Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Út az elektronikus közigazgatáshoz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Út az elektronikus közigazgatáshoz"— Előadás másolata:

1 Út az elektronikus közigazgatáshoz

2 Főbb témák A közigazgatás átfogó működési problémái
A közigazgatási szolgáltatások törvényi háttere Központi elektronikus szolgáltató rendszer A leggyakrabban keresett szolgáltatások fejlettsége Háttérintézmények informatika helyzete Közigazgatási szolgáltatási kultúra e-Szolgáltatások az önkormányzatoknál

3 A legfontosabb megállapítások:
Általános helyzetkép A legfontosabb megállapítások: A közigazgatási hatósági eljárások nem kellően hatékonyak, általában túl lassúak és átláthatatlanok, A magyar közigazgatás arányaiban azonos létszámmal, de magasabb költséggel működik, mint az uniós átlag, Még nem kielégítő az info-kommunikációs technológiák használata, a megfelelő tartalmak és szolgáltatások kínálata csekély, a szolgáltatások statikusak, kevéssé interaktívak és nem felhasználóbarátak, Elmaradottak a kapcsolódó háttérfolyamatok és rendszerek, hiányzik az interoperabilitás, valamint az állampolgárok megfelelő biztonságú elektronikus azonosíthatósága, A hátrányos helyzetű térségekben a lakosság nehezen fér hozzá az IKT szolgáltatásaihoz.

4 Újraelosztó szerep Forrás: Eurostat

5 Internet használat Azok aránya akik használták az internetet hatósági ügyintézésre Rendszeres internet-használók aránya Forrás Eurostat 2008 Capgemini 2007

6 Az átalakulás három fő iránya
Az IT fejlesztéseknek a kormányzati intézményeket középpontba állító hagyományos ügyintézési filozófiával ellentétben, az állampolgárok és a vállalkozások köré kell épülniük. jelentősen csökkentheti a papír alapú munkavégzést, a duplikációk kiszűrésével növeli hatékonyságot, elégedettebbé teszi a felhasználókat, Ügyfél orientált állampolgári és vállalkozási szolgáltatások A közigazgatásnak a „shared services” szolgáltatási kultúra felé kell elmozdulnia – a front office, a back office és az információ, valamint infrastrukturális területeken. A hatékonyság érdekében szükséges a standardizáció, egyszerűsítés funkcionális feladatok megosztása és integrációja,  Ügyfél Professzionális megvalósítás Integrált kormányzati szolgáltatások Szükséges a közigazgatási hozzáértés és tudás szélesítése és mélyítése, ügyfélorientált kultúra kiépítése, IKT fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismeretek és képességek terén.

7 Háttérszabályok Elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
dokumentumhitelesítési célú nyilvános kulcsú technológia a hiteles elektronikus dokumentum archiválás A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény az információs önrendelkezés alapján 15/1991. (IV. 13.) AB határozat célhoz kötöttség elve az átlátható adatkezelést szolgáló, az adatalany számára biztosított jogok Európában kivételként (Németországgal együtt) tilos az általános célú azonosító használata Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény a közadatok újrahasznosításának jogi szabályozása Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról Most készülünk áttérni a közlönyök megjelenítésében az elektronikus példány elsődlegességére A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény

8 Alapjogszabály: közigazgatási eljárási törvény
160. § (1) törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikusan is intézi 2005. november 1. napjától az ügyfelek számára igénybe vehetővé kellett (volna) tenni. Elvileg csak átmeneti felmentések Az önkormányzatok 83 %-a hozott az elektronikus ügyintézést kizáró rendeletet Nincs döntő áttörés Folyamatban van a Ket. felülvizsgálata – közigazgatási egyeztetése lezárás előtt Kérdés mikor kerül a kormány, illetve Parlament elé, jelentős változást céloz meg

9 Azonosítás és a képviselet
Az elektronikus ügyintézés során csak az az ügyfél járhat el, akinek személye a Ket § (2)-(3) bekezdései, illetőleg a 193/2005. Korm. rendeletben foglaltak szerint azonosítható (a rendelkezést az ügyfélkapu vonatkozásában a 182/2007. Korm. rendelet pontosította) Jelenleg két azonosítási modell Legalább fokozott biztonságú, közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással (egy tanúsítványben a személyről rögzített adatok önmagukban nem elégségesek az egyértelmű azonosításhoz) Ügyfélkapu igénybevételével (jelenleg felhasználói név, jelszó párral) Képviseleti jogosultság Elektronikus meghatalmazás (193/2005. Korm. rend. 28. §) Az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített szervezeti név nem elég Egyéb esetekben jelenleg még el kell juttatni magát a meghatalmazás az ügyintéző szervezethez hagyományos módon Kivétel – APEH meghatalmazás módosítása Újabb kihívás- Szolgáltatási irányelv

10 A központi elektronikus szolgáltató rendszer v.1.0.
Jogi szabályozás ajánlások műszaki követelmények eljárásrend portál építési irányelvek best practice, stb. MeH Szabályozás és ajánlás Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (189 – Ügyfélvonal) Közigazgatási intézmények ügyfélszolgálatai tájékoztatás Magyarorszag.hu ügyelérés, ügyindítás Törvényben rögzített azonosító szolgáltatás és ügyintézések elérése Interfész, tájékoztatás Kormányzati Portál Azonosító, hitelesítő és fizető infrastruktúra (e- és m-) Önkormányzatok számára ügyfélazonosítás E- és m-fizetés Ügyfélkapu Vállalkozások számára ügyfélazonosítás Központi kormányzati szolgáltató rendszerek, központi adatbázisok, címtár, levelező rendszer Biztonság, fizetés Kormányzati Portál szolgáltatások és ügyintézések azonosítás nélkül Közigazgatási intézményi (hatósági) szolgáltató rendszerek elérése, ügyintézések G2C, G2B, G2G rendszerek és alkalmazások Kormányzati Portálon elérhető szolgáltatások és ügyintézések ügyfélkapus azonosítással Közigazgatási intézményi back-office rendszerek Közigazgatási háttérrendszereknek nyújtott szolgáltatások Gerinchálózat (EKG), Internet hozzáférés, emeltszintű szolgáltatások, EU kapcsolat – TESTA hálózat Alap infrastruktúra Alap infrastruktúra EKG

11 Az e-közszolgáltatási közmű, az ÜGYNET stratégiai modellje – v.2.0
Szolgáltatók       Ügyfelek ÜGYNET Közmű szolgáltatások ……. Fizetési Kapu E/m-fizetés Hitelesítés eArchívum Azonosítás Hivatali kapu Hivatali tár Szolgáltatásbusz EKG Kormányzati portál Ügyintézési felület Ügyfél asszisztencia ügyfél vonal ügysegéd hálózat ügynet pontok Hiteles kommunikáció Ügyfél kapu Ügyfél tár Tartós tár

12 GDP és ügyfélkapu Ügyfélkapuk száma:667 ezer szeptember 1-jén

13 Biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás
Alapvető célja a rendelkezésre állásban és a terhelésben jelentkező egyenetlenségek kezelése, a biztonságos és hiteles kommunikáció biztosítása az ügyfél számára az ügyfélkapun keresztül, a csatlakozott szervezet számára pedig a hivatali kapun keresztül érhető el Alapesetként az ingyenes általános nyomtatványtervezővel készített elektronikus dokumentumok közlekedtetése, a hozzá kapcsolódó költcsönös igazolásokkal, azonosításokkal Az ügyfelek számára biztonságos ingyenes ideiglenes és tartós tárolóhely Ez az üzenetmodell mivel szabványos XML elemekből áll, a közbeszerzésben is alkalmazható – a titkosítással megoldható meghatározott időben történő megismerhetőség is

14 Az összehangolás eszközrendszere
TUDÁSHÁTTÉR Folyamat- leírás Inter- operabilitás Szabvá- nyosítás IT biztonság SOA keret- rendszer Projekt keret- rendszer KOORDINÁCIÓ SZAKMAI KOORDINÁCIÓ SZABVÁNYTÁR MŰKÖDTETÉS KÖVETELMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉS SOA ALAPÚ ÁTALAKÍTÁS AUDIT

15 Interoperabilitás Adapter Szoc. tám. Integration Broker SzGK adó Ing.
Cég Ingatlan gépjármű KGFB Önkormányzat Személy lakcím Kormányzat Forrás: BME IT2

16 Követelménytár Kibocsátója a Közigazgatási Informatikai Bizottság
Alkalmazandó előírásokat, szabványokat, javaslatokat tárolja és publikálja Folyamatos karbantartás! (pl.: SAGA, e-GIF) vizsgálat alatt javasolt kötelező új fejlesztéshez nem tiltott

17 Az EKOP és az ÁROP együttesen biztosítja a közigazgatás teljesítményének javulását
Átfogó cél Javuljon a közigazgatás teljesítménye EKOP specifikus célok ÁROP specifikus célok Javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége Növekedjen a működési hatékonyság Javuljon a társadalmi eredmény (eredményesség) Takarékosan felhasznált társadalmi erőforrások (hatékonyság) Javuljon a közszolgálatiság Prioritási tengelyek Prioritási tengelyek A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása A közigazgatási szolgáltatások-hoz történő hozzáférést támogató fejlesztések Kiemelt fejlesztések (KMR) Folyamatok megújítása és szervezet-fejlesztés Emberi erőforrás minőségének javítása Kormányzási és megújulási képesség javítása

18 Milyen elektronikus közszolgáltatások kialakítására van lehetőség 2010-ig?
Ügyféligények szerint kialakított közszolgáltatások Az elektronikus ügyintézés jogbiztonságának kialakítása és az ügyintézési (azonosítási, dokumentumhitelesítési) rendszerek megbízhatóságának növelése A szolgáltatások egyetemleges elérhetővé tétele, a szolgáltatási háló kialakítása – „az állam házhoz megy” Az „elektronizált állampolgár” megteremtése A „non-stop közigazgatás” átállás megvalósítása

19 A központi rendszert érintő EU fejlesztési projektek
Ügyfélkapu 2 A központi rendszer kapacitásának és megbízhatóságának javítása Elektronikus levéltár Az elektronikus dokumentumforgalom megőrzési feltételeinek megteremtése Interoperabilitási mintarendszerek A különböző alrendszerek között a központi rendszeren át megvalósítható adatszolgáltatás és együttműködési formák kialakítása Elektronikus fizetés A teljes körű elektronikus ügyintézéshez szükséges fizetési kapcsolatok kialakítása

20 A központi rendszert érintő szabályozási projektek
Törvény az elektronikus közszolgáltatásról A széles értelemben vett elektronikus ügyintézés, közszolgáltatás kereteinek megteremtése Közigazgatási eljárási törvény korszerűsítése Az elektronikus közigazgatási ügyintézés kereteinek újraszabályozása a központi rendszerre építve Elektronikus ügyintézési keretrendszer Az elektronikus ügyintézés műszaki és szervezési szabályozási alapjainak megteremtése Szolgáltatási irányelv megvalósítása A központi rendszer mint az elektronikus kapcsolattartási pont a külföldi szolgáltatók számára Törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésről Törvény az informatikai biztonságról

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Út az elektronikus közigazgatáshoz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések