Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Biblia értelmezi/definiálja önmagát

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Biblia értelmezi/definiálja önmagát"— Előadás másolata:

1 A Biblia értelmezi/definiálja önmagát

2 Tégy meg mindent hogy igazságban legyél Istennel (megtért állapot, rendszeres biblia olvasás, böjt, ima) Kérd a Szent Szellemet hogy segítsen a megértésben Használj szó szerinti fordítást : Ószövetség Ben Chayyim szöveg Újszövetség Received Text (pl King James Version angolul. A magyar Károli nem mindig pontos ezért érdemes más szövegeket is figyelembe venni. Az újabb fordítások pl angol NIV a Ben Asher és a Kritikai szövegeketet veszik alapul, amely NEM tekinthetőek hitelesnek) Hozz tudatos döntést hogy levedd a “TTRT-DP” szemüveget

3 A “TTRT – DB” szemüveg eltávolítása
T - Tisztelet (Igen látom hogy mit mond az ige de a Profeszor/Pásztor/Apám/Anyám akiket tisztelek azt mondják hogy… emiatt mindenképpen félrecsúszik az értelmezés) T - Tapasztalat (Igen látom hogy mit mond az ige, de ismerek egy erős keresztényt akinek … vagy nekem más a tapasztalatom ...emiatt nem lesz pontos az értelmezés) R –Rohanás (Nincs időm mélyebbre ásni a témában... vagy igen látom hogy mit mond az ige de mi van a xy ige verssel ? emiatt nem lesz pontos az értelmezés) T - Tradició (Igen látom hogy mit mond az ige de én és a családom mindig másképpen csinálta.., vagy kell abban valami igazságnak lenni mert az én egyházam azt támogatja... emiatt nem lesz pontos az értelmezés) D - Doktrinák (Igen látom hogy mit mond az ige de Isten nem ilyen … emiatt nem lesz pontos az értelmezés A tanításoknak/doktrináknak kell az Isten igéjét alapul venni, nem pedig az igét “húzni” a doktrinákra) B - Büszkeség (Igen látom hogy mit mond az ige de nekem ne mondja meg senki... vagy ki az aki megértheti ez túl magas mindenkinek még neked is...)

4 Tégy meg mindent hogy igazságban legyél Istennel (megtért állapot, rendszeres biblia olvasás, böjt, ima) Kérd a Szent Szellemet hogy segítsen a megértésben Használj szó szerinti fordítást : Ószövetség Ben Chayyim szöveg Újszövetség Received Text (pl King James Version angolul. A magyar Károli nem mindig pontos ezért érdemes más szövegeket is figyelembe venni. Az újabb fordítások pl angol NIV a Ben Asher és a kritikai szöveget veszik alapul, amely NEM tekinthetők hitelesnek) Hozz tudatos döntést hogy levedd a “TTRT-DP” szemüveget Válaszolj a következő 14 kérdésre !

5 Válaszolj a következő 1-7 kérdésre
1. Kihez szól az adott szövegrész, ki a hallgatóság (Zsidók, Keresztények, Valásos emberek, Pogányok)? 2. Milyen helyzetben van a hallgatóság? 3. Mi az író foglalkozása és Istennel való kapcsolata (milyen szövetség alatt munkálkodik pl. Ádámi szövetség , Ábrahámi szövetség ,ÓSZ, ÚSZ stb.)? 4. Milyen helyzetben van az író? 5. Miért írta az író ami írt ? Mi volt a motivációja? 6. Ha van kiemelt jelentőségű kifejezés, szó, vagy szókapcsolat , akkor melyek ezek ? Mi az eredeti Héber, Arám , Görög szó jelentése, mi az ige ideje , egyesszám/ többesszám ? 7. Mi az első előfordulása az adott kifejezésnek és mi az ottani jelentése ?Az első kifejezés nagyon fontos! (Nézd az eredit Héber/Arám/Görög szó jelentését ne a magyart vagy az angolt)! A már használt kifejezéseknek nagyobb a jelentőségük mint az egyszerű szavaknak, ha a szerző már használta a kifejezést más helyen, akkor ebben a részben is nagyobb súlyt kap.

6 Válaszolj a következő 8-14 kérdésre
8. Hányszor volt a kifejezés használva és mi volt minden előfordulásakor a jelentése? (Ószövetség és Újszövetségben is) 9. Mi a megelőző/bevezető szöveg ? 10. Mi a szövegkörnyezet, szöveg összefüggés, szövegtartalom? 11. Mi a szöveglezárás – következmény vagy tanulság az adott résznek? 12. Az adott témában a teljes írásban ugyanaz a konkluzió (Ha A=>B és B=>C akkorA=>C)? Pl: a bűn zsoldja a halál => aki bűnt követ el az meghal => aki már meghalt, az már kifizette a bűnt => Ha más kifizette helyettem a bűnt , nekem nem kell meghalni ! 13. Hogyan hozza ez közelebb az embereket az Istenhez ? (Hogy kerül öszhangba a megváltásitervvel)? 14.Összeegyeztethető a bibliai időrenddel és az események sorrendiségével ?

7 Mi a “ tövis a testembe” kifejezés értelme ?
Rágjuk át magunkat egy látszólag “ellentmondásos” részen 2 Kor. 12:5-10 Károli tövis adatott nékem a testembe (Thorn in the Flesh KJV-NKJV) 2Kor 12:5-10 Az ilyennel dicsekeszem; magammal pedig nem dicsekeszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen; mert igazságot mondok; de megtürtõztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint a minek lát, vagy a mit hall tõlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tõlem; És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erõm erõtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erõtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annakokáért gyönyörködöm az erõtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erõtelen vagyok, akkor vagyok erõs. Mi a “ tövis a testembe” kifejezés értelme ?

8 14 Válasz a 2 Cor. 12:7 alapján 1. Ki a hallgatóság (Zsidók, Keresztények, Valássos csoport, Pogányok)? Korinthusi Keresztények 2. Milyen helyzetben van a hallgatóság? Probléma a Korinthusi gyülekezetben, pogány bálványimádás és hiedelmek hatása 3. Mi az író foglalkozása és Istennel való kapcsolata (milyen szövetség alatt munkálkodik)? Jézus Krisztus Apostola, Sátorkészítő, Tanulta az írásokat (Ósz), Keresztény, Újszövetség alatt tevékenykedik. 4. Milyen helyzetben van az író? Elhagyta Ephézust és Makedóniában van 2 Kor. 2:13

9 14 Válasz a 2 Cor. 12:7 alapján 5. Miért írta az író ami írt ? Mi volt a motivációja? Pál tanítja a gyülekezetet és erősíti őket hogy meg tudjanak állni a Pogány környezet hatásával szemben. Néhányan nem fogadták el Pált mint apostolt, de Ő nem dicsekszik mint Isten nagy embere, hanem bemutatja szenvedéseit amiket Krisztusért szenved. 6. Ha van kiemelt jelentőségű kifejezés, szó, vagy szókapcsolat , akkor melyek ezek ? Mi az eredeti Héber, Arám , Görög szó jelentése, mi az ige ideje , egyesszám/ többesszám ? A tűske a testemben jelentése: A tűske a testembe “sátán angyala” gyötörjön Angyal jelentése: angyal, küldött Gyötörjön görög kolaphizo jelentése : ököllel megpüfölni, eldöngetni (ismételten) (Thorn in the flesh az angolban KJV) 7. Mi az első előfordulása az adott kifejezésnek és mi az ottani jelentése ? A kifejezés nagyon fontos! Tövisekké a ti oldalaitokban IV Móz. 33:55 Tűske = emberek (emberek akik tövisként gyötrik Izraelt), Pál tanulta, élte és lélegezte az Írásokat ezért gyakran használt Ó szövetségi kifejezéseket. Ez a kifejezés nem található meg az Újszövetségben máshol.

10 14 Válasz a 2 Cor. 12:7 alapján 8. Hányszor volt a kifejezés használva és mi volt minden előfordulásakor a jelentése“ Tüske/Tövis” - IVMóz 33:55; Ezékiel 28:24; 2 Sam. 23:6; Zsolt118:12; Ésa. 32:13 Az utolsó helyet kivéve a tövis mindig emberekre utal akik fájdalmat, bosszúságot okoznak. 9. Mi a megelőző/bevezető szöveg ? 2 Kor fejezetek 10. Mi a szövegkörnyezet, szöveg összefüggés, szövegtartalom ?Tövis a testembe gyötörni= ököllel ismételten eldöngetni 2 Cor. 12:7-8. A küldött fizikailag többször megverte Pált – jött és ment - ugyanis Pál 3X kérte az Urat ebben a dologban. 11. Mi a szöveglezárás – következmény vagy tanulság az adott résznek? 2 Kor. 12: Odaszánni magunkat Istennek és Isten végzi el a munkát, nem a mi erőnk. Isten a szabadító. 12. Egyéb írások ahol az eredmény ugyanez a következtetés ? (A=>B és C=>B ezért A=>C). Odaszánni magunkat Istennek a szükségben és Ő megszabadít. Phil. 4:13 (helyzet –éhség és nélkülözés –Isten megszabadít); Jakab 5:11 (Sátán megverte Jóbot betegséggel , Isten helyreállította). MIndenki aki Krisztusban Isteni életet él üldözést szenved (külső) 2 Tim. 3: Heb. 12:2-3 (az emberek üldözték Jézust is).

11 Answer 14 Questions e.g. 2 Cor. 12:7
13. Hogyan hozza ez közelebb az embereket az Istenhez ? (Hogy kerül öszhangba a megváltási tervvel)? Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. (2Co 12:10 ) Nem a saját erőnkbe bízva, hanem Isten erejével kell Isten dolgain munkálkodni. 14. Összeegyeztethető a bibliai időrenddel és az események sorrendiségével ? Makedóniában a bebörtönzést megelőzően történhetett: – Apcsel 19:33 amikor Pált megkövezték – 2 Cor. íródott Kr.u. 56, – Pál 3. útján Kr.u a bebörtönzést megelőzően ~ Acts Nem 100%-os pontossággal de 3 éves időszak on belül.

12 Tégy meg mindent hogy igazságban legyél Istennel (megtért állapot, rendszeres biblia olvasás, böjt, ima) Kérd a Szent Szellemet hogy segítsen a megértésben Használj szó szerinti fordítást : ószövetség Ben Chayyim szöveg, újszövetség Received Text (pl Károli biblia magyarul és KJV ósz angolul – eSword Strong féle számok ) Hozz tudatos döntést hogy levedd a “TTRT-DP” szemüveget Válassz max. 3 értelmezést amit végig akarsz követni (ideális 2)

13 Válassz max. 3 értelmezést amit végig akarsz követni pl. 2 Cor. 12:7
Tövis a testben Pál betegségét jelenti (B-Betegség) Tövis a testben egy valódi tövis volt Pál testében Tövis a testben egy Sátántól küldött Démon volt aki gyötörte Pált (D-démon) Tövis a testben egy ember volt akit a Sátán irányított ( a Sátán követője saját akaratból nem pedig Démon által megszállt személy), aki Pált fizikailag bántalmazta. (E-ember) A 2 számú értelmezést kiiktathatjuk. Pál csak kihúzta volna a tövist, és vége a problémának. A 3 számú értelmezés szintén kihúzható. Pálnak -mint minden kereszténynek- volta hatalma a démonok felett és azt többször be is mutatta. Ha a Sátán küldötte csak egy démon lett volna, Pál simán elűzte volna.

14 Tégy meg mindent hogy igazságban legyél Istennel (megtért állapot, rendszeres biblia olvasás, böjt, ima) Kérd a Szent Szellemet hogy segítsen a megértésben Használj szó szerinti fordítást : Ószövetség Ben Chayyim szöveg Újszövetség Received Text (pl Károli biblia magyarul és King James Verzió angolul) Hozz tudatos döntést hogy levedd a “TTRT-DP” szemüveget Válaszolj a 14 kérdésre Válassz max. 3 értelmezést amit végig fogsz követni Érvelj – használva a 14 kérdést – “Hogyan lehet ez igaz ?” –Használd a bibliát – “Nem pedig miért nem lehet igaz”. Amikor végeztél – nézd át ujra az értelmezéseket hogy biztos legyél hogy nincs köztük ellentmondás. Mindegyiknek igaznak kell lennie ahhoz hogy a vegső konkluzió is igaz legyen. Foglald össze -felsorolva és kiemelve- a legerősseb érveket mindegyik értelmezés melett.

15 Értelmezés/Jelentés II
Téma 1 Téma 2 Ebbe az irányba mutat Ebbe az irányba mutat Téma 3 Téma 4 Ebbe az irányba mutat Értelmezés/Jelentés III

16 Lyukak a kérdéses témában
Amikor átnézed az egyes témák közös elemeit akkor látható ahogyan ezek az elemek összetartanak és összhangban vannak egymással. Ezekkel a közös elemekkel be lehet fedni a témában adott ismeretlen részeket (lyukakat). Minnél több része fedi a lyukas részt, annál biztosabb következtetés.

17 Answer 14 Questions e.g. 2 Cor. 12:7
1. Ki a hallgatóság (Zsidók, Keresztények, Valássos csoport, Pogányok)? Korinthusi Keresztények 2. Milyen helyzetben van a hallgatóság? Probléma a Korinthusi gyülekezetben, pogány bálványimádás és hiedelmek hatása 3. Mi az író foglalkozása és Istennel való kapcsolata (milyen szövetség alatt munkálkodik)? Jézus Krisztus Apostola, Sátorkészítő, Tanulta az írásokat (Ósz), Keresztény, Újszövetség alatt tevékenykedik. 4. Milyen helyzetben van az író? Elhagyta Ephézust és Makedóniában van 2 Kor. 2:13 E (Úsz - kiűzés, hatalom a démonok felett, de nem az emberek felett)

18 (Űldöztetés a prédikálás miatt)
14 Válasz a 2 Cor. 12:7 alapján E 5. Miért írta az író ami írt ? Mi volt a motivációja? Pál tanítja a gyülekezetet és erősíti őket hogy meg tudjanak állni a Pogány környezet hatásával szemben. Néhányan nem fogadták el Pált mint apostolt, de Ő nem dicsekszik mint Isten nagy embere, hanem bemutatja szenvedéseit amiket Krisztusért szenved. 6. Ha van kiemelt jelentőségű kifejezés, szó, vagy szókapcsolat , akkor melyek ezek ? Mi az eredeti Héber, Arám , Görög szó jelentése, mi az ige ideje , egyesszám/ többesszám ? A tűske a testemben jelentése: A tűske a testembe “sátán angyala” gyötörjön Angyal jelentése: angyal, küldött Gyötörjön görög kolaphizo jelentése : ököllel megpüfölni, eldöngetni (ismételten) (Thorn in the flesh az angol KJV-ben) 7. Mi az első előfordulása az adott kifejezésnek és mi az ottani jelentése ? A kifejezés nagyon fontos! Tövisekké a ti oldalaitokban IV Móz. 33:55 Tűske = emberek (emberek akik tövisként gyötrik Izraelt), Pál tanulta, élte és lélegezte az Írásokat ezért gyakran használt Ó szövetségi kifejezéseket. Ez a kifejezés nem található meg az Újszövetségben máshol. (Űldöztetés a prédikálás miatt) D (Mint Jobnál - Pálnak távol kellett maradnia a büszkeségtől - az ördögnek utat nyitott) E

19 (Mindenféle fizikai problémák jönnek Pál ellen)
14 Válasz a 2 Cor. 12:7 alapján 8. Hányszor volt a kifejezés használva és mi volt minden előfordulásakor a jelentése“ Tüske/Tövis” - IVMóz 33:55; Ezékiel 28:24; 2 Sam. 23:6; Zsolt118:12; Ésa. 32:13 Az utolsó helyet kivéve a tövis mindig emberekre utal akik fájdalmat, bosszúságot okoznak. 9. Mi a megelőző/bevezető szöveg ? 2 Kor 10. Mi a szövegkörnyezet, szöveg összefüggés, szövegtartalom ?Tövis a testembe gyötörni= ököllel ismételten eldöngetni 2 Cor. 12:7-8. A küldött fizikailag többször megverte Pált – jött és ment - ugyanis Pál 3X kérte az Urat ebben a dologban. 11. Mi a szöveglezárás – következmény vagy tanulság az adott résznek? 2 Kor. 12: Odaszánni magunkat Istennek és Isten végzi el a munkat nem a mi erőnk. Isten a szabadító. 12. Egyéb írások ahol az eredmény ugyanez a következtetés ? (A=>B és C=>B ezért A=>C). Odaszánni magunkat Istennek a szükségben és Ő megszabadít. Phil. 4:13 (helyzet –éhség és nélkülözés –Isten megszabadít); Jakab 5:11 (Sátán megverte Jóbot betegséggel , Isten helyreállította). Mindenki aki Krisztusban Isteni életet él, üldözést szenved (külső-fizikai) 2 Tim. 3: Heb. 12:2-3 (az emberek üldözték Jézust is). E E (Mindenféle fizikai problémák jönnek Pál ellen) E (Az Úsz szerint mindig emberek által éri Pált vagy elkötelezett keresztényeket attrocitás 1Cor. 4:11, 2 Tim. 3:11, 4:14 etc) E D E D

20 14 Válasz a 2 Cor. 12:7 alapján 13. Hogyan hozza ez közelebb az embereket az Istenhez ? (Hogy kerül öszhangba a megváltási tervvel)? Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. (2Co 12:10 ) Nem a saját erőnkbe bízva, hanem Isten erejével lehet Isten dolgain munkálkodni. 14. Összeegyeztethető a bibliai időrenddel és az események sorrendiségével ? Makedóniában a bebörtönzést megelőzően történhetett: – Apcsel 19:33 amikor Pált megkövezték – 2 Cor. íródott Kr.u. 56, – Pál 3. útján Kr.u a bebörtönzést megelőzően ~ Acts Nem 100%-os pontossággal de 3 éves időszak on belül. E D E

21 10 E Helyes 4 D Hibás értelmezés Összefoglalás
(Mint Jobnak – Pálnak távol kelett maradni a kevélység-től - az ördögnek lehetőség. Isten adta a hozzáférést a Sátán követének. Isten rendelte így). (Pál az Újszövetségben adott hatalom alapján képes volt kiűzni a démonokat. Ha ez csak egy emberben lévő démon lett volna Pál kiűzte volna mint a jövendő mondo lánykából az Apcsel-ben. Pálnak volt hatalma a démonok felett Matt. 28:18-20; Eph. 1:3, 6:17-19, az emberek és azok szabad akarata felett viszont nem volt hatalma .Az Újszövetségben egyetlen Apostol sem volt démoni gyötrés alatt. A Sátán küldötte sanyargatta Pált, aki a kijelentés ellenére sem tudott tenni ellene. A Sátán terve volt ez a dolog. (Erőtlenség vagy sérülés amit az ördög követe okozott). (Erőtlenség lehet fizikai bántalmazás következménye, mint a megkövezés, amiről Pál korábban beszámolt, nem pedig betegség. A szó erőtlenség “asthenia” testi vagy lelki gyengeséget jelent. Az Úsz-ben 22/24 szer fordul elő 22 x testi gyengeségre, 2 x betegségre utal. Van másik három görög szó a betegségre, ezeket azonban nem használták az adott igehelyen). Démoni küldöt nem valószinő mert minimum magának a Sátánnak kellett volna Pál ellen jönnie, mert Pál szövetsége sokkal erősebb volt Job szövetségénél. A tüske démonok lehetnek, ezek igazán bosszantóak . (“Tüske” mindig emberekre utal, egyszer sem démonokra. A gyötörni “buffet” mindig ember általi ököllel való eldöngetésre utal, nem pedig démoni tevékenységre. Ezenkívül a versekben felsorolt nehézségek is mind fizikai dolgok, sohasem szellemiek – emberek vagy környezeti megprobáltatások) Krisztusért való szenvedés – az Újszövetségi írásokon keresztül – mindig mások szabad akaratán keresztül vagy fizikai dolgokon keresztül történik. (indirekt módon emberek szabad akaratából – pl.: nem adnak neki enni, vagy akarat ellenére hajóra teszik, bebörtönzik stb. stb.) Hibás értelmezés

22 Ember bántalmazza Pált
2 Cor. 12:7 Ki/Mi a tüske Pál apostol testében? Ember bántalmazza Pált Mark 11:22-24 Hit az Istenben vagy hit az Isten szerint ? Van különbség? Isten szerint In God vagy of God. See LITV literal translation Matt. 5-7 Kiket tanított Jézus, az embereket vagy a tanítványokat? tanítványok James 1:2 Örömnek tartsátok? Betegség vagy Üldöztetés vagy szenvedés vagy mindegyik? Ez okozza az örömet vagy ennek az eredménye? Üldöztetés Eph. 6:10-20 Kinek a fegyverei ezek és hogy használjuk? Istené , ima - megvallás Rom. 8:28 Mi a feltétele “minden javokra van”? Szellemben járás Mark 16:16-18 Minden Jézusban hívő keresztény képes erre? Igen Matt. 7:20:21 Who are the people that fall into this camp Jesus is talking about? Himself Rev. 6:1-2 *Mikor lett az első pecsét felbontva? A ló ki lett bocsátva, vagy ki lett jelentve ? A feltámadás után, kijelentve Gen. 1:1 Isten az egeket és a földet az első nap teremtette? Nem Ezek. 22:29-31 Isten bizonnyal megtudta állítani volna őket és nem elpusztítani ha igy akarta volna. Vagy nem ? Nem, csak emberi beavatkozással, imával lehetséges


Letölteni ppt "A Biblia értelmezi/definiálja önmagát"

Hasonló előadás


Google Hirdetések