Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében 2008. június 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében 2008. június 13."— Előadás másolata:

1 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében 2008. június 13.

2 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Mire van szükségünk: új kérdések és új válaszok Mi a közös célunk? Mit és miért kell változtatnunk a jelenlegi gyakorlaton? A jelenlegi hazai környezet(védelm)i tervezési rendszer, valamint a Kvt. módosítási koncepciója által kialakítandó rendszer Integrált környezeti tervezés (pl. fenntartható fejlődés, éghajlatváltozás, Városi Környezet Tematikus Stratégia) Települési önkormányzatok együttműködési lehetőségei

3 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Mi az amit szeretnénk, és mi az, amit nem? Szeretnénk……. !

4 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében

5

6

7

8

9

10

11 Mi az amit szeretnénk, és mi az, amit nem? Nem szeretnénk……. !

12 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében

13

14

15

16

17

18 Koncepcionális kérdések A települési környezetminőség összetevői A települési környezetminőség összetevői Környezetpolitika – szemlélet vagy ágazat? Környezetpolitika – szemlélet vagy ágazat? Holisztikus megközelítés – területi sajátosságok Holisztikus megközelítés – területi sajátosságok A környezetpolitika érvényesítésének eszközei és feltételei A környezetpolitika érvényesítésének eszközei és feltételei

19 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében A települési környezetminőség összetevői Település és táj kapcsolata - területhasználat, anyag-és energiaforgalom, klíma, vízháztartás, ökoszisztéma szolgáltatások) Település és táj kapcsolata - területhasználat, anyag-és energiaforgalom, klíma, vízháztartás, ökoszisztéma szolgáltatások) Életközösség – lakóközösség (élhetőség – identitástudat – hagyomány, kultúra - környezettudatosság) Életközösség – lakóközösség (élhetőség – identitástudat – hagyomány, kultúra - környezettudatosság) Település – szerkezet, jelleg, funkció, gazdaság, szolgáltatások – környezeti következmények Település – szerkezet, jelleg, funkció, gazdaság, szolgáltatások – környezeti következmények Környezetvédelmi infrastruktúra (ivóvíz, szennyvíz, hulladék, környezetbiztonság) Környezetvédelmi infrastruktúra (ivóvíz, szennyvíz, hulladék, környezetbiztonság)

20 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Holisztikus megközelítés – területi sajátosságok Egységes elvek, közös célok (EEA Európai környezet / Helyzet és kitekintés 2005; EU Városi Környezet TS, Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról) – Egységes elvek, közös célok (EEA Európai környezet / Helyzet és kitekintés 2005; EU Városi Környezet TS, Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról) – főbb témakörök: levegőtisztaság, közlekedés, zaj/rezgés, éghajlatváltozás, energia, hulladék, közösségi (zöld) terek, városközpont/városkörnyék, barna övezetek Nemzeti, térségi, helyi települési sajátosságok kezelése (városiasodás, településszerkezet, település-táj kapcsolata, kulturális örökség, infrastruktúra-szolgáltatások, közösségi kapcsolatok Nemzeti, térségi, helyi települési sajátosságok kezelése (városiasodás, településszerkezet, település-táj kapcsolata, kulturális örökség, infrastruktúra-szolgáltatások, közösségi kapcsolatok Településnagyság – kistérségi kapcsolatok, management Településnagyság – kistérségi kapcsolatok, management További szempontok : pl. laksűrűség, tipikus településszerkezeti, környezeti problémák, funkcionális szerepkör, vonzáskörzet / agglomeráció További szempontok : pl. laksűrűség, tipikus településszerkezeti, környezeti problémák, funkcionális szerepkör, vonzáskörzet / agglomeráció

21 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Az integrált környezeti tervezés az Országos Területfejlesztési Koncepcióban „Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem Régióinknak, térségeinknek olyan fenntartható rendszerekké kell válniuk, amelyek értékeiket, örökségüket, erőforrásaikat és belső összetartozásukat nem csak megőrzik, hanem azokat tovább erősítik, a társadalom, a gazdaság és a természeti-környezeti, kulturális elemek összhangját helyi-térségi rendszereikben az átfogó környezetgazdálkodás és az integrált környezeti tervezés segítségével biztosítják.” A fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe vevő területi fejlesztéspolitika alapfeltételeinek egyike: „a környezeti szakpolitikák fokozott integrációja a területi fejlesztésekben, átfogó környezetgazdálkodási szempontok és az integrált környezeti tervezés érvényesítése, a szakpolitikai irányelvek összhangjának megteremtése a különböző területi szinteken”

22 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Fenntartható fejlődés Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan! A fenntartható fejlődés elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely lehetővé teszi a jelen generációk szükségleteinek kielégítését úgy, hogy ez nem veszélyezteti a jövő generációk azon lehetőségét, hogy szükségleteiket kielégítsék. Életminőség: nem szűkíthető le az anyagi jólétre, hanem magában foglalja a környezet minőségét, a demokratikus jogok érvényesülését, a természeti erőforrásokhoz valamint a társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférést, a teljes testi, lelki egészséget, a szabadidőt, a biztonságot is.

23 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében A természeti erőforrások vonatkozásában ez azt jelenti, hogy hosszú távon a természeti környezet eltartóképességével összhangban lehet csak a társadalom reális szükségleteinek a kielégítéséről gondoskodni; a környezet eltartó képessége egyben az igények kielégítésének korlátja is. Ennek megfelelően van szükség a természeti erőforrások fenntartható használatára, amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása szükséges.

24 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében A tervezési tevékenység során figyelembe kell venni a fenntartható fejlődés alapelveit A holisztikus megközelítés elve A dolgokat egymással összefüggésben kell vizsgálni, mivel a rendszerek egymással szoros kölcsönhatásban állnak. Bármilyen beavatkozás tovagyűrűző hatásokat okoz esetleg távoli rendszerekben is. A helyi kihívásokra adandó válaszokhoz szükséges a tágabb környezet és a globális trendek ismerete. Integráció elve A szakpolitikák, tervek, programok, stratégiák kidolgozása, értékelése és végrehajtása során a gazdasági, a szociális és a környezeti szempontokat, azok összefüggéseit is egyaránt figyelembe kell venni annak érdekében, hogy azok kölcsönösen erősítsék egymást. A helyi, regionális és nemzeti szintű tevékenységeket is össze kell hangolni.

25 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében  A nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elve  Társadalmi igazságosság elve  Tartamosság elve  Helyi erőforrások hasznosításának elve  Társadalmi részvétel elve  Társadalmi felelősségvállalás elve  A szennyező fizet elv  Elővigyázatosság és megelőzés elve

26 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében A környezetvédelem tervezési rendszerének kapcsolódásai Tervezés Tervezés Jogi és gazdasági szabályozás Jogi és gazdasági szabályozás Integráció Integráció Management Management Fejlesztéspolitika Fejlesztéspolitika

27 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében

28 Mit tehetünk? I.A jelenlegi hazai környezet(védelm)i tervezési rendszer, valamint a Kvt. módosítási koncepciója által kialakítandó rendszer II.Integrált környezeti tervezés (fenntartható fejlődés, éghajlatváltozás, Városi Környezet Tematikus Stratégia) III.Települési önkormányzatok együttműködési lehetőségei

29 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Tervezés koncepcionális kérdései  Kell-e önálló terv (Kapcsolat a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, települési környezetvédelmi program, környezetgazdálkodási terv, közlekedési terv; viszonyuk a meglévő tervezési keretekhez)  Új típusú tervek, dokumentumok kérdése: pl. szabályozás az alkalmazott építőanyagokról, építmények auditálása…  Szakterületek összehangolása a városfejlesztés érdekében (településfejlesztés, rendezés) – ágazati érdekek összehangolása, a környezetvédelmi programok szerepe, FFS szerepe  Új – piaci - szereplők a fejlesztésben – lehetőség vagy kockázat, önkormányzati kényszerek

30 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében A jelenlegi hazai környezet(védelm)i tervezési rendszer, valamint a Kvt. módosítási koncepciója által kialakítandó rendszer

31 Átfogó, horizontális és szakpolitikákhoz kapcsolódó főbb hazai stratégiák, tervek és programok Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia GAZDASÁG- ÉS INNOVÁCIÓPOLITIKA KÖRNYEZETPOLITIKA (és kapcsolódó ágazati politikák) Konvergencia program Középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia FEJLESZTÉSPOLITIKA TERÜLETPOLITIKA Új Magyarország Fejlesztési Terv (és OP-k) Országos Területfejlesztési KoncepcióOrszágos Területrendezési Terv II. Nemzeti Környezetvédelmi Program NKP-II Tematikus Akcióprogramjai IV. Városi környezetminőség III. Környezetegészségügy és élelmiszerbiztonság II. Éghajlatváltozás I. Környezettudatosság növelése V. Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem VII. Vizeink védelme és fenntartható használata IX. Környezetbiztonság VIII. Hulladékgazdálkodás VI. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat Európai Területi Együttműködés OP-jai TÁRSADALOMPOLITIKA Magyar Információs Társadalom Stratégia Nemzeti Népegészségügyi Program (NPP) Emberi erőforrás- fejlesztés stratégiai fejlesztési koncepciója Egyéb ágazati Magyarország Energiapolitikája Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája Nemzeti Energiahatékonysági Stratégia és Cselekvési Terv Nemzeti Erdőprogram Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram (NPP része) Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia KVVM Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Nitrát Akcióprogram Országos Környezeti Kármentesítési Program Országos Ivóvízminőség-javító Program Nemzeti Aszály Stratégia Országos Hulladékgazdálkodási Terv A települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája Hegy- és dombvidéki tározók építési és rekonstrukciós programja Belvíz Program Vásárhelyi Terv Továbbfejl. A VKI végrehajtásának Magyar Stratégiai Dokumentuma Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programja Ivóvízbázis-védelmi Program Biológiai Sokféleség Megőrzéséről szóló Nemzeti Stratégia és Cselekvési Terv Nemzeti Parki Igazgatóságok Fejlesztési Tervei ~ Erdészeti Koncepciója A Természetvédelem Vadászati Koncepciója Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NKP-II. része) ~ Ökoturisztikai Koncepciója Levegőtisztaság-védelmi Program KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA Nemzeti Népesedési Program Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Nemzeti Biztonsági Stratégia A Kormány Európa-politikai stratégiája Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia Magyar Közlekedéspolitika Stratégiai zajtérképre alapozott Intézkedési terv Levegőminőség stratégia Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Magyarország Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Programja (NPP része) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program

32 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében A főbb tervezett újdonságok 1.A módosítás rendszerbe foglalja a környezetügy tervezési rendszerét és tisztázza az egyes elemek egymáshoz, valamint a más tervekhez fűződő viszonyát 2.Meghatározza az átfogó környezetvédelmi tervek általános tartalmi követelményeit 3.Korszerűbben határozza meg az átfogó környezetvédelmi tervek közül a települési környezetvédelmi program főbb tartalmi követelményeit 4.Megnevezi a kistérségi környezetvédelmi programot és biztosítja a lehetőséget annak kidolgozásához 5.Figyelembe veszi a települések sajátosságait, eltérő problémáit. Ezek figyelembevételével lenne kialakítható a települési környezetvédelmi program.

33 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében 1.ÚJDONSÁG: A módosítás rendszerbe foglalja a környezetügy tervezési rendszerét és tisztázza azok egymáshoz, valamint a más tervekhez fűződő viszonyát (ez jelenleg hiányzik): 1. a környezettel, annak védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi terv), 2. az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos, részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) és 3. egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi terv) kell készíteni.

34 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében 2.ÚJDONSÁG: Meghatározza az átfogó környezetvédelmi tervek általános tartalmi követelményeit (ami lényegében megegyezik az NKP-re vonatkozó hatályos előírással):

35 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében jelenlegi szabályozás tervezett módosítás Átfogó környezetvédelmi tervek tartalmi követelményei RÉSZBEN (csak az NKP-ra van, a regionális és megyei programnál hiányzik) szabályozza

36 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza:  a k ö rnyezeti elemek á llapot á nak bemutat á s á n é s az azt befoly á sol ó főbb hat ó t é nyezők elemz é s é n alapul ó helyzet é rt é kel é st;  a fenntarthat ó fejlőd é ssel ö sszhangban á ll ó, el é rni k í v á nt k ö rnyezetv é delmi c é lokat, valamint k ö rnyezeti c é l á llapotokat;  a c é lok é s c é l á llapotok el é r é se é rdek é ben teendő főbb int é zked é seket  a kitűz ö tt c é lok megval ó s í t á s á nak szab á lyoz á si, ellenőrz é si, é rt é kel é si eszk ö zeit;  az int é zked é sek v é grehajt á s á nak, valamint az eszk ö z ö k alkalmaz á s á nak v á rhat ó k ö lts é gig é ny é t, a tervezett forr á sok megjel ö l é s é vel.

37 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében 3.ÚJDONSÁG: Korszerűbben határozza meg az átfogó környezetvédelmi tervek közül a települési környezetvédelmi program főbb tartalmi követelményeit

38 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében jelenlegi szabályozás tervezett módosítás Átfogó környezetvédelmi tervek tartalmi követelményei RÉSZBEN (csak az NKP-ra van, a regionális és megyei programnál hiányzik) szabályozza Települési környezetvédelmi program VAN Korszerűbb, a hazai, uniós és nemzetközi környezetpolitikának jobban megfelelő tematikában

39 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében A települési környezetvédelmi program tartalmi elemeinek főbb módosításai Csoportokba rendezi a tartalmi elemeket: a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának javításához kapcsolódó elemek b) a természeti értékek védelme és fenntartható használata c) a környezeti nevelés, tájékoztatás és a társadalmi részvétel (ezt nem részletezi tovább a tervezet) d) a szolgáltatások, közszolgáltatások környezetvédelmi szempontoknak megfelelő megszervezése

40 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának javításához kapcsolódó elemek aa) levegőtisztaság-védelem, külön jogszabály alapján készített légszennyezettség-csökkentési intézkedési programok ab) zaj és rezgés elleni védelem, külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési tervek ac) az épített környezet védelme ad) zöldfelület-gazdálkodás ae)a települési környezet és a közterületek tisztasága af) ár- és belvízgazdálkodás ag) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodás, ah) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása és a környezetkárosodás csökkentése

41 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében b) a természeti értékek védelme és fenntartható használata ba) földtani képződmények védelme bb) talaj, illetve termőföld védelme, területhasználat bc)felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme bd) települési csapadékvíz-gazdálkodás be) energiagazdálkodás bf) rekultiváció és rehabilitáció bg) természet- és tájvédelem

42 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében d) a szolgáltatások, közszolgáltatások környezetvédelmi szempontoknak megfelelő megszervezése da) ivóvízellátás db)kommunális szennyvízkezelés dc) településihulladék-gazdálkodás dd) közlekedés- és szállításszervezés

43 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében 4.ÚJDONSÁG: a kistérségi környezetvédelmi program lehetősége A módosítás nem vezet be új kötelező programot egyik területi szinten sem.

44 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Területi szintek Környezetvédelmi programok jelenleg tervezett Lényegi változás 1. Országos szint NKPNKP A különböző területi szintű átfogó programoknak mindig illeszkedni kell az országoshoz. Várható eredmény: Koordináltabb tervezés, nagyobb ráhatás a regionális, stb. forrásokból finanszírozott programokra, végrehajtás jobb nyomon követhetősége. 2. Régiók szintje Régiók szintje regionális környezetvédelmi program 3.Megyeiszint megyei környezetvédelmi program 4. Kistérségi szint Kistérségi szintNINCS Kistérségi környezetvédelmi program (NEM KÖTELEZŐ) 5. Települések települési környezetvédelmi program

45 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében 5.ÚJDONSÁG: Figyelembe veszi a települések sajátosságait, eltérő problémáit. Ezek figyelembevételével lenne kialakítható a települési környezetvédelmi program. INDOKLÁS: az Unió 6. Környezetvédelmi Akcióterve keretében kidolgozott Városi környezet Tematikus Stratégia egyik fontos megállapítása, hogy a nagyvárosok környezeti minőségét megkülönböztetett módon kell kezelni, az ott koncentráltan jelentkező problémák miatt. Ez a fajta megközelítés köszön vissza az ÖTM hazai tervezési módszertanában is (lásd Pólus program, együtt tervezendő térségek kijelölése az új OTrT-ben, a településfejlesztési koncepció tartalmi elemeiről szóló jogszabálytervezet is differenciál a települések között stb). A vidéki/kisebb települések esetében is célszerű a követelményeket testre szabni.

46 ORSZÁGOS KÖRNYEZET- VÉDELMI PROGRAM TERÜLETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Regionális környezetvédelmi program Megyei környezetvédelmi program Kistérségi környezetvédelmi program Települési környezetvédelmi program TEMATIKUS KÖRNYEZETVÉDELMI TERV EGYEDI KÖRNYEZETVÉDELMI TERV A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében

47 A „Városi környezet” tematikus stratégia kidolgozásának előzményei Az EU hatodik Közösségi Környezetvédelmi Akcióprogramja (2000-2010) „Környezet 2010: a mi jövőnk, a mi választásunk” Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK Határozata (2002. július 22.) a 6. Közösségi Környezetvédelmi Akcióprogram megállapításairól

48 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Az Akcióprogram keretében készülő tematikus stratégiák „Tiszta levegőt Európának” levegőtisztaság-védelem Talajvédelem A rovarölőszerek fenntartható használata A tengeri környezet védelme és megőrzése A hulladékok keletkezésének megelőzése és a hulladékok újrahasználata A természeti erőforrások fenntartható használata VÁROSI KÖRNYEZET

49 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében EU „Városi környezet” tematikus stratégia– Közlemény A hazai városok környezetvédelmi tevékenységének felmérése A „Városi környezet tematikus stratégia” az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjában felvázolt hét tematikus stratégia egyike. A „Városi környezet tematikus stratégia” az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjában felvázolt hét tematikus stratégia egyike. A közösségi politikák közötti integrált, horizontális megközelítésre épül. A közösségi politikák közötti integrált, horizontális megközelítésre épül. Célja, hogy csökkentse a városok által kiváltott környezeti terhelést, elősegítse a városi környezet minőségének a javítását, egészséges környezetet biztosítson Európa városi lakosainak, és hozzájáruljon a városi területek fenntartható fejlődéséhez. Célja, hogy csökkentse a városok által kiváltott környezeti terhelést, elősegítse a városi környezet minőségének a javítását, egészséges környezetet biztosítson Európa városi lakosainak, és hozzájáruljon a városi területek fenntartható fejlődéséhez. A dokumentum végleges változatát 2006. január 11-én fogadta el az Európai Közösségek Bizottsága. A dokumentum végleges változatát 2006. január 11-én fogadta el az Európai Közösségek Bizottsága.

50 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Integrált környezeti tervezés (fenntartható fejlődés, éghajlatváltozás, Városi Környezet Tematikus Stratégia) LÉNYEGE: integráció elve: a környezet megóvása minden ágazati politika szerves részét alkotja. Ennek megfelelően, a környezeti szempontokat be kell építeni valamennyi stratégiába, tervbe és programba, amelyek tevékenységei a környezettel – közvetlenül vagy közvetve – összefüggésben állnak.

51 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Települési önkormányzatok együttműködési lehetőségei környezetünk védelmében

52 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Cél:  az önkormányzatok együttműködésében hatékonyan és költségtakarékosan elvégezhető  környezetvédelmi,  természetvédelmi és  vízügyi feladatok bemutatása, a közös munka ösztönzése

53 TERM. VÉDELMI KEZELÉSI TERV, VKI VÍZGY. GAZD.-I TERV, HULLADÉKGAZD. -I TERV EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGOS SZINT NAGYTÉRSÉGI SZINT (kiemelt térség, régió, megye) TELEPÜLÉSI SZINT TELEPÜLÉS- RENDEZÉSI, FÜSKÖDRIADÓ, STRAT.-I ZAJ- TÉRKÉPRE ÉPÜLŐ INTÉZKEDÉSI, KÖRNYEZETI KÁR- ELHÁRÍTÁSI, TERM.VÉD.-I KEZELÉSI TERVEK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET- VÉDELMI PROGRAM KÖRNYEZET- VÉDELMI AKCIÓ PROGRAM KÖRNYEZET- VÉDELMI PROGRAM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS STRATÉGIA REGIONÁLIS KÖRNYEZET- VÉDELMI KONCEPCIÓ KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI, HULLADÉKGAZD.-I, MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI, TÁJGAZD.-I, TERM.V.-I, EGYEDI TÁJKATASZTER ÉS REKOSTRUKCIÓS, ÁRVIZI STRATÉGIAI KOCKÁZAT KEZELÉSI, VKI VÍZGY.GAZD.-I TERVEK KÖZÖS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET- VÉDELMI PRG. KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TEMATIKUS STRATÉGIÁK LISSZABONI STRATÉGIA NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS STRATÉGIA NEMZETI KÖRNYEZETV.-I PROGRAM, NTA OFK, OTK, ORSZÁGOS TERÜLET- RENDEZÉSI TERV ÚMFT, ÁGAZATI OP-k és AKCIÓTERVEK ÚMVST, ÚMVP ETE OP-K, HOP REGIONÁLIS OP-k és AKCIÓTERVEK, KISTÉRSÉGI SZINT (kistérség, mikrotérség) TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében

54 Az útmutató tartalma Bevezető I.A települési önkormányzatok környezetügyi (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi) feladatai, jogszabályi hivatkozásokkal II.Javaslat az önkormányzatok együttműködésével megoldható feladatokra III.A kistérségi társulások létrehozásának általános feltételei, jogi háttere, szervezeti rendszere

55 I. A környezeti ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Önkormányzati együttműködés keretében javasolt környezetügyi feladatok KÖRNYEZET- VÉDELEM TERMÉSZET- VÉDELEM VÍZ- GAZDÁLKODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁS (K) BERUHÁZÁS és FENNTARTÁSSZOLGÁLTATÁS-SZERVEZÉS TANÁCSADÁSI és HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG (T)VÉDELMI TEVÉKENYSÉG (V)

56 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Tervezési tevékenységek  Programok (területfejlesztés, vidékfejlesztés, környezetvédelem)  Tervek (hulladékgazdálkodás, tájgazdálkodás, helyi természeti értékek természetvédelmi kezelési terve)  Tematikus akciótervek – a környezetvédelmi programban nem szereplő új, illetve térség-specifikus környezeti problémák kezelésére

57 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Tervezési tevékenységek T.1. Kistérségi területfejlesztési program környezeti szempontú megalapozása T.2. Kistérségi vidékfejlesztési program környezeti szempontú megalapozása T.3. Kistérségi környezetvédelmi program T.4. Kistérségi hulladékgazdálkodási terv készítése, felülvizsgálata T.5. Stratégiai környezeti vizsgálatok kistérségi szintű szervezése T.6. Körzeti erdőtervezés társadalmasításának kistérségi szintű szervezése T.7. Térségi tájgazdálkodási tervezés T.8. Egyedi tájkataszter és rekonstrukciós terv T.9. Természetvédelmi kezelési terv T.10. A megújuló energia hasznosítás térségi terve

58 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében  Jogszabályi indokoltság:  feladat jellege (kötelező/ajánlott)  A környezetügyi feladat leírása  a társulás előnyei/indokoltsága az adott környezetügyi feladat ellátásában  Lehetséges információbázis:  együttműködésben részvevő lehetséges szervezetek  tematikus információforrások (kiadványok, honlapok)  jó gyakorlat

59 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében A megoldást segítő eszközök

60 Az ÚMFT Operatív Programok prioritásai és azok közvetlen kapcsolata a városfejlesztéssel A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében

61 Az ÚMFT ROP-ok jellemző prioritásai és azok kapcsolódása a városfejlesztési prioritáshoz Gazdaságfejlesztés, versenyképesség javítása Turisztikai fejlesztések Közlekedési fejlesztések, az elérhetőség javítása Környezetvédelmi tevékenységek Humáninfrastruktúra- (közszolgáltatás) fejlesztés (Integrált) Város- és térség- fejlesztés A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében

62 14 támogatott projekt Ivóvíz: 5 db Szennyvíz: 1 db Állati: 4 db Ép-bont: 2 db Kármentes: 1 db Árvíz: 1 db (Cigánd) 7 támogatott projekt Állati: 1 db Ép-bont: 1 db Kármentes: 1db Természetv: 4 db 12 támogatott projekt Szennyvíz: 2db Állati: 1 db Ép-bont:2db Természetv: 7db 5 támogatott projekt Szennyvíz: 1 db Állati: 1 db Ép-bont: 1 db Kármentes: 1 db Zaj: 1 db 7 támogatott projekt Ivóvíz: 1 db, Állati: 5 db, Ép-bont: 1 db 6 támogatott projekt Szennyvíz: 1 db Állati: 2 db Ép-bont: 1 db Kárment: 2 db 2 támogatott projekt Állati: 1 db Ép-bont: 1 db További két központi projekt (zaj/levegő), amely több régiót érint Támogatott KIOP projektek

63 Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) 15 Operatív Program: Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedés (KÖZOP) Társadalmi Megújulás (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra (TIOP)  Környezet és Energia (KEOP) Államreform (ÁROP) Elektronikus közigazgatás (EKOP) 7 Regionális (ROP-ok) Végrehajtás (VOP) A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében

64 KEOP prioritásai (pénzügyi megoszlás)

65 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében A Kohéziós és a Strukturális Alap (ERFA) környezetvédelmi célú támogatási összege 2004-2013

66 A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A környezeti szempontok érvényesítésének új kihívásai és lehetőségei az önkormányzatok tervezési tevékenységében 2008. június 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések