Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 A hangjegy: a zenei hang lejegyzésére szolgáló konvencionális jel.  A szünet: egy-egy szólam, vagy az egész zene ideiglenes megszakítása.  A pont:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " A hangjegy: a zenei hang lejegyzésére szolgáló konvencionális jel.  A szünet: egy-egy szólam, vagy az egész zene ideiglenes megszakítása.  A pont:"— Előadás másolata:

1

2

3  A hangjegy: a zenei hang lejegyzésére szolgáló konvencionális jel.  A szünet: egy-egy szólam, vagy az egész zene ideiglenes megszakítása.  A pont: a hangok meghosszabítására utaló pont a hangjegyírásban a kottafej után elhelyezett pont a hang értékét felével, két pont a háromnegyedével növeli.

4  Az ütem: a hangjegyértékek valamely egységbe való csoportosításának eszköze, amely változó ritmusképleteket egyetlen vonatkozású formába rendez.  Az ütem részeit az ütemsúly, illetve az egyes részek hangsúlya szerint különböztetjük meg.  Jellegük szerint az ütemfajtákat különböző csoportokba osztjuk:  egyszerű páros (2/2, 2/4, 6/4)  összetett páros (4/2, 4/4)  egyszerű hármas (3/1, 3/2, 3/4)  összetett hármas (6/2, 6/4, 6/8)

5  A betűs kotta: amikor a hangoknak nevet adunk és a megfelelő hangnevet vagy annak betűs rövidítését írjuk a hozzá tartozó ritmikai jel alá.  A relatív szolmizáció kifejezi a dallamhangok egymáshoz viszonyított magasságát, de egyik hangról sem mondja meg, hogy az pontosan milyen magas.

6  A vonalas kotta: lényegében egy koordinátarendszer, amelyben minden hangot egy hangjegy ábrázol, és az időt balról jobbra, a hangmagasságot pedig lentről felfelé mérjük.

7  Kulcsok: a mai gyakorlatban háromféle kulcsot használnak.

8  A kereszt olyan módosítójel, amely egy fél hanggal felemeli azt a hangot, amelyre vonatkozik, míg a bé fél hanggal leszállítja.  Ha a módosítójel valahol "menet közben" van kitéve, akkor arra a hangra vonatkozik, amelyik előtt áll, valamint a legközelebbi ütemvonalig előforduló összes ugyanolyan magasságú hangra, beleértve az egy vagy több oktávval magasabb vagy mélyebb hangokat is.  Ha közben mégis szükség van módosítatlan hangra, akkor feloldójellel érvényteleníthetjük a módosítójelet.

9  Két hang egy hangközt alkot.  Ez lehet prim, szekund, terc, kvart, kvint, szext, szeptim, oktáv.  A szekund esetén 1 egészhang van a két hang között, a tercnél kettő, és így tovább. Az oktáv tulajdonképpen a 7 fokú skála két szélső c hangja közti különbség. De mivel a különbség számít, ugyanígy egy oktáv d-től d-ig, vagy h-tól h-ig.  Ha egészhangnyi a távolság, akkor a hangközök a következőek:  nagyszekund, nagyterc, tiszta kvart, tiszta kvint, nagy szext, nagy szeptim, tiszta oktáv.

10  Piano pianissimo (ppp) - leghalkabban  Pianissino (pp) – nagyon halkan  Piano (p) - halkan  Mezzopiano (mp) – közepesen halkan  Mezzoforte (mf) – közepesen hangosan  Forte (f) – hangosan  Fortissimo (ff) – nagyon hangosan  Forte fortissimo (fff) – leghangosabban  Crescendo (cresc.) – a hangerő fokozatos növelése  Decrescendo (decresc.) – halkítás

11 Allegro – vidáman Moderato – mérsékelten Andante – lépésben Adagio – lassan Allegretto – kicsit vidáman Vivace – élénken Presto - gyorsan Ezek a kifejezések valójában többnyire nem tempót, hanem karaktert, hangulatot jelentenek, de az előadási gyakorlatban ezek a hangulati jellemzők határozzák meg a tempót


Letölteni ppt " A hangjegy: a zenei hang lejegyzésére szolgáló konvencionális jel.  A szünet: egy-egy szólam, vagy az egész zene ideiglenes megszakítása.  A pont:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések