Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rehabilitáció története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rehabilitáció története"— Előadás másolata:

1 A rehabilitáció története
Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek

2 Rehabilitáció története
ie körüli Egyiptomi papirusztekercsek ősi perui civilizáció: végtagcsonkításokat ábrázoló képek vázákon ie. 500: Taoista iskola, Chuang Tsu leírása a stigmamentes másságról i.e. V. század: Hérodotosz „falábas” harcos leírása IV. század, Capua: bronz művégtag (sírfeltárás), fatokos művégtag (vázarajz) Ókor: nincs rehabilitációra utaló jel – fogyatékosokat sorsukra hagyták (Tajgetosz, Romulusz törvénye) Sínnel rögzített combcsonttörés - Egyiptom, Óbirodalom, a Kr. Előtti 2200 előtti időszakból

3 Rehabilitáció története
„Sötét” középkor: üldöztetések (lelki zavarok, testi hibák – büntetés Papság szerepe: kolostorok, rendek: ispotályok, monostorok – betegek, vakok, bénák, szegények Állam / királyok / rendek: kórodák (eleinte vegyes, később „specializált”: elmebajosok, vakok), menhelyek, később kórházak, betegházak Háborúk – sebesültek – amputáció, művégtag, betegek – fertőző betegek elkülönítése (lepra!)

4 Szent Kozma és Damián transplantációs műtétet végez, De Sedano, Burgos kb. 1495

5 „Híres kezek” GOLDMARK KÁROLY: BERLICHINGEN GÖTZ
Paré kéz ( körül) lovag Götz, igaz az, Hogy egyik ökle vasból lenne? ...

6 Láb protézis XVI. század Háborús láb protézis kb. 1860
Kar protézis 1903

7 Felvilágosodás, renessaince
1793. június 24-én, a francia forradalom idején született az első fogyatékosokkal foglalkozó törvény, az alkotmány 21. cikkelye, mely szerint „a társadalom köteles megsegíteni szükséget szenvedő tagjait azzal, hogy munkát ad a munkaképeseknek, vagy eltartja a munkára képteleneket”. Magyarországon csak kb. 100 évvel később alakultak hasonló intézmények: váci siketek tanintézete ben (Cházár András alapítványa hozta létre). elmegyógyászati osztály ben a kolozsvári Karolina Kórház mellett létesült 35 ággyal 1863-ban Nagyszebenben, 1868-ban a budai Lipótmezőn

8 Világháborúk: látás-, hallásvesztés, bénulás, végtaghiány
USA: a katonák rehabilitációjáról szóló 1918-as törvénnyel elősegítették a hadisérültek átképzését, hogy ismét a társadalom hasznos polgárai lehessenek – Smith-Sears törvény Európa: hatalmas intézetek létesültek a rokkantak ellátására Később (1960-as évekkel kezdődően az USA-ban, kb. 20 évvel később Európában): „Deinstitutionalization”

9 magyarország Magyarország: rokkantügyi szervezet Dollinger Gyula ortopéd sebész irányításával, akit a világháborús hadüzenet érkezte után gróf Tisza István miniszterelnök bízott meg a hadisérültek ellátásának megszervezésével. 1915. április 30-án a „Csonkított és béna katonákat gondozó bizottság” rokkant számlálás során 20 ezer rokkantat talált - az akkori Királyi Rokkantügyi Hivatal ügyvezető alelnöke, gróf Klébelsberg Kúnó os beszámolója alapján – ezek között 12 ezer bénult és 6 ezer csonkolt katonát.

10 Csak a hadviseltekre vonatkozott, a polgári lakosságra nem
A Magyar királyi Rokkantügyi Hivatal 1920: komplex rehabilitáció: orvosi utókezelő intézetek (Budapesten 2, Kolozsvárott és Pozsonyban 1-1) létesítése, fenntartása, és igazgatása A katonákat az utókezelésen túl gyakorlati oktatásban is részesítették és képezték. Felügyelet gyakorolása a mai „védett” üzemeknek megfelelő mesterséges testrészeket gyártó műhelyek, mezőgazdasági és ipari műhelyek felett rokkantak munkaközvetítése rokkant-gyámügyi szervezet vezetése (foglalkozási és szociális rehabilitációs tevékenység) Vakok számára iskola és műhely létesült „Magyar Királyi Miniszterelnök 3300/ rendelete a csonkított és béna katonák orvosi utókezeléséről, mesterséges testrészekkel való ellátásáról és gyakorlati oktatásáról” ill. a 3301/1915. számú rendelet a „rokkant katonákat gondozó szervezetekről” (az USA Smith-Sears törvénye - csak 3 évvel később, ban születtek meg) Hiányosság: Csak a hadviseltekre vonatkozott, a polgári lakosságra nem

11 Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény
Európában a XVIII. sz.-ban már működtek intézetek –Párizs (1770) Lipcse (1778) Bécs (1779) Berlin (1778) - a siketnémák oktatására. „Bétsnek minden ritkaságait semmissé tette előttem a siketnémáknak Oskolája…”- írta nagy elragadtatással Cházár András ben a bécsi Magyar Kurír szerkesztőjének. E sokszor idézett levél nyomán kezdődött meg hazánkban az áldozatos szervezőmunka, melynek eredményeként augusztus 15.- én, megnyitotta kapuit a Váczi Királyi Magyar Siketnéma Intézet.

12 Magyarország XX. század
1933-ban született meg a rokkant törvény ( évi VII. törvénycikk), mely alapján az orvosi kezelés, gyógyszer- és művégtag-ellátás ingyenessé vált . Ugyanitt a foglalkozási rehabilitáció szempontjából is fontos rendelkezéseket hoztak. Megalakultak a fogyatékosok első érdekvédelmi szervezetei, 1918-ban a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, majd legalizálást nyert a hadigondozottak társadalmi érdekképviselete HONSZ (Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzetközi Szövetsége 1920).

13 A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Szövetségünk hazánkban az egyik legrégebbi érdekvédelmi szervezet.      1901-ben alakult meg a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, amely azonban nem a vak emberek kezdeményezésére szerveződött. A korabeli társadalom emberi felelősségérzete hívta életre. Létrejöttek a foglalkoztató műhelyek, ahol elsősorban önmaguk ellátásának fedezéséért dolgoztak a vak emberek.    Az I. világháború tragédiájára volt szükség ahhoz, hogy minőségi változás történjék. Míg addig a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület tevékenysége az alsóbb, alapvetően kiszolgáltatott társadalmi rétegre terjedt ki, most a társadalom minden köréből a látássérültek tömegei jelentek meg. A képzett és öntudattal rendelkező vak emberek kezdeményezésére alakult meg a Vakok Szövetsége 1918 októberében.     

14 A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége - röviden SINOSZ - kiemelkedően közhasznú társadalmi, érdekvédelmi szervezet. A felnőtt siketek hazánkban 1802-ben, a Cházár András kezdeményezésére megindult iskolai oktatás után kezdték el megszervezni társasági életüket, baráti köreiket. Az egységes, országos szervezet kialakításának gondolatát elsőnek Oros Kálmán siket betűszedő vetette fel. Kezdeményezésére indult meg ben a Siketnémák köre, majd ugyanabban az évben kiadták az elsőújságot, a Siketnémák Közlönyét. Több egyesület bevonásával ben kidolgozták az egységes szervezet alapszabályát, amelyet a belügyminiszter 1907-ben hagyott jóvá. Az új egyesület "Cházár András Országos Siketnéma Otthon" nevet viselte. A szervezet 1950-ben alakult újjá "Siketnémák Szövetsége" néven. Néhány évvel később ben - alapszabályban rögzítették a nagyothallók érdekvédelmének ellátását is, amelyet a szövetség új elnevezése is tükrözött: "Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége".

15 Az 1970-es évek elején, Magyarországon a mozgássérült emberek előbb sportegyesületeket hoztak létre ben a szervezéssel addig próbálkozó emberek gyógyító intézményekben találkozva vitatkoztak egy országos érdekvédelmi szervezet létrehozásának szükségességéről, annak módjáról. Ennek eredményeként alakult meg elsőként Vas megyében 1977-ben a szerteágazó érdekképviseletet célul tűző egyesület. A harmadikként megszülető budapesti egyesület egy ideig országos koordinációs szerepet is betöltött. Az első hazai probléma- feltáró és javaslatokat megfogalmazó országos konferenciákat is ez az egyesület szervezte.

16 A balatonfüredi Állami Szívkórház története visszanyúlik a XVIII. századba, amikor az évi tihanyi apátsági birtokösszeíráskor beírják, hogy Füreden savanyúvizek vannak. között több lépésben, majd ban épült több lépcsőben 1949-ben állami kezelésbe került az intézet, és évtizedeken keresztül Állami Kórház néven működött között  korszerûsítették a kórház berendezéseit, kardiológiai rehabilitációs központtá alakították át a szív- és keringési betegségben szenvedők számára. A régi épületegyüttes 1979-ben újabb modern épületszárnyakkal bővült, ezzel az ágyak száma 600 fölé emelkedett.  

17 A „FODOR” – ma OORI Az intézetünk ősének tekinthető József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, a "K.u.K. Erzhr. Josef Heilstaette für Lungenkranken Soldaten, Budakeszi" - ahogyan egy korabeli intézeti fejbélyegző lenyomata is tanúsítja május 1-én nyitotta meg kapuit. A Tüdőbeteg katonák otthona elnevezés a korszak politikai viharait tükrözve a két világháború között több változáson esett át (Fodor József Szanatórium- Budakeszi Tüdőszanatórium stb. Honvéd Szanatórium stb.). 

18 az első világháborút követő korszak:
    Az intézet alapítása idején országos probléma volt a tüdő tbc elleni küzdelem, amelyben nemcsak a lakosság - de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak.  A kor szociális intézkedései közé tartoztak a rokkant katonák hasznos munkával való ellátása - amely a mai szemmel a rehabilitáció részeként munkaterápiának X / is tekinthető. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A második világháborút követően 2 évig még szovjet hadikórházként is működő intézmény 1950-ben - igen siralmas állapotban ággyal végleg átkerült a Honvédelmi Minisztériumtól a Népjóléti Minisztérium fennhatósága alá,

19 A Mátrai Gyógyintézet mátraházai egységének építési munkálatai az ben megalakult Tuberculosis Elleni Küzdelem Országos Bizottságának kezdeményezésére nyarán kezdődtek meg. Az építkezés befejezését követően június 15-én nyílhatott meg Közép- Kelet Európa legmodernebb és Magyarország legnagyobb közegészségügyi intézménye, a Mátrai Magyar (Királyi) Gyógyintézet mely a korabeli férőhely kapacitásokhoz mérten kiugróan magas, 300 ágyas befogadó képességgel várta a TBC-ben és egyéb légzőszervi megbetegedésben szenvedőket. A Gyógyintézet mai, kékestetői egysége, mely a maga korában méltán viselhette "az ország első klimatikus gyógyszállója” megnevezést, ben került átadásra.


Letölteni ppt "A rehabilitáció története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések