Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Akadálymentesítés a Magyar Telekom ingatlanjainál Előadó: ifj. Petrovai László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Akadálymentesítés a Magyar Telekom ingatlanjainál Előadó: ifj. Petrovai László."— Előadás másolata:

1 Akadálymentesítés a Magyar Telekom ingatlanjainál Előadó: ifj. Petrovai László

2 I. - Jogszabályi környezet A Magyar Köztársaság Alkotmánya 1998 évi XXVI. trv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1992 évi XXII. Trv. A Munka Törvénykönyvéről 2003 évi CXXV. Trv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

3 A Magyar Köztársaság Alkotmánya Rendelkezik (többek között): Az emberi méltósághoz való jogról A szabad mozgáshoz való jogról Közérdekű adatok megismerésének, …stb. jogáról A hátrányos megkülönböztetés általános tilalmáról 70/A §. (3): „A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.”

4 A Fogyatékossági Törvény 1998 évi XXVI. trv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról („Fogyatékossági Törvény”) „A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni.” Rendelkezik: I. A fogyatékos személyt megillető jogokról II. Az esélyegyenlőség célterületeiről III. A rehabilitációról IV. A fogyatékossági támogatásról V. Az Országos Fogyatékosügyi Tanácsról VI. Az Országos Fogyatékosügyi Programról VII. Fogyatékosok jogvédelméről, a törvény kötelezettjeiről

5 A Fogyatékossági Törvény által a fogyatékos személyt megillető jogok Környezet Akadálymentes, érzékelhető, biztonságos épített környezet és az ezzel kapcsolatos tájékozódási lehetőségeke Kommunikáció Egyenlő esélyű hozzáférés a közérdekű információkhoz, speciális fogyatékosokat érintő információkhoz – akár személyi segítséggel is Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés Határidő: Állami intézmény 2010 dec. 31.-ig, Önkormányzatok külön ütemezés szerint, minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltatói tevékenység 2013 dec. 31.-ig kell megvalósítsa (De itt rendelkezik a trv. pl. a vakvezető kutya beengedéséről is.) Közlekedés Közhasználatú parkolókban akadálymentes parkoló biztosítása Támogató szolgálat, segédeszköz

6 Az esélyegyenlősítés törvényben kijelölt célterületei Egészségügy Oktatás, képzés Foglalkoztatás Lehetőség szerint integráltan, annak hiányában védett módon Munkakörnyezet kialakítása a munkáltató kötelessége, melyhez költségvetési támogatás igényelhető („védett munkahely” esetében az normatív módon jár) Az esélyegyenlőséget már a felvételi eljárás során biztosítani kell Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel Kultúra, sport

7 A Munka Törvénykönyve 1992 évi XXII. trv. a Munka Törvénykönyvéről 70/A. § (1) A munkáltató… esélyegyenlőségi tervet fogadhat el. (2) Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a … hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen… d) a fogyatékos személyek, …foglalkoztatási helyzetének - így különösen … munkakörülményeinek … - elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket … (4) Az esélyegyenlőségi tervnek rendelkeznie kell a) a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi környezet megteremtését biztosító külön intézkedésekről …

8 Az Esélytörvény 2003 évi XXV. trv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Hatálya kiterjed (többek között)  A munkáltatói jogviszonyra  Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben nyújtott szolgáltatás és forgalmazás feltételeire Tiltja a hátrányos megkülönböztetést (többek között)  Fogyatékosság, egészségi állapot, vagy életkor kapcsán Területei (többek között)  Foglalkoztatás  Áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele

9 Az OTÉK 253./1997. (XII.20.) Kormányrendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről Az épített környezet akadálymentesítésének műszaki feltétel- rendszerét írja le. A végcél egy akadálymentes építmény, amely a rendelet 1. sz. mellékletének fogalom-meghatározása szerint „mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható”.

10 A munkahelyek munkavédelmi rendelete 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről Előírja, hogy azokon a munkahelyeken, ahol fogyatékosokat, vagy megváltozott munkaképességűeket (is) foglalkoztatnak, a munkahelyek kialakításánál e munkavállalók adottságaira figyelemmel kell lenni:  ajtók, átjárók  szintkülönbség-áthidalók és lépcsők  zuhanyzók, mosdók, WC-K  munkavégzéssel kapcsolatos berendezések kialakításánál, illetve  az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges jelzések, információk hozzáférésének biztosításával.

11 II. – Akadálymentesítés műszaki követelményeinek ismertetése és értelmezése üzletek és irodaházak esetében Az akadálymentesítés megvalósítása kapcsán biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférést a  mozgásukban korlátozott személyek számára a fizikai akadályok megszüntetésével,  a látássérült és vak személyek számára más érzékszervekre ható tájékoztató jelzések alkalmazásával, a vakvezető kutya beengedésével illetve gyengén látók esetében az állapotukhoz igazított vizuális környezet kialakításával,  a hallássérültek és siketek számára megfelelő minőségű, információtartalmú írott tájékoztató anyagok rendelkezésre bocsájtásával, fix vagy mobil indukciós hurokkal ellátott munkahellyel, illetve lehetőség szerint jelnyelvi tolmáccsal.

12 Akadálymentesítés mozgáskorlátozottak számára: fizikai akadályok megszüntetése a gépjárművel történő megközelítés biztosításával  Minden számított 50 parkolóhelyből 1 akadálymentes legyen!  Nagy közönségforgalmú épületek – pl. oktatási központ – főbejárata előtt legalább egy mozgássérültek leszállását is lehetővé tevő autóbusz- megállóhely létesítendő a gyalogos, illetve kerekesszékes megközelítés biztosításával  Az épület körüli járda 1,50 m-nél kisebb szabad szélességű nem lehet az alkalmazott épületszerkezetek megfelelőségével  Az akadálymentes közlekedésre igénybe vett területeken a padlóburkolat csúszás- és süppedésmentes kell legyen a szintkülönbségek gépi áthidalásával  Felvonóval, emelőlappal speciális helyiségek kialakításával

13 Akadálymentesítés mozgáskorlátozottak számára: fizikai akadályok megszüntetése a szintkülönbségek épített áthidalásával  Az akadálymentes szintkülönbség < 20 mm és lekerekített, lejtős  Ennél nagyobb áthidalása min. 1,2 m széles, egyenes karú rámpával. Ha az így áthidalandó szintkülönbség o legfeljebb 17 cm, akkor a lejtő meredeksége max. 8% (1:12) o 17 cm-nél több, akkor a lejtő meredeksége max. 5% (1:20)  Egy karral legfeljebb 45 cm, több karral összesen legfeljebb 180 cm szintkülönbség küzdhető le. A karok végén legalább 1,5 m átmérőjű szabad, vízszintes terület biztosítandó.  Többkarú lejtők mellvédjei átláthatóságot kell biztosítsanak.  A lejtőkhöz fogódzkodó készítendő 70 cm és 95 cm magasságban.  Ha a lejtő szélesebb 150 cm-nél, a fogódzkodó a lejtő mindkét oldalán megépítendő, és a pihenőknél megszakításmentesen továbbvezetendő.  Szabadtéri lejtő esőtől védetten, vagy érdesített felülettel építendő.

14 Akadálymentesítés mozgáskorlátozottak számára: fizikai akadályok megszüntetése megfelelő méretű nyílásokkal, nyílászárókkal  Akadálymentes a falnyílás, ha mérete min. 90/195 cm.  Akadálymentes a nyílászáró, ha szabad belmérete min. 90/195 cm. nyitásirányban min. 55 cm, ellenkező irányban min. 30 cm széles szabad sáv biztosított a nyílás tokbelméretén belül pánt felöli oldalán a burkolt falfelülettől való távolsága min 10 cm könnyen kezelhető, nagy erőkifejtést nem igénylő, vagy automatikus működtetésű nagy üvegfelület esetén 1,00-1,50 magasság között érzékelhetően jelölt. akadálymentességi szempontokat is figyelembe vevő egyéb épített szerkezetekkel  legfeljebb 60 cm magas mellvéddel és a felette elhelyezett korláttal

15 akadálymentesítési megoldások

16 példák szintkülönbség-áthidalásokra

17 Akadálymentesítés vakok és gyengénlátók számára: más érzékszervre ható elemek tapintás  vaktérkép a bejáratnál, illetve az információs csomópontokban  Brail-irásos tájékoztatók, illetve tapintható feliratok  taktilis burkolati elemek padlóba, járdába építése hallás  akusztikus tájékoztató és információs rendszerek biztosítása  vészjelzők akusztikus modullal szerelése gyengénlátók támogatása képességeikhez igazított vizuális környezettel  nagy kontrasztú színezés  nagy méretű feliratok  csillogás- és káprázatmentesség  egyezményes jelzések padlón, falon, nyílászárón

18 Akadálymentesítés siketek és hallássérültek számára: elektronika, jeltolmács írásos információk  megfelelő információ tartalmú írott, nyomtatott, kijelzett tájékoztató elemek kihelyezése ügyfél-kommunikáció támogatása  jelnyelvi tolmács igény szerinti biztosítása hallássérültek elektronikai támogatás  jelerősítő elektronikai segédeszköz – indukciós hurok – beépítése  mobil jelerősítő készülék állandó biztosítása

19 III. – Történeti áttekintés A vállalatnál, illetve jogelődjeinél gyakorlatilag a törvény megjelenését követően azonnal megindult a felkészülés annak végrehajtására. Az épített környezet területén több ütemben történtek lépések:  2000 – az első átfogó vizsgálat a WESTEL 900 ingatlanjainál a vizsgálat ekkor még csak az üzletekre terjedt ki helyszíni bejárás, fotók, szemrevételezés, alapvető mérések 18 üzlet egyike sem felelt meg az akadálymentesítési előírásoknak jelentés árbecsléssel megindultak az átalakítások  2004 – az eddig elért eredmények felülvizsgálata mind a 37 üzletet kellett vizsgálni, melyek közül 17 volt megfelelő és 7 olyan, ahol vagy műszaki, vagy gazdasági okok miatt a fizikai akadálymentesítés nem volt megvalósítható  2009 – legutóbbi felülvizsgálat megállapításai szerint gyakorlatilag az ingatlanállomány azon részénél, ahol lehetséges volt, a fizikai akadálymentesítés lezárult

20 2000 - az első átfogó vizsgálat  általános munkalap  összefoglaló jelentés

21 2004 - aktualizálás  fotók  lap az összefoglalásból

22 IV. – Jövőkép – mi várható A mozgásukban korlátozottak számára alkalmassá tett épületeket más fogyatékos csoportok számára is akadálymentessé kell tenni:  vakok és gyengén látók számára végzendő akadálymentesítés  az akadálymentesítés eszközei olyan elemeket tartalmaznak, melyeket csak a céges arculat részleges átfogalmazásával lehet illeszteni az üzletek egységes megjelenéséhez  el kell helyezni a vaktérképeket  elkészítendő a honlap ügyfélszolgálati felületének, illetve az intranetes környezet munkavégzéshez elengedhetetlen részeinek akadálymentes változata  siketek és halláskárosultak számára  az ügyfélszolgálati munkahelyek bútorainak átalakításával üzletenként legalább egy indukciós hurkos munkahely alakítandó ki, vagy üzletenként egy mobil indukciós hurok helyezendő ki  hallássérült dolgozók számára hasonló műszaki megoldás készül  az ügyfélkapcsolati alkalmazottak meghatározott részét ki kell képezni a jelnyelv megértésére és használatára

23 Ingatlanállomány bővítése, illetve általános feladatok új épületek építésekor  elegendő a jelenlegi szabályozási környezet maradéktalan betartása új bérlemény kiválasztásánál szempont kell legyen  a fizikai akadálymentesítettség foka  a fizikai akadálymentesíthetőség megvalósíthatóságának mértéke  a fizikai akadálymentesíthetőség becsült megvalósítási költsége jogszabályváltozások folyamatos monitorozása  az ingatlanállomány rendszeres felülvizsgálata a változó jogszabályok tükrében  ennek kapcsán az akadálymentesítés műszaki elemeinek állag-, állapotvizsgálata

24 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Akadálymentesítés a Magyar Telekom ingatlanjainál Előadó: ifj. Petrovai László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések