Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az orvosi szociológia oktatása a Szegedi Tudományegyetemen Belec Borbála SZTE Népegészségtani Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az orvosi szociológia oktatása a Szegedi Tudományegyetemen Belec Borbála SZTE Népegészségtani Intézet."— Előadás másolata:

1 Az orvosi szociológia oktatása a Szegedi Tudományegyetemen Belec Borbála SZTE Népegészségtani Intézet

2 Orvosi szociológia oktatása •tanszék: SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet •a magatartástudományi modul része •oktatók: –Molnár Regina (GYED) –Külső munkatárs: Deli Mónika –Belec Borbála •II. évfolyam, őszi félév •ÁOK: 14 magyar és 8 angol csoport •FOK: 2 magyar és 1 angol csoport

3 Tantárgy oktatásának formája •30 óra gyakorlat •Kötelezően választható kurzus, ennek ellenére szinte mindenki felveszi •Kredit értéke: 2 •A szemináriumokon való részvétel a hallgatók számára kötelező •A félév során egy alkalommal valamennyi hallgató számára kötelező egy 15 perces szóbeli referátumot tartani az orvosi szociológia tárgykörébe tartozó tanulmány, cikk alapján (többnyire internetről letölthető anyag) •Vizsga: kollokvium, írásbeli számonkérés •Megkövetelt ismeretanyag: –Orvosi szociológia (szerk.: Szántó Zsuzsa-Susánszky Éva), Semmelweis Kiadó, Bp. 2006., –valamint az órákon/gyakorlatokon elhangzott anyag •Elektronikusan elérhető: tematika, követelmények, tételsor a vizsgára

4 Tapasztalatok Erősségek •szemináriumi jelleg: mindenkihez eljut az anyag, erőteljesebben hat rájuk a bio-pszicho-szociális szemlélet •informatívabb, oldottabb atmoszféra: „szabad gondolkodás” lehetősége; azonnali visszajelzés: egyéni téveszmék korrigálása; a konkrét célcsoport igényeihez alakítani a tananyagot •elméleti anyag kiegészítése demonstrációs esetek beemelésével, közös megvitatással •önálló feladatmegoldást, munkavégzést támogató és prezentációs képességeket fejlesztő referálási lehetőség •egyéni érdeklődés kielégítése → nő a motiváció •aktív részvétel •nincs stressz az órán •nyitottság az e-learning irányába •hallgatói igényekre való reagálás, hallgatóbarát környezet •oktatók közötti jó munkakapcsolat → összehangoltság

5 Tapasztalatok Gyengeségek •preklinikai időszak: •nincs még meg a hallgatókban a tapasztalati megalapozottság (se társadalmi, se szakmai) a felmerülő problémákat illetően •jelentős időbeni távolság az elmélet megismerése és a gyakorlati tapasztalatok megszerzése között •tanulók túlterheltsége •korszerű oktatási technika nem minden órához áll rendelkezésre •tananyag (a vizsgára) nem érhető el interneten •ingadozó minőség a referátumok miatt •oktatók túlterheltsége

6 Tapasztalatok Lehetőségek •fakultatív szakszeminárium a képzés későbbi klinikum szakaszában •esetelemzés, gyakorlat-, probléma orientált oktatás •szociálpszichológiai ismeretek •dinamikus e-learning

7 Tapasztalatok Veszélyek •növekvő csoportlétszám •szaktantárgyi terhelés miatt csökkenő érdeklődés, involváltság •rejtett tanterv •én-védő stratégia: erős biomedikális szemlélet •social gap: az orvosi hivatást választók nagyon gyakran középosztálybeli, értelmiségi családból származnak → nem értik a társadalom egyéb rétegeit •előítéletesség, alulinformáltság, tapasztalatlanság •az orvosoknak a társadalommal való kapcsolatáról főképp a médiából van információjuk, túlhangsúlyozott konfliktusok → a beteg ellenség

8 Összefoglalás •az orvosi szociológiának rögzült a pozíciója •magatartástudományi modul része •szemináriumi jelleg megtartása •gyakorlatorientáltabb képzés, készségfejlesztés •megküzdési stratégiák, pályaszocializáció segítése, hogy az én-védő stratégiák közül ne csak a biomedikális szemlélet álljon rendelkezésre •tolerancia és szolidaritás fejlesztése

9 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az orvosi szociológia oktatása a Szegedi Tudományegyetemen Belec Borbála SZTE Népegészségtani Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések