Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatási szükségletek - kimeneti kompetenciák A közoktatás igényei a tanárképzéssel szemben Sipos János közoktatási helyettes államtitkár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatási szükségletek - kimeneti kompetenciák A közoktatás igényei a tanárképzéssel szemben Sipos János közoktatási helyettes államtitkár"— Előadás másolata:

1 Közoktatási szükségletek - kimeneti kompetenciák A közoktatás igényei a tanárképzéssel szemben Sipos János közoktatási helyettes államtitkár június 15.

2 2 1. A közoktatás változásainak mennyiségi mutatói 2. A közoktatás változásainak – új – minőségi követelményei 3. A két tanári szakképzettség igénye és értelmezése 4. A közoktatás részvétele a tanárképzés akkreditálásában Az előadás vázlata:

3 3 „Semmilyen szél nem jó annak, akinek nincs célul kiszemelt kikötője.” (Michael Eyquem de Montaigne, francia filozófus) „Amikor a változás szele fúj, egyesek védőfalakat építenek, mások szélmalmokat.” (kínai szólás)

4 4 1.A közoktatás változásainak mennyiségi mutatói

5 5 A közoktatás helye és szerepe 90-es évek eleje: 40 % É, 10-12% F („úri huncutság” volt a tanulás) IQ és/vagy EQ? (10% és/ vagy 90%?) szept.: közel 80 % É, >40 % F (a tömegek képzése is fontos, így lesz a társadalom képzettségének átlaga magasabb szintű) Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

6 6 A felsőoktatásba bekerülők aránya 10% >40% évvel ezelőtt ma Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

7 7 A fiatalok száma (múlt – jelen – jövő) Népességprognózis néhány fiatal korosztályt tekintve, 1995–2020 Év5–910–1415–1920–

8

9 9 Népességprognózis néhány fiatal korosztályt tekintve, 2005–2020

10 10 Intézmények száma

11 11 Feladatellátási helyek száma (Kb. hasonlóan arányban változik a pedagógusok száma is)

12 12 2. A közoktatás változásainak – új – minőségi követelményei

13 13 Mi a minőség? Csupán a felső 10% felkészültségének szintje?

14 14 Milyen mérföldköveket tűztek ki az európai oktatás számára 2002-ben az EU-s célok eléréséhez?

15 15 Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája - a fejlesztéspolitika prioritásai  Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén  Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése  Az oktatás minőségének fejlesztése  A pedagógus szakma fejlődésének támogatása  Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése  Az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése  A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása

16 ?2005? Ismeret és/vagy képesség?

17 17 Az ember társas lény, és sokfélék vagyunk

18 18 A válogató(s) iskola és a válogató(s) szülők - avagy a differenciálás sajátos magyar formája

19 19 A PISA felmérésben a két szélső státuscsoport teljesítménye - természettudomány

20 20 Mire jut idő... tételek, definíciók, bizonyítások nevek, évszámok, adatok, események grammatika, meghatározások, elemzések; helyesírás életrajz, történelmi háttér, cselekmény, memoriter

21 21 …és mire nem jut idő? gondolkodási műveletek fejlesztése problémamegoldási stratégiák kialakítása szövegértési és kommunikációs kompetenciák erősítése modellek alkalmazása és adaptálása

22 Ica útja Id ő sebesség (km/h) Formális felismerés Értő alkalmazás Egy példa matematikatanárok figyelmébe (9. évfolyam) Ica autózni ment. Vezetés közben egy macska szaladt át a kocsi előtt. Ica beletaposott a fékbe, és így nem ütötte el a macskát. Nagyon megijedt, ezért elhatározta, hogy rövidebb úton megy haza. Az alábbi grafikon az autó sebességét mutatja a vezetés során. Mekkora volt az autó legnagyobb sebessége az út során? Mikor taposott a fékbe Ica, hogy ne üsse el a macskát?

23 23 Miről mesél egy tanterem? kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás L e h e t s é g e s ?

24 24 Miről mesél egy másik tanterem? kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás f e l a d a t

25 25 NFT HEF OP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben – központi program n Pedagógus-továbbképzési programok n Pedagógus alapképzési modulok n Integrált oktatás programcsomagjai n Társadalmi érzékenyítés n Lemorzsolódás

26 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben – pályázatok n A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén. n A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén n Modell értékű tanoda típusú tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében.

27 27 NFT HEF OP 3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése n Oktatási programcsomagok fejlesztése n Mérés n Minőségfejlesztés n Továbbképzés n Kutatási programok

28 Fejlesztendő képességek, készségek és kompetenciák (alap- és középfokon) (a lehető legtöbb tantárgyon keresztül) n Szövegértés és szövegalkotás n Matematika-logika n IKT n Szociális és életviteli kompetenciák, környezeti nevelés n Életpálya-építés n Idegen nyelv Óvoda: játékos fejlesztő tevékenységek

29 A központi programcsomagok elemei n az adott terület oktatásának koncepciója n a program tantervi komponense és tantervi kapcsolódási pontjai n a program keretében felhasználható tartalmi modulok n hagyományos és digitális segédletek n a pedagógiai értékelés szempontrendszere és bemért eszközei n az adott program tanítására felkészítő továbbképzés programja n programtámogatás, vagyis a program alkalmazói számára nyújtandó segítő szolgáltatások köre és a program minőségbiztosítási eljárásainak leírása.

30 30 6. Tudományközpontúság 7. Elméletközpontúság 8. Merev tantárgyi lobbik 9. A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly 10. A tantárgyak közötti integráció hiánya 11. „Krétapedagógia” Problémák, leküzdendő gátak (Országos szinten is, helyi szinten is, az egyén szintjén is) 1. Szelektív iskolarendszer 2. Homogén csoportokra törekvés 3. Ismeretközpontúság 4. Tanárközpontúság 5. A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak

31 31 A pedagógus néhány fontos szerepe 1. Pozitív tanulási légkört alakít ki 2. Megtanít tanulni 3. Együttműködik más szakos kollégáival (is) 4. Iskolában is tud gondolkodni 5. Tapasztalatcserékre jár 6. Példát mutat 7. Van címe 8. Felkészít az életvezetésre 9. Életszerű 10. Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza 11. Felhasználja a tanulók tapasztalatait 12. A diákkultúrára, a tanulók világára is épít 13. Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad 14. A tanulót partnernek tekinti

32 32 Módszertani megújulás/1. Pedagógus-továbbképzések Cél a pedagógus mesterségbeli tudás, a gyerekhez értés folyamatos növelése. (Alapkérdés: A szaktárgyamat tanítom vagy a gyereket tanítom?) Jelentős – több milliárd Ft-os – NFT-s források a pedagógus-továbbképzési normatíva mellett.

33 33 Módszertani megújulás/2. A pedagógusképzés megújítása (Ki a tanárképzés megrendelője?) n várhatóan egységes (5-12. évfolyamra szóló jogosítványt adó) tanárképzés n a szaktárgyi diszciplina és a pedagógikum küzdelme n az elméleti képzés és a gyakorlati képzés harca. Jelentős új eredmény: a felsőoktatási törvény új 145. §-a (például: +30 kredit gyakorlati képzésre)

34 34 A Vil á g - Nyelv program A stratégia főbb pontjai:  Nyelvi előkészítő évfolyam bevezetése (2004. szept.: 404 középiskola, tanuló)  Az első idegen nyelv intenzív tanulása  Sikeres nyelvvizsga díjának visszafizetése (2004: végzős, 190 millió Ft)  A felnőttek nyelvtanulását elősegítő adókedvezmény  Új nyelvi érettségi bevezetése 2005-ben  Pályázati programok kidolgozása

35 35 Sulinet Digitális Tudásbázis n digitális tananyagok szeptembertől (először a évfolyamra) n ingyenes szoftverek a pedagógusoknak otthonra is (2004: Tisztaszoftver Program) n adókedvezménnyel támogatott eszközvásárlás n széles sávú internet minden iskolának 2005 végéig (Közháló program) n tanár informatikai képzése a 2004/2005. tanévben (a következő években újabb tízezrek az NFT keretén belül támogatva) n új informatikai normatíva 2005-ben

36 36 3. A két tanári szakképzettség igénye és értelmezése Két szak szükséges a kimenetnél! alapképzés: alapvetően 1 szak mesterképzés végén: tanár, 2 szakképesítéssel 1. szak: szinte bármelyik 2. szak: az 1. szaktól is függhet, korlátozott, de széleskörű választási lehetőség

37 37 az első szakból erős szaktudományi képzés + széleskörű műveltségterületi képzés

38 38 A közoktatás tartalmi szabályozása NAT: 10 műveltségi terület Ajánlott kerettantervek: tantárgyak Ajánlott oktatási programcsomagok Helyi tanterv: iskolánként + érettségi követelmények + országos kompetenciamérések…

39 39 iskola

40 40 Lehetséges és a közoktatásban használható párosítások Pl: n magyar – dráma n történelem – társadalomismeret n matematika – fizika n kémia – természettudomány n biológia – fizika n rajz – mozgókép-kultúra n matematika – matematikát angolul …

41 41 4. A közoktatás jelenlegi, de változást igénylő részvétele a tanárképzés akkreditálásában MAB 30 tagjának delegálói MTAMTA FelsőoktatásFelsőoktatás Közok- tatás: csak a KöPT egy tagja KamarákKamarák

42 42 „Mindig csak annyi új fér el egy edényben, amennyi hely van benne!” (régi feng shui mesterek mondása)


Letölteni ppt "Közoktatási szükségletek - kimeneti kompetenciák A közoktatás igényei a tanárképzéssel szemben Sipos János közoktatási helyettes államtitkár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések