Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok, valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség mint pályázatkezelő bemutatása Ráadásként.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok, valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség mint pályázatkezelő bemutatása Ráadásként."— Előadás másolata:

1 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok, valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség mint pályázatkezelő bemutatása Ráadásként néhány pályázati kiírás Kecskemét, 2008. február 15. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-13 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési OP GOP Közlekedésfejlesztési OP KÖZOP Társadalmi Megújulás OPTÁMOP Társadalmi Infrastruktúra OP TIOP Környezet és Energia OP KEOP Államreform OP ÁROP Elektronikus Közigazgatás OP EKOP Végrehajtás OP VOP Nyugat-dunántúli OP NYDOP DÉL-ALFÖLDI OP DAOP Észak-alföldi OP ÉAOP Közép-magyarországi OPKMOP Észak-magyarországi OP ÉMOP Közép-dunántúli OP KDOP Dél-dunántúli OP DDOP

3 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Az ÚMFT prioritások és az OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

4 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség ÚMFT keretének megoszlása az OP-k között

5 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség TÁMOP (Társadalmi Megújulás OP) célrendszere Specifikus célok Az aktivitás növelése A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Átfogó cél Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés

6 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség TÁMOP Forrásainak megoszlása Prioritási tengelyek és beavatkozások Összes forrás millió euró Források megoszlás a 1.) Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 723,617,66 % 2.) Alkalmazkodóképesség javítása723,617,66 % 3.) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek864,821,11 % 4.) A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 447,710,93 % 5.) Társadalmi befogadás, részvétel erősítése468,611,44 % 6.) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés221,25,40 % 7.) Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 503,812,30 % Összesen4 097,0100,00 %

7 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség TÁMOP konstrukciók a civilek támogatására - Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - Önkéntesség elterjesztése - Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása - Anti-diszkriminációs műsorok, kampányok támogatása - A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás - Fogyasztói jogérvényesítés, tájékoztatás fejlesztése - A fogyasztók kiszolgáltatottságának csökkentése - Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése -Távoktatási és kutatási programok a közösségépítés szolgálatában /Tudáspólusok az aktív állampolgárságért/ -Aktív állampolgárságra nevelés - országos program

8 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Infrastruktúra OP célrendszere www.nfu.hu Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása Prioritási tengelyek Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

9 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség TIOP forrásainak megoszlása:

10 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Az oktatási infrastruktúra fejlesztése - Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – Az „Intelligens iskola” - Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése -A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok létrehozása - A fekvőbeteg szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra -Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése - A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése - A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése TIOP prioritásainak céljai

11 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Hasznos információk forrása: www.nfu.hu

12 DARFÜ KHT Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

13 DARFÜ Kht Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht -A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezete -Alapítás éve 1998. -Regionális források elosztása, a végrehajtása -Társadalmi egyeztetések, pályázati tervezés, projektfejlesztés -Stratégai tervezés, fejlesztési csapásirány -Régiótudat, régióépítés, régiómarketing -Régión belüli együttműködések ösztönzése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

14 DARFÜ KSz DARFÜ Kht-t, mint a Dél-alföldi Operatív Program Közreműködő Szervezetét a 14/2007 (V.8.) MeHVM-ÖTM együttes rendelete jelölte ki, cél a DAOP végrehajtása. (1, 2, 3, 5. tengely esetén, 4. VÁTI Kht) KSZ, mint pályázatkezelő feladatai: - a pályázati kiírás tervezetének elkészítése; - pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetése; - a projekt javaslatok befogadása, formai ellenőrzése; - a projekt javaslatok tartalmi értékelése; - támogatási szerződések megkötése, módosítása; - projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése, projektek megvalósításának nyomon követése; - előleg és kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása; - helyszíni ellenőrzés elvégzése; - a projekt záráshoz kapcsolódó közreműködői feladatok ellátása; - fenntartási kötelezettségek ellenőrzése. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

15 DARFÜ KHT. KSz elérhet ő ségek Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség DAOP Közreműködő Szervezet elérhetőség: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel: 62/561-920, Fax: 62/561-921 e-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu Ügyfélfogadás: Szakmai:hétfő - csütörtök: 9.00 – 15.00 péntek: 9.00 – 12.00 KSZ munkatársai:hétfő - péntek: 9.00-11.00

16 Dél-alföldi Operatív Program prioritásai 1, Regionális gazdaságfejlesztés 2, Turisztikai célú fejlesztések 3, Közlekedési infrastruktúrafejlesztés 4, Humán infrastruktúra fejlesztések 5, Településfejlesztési akciók Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

17 Forrás Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Prioritástengelyek 2007-2013 HUFEUR Regionális gazdaságfejlesztés 41 420 439 721152 842 951 Turisztikai célú fejlesztés 43 721 575 246161 334 226 Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 50 420 439 693186 053 283 Humáninfrastruktúra fejlesztések 44 872 142 873165 579 863 Térségfejlesztési akciók 49 678 956 322183 317 182 ROP összesen230 113 553 855696 284 553

18 2. Turisztikai célú fejlesztések Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés A,Dél-alföld SPA egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése Meglévő fürdőkben új gyógy- termál-, és élményfürdőzési szolgáltatások fejlesztése, egészségturisztikai színvonal emelése, bővítéshez szükséges termálkút létesítése, balneológiai célra használt gyógy-, termálvízkezelés, ártalmatlanítás korszerű technológiai feltételeinek kialakítása Kedvezményezettek: önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók Forrás 2007-2013: 13233 millió Ft l

19 2. Turisztikai célú fejlesztések Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés B,Múzeumok, témaparkok és az épített örökség turisztikai fejlesztése Múzeumok felújítása, témaparkok létrehozása, látogatói kiszolgáló pontok (ruhatár, kávézó, múzeumi bolt) fejlesztése, múzeumi engedéllyel nem rendelkező bemutatóhelyek esetén helytörténeti gyűjtemények, kastélyok, kúriák, tájházak megújítása, látogatóbarát fejlesztése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzati intézmények, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, egyéni vállalkozók, egyházi jogi személyek Forrás 2007-2013: 4256 millió Ft l

20 2. Turisztikai célú fejlesztések Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés C,Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése Országos/nemzetközi jelentőségű kulturális és gasztronómiai rendezvények infrastrukturális fejlesztése, színpadok fejlesztése, nézőtér, információs pont kialakítás, szociális blokkok építése, lebonyolításhoz szükséges háttérlétesítmények, rendezvény helyszínéül szolgáló terek felújítása Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati intézmények, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, egyéni vállalkozók Forrás 2007-2013: 1596 millió Ft l

21 2. Turisztikai célú fejlesztések Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés D,Bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések Borospincék és pálinkával foglalkozó egységek kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései, bor- és pálinkakészítés, szőlőművelés, borvidék hagyományait bemutató helyek kialakítása, családbarát szolgáltatások fejlesztése Kedvezményezettek: önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek Alkalmazott eljárás: egyfordulósTámogatási intenzitás: 50 % Minimális támogatás: 10 millió Ft, Maximális támogatás: 200 millió Ft Forrás 2007-2013: 532 millió Ft l

22 2. Turisztikai célú fejlesztések Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés E,Aktív turisztikai fejlesztések Élővizek mentén szabadstrandok, kikötők, egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó létesítmények fejlesztése, építése, túra útvonalak, pihenőhelyek kialakítása, természeti területek látogatásához szükséges fejlesztések, többfunkciós bemutatóhelyek kialakítása stb. Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, Nemzeti Park igazgatóságok Forrás 2007-2013: 8933 millió Ft l

23 2. Turisztikai célú fejlesztések Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 2.1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása ATurisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése Vonzerők mellett szükséges a kereskedelmi szálláshely-kapacitás minőségének fejlesztése, illetve azon nemzetközi vonzerők esetében, ahol a keresleti igényeknek nem megfelelő a szálláshelyek mennyisége, ott új szálláshelyek létesítése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, üdülőszövetkezetek Forrás 2007-2013: 10017 millió Ft l

24 2. Turisztikai célú fejlesztések Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 2.1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása B,Konferenciaturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések A konferenciaturizmushoz kötődő turistaréteg kiszolgálásához korszerű minőségi, mennyiségi fejlesztés a tudományos potenciállal rendelkező városokban. Olyan komplex konferenciaközpontokra van szükség, amelyek kiállítások, vásárok, előadások lebonyolításához biztosítanak teret. Kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok Forrás 2007-2013: 4256 millió Ft C,Turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása

25 4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 4.1.2 Rehabilitációs, geriátria és ápolási ellátás fejlesztése A,Geriátriai szolgáltatások fejlesztése Területi kórházak struktúrájának átalakítása során 20-25 ágyas geriátriai osztályok kialakítása a régió 6-8 kórházában. Cél az idős lakosság komplex egészségügyi ellátása, valamint az előzőeken felül 4 db 20-25 ágyas hospice ház vagy otthon létrehozása Kedvezményezettek: Dél-alföldi Régió területi kórházai, feladatvállalási szerződés esetén alapítványok, egyesületek, non-profit gazdasági társaságok Forrás 2007-2013: 1.369 millió Ft

26 4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése A,Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos és külterületeken élők számára Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás 2007-2013: 2.250 millió Ft

27 4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése B,Gyermekek napközbeni ellátásnak fejlesztése Bölcsödék, családi napközik, és más rugalmas napközbeni gyermekellátások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a meglévő infrastruktúra fejlesztése, bővítése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás 2007-2013: 3.937 millió Ft

28 4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése C,Szociális nappali ellátások fejlesztése Bölcsödék, családi napközik, és más rugalmas napközbeni gyermekellátások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a meglévő infrastruktúra fejlesztése, bővítése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás 2007-2013: 2.812 millió Ft

29 4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése D,Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Új közösségi terek, ifjúsági közösségi terek és információs pontok kialakítása, a már működő közösségi helyek infrastrukturális fejlesztésének támogatása Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás 2007-2013: 2.250 millió Ft

30 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Hasznos információk forrása: www.darfu. hu www.darfu. hu

31 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Köszönöm a figyelmet! DARFÜ Kht – ÚMFT TH Molnár Zoltán 30/493-52-82 molnar.zoltan@umft.del-alfold.hu www.darfu.hu 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 62/561-920


Letölteni ppt "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok, valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség mint pályázatkezelő bemutatása Ráadásként."

Hasonló előadás


Google Hirdetések