Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

közoktatási helyettes államtitkár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "közoktatási helyettes államtitkár"— Előadás másolata:

1 közoktatási helyettes államtitkár
Közoktatási szükségletek - kimeneti kompetenciák A közoktatás igényei a tanárképzéssel szemben Sipos János közoktatási helyettes államtitkár 2005. június 15.

2 Az előadás vázlata: 1. A közoktatás változásainak mennyiségi mutatói
2. A közoktatás változásainak – új – minőségi követelményei 3. A két tanári szakképzettség igénye és értelmezése 4. A közoktatás részvétele a tanárképzés akkreditálásában

3 „Amikor a változás szele fúj, egyesek védőfalakat építenek,
„Semmilyen szél nem jó annak, akinek nincs célul kiszemelt kikötője.” (Michael Eyquem de Montaigne, francia filozófus) „Amikor a változás szele fúj, egyesek védőfalakat építenek, mások szélmalmokat.” (kínai szólás)

4 A közoktatás változásainak mennyiségi mutatói

5 A közoktatás helye és szerepe 90-es évek eleje: 40 % É, 10-12% F („úri huncutság” volt a tanulás) IQ és/vagy EQ? (10% és/ vagy 90%?) szept.: közel 80 % É, >40 % F (a tömegek képzése is fontos, így lesz a társadalom képzettségének átlaga magasabb szintű) Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

6 A felsőoktatásba bekerülők aránya
10-15 évvel ezelőtt ma 10% >40% Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

7 A fiatalok száma (múlt – jelen – jövő)
Népességprognózis néhány fiatal korosztályt tekintve, 1995–2020 Év 5–9 10–14 15–19 20–24 1995 662 634 862 775 761 455 1996 621 327 646 343 818 107 806 819 1997 623 298 633 832 779 246 842 162 1998 621 338 628 884 738 846 865 665 1999 616 445 628 742 701 171 875 918 2000 610 990 630 017 668 804 848 456 2001 599 475 628 687 652 598 802 063 2002 578 051 630 021 639 609 771 891 2003 556 654 627 348 633 979 738 183 2004 536 256 621 714 633 076 705 118 2005 514 544 615 098 633 503 675 331 2006 499 263 601 992 631 238 659 667 2007 491 217 580 397 632 377 646 224 2008 489 051 558 878 629 571 640 301 2009 490 668 538 405 623 866 639 243 2010 496 531 516 667 617 228 639 625

8 2005 514 544 615 098 633 503 675 331 2006 499 263 601 992 631 238 659 667 2007 491 217 580 397 632 377 646 224 2008 489 051 558 878 629 571 640 301 2009 490 668 538 405 623 866 639 243 2010 496 531 516 667 617 228 639 625 2011 500 572 501 404 604 155 637 403 2012 504 847 493 373 582 597 638 582 2013 508 260 491 218 561 111 635 819 2014 510 931 492 843 540 672 630 154 2015 512 069 498 712 518 966 623 557 2016 512 231 502 761 503 732 610 532 2017 511 937 507 103 495 803 589 303 2018 511 819 510 648 493 817 568 378 2019 511 714 513 512 495 684 548 695 2020 511 759 514 908 501 854 527 895

9 Népességprognózis néhány fiatal korosztályt tekintve, 2005–2020

10 Intézmények száma

11 Feladatellátási helyek száma (Kb
Feladatellátási helyek száma (Kb. hasonlóan arányban változik a pedagógusok száma is)

12 2. A közoktatás változásainak – új – minőségi követelményei

13 felkészültségének szintje?
Mi a minőség? Csupán a felső 10% felkészültségének szintje?

14 Milyen mérföldköveket tűztek ki az európai oktatás számára 2002-ben az EU-s célok eléréséhez?

15 Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája - a fejlesztéspolitika prioritásai Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése Az oktatás minőségének fejlesztése A pedagógus szakma fejlődésének támogatása Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése Az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása

16 Ismeret és/vagy képesség?
1998 2005?

17 Az ember társas lény, és sokfélék vagyunk

18 A válogató(s) iskola és a válogató(s) szülők - avagy a differenciálás sajátos magyar formája

19 A PISA felmérésben a két szélső státuscsoport teljesítménye - természettudomány

20 Mire jut idő... tételek, definíciók, bizonyítások
nevek, évszámok, adatok, események grammatika, meghatározások, elemzések; helyesírás életrajz, történelmi háttér, cselekmény, memoriter

21 …és mire nem jut idő? gondolkodási műveletek fejlesztése
problémamegoldási stratégiák kialakítása szövegértési és kommunikációs kompetenciák erősítése modellek alkalmazása és adaptálása

22 Egy példa matematikatanárok figyelmébe (9. évfolyam)
Ica autózni ment. Vezetés közben egy macska szaladt át a kocsi előtt. Ica beletaposott a fékbe, és így nem ütötte el a macskát. Nagyon megijedt, ezért elhatározta, hogy rövidebb úton megy haza. Az alábbi grafikon az autó sebességét mutatja a vezetés során. 72 60 48 36 24 12 9. 00 9. 03 9. 06 9. 09 9. 12 Ica útja Idő sebesség (km/h) Mekkora volt az autó legnagyobb sebessége az út során? Formális felismerés 92 95 93 83 Mikor taposott a fékbe Ica, hogy ne üsse el a macskát? Értő alkalmazás 61 71 64 42

23 Miről mesél egy tanterem?
Lehetséges? kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás

24 Miről mesél egy másik tanterem?
feladat kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás

25 NFT HEF OP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben – központi program Pedagógus-továbbképzési programok Pedagógus alapképzési modulok Integrált oktatás programcsomagjai Társadalmi érzékenyítés Lemorzsolódás

26 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben – pályázatok
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén Modell értékű tanoda típusú tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében.

27 NFT HEF OP 3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése Oktatási programcsomagok fejlesztése Mérés Minőségfejlesztés Továbbképzés Kutatási programok

28 Szövegértés és szövegalkotás Matematika-logika IKT
3.1 Fejlesztendő képességek, készségek és kompetenciák (alap- és középfokon) (a lehető legtöbb tantárgyon keresztül) Szövegértés és szövegalkotás Matematika-logika IKT Szociális és életviteli kompetenciák, környezeti nevelés Életpálya-építés Idegen nyelv Óvoda: játékos fejlesztő tevékenységek

29 3.1 A központi programcsomagok elemei
az adott terület oktatásának koncepciója a program tantervi komponense és tantervi kapcsolódási pontjai a program keretében felhasználható tartalmi modulok hagyományos és digitális segédletek a pedagógiai értékelés szempontrendszere és bemért eszközei az adott program tanítására felkészítő továbbképzés programja programtámogatás, vagyis a program alkalmazói számára nyújtandó segítő szolgáltatások köre és a program minőségbiztosítási eljárásainak leírása.

30 Problémák, leküzdendő gátak
(Országos szinten is, helyi szinten is, az egyén szintjén is) Szelektív iskolarendszer Homogén csoportokra törekvés Ismeretközpontúság Tanárközpontúság A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak 6. Tudományközpontúság 7. Elméletközpontúság 8. Merev tantárgyi lobbik 9. A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly 10. A tantárgyak közötti integráció hiánya 11. „Krétapedagógia”

31 A pedagógus néhány fontos szerepe
1. Pozitív tanulási légkört alakít ki 2. Megtanít tanulni 3. Együttműködik más szakos kollégáival (is) 4. Iskolában is tud gondolkodni 5. Tapasztalatcserékre jár 6. Példát mutat 7. Van címe 8. Felkészít az életvezetésre 9. Életszerű 10. Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza 11. Felhasználja a tanulók tapasztalatait 12. A diákkultúrára, a tanulók világára is épít 13. Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad 14. A tanulót partnernek tekinti

32 Módszertani megújulás/1.
Pedagógus-továbbképzések Cél a pedagógus mesterségbeli tudás, a gyerekhez értés folyamatos növelése. (Alapkérdés: A szaktárgyamat tanítom vagy a gyereket tanítom?) Jelentős – több milliárd Ft-os – NFT-s források a pedagógus-továbbképzési normatíva mellett.

33 Módszertani megújulás/2. A pedagógusképzés megújítása
(Ki a tanárképzés megrendelője?) várhatóan egységes (5-12. évfolyamra szóló jogosítványt adó) tanárképzés a szaktárgyi diszciplina és a pedagógikum küzdelme az elméleti képzés és a gyakorlati képzés harca. Jelentős új eredmény: a felsőoktatási törvény új 145. §-a (például: +30 kredit gyakorlati képzésre)

34 A Világ - Nyelv program A stratégia főbb pontjai:
Nyelvi előkészítő évfolyam bevezetése (2004. szept.: 404 középiskola, tanuló) Az első idegen nyelv intenzív tanulása Sikeres nyelvvizsga díjának visszafizetése (2004: végzős, 190 millió Ft) A felnőttek nyelvtanulását elősegítő adókedvezmény Új nyelvi érettségi bevezetése 2005-ben Pályázati programok kidolgozása

35 Sulinet Digitális Tudásbázis
digitális tananyagok szeptembertől (először a évfolyamra) ingyenes szoftverek a pedagógusoknak otthonra is (2004: Tisztaszoftver Program) adókedvezménnyel támogatott eszközvásárlás széles sávú internet minden iskolának 2005 végéig (Közháló program) 10 000 tanár informatikai képzése a 2004/2005. tanévben (a következő években újabb tízezrek az NFT keretén belül támogatva) új informatikai normatíva 2005-ben

36 3. A két tanári szakképzettség igénye és értelmezése
Két szak szükséges a kimenetnél! alapképzés: alapvetően 1 szak mesterképzés végén: tanár, 2 szakképesítéssel 1. szak: szinte bármelyik 2. szak: az 1. szaktól is függhet, korlátozott, de széleskörű választási lehetőség

37 erős szaktudományi képzés széleskörű műveltségterületi képzés
az első szakból erős szaktudományi képzés + széleskörű műveltségterületi képzés

38 A közoktatás tartalmi szabályozása
NAT: 10 műveltségi terület Ajánlott kerettantervek: tantárgyak Ajánlott oktatási programcsomagok Helyi tanterv: iskolánként + érettségi követelmények + országos kompetenciamérések…

39 iskola

40 Lehetséges és a közoktatásban használható párosítások
Pl: magyar – dráma történelem – társadalomismeret matematika – fizika kémia – természettudomány biológia – fizika rajz – mozgókép-kultúra matematika – matematikát angolul …

41 MAB 30 tagjának delegálói
4. A közoktatás jelenlegi, de változást igénylő részvétele a tanárképzés akkreditálásában MAB 30 tagjának delegálói Felsőoktatás Kamarák Közok-tatás: csak a KöPT egy tagja MTA

42 „Mindig csak annyi új fér el amennyi hely van benne!”
egy edényben, amennyi hely van benne!” (régi feng shui mesterek mondása)


Letölteni ppt "közoktatási helyettes államtitkár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések