Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzes Tímea Időegységek és időszakok jelzős kollokációi Pénzes Tímea ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudományi Doktori Program, 3. éves.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzes Tímea Időegységek és időszakok jelzős kollokációi Pénzes Tímea ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudományi Doktori Program, 3. éves."— Előadás másolata:

1 Pénzes Tímea Időegységek és időszakok jelzős kollokációi Pénzes Tímea ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudományi Doktori Program, 3. éves PhD hallgató III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia MTA Nyelvtudományi Intézet, BUDAPEST, 2009. február 6.

2 Időegységek, időszakok jelzői 1.1. Vallási ünnepnapok Elemzett példák: virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat Kutatandó szóösszetételek: hamvazószerda, húshagyókedd, szenteste, mindenszentek stb. 1.2. A gazdasági és a politikai világ napjainak jelzői véres vasárnap, fekete péntek, D-nap, hosszú kések éjszakája

3 1.1.1. Virágvasárnap  szláv mintára keletkezett összetétel  csehül „Květná neděle” (virágos vasárnap) jelzős szintagma (szám-, eset- és nembeli egyezések)  németül „Palmsonntag” (pálmavasárnap) összetett szó  latinul „Dominica in Palmis de passione Domini” (Pálmavasárnap az Úr szenvedéséről)  Jézust Jeruzsálemben pálmaágakkal (szent fa) üdvözölték  Lat. palma (német Palme) a Bibliával terjedt el az európai nyelvekben  Virágokkal díszítették a templomokat

4 1.1.2. Nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat A keresztény egyház három szent napja (triduum sacrum) Nagycsütörtök (lat. Dies Cenae Domini – az Úr vacsorájának a napja) Németül: Gründonnerstag (zöldcsütörtök) Hoher (nagy), Heiliger (szent) és a Weisser Donnerstag (fehércsütörtök) Csehül: Zelený čtvrtek (zöld csütörtök) Zöld attribútum zöld ételeket fogyasztottak (spenót, saláta) tavasz ereje, jótékony hatása a 12. század végéig zöld miseruhát viseltek a papok

5 Nagypéntek (lat. Dies passionis Domini – az Úr szenvedésének a napja, keresztrefeszítés) csehül: „Velký pátek” (nagy péntek) jelzős szintagma németül:„Karfreitag” (panaszpéntek) összetett szó althochdeutsch „kara” – panasz, bánat, gyász Stiller Freitag (csöndes péntek) Hoher Freitag (nagy/magasztos/fenséges péntek) magyarul: nagypéntek a szláv mintára keletkezett tükörfordítással Nagyszombat (lat. Sabbatum Sanctum – szent szombat, a feltámadás ünnepe) csehül: „Bílá sobota” (fehér szombat) jelzős szintagma németül: „Karsamstag”, „Karsonnabend” összetett szó (bánat-/panasz- /gyászszombat) magyarul: nagyszombat, a szláv mintára keletkezett (lengyel) „Wielka Sobota” fehér attribútum: fehér szertartási ruhát viseltek az újonnan megkereszteltek

6 angolul: Holy Saturday, franciául: Samedi Saint – szent csehül: Bílá sobota, szlovákul: Biela sobota – fehér Azonos szemantikai üzenet? (hármas egység) szentcsütörtök, szentpéntek, szentszombat fehércsütörtök, fehérpéntek, fehérszombat Absztrakt – szimbolikus – konkrét jelentés Magyar: nagy – nagy – nagy Cseh: zöld – nagy – fehér Német: zöld – gyász – gyász Latin: Úr/Jézus vacsorája – szenvedése – szent

7 1.1.2.1. Ünnepnapok fordítása „tudom, hogy vacsora volt, és nem virágvasárnapon, hanem zöldcsütörtökön” (Az ajtó: 145) „já vím, že to byla večeře, a ne na Květnou neděli, nýbrž na Zelený čtvrtek (Dveře: 147) „nagyszombaton reggel köménymagleves volt a reggeli” (Az ajtó: 154) „o Bílé sobotě jsme snídali kmínovou polévku” (Dveře: 156) A fordítónak nincs választási lehetősége. A szótári alak ragozott formájának behelyettesítése. Magda Szabóová. 2004. Dveře. Praha: Academia. Fordította: Anna Valentová. Szabó Magda. 2008. Az ajtó. Budapest: Európa Könyvkiadó.

8 1.1.2.2. Összetett szavak felbontása fordításokban „Emerenc világéletében olyan volt, mint egy uralkodó” (Az ajtó: 221) „Od té doby, co je na světě, počínala si Emerence jako panovnice” (Dveře: 223) „Hogy templomidőben itt találjam” (Az ajtó: 140) „Abych v době, když chodívám do kostela, ji našla zde” (Dveře: 142) Fakultatív átváltási művelet (a fordító konkretizál, betold, felbont) Nincs a célnyelvben adekvát, állandósult lexéma, szótári szó. „a fordítás mindig magyarázat, értelmezés, interpretáció…” Klaudy Kinga. 1999. Az explicitációs hipotézisről. Fordítástudomány I. évf. 2. szám, 5-21.

9 1.2. A gazdasági, politikai világ időszakainak jelzői 1.2.1. „Bloody Sunday” 1972. január 30., Észak-Írország magyarul: véres vasárnap csehül: „Krvavá neděle” németül: „Blutsonntag” az angol jelző és jelzett szó tükörfordítása

10 1.2.2. Fekete péntek – Nagy gazdasági világválság (világgazdasági válság) Wall Street Crash of 1929, ’29 Crash, Crash of 1929, the Great Crash of October 1929, 1929 Great Crash, Great Crash Fordítási lehetőségek: „Nagy csőd”, Wall Street-i csőd, az 1929-es októberi nagy csőd/válság? fekete csütörtök a New-York-i tőzsdén (1929.okt.24.) - fekete péntek Európában (1929.okt.25.) Németül: „Schwarzer Donnerstag”, „Schwarzer Freitag”, Weltwirtschaftskrise, Wall-Street Krise Csehül: Černý čtvrtek, Černý pátek, Velká hospodářská krize, Krach na newyorské burze Latin (római antik): dies ater, „szerencsétlen/sötét/nyomasztó/borús nap” „fekete nap”: modern idők: hét napjainak nevei Angol: helyszín (utca: Wall Street), év (1929), hónap (October) Magyar: helyszín nincs, évszám (1 v. 2 évszám: 1929-1933), nap (péntek) Német: évszám (1 v. 2), nap, helyszín (utca) Cseh: helyszín (város: New York), kiegészítés (tőzsde)

11 Bársonyos forradalom, Röhm-Putsch, D-nap Bársonyos forradalom: az 1989-es rendszerváltás csehül: sametová revoluce (bársonyos forradalom), szlovákul nežná revolúcia (gyengéd forradalom), németül: Samtene Revolution Röhm-Putsch (1934. június 29-30.) német köznyelvben „die Nacht der langen Messer” Magyarul: „Hosszú kések éjszakája” Csehül: „Noc dlouhých nožů” D-day (1944. június 16.) (Decision, Delivery, Deliverance, Debarkation Day…) magyarul D-nap (Normandiai partraszállás, Overlord hadművelet), németül: Tag X, (Landung in der Normandie, Operation Overlord), csehül: Den D (Bitva o Normandii, operace Overlord)

12 Összefoglalás Összetett szó vagy jelzős szószerkezet? Nyelvtipológiai okok: a magyar nyelv finnugor nyelv, agglutináló, míg a cseh és a német indoeurópai és flektáló nyelv (analitikus: több szóval fejez ki jelentést, szintaktikus: jelentéssűrítő) Az adott nyelv szóképzési hagyományai a meghatározóak (jelző+jelzett szó: nem-, szám- és esetegyeztetés) A fordítástudományban/ a fordítás gyakorlatában: dinamikus ekvivalencia (Nida 1964): a célnyelvi közösség ugyanúgy reagáljon a megnyilatkozásra, mint a forrásnyelvi közösség formális ekvivalencia (Nida 1964): a fordítás őrizze meg a forrásnyelv sajátosságait, a célnyelvi közösségnek rálátása legyen a FNY-i formára szkoposz-elmélet (Vermeer 1984): fordítás során folyamodjunk a célnyelvi olvasók által ismert formákhoz, az adekvát percepció biztosítása érdekében tartsuk szem előtt a célnyelvi olvasó (háttér)ismereteit, hogy a megnyilatkozás betöltse célját, funkcióját a célnyelvi kultúrában célnyelvi elfogadhatóság (Toury 1980, 1995) a fordításnak a célnyelvben kell funkcionálnia

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Pénzes Tímea Időegységek és időszakok jelzős kollokációi Pénzes Tímea ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudományi Doktori Program, 3. éves."

Hasonló előadás


Google Hirdetések