Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pénz- és értékszállítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pénz- és értékszállítás"— Előadás másolata:

1 A pénz- és értékszállítás
alapelvei, kivitelezése, nyílt és álcázott szállítmányok. © Szabó Lajos

2 Fogalmak I. Pénz: Érték:
Minden olyan bankjegy és érme, mellyel árut, szolgáltatást közvetlenül meg lehet vásárolni, beleértve a bel és külföldi fizetőeszközöket. Érték: Minden olyan tárgy, mely vagy anyaga, vagy kialakítása okán, vagy valamely egyezményen alapulva pénzben kifejezhető értéket képvisel. Minden egyéb olyan tárgy, melyet tulajdonosa meghatározott értékkel bírónak tekint, és arra vonatkozóan biztosítást kötni lehetséges. © Szabó Lajos

3 Fogalmak II. A pénz és értékszállítás A pénz és érték kísérés
Pénz- és értékszállításról akkor beszélünk, amikor a vagyonvédelmi vállalkozó a tevékenységet saját eszközeivel, és alkalmazottaival, a megbízóval kötött szerződés alapján, teljes felelősséggel átveszi, őrzi, védi és a meghatározott induló állomásról a célállomásra szállítja. A pénz és érték kísérés Pénz- és értékszállítmány kíséréséről akkor beszélünk, amikor a szállítmányt a megbízó saját személyzete és eszközei útján szállítja, de a tárgy fizikai biztonságáról, veszélyhelyzetben, eltulajdonítási vagy megrongálási kísérlet esetén, a szállítók személye, vagy eszközei ellen intézett támadás esetén, a megbízott vagyonvédelmi cég szakemberei gondoskodnak, a megbízóval kötött szerződés alapján. © Szabó Lajos

4 Fogalmak III. Induló állomás: Ahol a szállítmányt a szállító, vagy a kísérő személyzet átveszi és amely időponttól a kockázatot a szállításért/kísérésért felelős vállalkozás viseli. Célállomás: Ahol a szállítmányt a szállító, vagy a kísérő személyzet átadja, és amely időponttól a kockázat a szállításért/kísérésért felelős vállalkozást már nem terheli, azt más veszi át tőle. Direkt szállítás: Csak egyetlen szállítmány közlekedik az induló és a célállomás között. Kapcsolt szállítás: Az induló és célállomás útvonalán közlekedve további pénz és/vagy értékszállítmányok továbbítása történik egyidejűleg ugyanazon szállítóeszközön, más induló és célállomásokkal, esetleg más megbízóktól kapott megbízások alapján. Járat: Adott induló-és célállomás(ok) között közlekedve rendszeresen végrehajtott szállítás, vagy kísérés. Közbeeső állomás (STOP): A járat – körszállítás – állomásai. Járdakockázat (biztosítói oldalról): A biztosítótársaság által meghatározott összeg, melyet pénz- és értékszállítás során, gyalogos szállítás esetén, az őrszemélyzet egy alkalommal kiszállíthat, illetve kísérhet. (Ugyanígy meghatározott értékű az egy szállítóeszközben /tárolóban/, vagy járműben elhelyezett értékhatár is!) Nyílt szállítás/kísérés: Amikor a biztonsági személyzet tagjai egyenruhában és cégjelzéssel ellátott járműveikkel, demonstratív megjelenéssel végzik a szállítmány biztonságos továbbítását. Leplezett (titkos) szállítás/kísérés: Amikor a biztonsági személyzet polgári ruhában, cégjelzés nélküli járművekkel, valódi tevékenységüket a környezet elől rejtve végzik a szállítmány biztonságos továbbítását. © Szabó Lajos

5 Speciális kockázatok és kezelésük
Járdakockázat Kommunikáció, kapcsolattartás Útvonal ellenőrzés Forgalmi helyzetek Forgalmi akadályok Megfigyelés Követés Járat menetrend Jármű meghibásodás Baleset Átrakás Humán kockázatok © Szabó Lajos

6 Szállítás-kísérés műszaki és személyi feltételei
MABISZ ajánlások C4.-es fejezet, MSZ EN 1063:2000 (DIN 52290) Központi telephely KO 5 kockázati osztály követelményeinek kell megfeleljen, az MSZ EN as szabványsorozat alapján A cég teljes körű tevékenységi szabályzattal kell rendelkezzen Az objektumok biztonsági rendszere teljes körűen dokumentált kell legyen Az objektumvédelemben a legmagasabb szintű követelményeket kell teljesítsék az alkalmazott megoldások és eszközök. Speciálisan kiválasztott őrszemélyzet, folyamatos képzéssel © Szabó Lajos

7 A szállítás eszközei Közúti járműpark Speciális konténerek
Páncélautó Kísérő, előfutó kocsi, Motorkerékpárok Speciális konténerek Vasúti Vízi Légi szállításhoz Értéktároló Táskák ~ Konténerek ~Zsákok ~Tasakok ~Plombák ~Csomagoló fóliák ~Kötegelő szalagok © Szabó Lajos

8 Járművek speciális követelményei
a gépjármű páncélozása (vezetőfülke, rakodótér, motor) feleljen meg az MSZ EN 1063: 2000 szerinti C 1-4 szinteknek C4: a gépjármű robbanásbiztos üzemanyagtartállyal legyen szerelve, amely lövedék áthatolásakor az üzemanyag berobbanását megakadályozza a kerékgumik/ gumi-rendszerek olyan kialakításúak legyenek, amelyek sérülés esetén is biztosítják a gépjármű kormányozhatóságát és továbbhaladását a kísérő gépjárművek, a páncélautó és a központ közötti – tetszőleges irányú – folyamatos kapcsolattartást meg kell oldani az érték be- és kirakodását a gépjárműben kialakított zsiliprendszerrel kell megoldani A járműben értéktároló rekeszekben kell elhelyezni a szállításhoz használt konténereket, zsákokat © Szabó Lajos

9 Személyzet speciális eszközei
a szervezet saját tulajdonú lőfegyverekkel rendelkezzen a fegyverek száma az őrszemélyzet létszámához és a feladatok ellátásához megfelelő legyen a fegyverekhez (mindenkor) a vállalt munkák ellátásához megfelelő mennyiségű lőszer álljon rendelkezésre a fegyverek szükséges karbantartása, naprakész műszaki állapota biztosítva legyen az őrszemélyzet szolgálatellátása közbeni védelmet szolgáló védőeszközök a mindenkori létszámhoz igazított mennyiségben álljanak rendelkezésre: golyóálló mellények sisakok/védőálarccal légzőkészülékek híradóeszközök/személyi kommunikációs technikák tűzoltó és elsősegélynyújtó eszközök © Szabó Lajos

10 A pénz és értékküldemények feldolgozása
Értéktárak Szakképzett személyzet, A pénzfeldolgozás technikai eszközei Érme és bankjegyszámlálók Csomagoló berendezések Bizonylati dokumentáció Belső ellenőrzési rendszer © Szabó Lajos

11 Értéktárak speciális követelményei
3/1994. /PK.13./BAF számú rendelkezés az egyes bankbiztonsági követelmények meghatározásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2001. számú ajánlása a pénzügyi szervezetek működésének biztonsági feltételeiről MABISZ ajánlás C3 fejezet © Szabó Lajos

12 Leplezett szállítmányok
A szállítás eszközei – gépjárművek – külsőleg nem különböznek a „szokásos” járművektől. A feladatnak megfelelően, szükség szerint előfutó és követő járművel biztosított a szállító. Speciális vezetéstechnikai tréning és a jármű jellegzetességeihez igazodó gyakorlat alapkövetelmény. A személyzet csakúgy, mint a járművek nem feltűnő, nem visel formaruhát, eszközeit rejti. A végrehajtás módszertana, technikai és biztonsági követelményei a szállítmány értékének megfelelőek, de általában a legmagasabb biztonsági fokozatnak felelnek meg. © Szabó Lajos

13 Értékszállítmányok kísérése
Javasolt az őrszemélyzet a szállítójárművön való elhelyezése Értéktől, veszélyeztetettségtől függően kísérő, vagy előfutó és kísérő járművek szükségesek. Konvojban való közlekedés speciális követelményei Együttműködés a rendőrséggel © Szabó Lajos

14 Gyalogos szállítás, kísérés
Nagy kockázatú megoldás Speciális felkészítést igényel Szállító mellé egy fő biztosító őr Kísérés esetén egy főtől akár 5 főig is növelhető a kíséret létszáma A kísérés megfelel a személyvédelmi feladatnak, hiszen azt a személyt kell védeni, akinél az érték van. A személyvédelemnél alkalmazott speciális eszközök itt is bevethetők. © Szabó Lajos


Letölteni ppt "A pénz- és értékszállítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések