Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségügyi reform kiemelt céljainak (hatékonyság és igazságosság) megvalósulása az egyházi kórházak szemszögéből Velkey György Magyarországi Református.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségügyi reform kiemelt céljainak (hatékonyság és igazságosság) megvalósulása az egyházi kórházak szemszögéből Velkey György Magyarországi Református."— Előadás másolata:

1 Az egészségügyi reform kiemelt céljainak (hatékonyság és igazságosság) megvalósulása az egyházi kórházak szemszögéből Velkey György Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház

2 Egyházi kórházak: Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdő- és Szívkórháza H – 7257 Mosdós Megyei kórházzal egyesült 2007. januárjában:

3 Kérdések: 1.Mennyire igazságos az egyházi intézményekhez tartozó vagy azokat választó betegek szempontjából a jelenlegi egészségügyi rendszer? 2.Mennyire hatékony az egyházi kórházak háttérbe szorítása az ellátórendszer szempontjából?

4 Egyházi intézmények választása 1.Területi ellátási kötelezettség alapján 2.Progresszivitás alapján 3.Szabad vallásgyakorlás alapján

5 Összes aktív ágyszám az egyházi kórházakban Országos aktív ágyszám csökkenési arány: 29,6%

6 Az aktív ágyszámok változása a jelenlegi egyházi kórházakban

7 Az egyházi intézmények aktív ágyszámainak %-os aránya az országban (Mosdós nélkül)

8 Az egyházi intézmények aktív ágyszámainak %-os aránya a reform során megszűnésre nem került intézmények között, a Közép-Magyarországi Régióban

9 A krónikus ágyszámok változása az egyházi kórházakban

10 Az egyházi intézmények krónikus ágyszámainak %-os aránya az országban

11 Az egyházi intézmények krónikus ágyszámainak %-os aránya a Közép-Magyarországi Régióban

12 Az aktív és krónikus ágyszámok változásának arányai a kiindulási ágyszámokhoz viszonyítva

13 Mi történt az ágyszámokkal? Mosdós beolvadt a megyei kórházba. Az egyházi kórházak aktív ágyainak száma jelentősebben csökkent, mint a többi kórházé. Az egyházi kórházak krónikus ágyainak száma jelentősebben növekedett, mint a többi kórházé.

14 Az egyházi intézmények TVK részesedési aránya az országos keretből, a 2006-os és 2007-es pénzügyi évben

15 A jelenlegi aktív ágyszám-arány és a 2007. őszi kiegészítő díjazás aránya az országos összeshez viszonyítva

16 Mi történt az aktív fekvőbeteg ágyak finanszírozásával? Az egyházi kórházak aktív ágyainak finanszírozása jelentősebben csökkent, mint a többi kórházé A 2007. évi őszi kiegészítő finanszírozásból jelentősen kevesebb pénzt kaptak az egyházi kórházak.

17 Az egyházi intézmények részesedési arányai az országos egészhez viszonyítva Hiányzik 42 ágy, 3734 TVK (545 MFt) fekvő finanszírozás, 47 MFt kieg. díjazás

18 Kinek hiányzik az ágy, a pénz??? A súlyos égéssérült gyermekeknek, A katasztrófa epilepsziás, súlyosan károsodott gyermekeknek, Az invazív kardiológiai beavatkozásra szoruló betegeknek, A budai belgyógyászati betegeknek…

19 Területi ellátási kötelezettség: jelentős csökkenés Bethesda Gyermekkórház: XVI. kerület, teljes gyermekneurológia, Budai Irgalmas Kórház: teljes kardiológia és belgyógyászat, reumatológia - kb. 800.000 lakos helyett 12.000 fő, urológia - budapesti kerületek Budapesti Szent Ferenc Kórház: II. kerület, teljes kardiológia és kardiológiai intenzív és sebészet Kapott területek belgyógyászatból: Pest Megye három települése

20 Progresszivitás hiánya Nincs a súlyponti kórházak között egyházi kórház Az országos vagy regionális szakmai központok nem szerepelnek a területi ellátási kötelezettségben (pl. Bethesda – gyermekneurológia, BIK – kardiológia)

21 Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása!

22 Alkotmány 60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. 1997. évi CXXIV. törvény 5. § (1): „Az egyházi intézményfenntartók által ellátott nevelési-oktatási, felsőoktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek központi költségvetési finanszírozása az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik.” Egyházi intézmény szabad választása, intézményfinanszírozás

23 „Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a döntéshozók az egészségügyi szerkezet jelenleg folyó átalakítása során fordítsanak figyelmet arra, hogy az ellátásra szorulóknak felekezeti hovatartozástól és lakóhelyüktől függetlenül módjuk legyen a gyógyulásuk érdekében az egyházi kórházak kínálta sajátos gyógyítási utat választani.” – 2004. május 14., egyházi kórházak vezetői „Amennyiben a pénztártag olyan szolgáltatónál kíván igénybe venni nem sürgősségi szolgáltatást, amellyel a pénztárnak nincs szerződése, akkor a szolgáltatónak beavatkozás előtt a pénztár hozzájárulását kell megszereznie...” - 2007. október 8., Egészségügyi Minisztérium

24 1999. évi LXX törvény (A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között született 1997-es megállapodás ratifikálása): a Magyarországi Református Egyházzal kötött megállapodás - 1057/1999. (V. 26.) Kormány határozat, A Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött megállapodás - 1056/1999. (V. 26.) Kormány határozat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével kötött megállapodás - 1045/2001. (IV. 20.) Kormány határozat „az egyházak közszolgálati tevékenységének és az egyházi intézményfenntartónak az állami, illetve önkormányzati fenntartóval azonos szintű támogatásának az alapja az állampolgárok azon döntése, ahogyan az egyházi intézményeket igénybe veszik.” A Református Egyházzal és a MAZSIHISZ-szel kötött szerződésben a közszolgálati feladatokkal kapcsolatban az érintettek a kormány határozatok 7. cikkelyeiben rögzítik, hogy mindkét vallási szervezet „hitelveiből fakadóan feladatának tekinti olyan egészségügyi (és egyéb) intézmények alapítását, fenntartását, működtetését, amelyek hozzájárulnak a lelki és testi egészség megőrzéséhez.” Nincs az önkormányzati, állami tulajdonosi hányadot pótló egészségügyi kiegészítő normatíva

25 Kérdések: 1.Mennyire igazságos az egyházi intézményekhez tartozó vagy azokat választó betegek szempontjából a jelenlegi egészségügyi rendszer? 2.Mennyire hatékony az egyházi kórházak háttérbe szorítása az ellátórendszer szempontjából?

26 Egyházak Több fenntartói, társadalmi és külföldi forrás felhasználása nem adófizetői pénzből Betegközpontú ellátás – lelkigondozók, lelkészek, önkéntesek, stb. Fokozott belső motiváció – olcsóbb munkaerő Országos gyülekezeti gondozói és prevenciós hálózati lehetőség Költséghatékonyság???

27 Köszönöm a segítséget… Dr. Bene Krisztián (Budai Irgalmasrendi Kórház Kht.) Szinai T. József (MAZsIHISz Szeretetkórház) Dr. Tahy Ádám (Budapesti Szent Ferenc Kórház)


Letölteni ppt "Az egészségügyi reform kiemelt céljainak (hatékonyság és igazságosság) megvalósulása az egyházi kórházak szemszögéből Velkey György Magyarországi Református."

Hasonló előadás


Google Hirdetések