Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az orvosi pszichológia és az alkalmazott lélektani szemlélet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az orvosi pszichológia és az alkalmazott lélektani szemlélet"— Előadás másolata:

1 Az orvosi pszichológia és az alkalmazott lélektani szemlélet
Jó úton járunk? Dr. Rudisch Tibor SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika

2 Medizinische Psychologie Medical Psychology Psychological Medicine
Kulcsszavak: Orvosi pszichológia Medizinische Psychologie Medical Psychology Psychological Medicine Medical University University of Medical School

3 EBERHARD KARLS UNIVERSITAT TÜBINGEN
Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie Niels Birbaumer prof Szemináriumok és kurzusok "Pszichoonkologiai Intervenciók" „Igazságügyi pszichofiziológia: Gyakorlat hazugságdetektorral." Ki tud a stresszel legjobban megküzdeni? Megküzdési startégiák. Bevezetés egy viselkedtésterápiás módszerbe. Specifikus fóbiák szisztematikus deszezitizálása. Emlékezetzavarok Írni a gondolat erejével. Agy-Kompjúter-interface tanulmány. "Szociális Kognició. Személyészlelés. A személyiség és a tudományos gondolkodás

4 UNIVERSITATSKLINIK für PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN und PSYCHOTERAPIE
Sektion Medizinische Psychologie Universitat Ulm Fakultat Medizin Harald C. Traue prof. A szekció 2003-ban alakult és koordinálja az orvosi pszichológai, szociológia, pszichoszomatika és pszichoterápia oktatási modulokat és az orvosi kommunikáció oktatását amely a képzés kulcsfontosságú szakterülete. A klinikai oktatás területéhez tartozik a biofeedback, emóció-, és fájdalomterápia alkalmazásának bemutatása az hallgatóknak. Kutatási területei: érzelem és viselkedés, az érzelmek kulturális meghatározottsága. Migráció. Kiégés szindróma. Saját fejlesztései közé tartozik az e-learning rendszer kidolgozása a humán orvostudományok területén.

5 UNIVERSITATSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF Az orvosi pszichológia tantárgy
Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie Prof. Dr. Monika Bullinger Az orvosi pszichológia tantárgy Az orvosi pszichológia természettudományos, lélektani és viselkedéstudományi alapszakterület, amely a pszichikus és szomatikus folyamatok közötti kapcsolatot elemzi. Az orvostudomány minden olyan kérdésfeltevése tárgya lehet az orvosi pszichológiának, amely megoldásához pszichológiai ismeretek, elméletek és módszerek szükségesek. Az orvosi pszichológia oktatás pszichológiai alapfogalmakat és jártasságokat közvetít, különös tekintettel az orvos beteg kapcsolatra és interjútechnikákra. Az orvosi szociológiával a tananyag szempontjából szoros együttműkődésben van.

6 TILBURG UNYVERSITY NETHERLAND
Faculty of Social and Behavioural Sciences Department of Medical Psychology and Neuropsychology Az orvosi pszichológia részben olyan szakemberekből áll akik a pszichológiai jólét és a testi betegségek kapcsolatával foglalkoznak. Ez a részleg kétéves master programot futtat, amelyben a hallgatók az orvos-beteg kapcsolat kutatására szakosodnak. A többiek szakorvosok és klinikus pszichológusok akik betegekkel foglalkoznak és így kapcsolódnak be az oktatásba és a szupervízióba. Kutatási témák: a betegségek pszichológiai rizikó faktorai, életminőség krónikus betegségekben. Pszichikai és testi összefüggéseket elemeznek a fiziológiai és viselkedési változások vizsgálata során.

7 IMPERIAL COLLEGE of SCIENCE TECHNOLOGY and MEDICEN
FACULTY of MEDICIN (UK) Psychological Medicine A tanszék a kutatásnak és a pszichiátria oktatásának vezető központja. Alapjában véve a pszichózisok monitorozásával a személyiségzavarokkal és szenvedélybetegségekkel foglalkoznak. Széles körű és összetett klinikai kutatásokat végeznek, longitudinális vizsgálatok, epidemiológia kutatás, meta-analízisek, és kutatáskoat végeznejk a legmodernebb képalkotó eljárásokkal. OXFORD UNIVERSITY (UK) Az orvosi fakultáson belül nincs önálló orvosi pszichológiai intézett vagy magatartástudományi intézet.. DE VAN PSZICHOLÓGIA A MAGATARTÁSORVOLÁSBAN kurzus: prof Jan Atkinson által aki igazhgató helyettese a Visuális Rendszerek Fejlődése Kutatócsopotnak és a Kísérleti pszichológiai tanszék oktatója. A Pszichiátriai klinika klinikai pszichológusai is bekapcsolódnak az oktatásba. Tantárgytematika: A pszichológia különféle szakterületei, klinikai pszichológia(pszichopatológia), fejlődéslélektan (normál és kóros fejlődésmenet), oktatáspszichológia, kognitív pszichológia, viselkedéslélektan, szociális és egészség pszichológia.

8 UNIFORMED SERVICES UNIVERSITY OF THE HEALTH SCIENCES, BETHESDA, MARYLAND (USA)
Clinical Psychology PhD Program Medical Psychology PhD Program DEPARTMENT OF MEDICAL PSYCHOLOGY, WESTMEAD HOSPITAL, AUSTRALIA (1982) Több mint 40 klinikai pszichológus és neuropszichológus lát el betegellátó tevékenységet és klinikai pszichológiai és orvosi pszichológia oktatást. A beteganyag nem csak pszichiátriai területről kerül ki, de foglalkoznak evészavarokkal, érzelmi és viselkedés zavarokkal, a kognitív és emócionális fejlődés zavarival, pszichoszomatikus zavarokkal, akut és krónikus fájdalommal az AIDS pszichológiai problémáival, stb. Klinikai, alkalmazott kutatásokat is végeznek a betegellátás optimalizálása érdekében

9 A kaleidoszkóp összeáll
Society of Behavioral Medicin American Psychological Association of Health Psychology (APA) The Britisch Psychological Society, The Division of Health Psychology Magatartástudományi Intézetek Pszichológiai Társaság Egészségpszichológiai Szekció A humán területeken vagy éppen a gyógyításban dolgozók multidisciplináris összefogását és kommunikációját segítik elő

10 SZTE, ÁOK Magatartástudományi Intézet, Orvosi pszichológiai csoport
Pszichiátriai Klinika, Klinikai pszichológiai csoport Szakemberek: Pszichoszomatikus szemléletű orvos, viselkedésterapeuta pszichiáter, klinikai szakpszichológusok, pszichológusok(PhD) Orvosi Pszichológia előadás tematika(III.évf) Az orvosi pszichológia szemlélete és határterületei Az öröklés és a környezet szerepe a személyiségfejlődében. Fejlődéslélektan, gyermeklélektan, korai társas viselkedés, kötődéselméletek A változásban lévő család. Családtervezés és terhesség A fiatal felnőtt kor és felnőttkor. Családi krízisek és családterápia. Az időskor, a haldoklás és a halál lélektana Az orvosi konzultáció, interjútechnikák A személyiség fogalma, személyiségelméletek. Pszichoanalitikus, behaviorista fenomenológiai megközelítése Pszichológiai szakvizsgálatok a beteg megismerésében A szociális környezet, szociálpszichológiai alapfogalmak Gyakorlati tematika Intelligencia és személyiség tesztek bemutatása részben saját élmény részben beteg segítségével. Interjútechnikák: betegbemutatás, problémaorientált pszichológiai interjú felvétele beteggel

11 ORVOSI PSZICHOLÓGIA ÁOK IV. évf
A pszichoszomatikus személet és a személyiségelméletek. A beteggé válás folyamata és a compliance A pszichoneuroimmunológia alapja Pszichopatológiai alapfogalmak: A szorongásos és depresszív állapotok. A stressz jellemzői és következményei. A stressz szerepe a beteggé válás folyamatában. PTDS. Coping. A fájdalomszindrómák magatartásorvoslási szemlélete. A szív- és érrendszeri megbetegedések és a daganatos betegségek pszichoszomatikája. A segítő foglalkozás veszélyei. A kiégettség szindrómája. A gyógyítás pszichológiai vetülete. A pszichoterápia hatásmechanizmus és indikációja. A feltáró pszichoterápiák. A pszichoanalízis. A személyközpontú pszichoterápia. A tanácsadás szempontjai. A relaxációs módszerek, a hipnózis és biofeedback technikák. Viselkedésterápiás módszerek. Viselkedéselemzés. Kognitív terápiák. Gyakorlati tematika A csoportok a gyakorlatvezetők közötti körfogásban. Interjúk megbeszélése, orvos beteg kapcsolat elemzése filmélményen keresztül, esetbemutatás, Relaxációs csoport, a rossz hír közlése kommunikációs csoport, felszíni EMG, biofeedback, hipnoterápiás sajátélmény

12 Összefoglalva Orvosi pszichológia oktatási bázis anyaga országon belül
60-70% egyeztetve a képzőhelyek között többi egyéni specialitás Hazai orvosi pszichológiai bázis anyag lefedi a nemzetközi oktatási bázis anyagot a többi a vezető szakemberek irányultságának megfelelő egyéni specialitás Multidiszciplináris team munka az oktatás hazai és nemzetközi viszonylatban Magatartás orvoslás, magatartástudomány egészségpszichológia „szakemberek keretezése”

13 JÓ ÚTON JÁRUNK!


Letölteni ppt "Az orvosi pszichológia és az alkalmazott lélektani szemlélet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések