Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Szabó Lajos A pénz- és értékszállítás alapelvei, kivitelezése, nyílt és álcázott szállítmányok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Szabó Lajos A pénz- és értékszállítás alapelvei, kivitelezése, nyílt és álcázott szállítmányok."— Előadás másolata:

1 © Szabó Lajos A pénz- és értékszállítás alapelvei, kivitelezése, nyílt és álcázott szállítmányok.

2 © Szabó Lajos Fogalmak I. Pénz: Minden olyan bankjegy és érme, mellyel árut, szolgáltatást közvetlenül meg lehet vásárolni, beleértve a bel és külföldi fizetőeszközöket. Érték: Minden olyan tárgy, mely vagy anyaga, vagy kialakítása okán, vagy valamely egyezményen alapulva pénzben kifejezhető értéket képvisel. Minden egyéb olyan tárgy, melyet tulajdonosa meghatározott értékkel bírónak tekint, és arra vonatkozóan biztosítást kötni lehetséges.

3 © Szabó Lajos Fogalmak II. A pénz és értékszállítás Pénz- és értékszállításról akkor beszélünk, amikor a vagyonvédelmi vállalkozó a tevékenységet saját eszközeivel, és alkalmazottaival, a megbízóval kötött szerződés alapján, teljes felelősséggel átveszi, őrzi, védi és a meghatározott induló állomásról a célállomásra szállítja. A pénz és érték kísérés Pénz- és értékszállítmány kíséréséről akkor beszélünk, amikor a szállítmányt a megbízó saját személyzete és eszközei útján szállítja, de a tárgy fizikai biztonságáról, veszélyhelyzetben, eltulajdonítási vagy megrongálási kísérlet esetén, a szállítók személye, vagy eszközei ellen intézett támadás esetén, a megbízott vagyonvédelmi cég szakemberei gondoskodnak, a megbízóval kötött szerződés alapján.

4 © Szabó Lajos Fogalmak III. Induló állomás: Ahol a szállítmányt a szállító, vagy a kísérő személyzet átveszi és amely időponttól a kockázatot a szállításért/kísérésért felelős vállalkozás viseli. Célállomás: Ahol a szállítmányt a szállító, vagy a kísérő személyzet átadja, és amely időponttól a kockázat a szállításért/kísérésért felelős vállalkozást már nem terheli, azt más veszi át tőle. Direkt szállítás: Csak egyetlen szállítmány közlekedik az induló és a célállomás között. Kapcsolt szállítás: Az induló és célállomás útvonalán közlekedve további pénz és/vagy értékszállítmányok továbbítása történik egyidejűleg ugyanazon szállítóeszközön, más induló és célállomásokkal, esetleg más megbízóktól kapott megbízások alapján. Járat: Adott induló-és célállomás(ok) között közlekedve rendszeresen végrehajtott szállítás, vagy kísérés. Közbeeső állomás (STOP): A járat – körszállítás – állomásai. Járdakockázat (biztosítói oldalról): A biztosítótársaság által meghatározott összeg, melyet pénz- és értékszállítás során, gyalogos szállítás esetén, az őrszemélyzet egy alkalommal kiszállíthat, illetve kísérhet. (Ugyanígy meghatározott értékű az egy szállítóeszközben /tárolóban/, vagy járműben elhelyezett értékhatár is!) Nyílt szállítás/kísérés: Amikor a biztonsági személyzet tagjai egyenruhában és cégjelzéssel ellátott járműveikkel, demonstratív megjelenéssel végzik a szállítmány biztonságos továbbítását. Leplezett (titkos) szállítás/kísérés: Amikor a biztonsági személyzet polgári ruhában, cégjelzés nélküli járművekkel, valódi tevékenységüket a környezet elől rejtve végzik a szállítmány biztonságos továbbítását.

5 © Szabó Lajos Speciális kockázatok és kezelésük Járdakockázat Kommunikáció, kapcsolattartás Útvonal ellenőrzés Forgalmi helyzetek Forgalmi akadályok Megfigyelés Követés Járat menetrend Jármű meghibásodás Baleset Átrakás Humán kockázatok

6 © Szabó Lajos Szállítás-kísérés műszaki és személyi feltételei MABISZ ajánlások C4.-es fejezet, MSZ EN 1063:2000 (DIN 52290) Központi telephely KO 5 kockázati osztály követelményeinek kell megfeleljen, az MSZ EN 50130-as szabványsorozat alapján A cég teljes körű tevékenységi szabályzattal kell rendelkezzen Az objektumok biztonsági rendszere teljes körűen dokumentált kell legyen Az objektumvédelemben a legmagasabb szintű követelményeket kell teljesítsék az alkalmazott megoldások és eszközök. Speciálisan kiválasztott őrszemélyzet, folyamatos képzéssel

7 © Szabó Lajos A szállítás eszközei Közúti járműpark –Páncélautó –Kísérő, előfutó kocsi, –Motorkerékpárok Speciális konténerek –Vasúti –Vízi –Légi szállításhoz Értéktároló Táskák ~ Konténerek ~Zsákok ~Tasakok ~Plombák ~Csomagoló fóliák ~Kötegelő szalagok

8 © Szabó Lajos Járművek speciális követelményei a gépjármű páncélozása (vezetőfülke, rakodótér, motor) feleljen meg az MSZ EN 1063: 2000 szerinti C 1-4 szinteknek C4: a gépjármű robbanásbiztos üzemanyagtartállyal legyen szerelve, amely lövedék áthatolásakor az üzemanyag berobbanását megakadályozza a kerékgumik/ gumi-rendszerek olyan kialakításúak legyenek, amelyek sérülés esetén is biztosítják a gépjármű kormányozhatóságát és továbbhaladását a kísérő gépjárművek, a páncélautó és a központ közötti – tetszőleges irányú – folyamatos kapcsolattartást meg kell oldani az érték be- és kirakodását a gépjárműben kialakított zsiliprendszerrel kell megoldani A járműben értéktároló rekeszekben kell elhelyezni a szállításhoz használt konténereket, zsákokat

9 © Szabó Lajos Személyzet speciális eszközei a szervezet saját tulajdonú lőfegyverekkel rendelkezzen a fegyverek száma az őrszemélyzet létszámához és a feladatok ellátásához megfelelő legyen a fegyverekhez (mindenkor) a vállalt munkák ellátásához megfelelő mennyiségű lőszer álljon rendelkezésre a fegyverek szükséges karbantartása, naprakész műszaki állapota biztosítva legyen az őrszemélyzet szolgálatellátása közbeni védelmet szolgáló védőeszközök a mindenkori létszámhoz igazított mennyiségben álljanak rendelkezésre: golyóálló mellények sisakok/védőálarccal légzőkészülékek híradóeszközök/személyi kommunikációs technikák tűzoltó és elsősegélynyújtó eszközök

10 © Szabó Lajos A pénz és értékküldemények feldolgozása Értéktárak Szakképzett személyzet, A pénzfeldolgozás technikai eszközei –Érme és bankjegyszámlálók –Csomagoló berendezések Bizonylati dokumentáció Belső ellenőrzési rendszer

11 © Szabó Lajos Értéktárak speciális követelményei 3/1994. /PK.13./BAF számú rendelkezés az egyes bankbiztonsági követelmények meghatározásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2001. számú ajánlása a pénzügyi szervezetek működésének biztonsági feltételeiről MABISZ ajánlás C3 fejezet

12 © Szabó Lajos Leplezett szállítmányok A szállítás eszközei – gépjárművek – külsőleg nem különböznek a „szokásos” járművektől. A feladatnak megfelelően, szükség szerint előfutó és követő járművel biztosított a szállító. Speciális vezetéstechnikai tréning és a jármű jellegzetességeihez igazodó gyakorlat alapkövetelmény. A személyzet csakúgy, mint a járművek nem feltűnő, nem visel formaruhát, eszközeit rejti. A végrehajtás módszertana, technikai és biztonsági követelményei a szállítmány értékének megfelelőek, de általában a legmagasabb biztonsági fokozatnak felelnek meg.

13 © Szabó Lajos Értékszállítmányok kísérése Javasolt az őrszemélyzet a szállítójárművön való elhelyezése Értéktől, veszélyeztetettségtől függően kísérő, vagy előfutó és kísérő járművek szükségesek. Konvojban való közlekedés speciális követelményei Együttműködés a rendőrséggel

14 © Szabó Lajos Gyalogos szállítás, kísérés Nagy kockázatú megoldás Speciális felkészítést igényel Szállító mellé egy fő biztosító őr Kísérés esetén egy főtől akár 5 főig is növelhető a kíséret létszáma A kísérés megfelel a személyvédelmi feladatnak, hiszen azt a személyt kell védeni, akinél az érték van. A személyvédelemnél alkalmazott speciális eszközök itt is bevethetők.


Letölteni ppt "© Szabó Lajos A pénz- és értékszállítás alapelvei, kivitelezése, nyílt és álcázott szállítmányok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések