik tudományos célra történő felhasználásáért tenyésztett a) élő gerincesek, beleértve aa) az önállóan táplálkozó lárvaállapotú állatokat; valamint ab) az emlős magzatokat rendes fejlődésük utolsó harmadában; b) élő lábasfejűek, tartoznak. (3)... (4) E rendelet előírásai a kísérletekben felhasznált olyan állatokra is alkalmazandók, amelyek annak ellenére, hogy a kísérlet idején nem érik el a (2) bekezdés a) pontjában leírt fejlettségi szintet, a kísérletet követően megélik az annak a fejlettségi szintnek megfelelő kort és az elvégzett kísérlet eredményeképpen életük későbbi szakaszaiban valószínűsíthetően fájdalomban, szenvedésben, kínban vagy maradandó egészségkárosodásban lehet részük.

10 Mi lyen céllal? (2) Állatkísérlet kizárólag akkor engedélyezhetô, ha annak elvégzését a) alapkutatás, b) transzlációs vagy alkalmazott kutatás az alábbi célok bármelyikével: ba) emberek, állatok vagy növények betegségeinek, egészségi rendellenességeinek vagy más kóros elváltozásainak, azok hatásainak elkerülése, megelőzése, felismerése vagy kezelése, bb) emberek, állatok vagy növények élettani állapotának feltárása, értékelése, szabályozása vagy módosítása, vagy bc) az állatok jóléte és a mezőgazdasági célból tartott állatok termelési feltételeinek javítása, c) a b) pontban foglalt bármely célból gyógyszerek, élelmiszerek és takarmányok, valamint egyéb anyagok vagy termékek kifejlesztése vagy gyártása, azok minőségének, hatékonyságának és biztonságosságának ellenőrzése, d) a természetes környezet védelme, e) a fajok megőrzésére irányuló kutatás, f) felsőoktatás vagy a szakmai készségek megszerzése, fenntartása vagy fejlesztése céljából folyó képzés, g) igazságügyi orvostani vizsgálat elvégzése teszi szükségessé. (3) Szépítőszer, dohány- és egyéb élvezeti cikk, valamint fegyver, ennek alkatrésze, továbbá lőszer előállítása céljából tervezett kísérletre engedély nem adható. (Ávt. 26. §)

11 Mi lyen céllal? (2) Állatkísérlet kizárólag akkor engedélyezhetô, ha annak elvégzését a) alapkutatás, b) transzlációs vagy alkalmazott kutatás az alábbi célok bármelyikével: ba) emberek, állatok vagy növények betegségeinek, egészségi rendellenességeinek vagy más kóros elváltozásainak, azok hatásainak elkerülése, megelőzése, felismerése vagy kezelése, bb) emberek, állatok vagy növények élettani állapotának feltárása, értékelése, szabályozása vagy módosítása, vagy bc) az állatok jóléte és a mezőgazdasági célból tartott állatok termelési feltételeinek javítása, c) a b) pontban foglalt bármely célból gyógyszerek, élelmiszerek és takarmányok, valamint egyéb anyagok vagy termékek kifejlesztése vagy gyártása, azok minőségének, hatékonyságának és biztonságosságának ellenőrzése, d) a természetes környezet védelme, e) a fajok megőrzésére irányuló kutatás, f) felsőoktatás vagy a szakmai készségek megszerzése, fenntartása vagy fejlesztése céljából folyó képzés, g) igazságügyi orvostani vizsgálat elvégzése teszi szükségessé. (3) Szépítőszer, dohány- és egyéb élvezeti cikk, valamint fegyver, ennek alkatrésze, továbbá lőszer előállítása céljából tervezett kísérletre engedély nem adható. (Ávt. 26. §)

12 Az állatkísérlet végzésének törvényi feltételei Hol? a létesítményt a hatóságnak (területileg illetékes kormányhivatal állategészségügyi igazgatósága) engédelyeznie kell (állatok tartása és gondozása, állatházi viszonyok, személyzet, berendezések, stb.) Ki? a kísérletet vezető illetve abban résztvevő személyeknek megfelelő, a hatóság által elismert végzettséggel ill. gyakorlattal kell rendelkezniük Milyen céllal? a kutatási tevékenységet (projektet) engedélyeztetni kell a hatósággal (célja, indoka, tudományos alapjai, módszertana; ártalom-haszon elemzés) Hogyan? a kísérleti eljárásokat a MÁB-nak jóvá kell hagynia (állatok faja és száma; fájdalom, szenvedés, tartós nélkülözés és károsodás értékelése; ezek megszüntetésére vagy minimalizálására tett intézkedések; a kísérlet időtartama; stb. + súlyosság megítélése) a kísérleti eljárásokat a hatóság értékeli (lásd előbb; + súlyossági besorolás) Milyen állaton?

13 Hol? (1) Állatkísérlet – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetek kivételével – kizárólag nyilvántartásba vett intézményben, engedély alapján végezhető. (Ávt. 26. §) (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az Ávtv. 26. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – tudományos, állatjóléti vagy állategészségügyi indokokra tekintettel – olyan kísérletet is engedélyezhet, melyet nyilvántartásba vett intézményen kívül végeznek. (Korm.rend. 8. §) Kísérleti célra állatot tenyészteni, szaporítani, beszállítani, tartani az állatvédelmi hatóság engedélyével szabad. A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező természetes személyazonosító adatait. (Ávt. 31. § (1) bek.) Ki? (1) Állatkísérlet kizárólag olyan felelős személy vezetésével végezhető, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott végzettséggel, szakértelemmel és gyakorlattal rendelkezik. (2) Állatkísérletet az végezhet, a kísérleti állatot az gondozhatja, az állat életét az olthatja ki, aki erre képesítő, e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott oktatásban részesült. (Ávt. 29. §)

14 Ki? (2) A személyzetnek megfelelő képzésben és oktatáson kell részt vennie az alábbi tevékenységek bármelyikének végzését megelőzően: a) állat gondozása; b) állaton végzett kísérlet; c) kísérlet és projekt megtervezése; d) állat leölése. állatgondozás: helyi oktatás és MÁB vizsga vagy állattenyésztő, állatgondozó bizonyítvány kísérlet végzése: érettségi bizonyítvány és 20+20 órás akkreditált tanfolyam vagy iskolarendszerű képzés kísérlet tervezése, vezetése: felsőfokú képesítés (élettudományi és rokon mesterfokú diploma) és 40+40 órás akkreditált tanfolyam vagy iskolarendszerű képzés és fajspecifikus szaktudással is rendelkezni kell állat leölése: bármelyik az előző háromból (Korm. rend. 35.§)

15 Ki? jogosultság fenntartása: éves MÁB oktatáson való részvétel két év kimaradás: MÁB vizsga >5 év kimaradás: akkreditált tanfolyam (Korm. rend. 35.§) átmeneti rendelkezések legalább 5 év kísérletes munkakörben: a szakértelmét igazoltnak kell tekinteni, „helyből” jogosult 2-5 év kísérletes munkakörben: az előírt bizonyítványt 3 éven belül meg kell szerezni az előírt akkreditált tanfolyammal vagy képzéssel egyenértékű, de nem akkreditált képzésekről 2013. december 31-ig kiállított bizonyítvány megfelelő (Korm. rend. 54.§)

16 Milyen állaton 30. § (1) Kísérlet céljára az állatvédelmi hatóság által engedélyezett állatot szabad felhasználni. (2) Az emberszabású majmok kísérleti célú felhasználása tilos. (3) Nem emberszabású főemlősök kísérleti célú felhasználása csak e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén engedélyezhető. (4) Háziasított állatfaj kóbor egyedét, valamint vadon befogott állatot – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – kísérlet céljára felhasználni nem szabad. (5) Természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatfaj.... (6) Az állatvédelmi hatóság e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén mentességet adhat a (4) bekezdés alkalmazása alól.

17 Milyen állaton? (1) Az alább felsorolt fajok egyedét csak akkor lehet kísérlet során felhasználni, ha azt kifejezetten e célra tenyésztették: a) egér (Mus musculus), b) patkány (Rattus norvegicus), c) tengerimalac (Cavia porcellus), d) szíriai aranyhörcsög (Mesocricetus auratus), e) kínai törpehörcsög (Cricetulus griseus), f) mongol futóegér (Meriones unguiculatus), g) nyúl (Oryctolagus cuniculus), h) kutya (Canis familiaris), i) macska (Felis catus), j) a főemlős állatok összes faja, k) dél-afrikai karmosbéka (Xenopus laevis), nyugati karmosbéka (Xenopus tropicalis), gyepi béka (Rana temporaria), északi leopárdbéka (Rana pipiens), l) zebradánió (Danio rerio). A főemlősök kivételével tudományos indokok alapján mentesség adható. (Korm.rend. 3. §)

18 Milyen állaton? Nem emberszabású főemlős állatok kizárólag abban az esetben, ha: a fajok megőrzésére irányuló a kutatás, vagy a kísérlet alapkutatási célt szolgál,vagy a kísérletre károsító vagy potenciálisan életveszélyes emberi klinikai állapotok elkerülése, megelőzése, diagnózisa vagy kezelése érdekében kerül sor (beleértve a gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat), és a felhasznált állat fogságban tenyésztett állat utóda. A közönséges makákó (Macaca fascicularis) és a rhesusmajom (Macaca mulatta) egyedei lehetnek fogságban tenyésztettek. és tudományos indokok alapján a kísérlet a főemlősökön kívül más állatfaj felhasználásával nem vezetne eredményre, és az állatot korábban nem tartották állatkertben. (Korm. rend. 6. §)

19 Milyen állaton? (folyt.) (5) Természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatfaj egyedén akkor, ha a) a kísérlet a fajok megőrzésére irányuló kutatás céljából történik, vagy b) a kísérletre károsító vagy potenciálisan életveszélyes emberi klinikai állapotok elkerülése, megelőzése, diagnózisa vagy kezelése érdekében kerül sor (beleértve a gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat), és a felhasznált állat fogságban tenyésztett állat utóda, valamint tudományos indokok alapján a kísérlet természetvédelmi oltalom alatt nem álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó állatfaj felhasználásával nem vezetne eredményre. (Ávt. 30. §)

20 Milyen állaton? (folyt.) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság... mentességet adhat... a háziasított állatfajok kóbor egyede vonatkozásában, amennyiben: a) alapvető szükség van ezen állat egészségére és jólétére vonatkozó tanulmányokra, vagy jelentős veszély áll fenn a környezetre, vagy az emberi vagy állati egészségre vonatkozóan; és b) tudományos indokok alapján a kísérlet kizárólag gazdátlan vagy elvadult állat felhasználásával vezethet eredményre. (Korm. rend. 5. §) (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság... mentességet biztosíthat... a vadon befogott állat vonatkozásában, amennyiben tudományos indokok alapján az adott kísérlet kísérletben való felhasználás céljából tenyésztett állatokon vagy folyamatos állat-egészségügyi ellenőrzés alatt álló tenyészetből, telepről származó állatokon végezve nem vezetne eredményre. (Korm. rend. 7. §) Amennyiben tudományos okból szükséges, ismert tartóval rendelkező társállat fajok egyedei is felhasználhatók, kizárólag enyhe besorolású kísérletben. A felhasználáshoz a tartó előzetesen írásban tett tájékozott beleegyező nyilatkozata szükséges. (Korm. rend. 4. §)

21 A kísérleti állatok gondozása és elhelyezése (1) Az állatnak az egészségi és jóléti állapotának megfelelő elhelyezést, élőhelyet, táplálékot, vizet és gondozást kell biztosítani. (2) Az állat élettani és viselkedésbeli szükségleteinek kielégítését csak minimális mértékben lehet korlátozni. (3) Szükség szerint, de legalább napi rendszerességgel ellenőrizni kell az állatok tenyésztésének, tartásának és felhasználásának környezeti viszonyait. (4) Megfelelő intézkedésekkel kell fel készülni az esetlegesen feltárt hiányosságok, valamint az elkerülhető fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó egészségkárosodás mielőbbi felszámolására. (Korm. rend. 24. §)

22 A kísérleti állatok gondozása és elhelyezése Korm. rend. 19.-29. paragrafusok + 3. melléklet méret követelmények (3. melléklet) nagyobb férőhelyek kisebb állománysűrűség türelmi időszak: 2017.január 1-ig többedmagával tartás (Korm. rend. 25. § (5)) egérnél, patkánynál, kutyánál alaphelyzet környezetgazdagítás (Korm. rend. 26. § (1)) állatjólléti, állatorvosi vagy tudományos szempont alapján – indoklással - el lehet térni (Korm. rend. 28. § (1)) napi személyes ellenőrzés (Korm. rend. 25. § (2)) minimális alapterület minimális alapterület egér 180 cm 2 330 cm 2 patkány 350 cm 2 800 cm 2 kutya 1 m 2 4 m 2 magasság 0.8 m 2 m

23 környezetgazdagítás  fészekalapanyag  rágnivaló  búvóhely  pihenő/figyelő hely  struktúrált tér

24 3. Melléklet fajmin. alapterület min. magasság állomány- sűrűség egér  patkány  gerbilúj adatok hörcsög  tengeri malac  nyúl 

25 Irányelv 3. melléklet fajmin. alapterület min. magasság állomány- sűrűség macska   kutya  vadászgörényúj adatok főemlősmár-már állatkerti körülmények selyemmajom, tamarin mókusmajom rhesus, makákó, cerkóf pávián

26 Irányelv 3. melléklet fajmin. alapterület min. magasság állomány- sűrűség macska   kutya  vadászgörényúj adatok főemlős mókusmajompávián A kísérletbe vont állatok esetén a közönséges selyemmajom (Callithrix jacchus), a közönséges makákó (Macaca fascicularis) és rhesusmajom (Macaca mulatta) egyedeket a 6.1.–6.2. táblázatok elõírásai, az egyéb fõemlõs fajok egyedeit a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet beltéri elhelyezésre vonatkozó elõírásai szerint kell elhelyezni.

27 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól Egyéb békák (Ranidae, Discoglossidae) A terrárium méretei legalább: hosszúság: 100 cm, szélesség: 40 cm, (=4000 cm 2 vö. 1500 cm 2 Dir.) magasság: 50 cm. ( vö. 20-30 cm Dir.) Az ebben elhelyezhető állatok száma az állatok testhosszától függően a következő: 10 cm testhosszúság alatt: 10 db. További egyed: az alapterület 10%-kal növelendő. 10 cm felett: 4 db. További egyed: az alapterület 20%-kal növelendő. A szárazföld/medence arányt az adott fajok biológiai szükséglete határozza meg. Természetvédelmi oltalom alatt álló fajok egyedeit a védett állatfajok védelméről szóló kormányrendelet előírásai szerint kell elhelyezni. (Korm.rend. 25. § (2)) A kísérleti állatok gondozása és elhelyezése (folyt.)

28 Meddig mehet el az állatjól (l) ét figyelembe vétele? ne okozzunk fölöslegesen fájdalmat = a (morális) „költség” minimalizálása vs. az állatjólét maximalizálása (gyakran antropomorf módon) 5 freedoms: 1 - freedom from hunger and thirst (by ready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour) 2- freedom from discomfort (by providing an appropriate environment including shelter and a comfortable resting area) 3 - freedom from pain, injury and disease (by prevention or rapid diagnosis and treatment) 4 - freedom to express normal behaviour (by providing sufficient space, proper facilities and company of the animal's own kind) 5 - freedom from fear and distress (by ensuring conditions and treatment which avoid mental suffering )

29 Hogyan szabad kísérletezni állatokon? William Russel and Rex Burch (1959): Principles of humane experimental technique 3R elve: replacement - helyettesítés reduction - csökkentés refinement - finomítás

30 A 3R elve ( Replacement, reduction, refinement) (1) Amennyiben lehetséges, az állatkísérlet helyett élő állatok felhasználását nem igénylő, tudományosan elfogadott módszert vagy vizsgálati stratégiát kell alkalmazni. (2) Az állatkísérlet során felhasznált állatok számát a lehető legnagyobb – a kísérlet eredményességét még nem veszélyeztető – mértékben csökkenteni kell. (3) A tenyésztés, elhelyezés és gondozás, valamint a kísérlet során alkalmazott módszerek tökéletesítésére kell törekedni az állati fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó egészségkárosodás elkerülése, vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében. (Ávt. 27. §)

31 A 3R elve (folyt.) (Replacement, reduction, refinement) (1) Amennyiben egy adott kísérlet eredményessége élő állat felhasználását nem igénylő olyan módszerrel vagy vizsgálati stratégiával is biztosítható, amelyet az uniós jogszabályok elismernek, a kísérlet nem engedélyezhető és nem végezhető el. (2) A kísérletek közötti választás során a kísérletet tervezõnek azt a kísérletet kell választani, amely: a) minél kevesebb állat felhasználását igényeli; b) a fájdalomra, szenvedésre, kínra és maradandó egészségkárosodásra legkevésbé érzékeny állatok felhasználásával történik; c) a legkevesebb fájdalmat, szenvedést, kínt vagy maradandó egészségkárosodást okozza; valamint d) a legnagyobb valószínűséggel vezet kielégítő eredményre. (3) Amennyire lehetséges, el kell kerülni az állat kimúlását, mint a kísérlet végpontját, és a kísérletet még ezt megelőzően kíméletes módon be kell fejezni. Amennyiben a végpont elkerülhetetlenül a kimúlás, a kísérletet úgy kell megtervezni, hogy: a) annak során a lehető legkevesebb állat pusztuljon el; és b) az állat a lehető legrövidebb ideig és a lehető legkevésbé szenvedjen, és a lehetséges mértékben biztosítva legyen számára a fájdalommentes halál. (Korm.rend. 9. §)

32 A 3R elve (folyt.) (Replacement, reduction, refinement) (1) A kísérletet indokolt esetben általános vagy helyi érzéstelenítéssel kell végezni, vagy fájdalomcsillapítással vagy egyéb megfelelő módszerrel a lehető legkisebbre kell csökkenteni a fájdalom, szenvedés és kín mértékét. A rendkívüli fájdalmat okozni képes súlyos sérüléssel járó kísérlet kizárólag érzéstelenítéssel végezhető. (2) Az érzéstelenítés alkalmazásának indokoltságára vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe kell venni, hogy: a) az érzéstelenítés nem okoz-e előreláthatólag nagyobb traumát az állatnak, mint maga a kísérlet; és b) az érzéstelenítés nem összeegyeztethetetlen-e a kísérlet céljával. (3) Az állat csak a megfelelő szintű érzéstelenítés vagy fájdalomcsillapítás alkalmazása mellett kaphat bármilyen gyógyszert, amely megakadályozza vagy korlátozza fájdalma kimutatásában. Az ilyen kezelés szükségességét tudományosan meg kell indokolni, részletesen ismertetve az alkalmazott érzéstelenítés vagy fájdalomcsillapítás módját. (4) Amennyiben a kísérlet céljaival összeegyeztethető, megelőző, vagy műtét utáni fájdalomcsillapító szerrel vagy egyéb fájdalomcsillapító módszerrel kell kezelni azt az állatot, amely az érzéstelenítés hatásának elmúlásával vélhetően fájdalmat fog érezni. (5) Amint a kísérlet célja teljesült, megfelelő intézkedéseket kell tenni az állat szenvedésének minimalizálása érdekében. (Korm.rend. 10. §)

33 A 3R elve (folyt.) (Replacement, reduction, refinement) (1) Egy vagy több kísérlet során már előzőleg felhasznált állatot egy újabb kísérletben ismételten felhasználni olyan esetben, amikor egy másik, kísérletben korábban még fel nem használt egyed is felhasználható lenne, kizárólag abban az esetben lehet, ha: a) az előző kísérlet(ek) tényleges súlyossága „enyhe” vagy „mérsékelt” volt; b) az állat általános egészségi állapota és jóléte helyreállt; c) az új kísérlet súlyossági besorolása enyhe, mérsékelt vagy érzéstelenítéses- túlaltatásos; és d) az ismételt felhasználás összhangban áll az állatorvosi javaslattal, amely figyelembe veszi az állatot teljes életútja során érő hatásokat. (2) Rendkívüli körülmények esetén, az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérve az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság állatorvosi vizsgálatot követően dönthet úgy, hogy engedélyezi az újbóli felhasználást, amennyiben az állatot csak egyszer használták fel súlyos fájdalommal, kínnal vagy azzal egyenértékű szenvedéssel járó kísérletben. (Korm.rend. 12. §)

34 (2) Az állat leölésére csak a tenyésztő, beszállító vagy felhasználó valamely létesítményében kerülhet sor, és azt kizárólag a 34. § (2) bekezdése d) pontjában meghatározott tevékenységhez kötött szakértelemmel rendelkező személy végezheti. Terepvizsgálat során az állatot szakértelemmel rendelkező személy létesítmény területén kívül is leölheti. (3) Az állat leölése során alkalmazható módszereket a 4. melléklet 1. táblázata tartalmazza. (Korm.rend. 14. §) Animals-remarks/ methods Fish Amphi- bians ReptilesBirdsRodentsRabbits Dogs, cats, ferrets and foxes Large mammals Non- human primates Anaesthetic overdose (1) Captive bolt (2) Carbon dioxide (3) Cervical dislocation (4)(5)(6) Concussion/ percussive blow to the head (7)(8)(9)(10) Decapitation (11)(12)(8) Electrical stunning (13) Inert gases (Ar, N2) (14) Shooting with a free bullet with appropriate rifles, guns and ammunition (15)(16)(15) nem megengedett: CO, maceráció, mikrohullám, gyors fagyasztás

35 Az állatkísérlet engedélyezése (1) Az állatkísérlet engedélyezése iránti kérelmet az állatvédelmi hatóságnak kell elektronikus úton benyújtani. (2) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérlet végzését határozott időre engedélyezi. (3)... (4) Az engedélyezés során – a kérelmező által benyújtott dokumentáció, továbbá az állatkísérletekről szóló kormányrendelet szerinti szakértői testület véleménye alapján – különösen figyelembe kell venni: a) az állatkísérlet elvégzésének indokoltságát és tudományos megalapozottságát, figyelemmel az állatkísérlet helyett élő állatok felhasználását nem igénylő módszerek alkalmazásának követelményére, b) az alkalmazott korszerű módszertan indokoltságát és tudományos megalapozottságát az állatlétszám, a fájdalom, szenvedés, kín és maradandó károsodás lehető legkisebb mértékűre csökkentésének érvényesülése szempontjából, c) az állatoknak szenvedés, fájdalom vagy kín formájában okozott ártalmat indokolttá teszi-e a várt eredmény – az etikai megfontolásokat is figyelembe véve –, és végeredményben az emberek, állatok és a környezet javát szolgálhatja-e, d) a kísérlet személyi és tárgyi feltételeinek rendelkezésre állását. (Ávt. 32. §)

36 Az állatkísérlet engedélyezése (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság előzetes engedélye nélkül projekt nem folytatható le. (2) A projektek elvégzésére akkor kerülhet sor, ha az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (továbbiakban: ÁTET) a projektet a 42. § szerinti projektértékelés során kedvezően bírálja el. (Korm.rend. 40. §) (2) A kérelem csak akkor nyújtható be, ha a projektben szereplő kísérleteket ezt megelőzően a MÁB jóváhagyta. (Korm.rend. 41. §)

37 VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Fővárosi ill. megyei állategészségügyi igazgatóságok NÉBIH Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács MÁB Felhasználó létesítmény kísérleti tevékenység egyedi kísérletek módszerek beavatkozás típusok fellebbezés engedélyezés jóváhagyás állattartás (tenyésztés) engedélyezés projektértékelés felügyelet kérelem ellenőrzés

38 (1) A MÁB feladata a) az intézmény állatkísérleti szabályzatának elkészítése, b) az intézmény állatkísérleti szabályzata végrehajtásának ellenőrzése, c) az intézmény kísérleteinek állatjóléti felügyelete, beleértve azon elemek meghatározását, amelyek révén tovább fokozható a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményének való megfelelés, d) az intézményben a kísérlet vezetésére és végzésére, az állatok gondozására jogosult személyek oktatásának, képzésének szervezése, e) a 35. § (3) és (8) bekezdésében említett vizsgák lebonyolítása, f) a tanácsadás állatjóléti kérdésekben a személyzet számára a következő témákban: fa) az állatok beszerzését, elhelyezését, gondozását és felhasználását érintő állatjóléti kérdések; fb) a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményének alkalmazására vonatkozó technikai és tudományos fejlemények; fc) az állatok újbóli kihelyezését elősegítő rendszerekkel kapcsolatban, beleértve a kihelyezendő állatnak a közösségbe való megfelelő visszailleszkedését is g) a kísérletek 41. § (2) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyása. (Korm. rend. 39. §) Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (MÁB)

39 Az állatkísérlet jóváhagyása (2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti jóváhagyás a kísérletekben alkalmazott anyagoknak és módszereknek a kísérlet céljának való megfelelőségére vonatkozik, és magába foglalja a kísérletek előzetes súlyossági besorolására vonatkozó javaslatot. (3) A jóváhagyáshoz a MÁB részére be kell mutatni a) a kísérlet célját, a tudományos megalapozottságára vonatkozó adatokat, b) az állatok faját, genetikai és mikrobiológiai státusát, tervezett létszámát; c) az állatok elhelyezésének körülményeit, sorsát a kísérlet befejezésekor; d) az alkalmazott vizsgálati eljárásokat, mérési módszereket e) a kísérleti elrendezést f) a kísérlet várható időtartamát; g) az állatnak okozható fájdalmat, szenvedést, kínt, károsodást, illetve ezek megelőzését, elhárítását célzó intézkedéseket. (Korm. rend. 39. §)

40 Súlyossági besorolás (2) A súlyossági kategória megállapításánál figyelembe kell venni az adott kísérlet során az állatot érő minden beavatkozást vagy kezelést. A besorolásnak az állatot az alkalmazható tökéletesítési technikák használata mellett valószínűsíthetően érő legsúlyosabb hatáson kell alapulnia. (4) Olyan kísérlet lefolytatására, amely súlyos, várhatóan hosszú ideig tartó és nem enyhíthető fájdalommal, szenvedéssel vagy kínnal jár, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) elnöke adhat engedélyt. Az engedély kizárólag akkor adható meg, amennyiben a kísérlet lefolytatása rendkívüli és tudományosan igazolható indokok alapján szükséges. (Korm.rend. 11. §)

41 Type II Collagen arthritis in rats Prospective severity assessment

42 Engedélyezés menete Kérelem tartalma: azonosító adatok (kérelmező, intézmény, stb.) projekt ismertetése –tudományos indokoltság, állatkísérlet szükségessége –alkalmazott módszertan tudományos megalapozottsága –3R elvének követése az összes kísérlet részletes ismertetése –módszerleírások (cikkszerűen) –állatok sorsa a kísérlet végeztével –3R elvének alkalmazása –súlyossági besorolásra javaslat állatfajok és –számok megadása állattartási körülmények mentességi kérelmek nem szakmai összefoglaló MÁB nyilatkozat (Korm. rend. 2. melléklet)

43 Az állatkísérlet engedélyezése (folyt.) (1) Az engedélyezésre benyújtott projektrõl a kérelmezõnek egy nem szakmai jellegû összefoglalót kell készítenie. (2) A szellemi tulajdon és a bizalmas információk védelmére figyelemmel a projektek nem szakmai jellegű összefoglalásának a következőket kell tartalmaznia: a) a projekt célkitűzéseire vonatkozó információk, beleértve a várható ártalmakat és előnyöket, valamint a felhasználni kívánt állatok számát és faját; b) a helyettesítésre, csökkentésre és tökéletesítésre vonatkozó előírás teljesítésének tanúsítása. (2) A nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók nem tartalmazzák a felhasználónak és személyzetének nevét és címét. (3) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság közzéteszi az engedélyezett projektek nem szakmai jellegű összefoglalóit és azok módosításait. (Korm.rend. 44. §)

44 Nem szakmai összefoglaló

45 Engedélyezés menete Felhasználó  megyei Igazgatóság kérelem elektronikus feltöltése formai, alaki ellenőrzés megyei Igazgatóság  ÁTET projektértékelés ÁTET  megyei Igazgatóság tárgyi, személyi feltételek megléte egyéb engedélyek megléte megyei Igazgatóság  Felhasználó határozat kiküldése (Korm. rend. 41.§ és 43.§) 40 nap (+15)

46 Az állatkísérlet engedélyezése (folyt.) (2) A projektértékelés magában foglalja: a) a projekt célkitűzéseinek, várható tudományos hasznának vagy az oktatásban betöltött szerepének értékelését; b) a projekt értékelését a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményének teljesítése szempontjából; c) a kísérletek súlyossági besorolásának értékelését és megállapítását; d) a projekt elemzését ártalom és haszon szempontjából, azaz annak megállapítása, hogy az állatoknak szenvedés, fájdalom vagy félelemformájában okozott ártalmat indokolttá teszi-e a várt eredmény – az etikai megfontolásokat is figyelembe véve –, és végeredményben az emberek, állatok és a környezet javát szolgálhatja-e; e) a 3–7., 11., 12., 14. és 28. §-ban említett indokolás értékelését; és f) annak megállapítását– figyelemmel a 46. § (2) és (3) bekezdésére -, hogy szükség van-e a projekt visszamenőleges értékelésére, és ha igen, ennek időpontját. (Korm.rend. 42. §)

47 Ártalom – haszon elemzés Bateson kocka (módosított)

48 Projektértékelés igényelt (előírt) szakértelem –adott tudományterület és annak 3R vonzatai –kísérleti tervezés (statisztika) –laborállattudomány területén állatorvosi gyakorlat –állattenyésztés, állatgondozás a felhasznált fajoknál (Korm. rend. 42.§ (3))

49 Az állatkísérlet engedélyezése (folyt.) (1) A 42. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ÁTET visszamenőleges értékelést folytat.... (3) A felhasználó által benyújtott dokumentáció alapján az ÁTET vizsgálja:: a) a projekt kitűzött céljainak teljesülését; b) az állatokat érő ártalmakat, tekintettel többek között a felhasznált állatfajokra és a felhasznált egyedek számára, valamint a kísérletek súlyosságára; és c) a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményének további alkalmazásához esetlegesen hozzájáruló tényezőket. (4) A főemlős állatok felhasználásával járó, vagy a „súlyos” besorolású kísérleteket – beleértve a 11. § (4) bekezdése alapján engedélyezett kísérleteket is – magukban foglaló projekteket visszamenőleges értékelésnek kell alávetni. (5) A kizárólag „enyhe” vagy „érzéstelenítéses-túlaltatásos” besorolású kísérleteket magukban foglaló projektek esetében - a (4) bekezdés sérelme nélkül - nem kell visszamenőleges értékelést végezni. (Korm.rend. 46. §)

50 Ellenőrzés (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a tenyésztőket, beszállítókat, felhasználókat és ezek létesítményeit rendszeresen ellenőrzi. (2) Az ellenőrzések gyakoriságát az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az egyes létesítményekről készült kockázatelemzések alapján határozza meg, figyelembe véve: a) a létesítményben tartott állatok számát és faját; b) a tenyésztő, beszállító vagy felhasználó e rendelet előírásainak való megfeleléséről nyilvántartott adatokat; c) az adott felhasználó által végrehajtott projektek számát és típusát; és d) az e rendeletnek való megfelelés hiányára utaló bármely információt. (3) Minden évben ellenőrizni kell a felhasználók legalább egyharmadát, valamint minden felhasználót legalább három évente ellenőrizni kell, a (2) bekezdésben említett kockázatelemzésnek megfelelően. A főemlős állatok tenyésztőit, beszállítóit és felhasználóit legalább évente egyszer ellenőrizni kell. (4) Az ellenőrzések egy részét – a (2) bekezdésben említett kockázatelemzés alapján –előzetes figyelmeztetés nélkül kell végrehajtani. (Korm.rend. 49. §)

51 Szankciók kísérlet állatvédelmi bírság kísérlet felfüggesztése kísérleti engedély visszavonása intézményi engedély visszavonása kísérletező eltiltása intézmény eltiltása tartás állatvédelmi bírság intézményi engedély visszavonása intézmény eltiltása egyszeri ismételt egyszeri ismételt

52 Szereplők - az állatvédelmi jogszabályban foglaltak teljesülésének biztosításáért felelõs személy - egy vagy több olyan személy, aki felelõs a létesítményben található állatok jólétének és gondozásának felügyeletéért; - a projekt általános megvalósításáért, valamint a projektengedélyben foglalt feltételeknek való megfeleléséért felelõs személy -kijelölt állatorvos vagy szakértõ, aki tanácsadói feladatokat lát el az állatok jólétével és kezelésével kapcsolatban. -a MÁB tagjait az intézmény vezetõje bízza meg. A MÁB tagjai közül elnököt kell kijelölni. A MÁB-nak tagja az állatok jólétéért és gondozásáért felelõs személy valamint egy tudományos munkatárs. A MÁB munkáját a kijelölt állatorvos vagy szakértõ segíti. -biztosítja a hozzáférést az állatokkal foglalkozó személyzet számára a létesítményükben elhelyezett állatfajokkal kapcsolatos információkhoz; -felelõs annak biztosításáért, hogy a személyzet megfelelõen felkészített és hozzáértõ legyen és folyamatos képzésben részesüljön, és gondoskodik a személyzet felügyeletérõl mindaddig, amíg nem igazolták a szükséges szakértelmüket.

53 Adatszolgáltatás évente (2015-től) állatszámok (20 táblázat!) a kísérletek tényleges súlyossága (Korm. rend. 51.§ (3)) engedélyezett új leölési módszerek (Korm. rend. 51.§ (2)) öt évente A. GENERAL INFORMATION B. STRUCTURES AND FRAMEWORK C. OPERATION D. PRINCIPLES OF REPLACEMENT, REDUCTION AND REFINEMENT E. ENFORCEMENT

54

55 A gyakorlat számokban  kb. 200 nyilvántartásba vett létesítmény 2002 2011

56 Mit és hogyan kommunikáljunk az állatkísérletekről a társadalomnak? nyitottság és párbeszédkészség fontossága nyitottság és párbeszédkészség fontossága tényekre alapozva tényekre alapozva a realitásokat hangsúlyozva a realitásokat hangsúlyozva tévhitekkel és illúziókkal szemben fellépve tévhitekkel és illúziókkal szemben fellépve kiállva a jelentősége mellett kiállva a jelentősége mellett felelősségteljes morális hozzáállást megmutatva felelősségteljes morális hozzáállást megmutatva MTA Állatkísérleti Tudományos Bizottság állásfoglalása

57 Köszönöm figyelmüket! http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm

58

59

60 Sok vagy kevés?

61 Kísérleti állatok száma a népesség függvényében (2008)

62 Kísérleti állatok száma a gazdagság függvényében

63 Kísérleti állatok száma a kutatás fontosságának függvényében

64 Kísérleti állatok száma az élettudományok fejlettsége függvényében

65

66 A kísérletek megoszlása súlyosságuk szerint USA jelentés, 2006  57 % csekély vagy pillanatnyi fájdalom, nincs szükség anesztéziára  36 % anesztézia vagy fájdalomcsillapitás  7 % fájdalom van, anesztézia nincs Holland jelentés, 2008  62 % csekély diszkomfort  34 % mérsékelt diszkomfort  4 % súlyos diszkomfort UK jelentés, 2008  60 % anesztézia nélkül  40 % anesztéziával 4 - 7%

67 Kísérleti állatok száma az élelmezési céllal elpusztított állatok számához viszonyítva (2008)

68 Magyarországon évente mintegy 100 ezer kutya kóborol el, közülük 15 ezret vadászok lőnek ki, több tízezret autó, vonat üt el. A 2011-ben kísérleti célra felhasznált kutyák száma 675 volt, az előbbi szám 0,7 %-a.

69 Kísérleti állatok felhasználásának “tudományos hatékonysága”

70

71 Sok vagy kevés?

72 lehetne még csökkenteni, de… történeti szemszögből - egyre kevesebb nemzetközi szempontból - átlagos más célú felhasználás szempontjából - kifejezetten kevés hatékonyság szempontjából - még javítható biztos nem pazarló

73 Az elkövetkező években a kísérleti állatok száma nagy valószínűséggel nőni fog az EU- ban (és Magyarországon). genetikailag módosított állatok térhódítása genetikailag módosított állatok térhódítása EU 7-es Keretprogram: az EU K+F költségvetésének 40%-os növelése EU 7-es Keretprogram: az EU K+F költségvetésének 40%-os növelése REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) ~ 30 ezer vegyület ártalmasságának vizsgálata REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) ~ 30 ezer vegyület ártalmasságának vizsgálata

74 „Replacement” problémák ECVAM - European Centre for the Validation of Alternative Methods lassabban halad mint várták (4+2 módszer eddig mindösszesen) (bőrkárosítás, bőrérzékenyítés (allergia), fototoxicitás, bőrön keresztüli felszívódás, tetanusz és erysipelas (orbánc) vakcina hatékonyság) a kozmetikai direktíva megvalósulása erősen kétséges (2009-ig ismételt dózisú toxicitás, toxikokinetika és reprodukciós toxikológiai vizsgálatok kivételével minden biztonsági vizsgálatot alternatív módszerrel kell végezni, az említett három alternatíváit 2013- ig kell megtalálni.)

75 Az engedélyezési eljárásban szereplők (1) A tenyésztő, beszállító és felhasználó létesítményt, valamint az állatkísérletet az illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) engedélyezi, tartja nyilván és ellenőrzi. (Korm. rend. 4. §) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter […] az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítésére Állatvédelmi Tanácsadó Testületet (a továbbiakban Tanácsadó Testület) hoz létre. (FVM rend. 1. §) A Tanácsadó Testület az állatkísérletekkel kapcsolatos feladatok véleményezésére kilenctagú Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsot […] választ saját soraiból. (FVM rend. 3. § (1) bek.) Az állatkísérlet végzésére feljogosított és nyilvántartott intézményben munkahelyi állatkísérleti bizottságot (a továbbiakban: MÁB) kell létrehozni és működtetni. (Ávt. 33. §)

76 Ellenőrzés Az […..] engedélyezett állatkísérlet végzését és az állatházat az állomás rendszeres időközönként, de legalább évente a helyszínen ellenőrzi, illetve szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. Ennek során az iratokba betekinthet és megtekintheti a kísérlet lefolytatását. (Korm. rend. 6. § (3) bek.)

77 Szankciók Az állomás az állatkísérletek végzéséről, a kísérleti állatok tartásának körülményeiről szóló jogszabályok megsértése, illetve a kérelemben foglalt és a hatóság által jóváhagyott feltételek, vagy az engedélyben előírtak meg nem tartása esetén a kísérlet végzését az észlelt hiányosság megszüntetéséig felfüggesztheti, illetve a kísérletre, a tenyésztő, a beszállító és felhasználó létesítményre vonatkozó engedélyt visszavonhatja. (Korm. rend. 6. § (4) bek.) Az állomás az állatkísérletek végzéséről, a kísérleti állatok tartásának körülményeiről szóló jogszabályok, illetve a kérelemben foglalt és a hatóság által jóváhagyott feltételek, vagy az engedélyben előírtak ismételt megsértése esetén a kísérletre, a tenyésztő, a beszállító és felhasználó létesítményre vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg az állatkísérletet folytató személyt, illetve felhasználó létesítményt.- az elkövetett szabályszegés mértékére figyelemmel – a további kísérletek végzésétől határozott időre, de legalább hat hónapra és legfeljebb három évre eltilthatja. (Korm. rend. 6. § (5) bek.) Állatvédelmi bírság kiszabható azzal szemben, aki … h) engedély nélkül, illetve az abban foglaltakról eltérő módon végez állatkísérletet, … n) az állatkísérletek során a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy hiányosan teljesíti, … u) állatvédelmi jogszabály egyéb előírását megszegi. (Korm. rend. az állatvédelmi bírságról 4. §)

78 EU lehetőségek ECVAM European Centre for the Validation of Alternative Methods (Scientific Advisory Comittee) ECOPA European COnsensus Platform of Alternatives (HUCOPA megalakult) COST European COoperation in the field of Scientific and Technical Research B24 Action: Laboratory Animal Science and Welfare ‘2R Initiative’

79 Történeti előzmények US – 1966 Animal welfare act UK – 1986 Animals (scientific procedures) act EU – 1986 Council Directive on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes HU – 1998 Törvény az állatok védelméről és kíméletéről

80 Hányan csináltak már állatkísérletet? Hányan készülnek rá? Hányan gondolják úgy, hogy lehetne másképp is? Hányan gondolják úgy, hogy az állatkísérletek pótolhatatlanok? Hánynak van otthon állata? Középiskolai béka kísérlet és a hozzátartozó dekapitálás szükségességének megítélése: szükséges, szükséges de választható a dekapitálás, választható az egész kísérlet, elhagyható 1993 parlamenti bizottsági ülés: –radikális állatvédők: közönséges gyilkosok, abszolút haszontalan dolgot csinálnak –tudósok: mi a probléma? az állatok jól érzik magukat, mindent megteszünk az érdekükben, a tudománynak haladni kell, ne szóljanak bele

81 Szabad-e, erkölcsileg megengedhetõ-e az állatokon kísérletezni? Kétféle (józan) megközelítés, egyelőre (?) azonos gyakorlati eredménnyel: 1. igen, de... 2. nem, kivéve ha... (Radikális válasz: 3. tilos!) 1. igen, mert hasznos és erkölcsi egyenlege is pozitív 2. nem, mert bár hasznos, de erkölcsi egyenlege kétséges (negatív), amíg nem tudunk jobb módszert, eltûrjük 3. tilos, mert erkölcsileg elítélendő és haszna sincs


Letölteni ppt "Az állatkísérletek állatvédelmi szabályozása dr. Gyertyán István az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) elnöke Semmelweis Egyetem „Kísérleti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések