Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A teljesített ígéretek A Medgyessy-kormány első 100 napjáról félidőben 2002. július 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A teljesített ígéretek A Medgyessy-kormány első 100 napjáról félidőben 2002. július 16."— Előadás másolata:

1 Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A teljesített ígéretek A Medgyessy-kormány első 100 napjáról félidőben 2002. július 16.

2 A kormány teljesítette, sőt túlteljesítette a nyugdíjasoknak tett ígéretét. 3 millió 150 ezer nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember kap több, mint 60 milliárd forintnyi támogatást. Az ígéretnek megfelelően július végén 2 millió 820 ezer nyugdíjas kapja kézhez, a személyenként 19 000 Ft-os jövedelem kiegészítést az 1999-2000-ben elszenvedett veszteségeik pótlására. Ez összesen 53,6 milliárd forinttal növeli a nyugdíjasok jövedelmét. A 100 napos ígéreten túl: A nyugdíjasok mellett minden nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő megkapja az egyszeri 19 000 Ft- os jövedelem-kiegészítést. Ez a döntés további 330 ezer - többek között rendszeres szociális járadékban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, nemzeti gondozási díjban részesülő - ember életkörülményeit javítja, összesen 6,3 milliárd plusz jövedelmet biztosítva az érintetteknek.  A kormány már július 1-től visszaállította a méltányossági nyugdíjemelés lehetőségét, amit az Orbán kormány megszüntetett. Az ennek fedezeteként biztosított 400 millió forintból még az idén 50-60 ezer, nehéz élethelyzetben lévő nyugdíjas kaphat átlagosan havi 2-3 ezer forintos nyugdíjemelést. Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Kárpótlás a nyugdíjasoknak Az ígéret: egyszeri juttatásként visszaadjuk a nyugdíjasoknak azt a fejenkénti 19.000,- Ft-ot, amit a Fidesz kormány elvett tőlük.

3 A kormány teljesítette, sőt túlteljesítette a közalkalmazottaknak tett ígéretét. Ősztől történelmi áttörésként 600 ezer, a közt szolgáló alkalmazott bére emelkedik átlagosan 50 %-kal. Ehhez a költségvetés közvetlenül biztosítja a még az idén szükséges bruttó 92 milliárd forintot. Az ígéretnek megfelelően bevezetésre kerül az új, egységes közalkalmazotti bértábla. Ennek eredményeképpen átlagosan 50 %-kal emelkedik 550 ezer közalkalmazott bére, megkezdődik a bérük felzárkóztatása a versenyszférában hasonló munkakörben dolgozók béreihez  elismerést kap a tudás és a tapasztalat (ma a pályakezdő takarítónő fizetése csakúgy 50 000 Ft, mint a nyugdíj előtt állóé, a 20 éve dolgozó felsőfokú képesítésű szakápolóé 56 300, a 20 éve dolgozó egyetemet végzett könyvtárosé 81 800 Ft)  oldódnak a béraránytalanságok, enyhül a bértorlódás (jelenleg a közalkalmazotti illetménytábla 140 kategóriájának több mint a felében a garantált illetmény 50 000 Ft) A 100 napos ígéreten túl:  a béremelésre valamennyi közalkalmazott esetében egységesen szeptember 1-től kerül sor. Az egészségügyben dolgozók, a közművelődési, kulturális, szociális intézmények munkavállalói – hasonlóan a pedagógusokhoz – októberben már az emelt fizetésüket vehetik kézhez. a közalkalmazottak mellett az alapítványi, egyházi és egyéb intézményekben oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi humánszolgáltatást végző mintegy 50 ezer alkalmazott, a szolgáltatási szerződéssel bíró egészségügyi vállalkozások, a támogatott jogi személyiségű közgyűjtemények is részesülnek a béremelésben. Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Közmegbecsülés a köz szolgálatáért Az ígéret:  Szeptember 1-jével a pedagógusok fizetését megemeljük 50 %-kal. Az egészségügyben dolgozók és más közalkalmazottak bérét október 1-jével 50 %-kal megnöveljük.

4 A kormány teljesítette, sőt túlteljesítette ígéretét. Szeptember 1- től adómentes a minimálbér és minden átlagos vagy átlag alatti kereset adóterhelése csökken. Az adójóváírás összegének és mértékének emelése 2,7 millió munkavállaló, bérjellegű jövedelemből élő ember nettó jövedelmét már az idén 39 milliárd forinttal növeli. Az ígéretnek megfelelően adómentessé válik a minimálbér. Ennek révén a minimálbért keresők fizetési borítékába 16 %-kal, pontosan 6 ezer forinttal kerül több az októberi kifizetéskor, mint az előző hónapban. Ez a növekedés annyi, mintha változatlan szabályok mellett 60 ezer forintra emelkedett volna a minimálbér összege. A különbség, hogy most úgy emelkedik a legkisebb kereset értéke, hogy közben nem nő a munkáltatók költsége, nem mérséklődik foglalkoztatási hajlandóságuk. A 100 napos ígéreten túl: Az adócsökkentésre már szeptember 1-től sor kerül.  Nem csupán a minimálbér válik adómentessé, de egészen havi 128 ezer forint keresetig mindenki, mintegy 2,7 millió nettó keresete nő.  Az alacsony keresetek adóterheinek csökkenésével egyidejűleg, de annál jelentősebb mértékben mérséklődik az alkalmi munkavállalók után fizetendő közteherjegy összege. Míg eddig egy idénymunkás napi 1500 forint napszáma után 1200 Ft közterhet kellett volna jegy formájában leróni, addig ennek összege 500 Ft-ra csökken. Még ennek több mint felét is átvállalja a Munkaerőpiaci Alap, ha a munkáltató regisztrált munkanélkülit foglalkoztat. Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Adóterhek csökkentése Az ígéret: október 1-jétől adómentessé tesszük a minimálbért.

5 A kormány teljesítette ígéretét. A parlament első döntései egyikeként módosította a Munka Törvénykönyvét, megszüntette 2,5 millió, a törvény hatálya alá tartozó munkavállaló jogainak az Orbán kormány idején történt korlátozását. A Munka Törvénykönyve ismét biztosítja, hogy  az egyik heti pihenőnapnak kötelezően vasárnapra kell esnie,  a vasárnap végzett munkáért a dolgozót pótlék illeti meg,  a mások helyett végzett munkáért helyettesítési pótlék jár,  a szakszervezetek gyakorolhassák jogosítványaikat (kollektív szerződést csak ők köthetnek, a tagdíjat a munkáltató köteles a munkabérből levonni, bizonyos kérdésekben egyetértési jog illeti meg őket). Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A munkavállalói biztonság erősítése Az ígéret: Módosítjuk a Munka Törvénykönyvét, ezen belül visszaállítjuk a heti két pihenőnapot, amelyből az egyiknek vasárnapra kell esnie.

6 A kormány teljesítette, sőt túlteljesítette ígéretét. Augusztusban és ezen túl minden évben 2,2 millió gyermek után kapnak a családok kétszeres összegű családi pótlékot, és az ellátás összege szeptembertől 20 %-kal emelkedik. Mindez már az idén 18 milliárd forinttal növeli valamennyi gyermeket nevelő család jövedelmét. Az ígéretnek megfelelően augusztusban kifizetésre kerül a 13. havi családi pótlék, ami éves szinten a családi pótlék több mint 8 %- os növekedését jelenti. A 100 napos ígéreten túl:  Szeptembertől 20 %-kal emelkedik a családi pótlék összege.  A 13. havi családi pótlék bevezetése és a családi pótlék emelése együttesen annyival növeli a családi pótlék reálértékét, amennyivel az Orbán kormány csökkentette. Az előző kormány ugyanis tudatosan nem emelte ennek összegét, így a családi pótlék reálértéke három év alatt 25 %-kal csökkent. Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Támogatás minden gyermeknek Az ígéret: 2002. augusztusától, az iskolakezdést megelőzően minden évben kéthavi családi pótlékot fizetünk.

7 Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Segítség a rászoruló gyermekeknek A kormány teljesítette ígéretét. Szinte első döntéseként megszüntette az Országimázs Központot, az így felszabaduló összeget pedig a gyermekélelmezés céljaira csoportosította át. Ennek pontos összege ma még nem ismert. 4,7 milliárd forintnak kellene rendelkezésre állnia, de most folyik annak felmérése, hogy az Orbán kormány az év első öt hónapjában mennyit költött el ebből saját propaganda céljaira. Az ígéret: azonnali hatállyal megszüntetjük az Országimázs Központot, és a megtakarított pénzt átcsoportosítjuk az ingyenes gyermekétkeztetés céljaira.

8 Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Esély a továbbtanulásra A kormány teljesítette ígéretét: szeptembertől 30 %-kal emelkedik az államilag finanszírozott képzésben résztvevők ösztöndíját biztosító un. hallgatói normatíva. E döntés 170 ezer egyetemista és főiskolás számára biztosít már az idén 1 milliárd forinttal nagyobb támogatási lehetőséget. Az ígéret: szeptember 1-jétől 30 %-kal emeljük meg a főiskola és egyetemi ösztöndíjakat.

9 Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A tájékozódás szabadságáért A kormány teljesítette ígéretét. Júliustól megszűnik a TV előfizetési díj, és a költségvetés az év hátralévő részére a támogatást magára vállalja. Ez mintegy két millió háztartás számára 7,2 milliárd forint megtakarítást jelent az idén. A 100 napos ígéreten túl a kormány tárgyalásokat kezdett a szolgáltatókkal, hogy állami segítséggel mindenki számára elérhető áron biztosítsa az Internet használatát. Az ígéret: Július 1-jétől eltöröljük a TV előfizetési díjakat.

10 A kormány teljesítette ígéretét. A termőföldről szóló törvény módosítása biztosítja a tulajdonosok jogait, elősegíti a gazdák földhöz jutását és megteremti a földhasználat biztonságát. A módosítás rögzíti, hogy: Külföldi állampolgár sem közvetlenül, sem gazdasági társaságon keresztül nem vásárolhat földet.  A túlzott birtokkoncentráció megakadályozása érdekében magánszemély és közeli hozzátartozói tulajdonában egy adott településen legfeljebb a termőföld egynegyede, maximum ezer hektár lehet.  A földet ténylegesen használók tulajdonszerzésének elősegítése érdekében a földet vásárlók között elővásárlási jog illeti meg a közvetlen hozzátartozókat, a tulajdonostársakat, a haszonbérlőt, illetve ha az gazdasági társaság, annak természetes személy tagjait és a helyben lakót, köztük első helyen a családi vállalkozót, s ezt követően a Nemzeti Földalapot.  A tartós földbérlet elterjedésének ösztönzésére a leghosszabb haszonbérleti idő 20 évre emelkedik. A Nemzeti Földalapról szóló törvény módosítása megteremti a már ma is közel 400 ezer hektár földdel gazdálkodó Nemzeti Földalap átlátható, nyilvános, ellenőrzött működését.  Parlamenti bizottság alakul a Nemzeti Földalap ellenőrzésére.  A miniszter évente köteles beszámolni a földalap gazdálkodásáról.  Helyi birtokhasznosítási tanácsok alakulnak, amelyek véleményét figyelembe kell venni a föld értékesítésekor, haszonbérbe adásakor.  A Nemzeti Földalapot a jövőben átlátható, ellenőrizhető költségvetési szervezet irányítja a jelenlegi közhasznú társaság helyett.  A föld hasznosítására a jövőben nyilvános pályázatot kell kiírni.  A szerződések legfontosabb adatai közérdekűnek minősülnek, azokat nyilvánosságra lehet hozni.  A nyugdíjasok földjüket életjáradék fejében is eladhatják a Nemzeti Földalapnak. Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A magyar gazdák érdekében Az ígéret (1): Augusztus 1-jével a termőföldről szóló törvény módosításával helyreállítjuk a földtulajdonosok jogait és társadalmi ellenőrzés alá vonjuk a nemzeti földalap működését.

11 A kormány teljesítette ígéretét: a parlament nyári, rendkívüli ülésén megszületett a döntés több tízezer bortermelő adminisztratív kötelezettségeinek csökkentéséről. Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A magyar gazdák érdekében Az ígéret (2): A szőlő- és bortermelők érdekében, még a szüret előtt módosítjuk a jövedéki törvényt. Az ígéret (3) A magyar mezőgazdasági termelők érdekében haladéktalanul tárgyalásokat kezdünk az EU-val a csatlakozás pénzügyi feltételeinek javítása érdekében A kormány teljesítette ígéretét: felgyorsította az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat, második félévi munkatervében külön fejezetben foglalkozik az ezzel összefüggő kérdésekkel. A kormány a csatlakozási tárgyalásokon meghatározó jelentőséget tulajdonít a magyar agrártermelők érdekei védelmének, a magyar mezőgazdaság jövőjének. A 100 napos ígéreten túl: A kormány megkezdte az eladósodott mezőgazdasági termelők terheinek mérséklésére vonatkozó program kidolgozását.  Ennek sorában első lépésként elengedte az 1993-95. között, visszafizetési kötelezettséggel felvett agrárberuházási támogatások még hátralévő törlesztő részleteit és kamatait. A méltányosság jegyében a 2002. január 1. után befizetett törlesztéseket a Magyar Államkincstár Rt visszafizeti. Ez a döntés az összesen 1,8 milliárd forint elengedésével 1 100, 80 %-ban egyéni gazdának az adósságcsapdából történő kikerülését biztosítja és megteremti fejlődésük esélyét.

12 Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A határon túli magyarokért A kormány teljesítette ígéretét. Külpolitikai lépéseivel egyidejűleg kívánja szolgálni a határon túli magyarok támogatását szolgáló kedvezménytörvény érvényesülését és a szomszédos országokkal való jó kapcsolatokat. A miniszterelnök erdélyi látogatása, a román miniszterelnökkel való megbeszélése jó esélyt teremt arra, hogy már szeptemberben megnyugtató megállapodás szülessen a kedvezménytörvény alkalmazásáról. Július 17-én, a határon túli magyarokkal való kapcsolat erősítésének fontos állomásaként összeül a Magyar Állandó Értekezlet. Az ígéret: kezdeményezzük az Orbán-Nastase paktum újratárgyalását.

13 Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A tiszta közéletért A kormány teljesítette ígéretét, legalábbis, ami rajta múlott.  Haladéktalanul megbeszéléseket folytatott a szakszervezetekkel, a munkaadók szervezeteivel. A szociális partnerekkel együttműködve visszaállítja az Országos Érdekegyeztető Tanácsot és az érdemi közszolgálati érdekegyeztetést. Megkezdődött a párbeszéd a települési önkormányzatok érdekszövetségeivel is. A kormány második félévi munkatervét megjelenteti a Magyar Közlönyben, várva és kérve a társadalmi és civil szervezetek véleményét már a törvény előkészítés időszakában.  Helyreállt a parlament heti ülésezési rendje, ismét megalakulhatnak az ellenzék által kezdeményezett vizsgálóbizottágok.  Máris jelentős lépések történtek az üvegzseb program részeként. Módosul az államháztartási törvény, az ÁPV Rt szabályozása, valamint az MFB-ről szóló törvény. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal megkezdte azoknak az intézményeknek és szerződéseknek az ellenőrzését, amelyeken keresztül az elmúlt években közpénzek százmilliárdjai kerültek átláthatatlanul és ellenőrizetlenül elköltésre.  Kiegészültek a csonka média kuratóriumok, de a médiatörvény korlátai miatt nem sikerült biztosítani a közszolgálati televíziók és rádió, különösen az MTV hírműsorainak pártatlanságát. Az ígéret: Helyreállítjuk a demokratikus közéletet: -azonnal párbeszédet kezdeményezünk a civil szervezetekkel, a szakszervezetekkel és a munkaadókkal; -helyreállítjuk a parlament hetenkénti ülésezését; -helyreállítjuk a közszolgálati TV és rádió függetlenségét, a tájékoztatás pártatlanságát; -beindítjuk az üvegzseb programot, mellyel átláthatóvá és ellenőrizhetővé tesszük az állam gazdálkodását

14 Jóléti fordulat - mindenkinek Cselekedni most és mindenkiért Kormánytájékoztató A száznapos program még ebben az évben átlagosan mintegy 17 000 Ft plusz jövedelmet ad minden egyes állampolgárnak. Vannak, igaz kevesen, olyan gyermektelen, magas keresetű emberek, akiket csak a havi 740 forintos TV előfizetési díj eltörlése érint. A nyugdíjasok az egyszeri 19 000 Ft-os kiegészítést kapják meg, és közülük sokan, a leginkább rászorultak, már az idén részesülhetnek 2-3 ezer forintos méltányossági nyugdíjemelésben. A családi pótlék emelése minden gyermek felneveléséhez a korábbinál több támogatást ad, egy kétgyermekes család havi jövedelmét több mint kétezer, idei éves bevételét 15 200 Ft-al növelve. Az átlag és átlag alatt kereső gyermekes családok számára a családi pótlék emelésén túl az adókedvezmény növekedése ad jelentős jövedelemtöbbletet, havonta 14, az év hátralévő részében összesen közel 60 ezer forinttal pótolva ki a családi költségvetést. A legnagyobb jövedelemnövekedés abban a több százezer családban következik be, ahol az egyik vagy másik szülő, vagy mindketten közalkalmazottként dolgoznak és gyermeket nevelnek. Az ő havi családi bevételük akár több tízezer forinttal is emelkedhet. Egy fiatal, egészségügyben dolgozó kétgyermekes házaspár családi jövedelmének változása

15 A száznapos program mérlege - számokban Cselekedni most és mindenkiért Kormánytájékoztató

16 Cselekedni most és mindenkiért Nyugdíjemelés számokban Egyszeri, 19000 Ft-os nyugdíjemelés Méltányossági nyugdíjemelés

17 20 éve dolgozó takarítónő –mai bér50 000 Ft –új bér59 000 Ft pályakezdő szakápoló –mai bér50 000 Ft –új bér70 000 Ft 20 éve dolgozó szakápoló –mai bér56 300 Ft –új bér86 800 Ft pályakezdő szakorvos –mai bér 71 100 Ft –új bér127 200 Ft pályakezdő főiskolát végzett tanár –mai bér 61 100 Ft –új bér100 000 Ft 20 éve tanító főiskolát végzett tanár –mai bér 83 000 Ft –új bér127 000 Ft egyetemet végzett pályakezdő tanár –mai bér 71 600 Ft –új bér107 500 Ft 20 éve tanító egyetemet végzett tanár –mai bér 97 400 Ft –új bér146 200 Ft egyetemi tanár 2. fizetési fokozat –mai bér245 000 Ft –új bér370 800 Ft Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Közalkalmazotti béremelés számokban

18 Ha a bruttó kereset havi 50 ezer forint (minimálbér) –nettó kereset ma37 750 Ft –új nettó kereset43 750 Ft növekedés: 15,9 % havi 60 ezer forint –nettó kereset ma43 700 Ft –új nettó kereset49 700 Ft növekedés: 13,7 % havi 70 ezer forint –nettó kereset ma49 650 Ft –új nettó kereset55 650 Ft növekedés: 12,1 % havi 100 ezer forint –nettó kereset ma67 500 Ft –új nettó kereset73 500 Ft növekedés: 8,9% havi 112 356 forint (átlagkereset) –nettó kereset ma71 392 Ft –új nettó kereset77 392 Ft növekedés: 8,4% Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Adókedvezmény számokban

19 Közteherjegy értéke ha a napi nettó munkadíj 1200-1600 Ft –ma1 200 Ft –új 500 Ft ha a napi nettó munkadíj 1600-2100 Ft –ma1 600 Ft –új 800 Ft ha a napi nettó munkadíj 2100-2600 Ft –ma2 000 Ft –új1 000 Ft ha a napi nettó munkadíj 2600-3100 Ft –ma2 500 Ft –új1 200 Ft ha a napi nettó munkadíj 3100-4000 Ft –ma3 000 Ft –új1 500 Ft Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Alkalmi munka adóterhének csökkenése számokban

20 Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Családi pótlék emelés számokban 13. havi családi pótlék összege az idén Családi pótlék összege szeptembertől


Letölteni ppt "Kormánytájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A teljesített ígéretek A Medgyessy-kormány első 100 napjáról félidőben 2002. július 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések