Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

????????? Környezetvédelem – környezetgazdálkodás – élhető városi környezet: már egy elég magas integrációs szint, ha úgy tetszik stratégia… Környezeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "????????? Környezetvédelem – környezetgazdálkodás – élhető városi környezet: már egy elég magas integrációs szint, ha úgy tetszik stratégia… Környezeti."— Előadás másolata:

1 ????????? Környezetvédelem – környezetgazdálkodás – élhető városi környezet: már egy elég magas integrációs szint, ha úgy tetszik stratégia… Környezeti elemek, természeti, társadalmi adottságok integrációja. Mit integrál?: levegő politikát, közlekedéspolitikát, településszerkezeti folyamatokat stb. A vízpolitikát, nem találom…. Ez a szó nem szerepel benne…

2

3 A GWP MAGYARORSZÁG MI A GWP? MI A GWP MAGYARORSZÁG?

4 Egy vízmozgalom kialakulása 1996: World Water Council, Global Water Partnership 1997: I. Víz Világfórum, Marrakesh 2000: II. Víz Világfórum, Hága 2001: Közép-Kelet Európai regionális értekezlet Budapest 2003: II. Víz Világfórum, Kyoto 10 ezer résztvevő miniszteri nyilatkozat ENSZ Édesvíz jelentés ….2006: III. Víz Világfórum: Mexikó!!! 2. Édesvíz- világjelentés - ENSZ

5 Közép- és Kelet-Európa, Mediterrán térség, Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Dél-Afrika, Nyugat-Afrika, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Kína VILÁGHÁLÓZAT

6 A GWP- KKE régió BG – Bulgária CZ – Cseho. EE – Észtország H – Magyaro. LT– Litvánia LV – Lettország P – Lengyelo. RO – Románia SK – Szlovákia SL – Szlovénia

7 A GWP MAGYARORSZÁG A GWP Közép-Kelet Európai Regionális Szervezetének része Létrehozva: 2002. Február 14-én

8 A GWP MAGYARORSZÁG CÉLJA Az integrált vízgazdálkodás elősegítése az EU VKI a vízi környezet védelem támogatása az árvizek és belvizek elleni védelem javítása az együttműködés előmozdítása a Kárpát medencei országai között

9 A GWP MAGYARORSZÁG ESZKÖZEI Támogatja a társadalmi (szakmai-, érdekegyez- tetési stb.) párbeszédet, a szakemberek képzését és továbbképzését a „víz-tudatosság” fejlesztését fórumok létrehozását a a vízproblémák megoldá- sára

10 Mi az integrált vízgazdálkodás? GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS Az integráció lehetőségei: a környezet egyes elemeinek integrálása? a város üzemeltetés egyes elemeinek az integrálása? a vízgazdálkodás szakágazatainak az integrálása?

11 Mi az integrált vízgazdálkodás? GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS Környezet-ökológiai viszonyok Gazdasági szféra „EMBER” Szociális viszonyok Célszerűség Megvalósíthatóság Fenntarthatóság

12 Példa GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS Kistelepülés, elkészült a szennyvízcsatornázása (pl. nyomott, szivattyúval üzemeltetett rendszerrel, be van kötve egy 5 km-re levő szennyvíztisztító-telepre, utazik a szennyvíz, szennyvízdíj: több mint 1000 Ft/m3) Környezetvédelmi szempontból? ---- jó! Gazdasági szempontból ? -------------- jó! Szociális szempontból ? --------------- nem jó! Fenntartható? ----------------------------- NEM! Mi hiányzott? Az integrált szemlélet!

13 Miért a víz?? GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS A víz mindenütt jelenlevő, integrál, közvetít Víz és egyéb természeti tényezők (erdő és víz, talaj és víz stb.) Klímaváltozás – hidrológiai ciklus

14 Város és víz GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS EU 80 %-a városlakó A városi vízgazdálkodás elemei: Igény-oldal Lakossági, intézményi, gazdasági vízhasználat – nincs alternatív Szennyvízelvezetés – elemi higiénés feladat Területi vízigény (zöldfelületek, közterületek mosása stb.) Vízkárvédelem (árvíz, belvíz, külvíz) Vízfelületek (rekreáció, tájkép, hajózás stb.)

15 Város és víz GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS Hatás-oldal Vízkészletek igénybevétele: mennyiségi, minőségi terhelés Lefolyási viszonyok változása (beépített, burkolt felületek stb.) Vízkárvédelem (árvíz, belvíz, külvíz) Hidromorfológiai változások …….. és így tovább

16 Város és víz GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS Ezek tényezők önálló életet élnek, elkülönültek! Intézményi feltételek: Szervezetileg: felügyelőség – igazgatóság, eltűnt a „vízgazda” Tervezés: a kötelező tematikában külön-külön (nincs területi vízgazdálkodási terv, talán lesz… Finanszírozás: önálló projektek

17 Gond…..(1) GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS Az MTA „Magyarország az ezredfordulón” c. stratégiai kutatás, gondolatkísérlet: egy átlagos magyar község – Átlagújfalu – a vízgazdálkodási feladatait milyen intézményi környezetben és napi viszonyok között végzi

18 Gond…..(1) GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS 23 törvény és 16 kormány ill. miniszteri rendelet érvényesítése szükséges + a pénzügyi, adó, támogatási stb. jogszabályoké, Kapcsolattartás 20 állami-szakmai szervezet + regionális kapcsolatokhoz (megye, kisebb-nagyobb térségi társulások, szövetségek stb.). Több mint 50 különböző területpolitikai célokhoz rendelt támogatási formát. Ezek az állami költségvetésben közel 100 soron jelennek meg + EU játékszabályok. Párhuzamosság, koordinálatlanság, a cél- és prioritási rendszer sok tekintetben diszfunkcionális...stb

19 Gond…..(1) Az önkormányzatok (különösen a kicsik) nincsenek szakmailag felkészülve ezek ellátására. A “szakma” viszont nem készült fel arra, hogy ezek mögé álljon tanácsadó – szakszolgálati intézményként. Híd szerep: a terv, a tervező a társadalmi párbeszéd GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS

20 Miért fontos? GWP - INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS Környezetvédelmi projektekre az elkövetkező hét évben 2300 milliárd Ft juthat. Ezt további 1200 milliárd Ft közvetetten környezeti hasznú támogatás egészíti ki. A források 30 %-aszennyvízkezelés 15 %-a ivóvízminőségjavítás 11 %-a árvízvédelem A források 56 %-a vízgazdálkodási célú!

21 Arányok 200520062007 A központi költségvetés környezetvédelmi kiadásainak aránya (konszolidált mérleg) a GDP %-ában (%) 0,110,280,15 Az önkormányzatok környezetvédelemi kiadásainak aránya (konszolidált mérleg) a GDP %-ában (%) 0,610,690,74

22 Nagyprojektek: csatornázás – szennyvíztisztítás Mrd Ft Békéscsaba7,9 Makó és térsége (6 település)15 Székesfehérvár és térsége (4 település)8,8 Tápió menti 20 település43,0 Dél-Budai 7 település72,0 Balaton térség 40 település30,0 Nyíregyháza 4 település14,9 Nagykanizsa 15 település9,4 97 település

23 Nagyprojektek: ivóvízminőségjavítás Dél Alföldi régió ivóvízminőség javítás 225 település 105,6 Észak-Alföld ivóvízminőségjavító program 199 60 424 település

24 Nagyprojektek: hulladékgazdálkodás Mecsek-Dráva térség hulladékgazdálkodás 295 település 36,2 Közép-Duna vidék hulladékgazdálkodás 169 település 58,6 Győr- Mosonmagyaróvár-Sopron térség hulladékgazdálkodás 227 település 46,4 396 település

25 Nagyprojektek: térségi vízgazdálkodás Duna-Tisza közi Homokhátság85,4 Ráckevei Duna-ág vízgazdálkodás, és vízminősége 35,0 VTT Tisza hullámtér11,0 VTT Hanyi-Tiszsülyi árvíztározó26,1 VTT Nagykunsági árvíztározó10,7 VTT Szamos – Kraszna közi14,2 Kis- Balaton vízvédelmi rendszer7,5 Duna projekt29,8

26 Nagyprojektek KEOP „ ROP 21 nagyprojekt, ebből 18 víz Közel 1000 település

27 És ha kész a projekt? 1000 milliárd Ft állóeszköz jelenik meg! Az üzemeltetési és kezelési feladatok tőkeerő (??) szakmai színvonal (??) finanszírozás (??) teljes költségmegtérülés követelménye 2010-től Elindult a vonat! Az utolsó pillanatban vagyunk a felkészülésre!

28 Megoldás? A vízgazdálkodási szempontok hatékonyabban érvényesítése a terület- és a településfejlesztés tervezési rendszerében + a működtetés folyamatában. Eszköz: Települési vízgazdálkodási terv + Vízgazda A települési tervezés hierarchiájában igényesebb környezetalakítási (benne a vízzel kapcsolatos természeti és művi elemek, ezek egymásra hatása) és a közművesítési (különösen víz, szennyvíz, csapadékvíz stb.) fejezetek. A vízügyi igazgatás keretében államilag finanszírozott (vagy legalább részben finanszírozott) tanácsadó hálózat létrehozása, módszertani segítség, az alapadatok stb.

29 Kapcsolódás az EU városi stratégiához Épüljön be a városi stratégiai célkitűzésekbe az IVG megvalósítás Összhang az egyéb környezeti elemekkel - EU Vízkeretirányelv – Vízgyűjtőgazdálkodási terv Monitoring (nem csak a szennyvíz! – lefolyási viszonyok változása, felszíni vizek minősége, víz és városi élővilág, felszínalatti víz! Stb. Épüljön be a kutatási és oktatási programokba. Társadalom – bevonás!

30 A GWP MAGYARORSZÁG ESZKÖZEI Támogatja a társadalmi (szakmai-, érdekegyez- tetési stb.) párbeszédet fórumok létrehozása a vízproblémák megoldására – Őrség, Berettyóújfalu, Hernád völgy Nemzetközi tapasztalatok rendelkezésre bocsátása (ENSZ vízvilágjelentés)

31 Köszönöm a figyelmet! Jó munkát!


Letölteni ppt "????????? Környezetvédelem – környezetgazdálkodás – élhető városi környezet: már egy elég magas integrációs szint, ha úgy tetszik stratégia… Környezeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések