Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közigazgatási képzés, továbbképzés, Vizsgarendszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közigazgatási képzés, továbbképzés, Vizsgarendszer"— Előadás másolata:

1 A közigazgatási képzés, továbbképzés, Vizsgarendszer
Dr. Kis Norbert Arany Mónika Klotz Balázs

2 NKE Vezető – és Továbbképzési Intézet (VTKI)
A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. Törvény 80. § A kormánytisztviselői továbbképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja. a) ellátja a továbbképzési programok fejlesztésével összefüggő feladatokat, b) ellátja a közszolgálati továbbképzési és vezetőképzési programok megvalósításával összefüggő feladatokat, c) ellátja a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosításával összefüggő feladatokat, d) tervszerűen és rendszeresen gondoskodik a továbbképzések során közreműködő oktatók és vizsgáztatók szakmai, oktatás-módszertani és felnőttoktatói továbbképzéséről, e) működteti a továbbképzési programok minősítésének rendszerét. NKE Vezető – és Továbbképzési Intézet (VTKI) Dr. Kis Norbert igazgató, továbbképzésért felelős rektor-helyettes Arany Mónika, VTKI Továbbképzési Központ , központvezető Klotz Balázs, VTKI Vizsgaközpont, központvezető

3 Magyary Program 11.0. válaszok
ÚJ KORSZAK Emberi erőforrással való hatékonyabb gazdálkodás – VÁLSÁG-HATÁSOK Közszolgálati (tovább)képzés felértékelődése Gyorsan változó jogi, szervezeti és pénzügyi környezet – változáskezelési képesség Reformkényszer, innovációk, tudásmenedzsment – stratégiai képesség Kisebb erőforrásokkal többet kell teljesíteni – hatékonysági képesség Versengő nemzeti közszolgálatok, növekvő társadalmi elvárások – minőségfejlesztési képesség Leadership Kommunikatív, nyitott, adaptív KÖZSZOLGÁLAT Magyary Program válaszok 1. Közszolgálati életpálya-program: karrierelemek Képzés, továbbképzés, vizsga > tudásalapú kiválasztás és előmenetel: besorolás, bér, vezetővé válás, vezetői karrier <> klasszikus karriermodell (szenioritás) 2. Közszolgálati életpályák átjárhatósága, hivatásrendek közötti mobilitás 3. Egységes közszolgálati képzési tudásközpont: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

4 Tudásalapú karrier – 10 Etap:
célzott utánpótlás képzés, karriertervezés – közigazgatásba belépés képesítési (BA, MA) követelmények Közigazgatási ösztöndíjprogram, gyakorlat Közszolgálati ösztöndíj Kiválasztási képzési- és vizsgarendszer: versenyvizsga, pályázati verseny Belépés után: pályán maradás feltétele: TOVÁBBKÉPZÉS és ALAPVIZSGA Előmenetel: TOVÁBBKÉPZÉS és SZAKVIZSGA Specializációt szolgáló TOVÁBBKÉPZÉSEK, szakirányú továbbképzések (LLM) Vezetői karrier: VEZETŐKÉPZÉS, executive MA ÁTKÉPZÉS: közszolgálaton belüli pályamódosítás Nemzetközi karrierképzés

5 TOVÁBBKÉPZÉS - közszolgálati tisztviselők
RENDSZERELEMEK TISZTVISELŐI KÖTELEZETTSÉG Kreditpont – 4 éves ciklus 2. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉG Tanulási feltételek biztosítása 3. TERVEZÉS - Egyéniesített tervezés – egyéni fejlesztési igények: ismeret & kompetencia - Intézményi tervezés, országos tervezés

6 TOVÁBBKÉPZÉS - közszolgálati tisztviselők
RENDSZERELEMEK Ki képez? 1. Piaci modell Közigazgatási személyügy központja tervez, minőségbiztosít és ellenőriz Felnőttképzési piac fejleszt és szolgáltat Munkáltató választ, megrendel és fizet 2. Államközpontú-modell: Állami képzési központ tervez, minőségbiztosít, fejleszt és szolgáltat Központi finanszírozás Munkáltató beiskoláz 3. Vegyes modell Állami képzési központ fejleszt és szolgáltat (képez) Felnőttképzési piac engedélyezett minősített , ellenőrzött képzést szolgáltat Munkáltató megrendel és fizet Kivételesen: speciális belső munkahelyi képzések

7 TOVÁBBKÉPZÉS - közszolgálati tisztviselők
RENDSZERELEMEK Ki képez? És Miből? Intézmény: minősítés és minőség-ellenőrzés Oktató/tréner: minősítés/liszensz ( jelenleg a vizsgarendszerben működik) Speciális oktatói felkészítés Finanszírozás Központi költségvetés (centralizált) EU támogatás Tisztviselőnkénti munkáltatói normatív hozzájárulás (decentralizált) Munkáltatói fakultatív beszerzés a piacról

8 TOVÁBBKÉPZÉS - közszolgálati tisztviselők RENDSZERELEMEK
Mit oktatunk? Vs. Hogyan oktatunk? Általános jogi, államigazgatási, szakigazgatási, gazdasági, ágazati, EU, szakpolitika…. Szervezési, ügyintézési kompetenciák, eljárási hatékonyság Személyes kompetenciák Képességfejlesztő tréning Differenciálás: karrierpályák, munkakörcsaládok, munkakörök Egyéniesítés Fejlesztés-központú képzés Tematika, curriculum, tartalom >>>> minősítési rendszer és minőség-ellenőrzés (NKE)

9 TOVÁBBKÉPZÉS - közszolgálati tisztviselők
RENDSZERELEMEK Hogyan oktassunk? Off-the-job On-the-job e-learning; i-learning Blended-learning Action-learning Training, coaching Képzés vs. Tanulás-centrikus szemlélet

10 TOVÁBBKÉPZÉS - közszolgálati tisztviselők
RENDSZERELEMEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS Programok nyilvántartása Programok minősítési folyamata Képzéstervezés folyamata Oktatás módszere Oktatók oktatás-módszertani és felnőtt-oktatói felkészültsége Infrastruktúra, oktatási környezet Számonkérési folyamatok,,ismeret-ellenőrzési formák alkalmazása Értékelési folyamatok: résztvevői, oktatói elégedettség mérése Minőségügyi helyszíni ellenőrzés eljárása Panaszkezelési eljárások Önértékelés, az éves működés értékelés + 1 TANULÁS-HATÉKONYSÁG ÉRTÉKELÉSE

11 Vezetőképzés (executive development)
az európai közigazgatás-fejlesztések középpontjában áll Kitörési pont a vezetők fejlesztése!!! A változások és a válság hatásainak kezelése döntően a vezetőn múlik…. Ha meg akarsz változtatni egy szervezetet, cseréld le a vezetőt és nevezz ki újat… A VEZETŐvel szemben növekvő elvárások és követelmények Vezetői utánpótlásképzés Középvezetőképzés Felsővezetők fejlesztése Vezetői továbbképzés

12 VEZETŐKÉPZÉS I. A vezetői szerep és személyiség - vezetői személyiségjegyek: erősségek, gyengeségek - a vezető mint stratéga - a vezető szerepe az etikus szervezet/csapat kialakításában - rutin <> modernizáció és innováció - vezetői önértékelés, önkontroll II. Vezetői FELELŐSSÉG - tervezés, szervezés, igazgatás, döntés - koordinálás, ellenőrzés (szervezet/csapat vezetői értékelése, kontrollja) - teljesítményértékelés, teljesítményösztönzés (teljesítmény-ösztönzés, tehetség felismerése és fejlesztése) - tájékozódás és tájékoztatás - toborzás-kiválasztás (vezető mint a szervezet belső és külső erőforrásaival gazdálkodó)

13 VEZETŐKÉPZÉS III. A vezető időgazdálkodása IV. A hatékony vezetés (aranyszabályok) V. A vezető mentálhigiénéje - hatalom, a megterhelés, a stressz - a vezető életmódja VI. A vezető kommunikációja - a szervezeten belül - tudás és információmenedzsment, kommunikáció a szervezetben - a szervezeten kívül VII. A vezetők fejlesztése - önfejlesztés, coach, az „edző” segítsége - csoportos fejlesztés, kollektív tanulás

14

15 Tanulni egy életen át… Kell-e vagy szükséges- e tanulni?
A munkában vagy munka mellett hogyan lehet tanulni? A felnőttek 3mas időszerkezete, motivációja.

16 A közszolgálati továbbképzési rendszerrel szembeni elvárás
→ megújult szervezeti struktúrában; → a tisztviselő és a munkáltató valós igényét tükröző tartalommal; → a tisztviselő és a munkáltató igényét figyelembe vevő munkaidő kímélő oktatás-módszerrel; → olyan minőségbiztosítási rendszer kiépítésével és támogatásával jöjjön létre, amely biztosítja a tisztviselő továbbképzési időszakban való felkészültségét. 273/2012 (IX.28) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló Kormányrendelet A továbbképzési rendszerrel szembeni elvárás, hogy a tisztviselő a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő felkészültséggel jelen legyen… Elvárás, hogy az oktatás módszer megújulásával, az egyes képzések tartalmát a célcsoporthoz el kell juttatni, hogy a lehető leghatékonyabb lehessen. Jogszabályi háttér 273.

17 A közszolgálati továbbképzés szervezetrendszere

18 A közszolgálati továbbképzési rendszer
A továbbképzési rendszerrel szembeni elvárások, és a rendszer struktúrája alapján az NKE VTKI a közszolgálati továbbképzési rendszer öt nagy szakmai, a rendszer kialakítását és működését meghatározó kulcsterületet ölel fel. 1. Tervezés 2. Fejlesztés 5 nagy terület, ami keretet ad a rendszer működésének. A tervezés-munkáltatói igényfelmérés, tervsablon és annak összesítése Fejlesztés- igények alapján a képzési programok testre szabása Szervezés- operatív folyamatok, a képzés személyi és tárgyi feltételeinek a biztosítása Oktatás- tudás, a tartalom átadása Értékelés- számonkérés és/vagy ismeretellenőrzés 3. Szervezés 4. Oktatás 5. Értékelés

19 A közszolgálati továbbképzési programjai
Minősített továbbképzési programok és belső továbbképzési igényeket kielégítő programok Minősített programok Belső továbbképzési programok tanulmányi pont

20 A közszolgálati továbbképzési programok tartalma és módszertana

21 A közszolgálati továbbképzési programok szervezése
A programok képzésszervezési feladatainak ellátását rendszerszerűen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezető- és továbbképzésért felelős szervezeti egysége látja el. (célcsoport kb fő) →A képzés személyi és tárgyi feltételei →A képzés előkészítése →A képzés lebonyolítása →A képzés zárása

22 A közszolgálati továbbképzési rendszer
Komplex minőségügyi rendszer biztosítja, hogy a továbbképzés rendszere folyamatos minőségi kontroll alatt működjön.

23 Kormányablak ügyintézők képzése, felkészítése
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében február 28-án megyeszékhelyeken és a fővárosban megkezdődött a leendő kormányablak ügyintézők képzése (6500 fő) melynek keretében öt modulban széleskörű tudásra tesznek szert. A cél az, hogy az ügyintézéshez megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket szerezve, a kormányablakok informatikai és technikai eszközeit, valamint az alkalmazandó eljárásokat is készségszinten ismerjék az ügyintézők, így az év végén megnyíló integrált ügyfélszolgálatokban ügyfélbarát, felkészült, az ügyeket jól ismerő, gyorsan és hatékonyan dolgozó munkatársak várják majd az állampolgárokat.

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A közigazgatási képzés, továbbképzés, Vizsgarendszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések