Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok,"— Előadás másolata:

1 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok,
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok, valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség mint pályázatkezelő bemutatása Ráadásként néhány pályázati kiírás Kecskemét, február 15. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-13
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési OP  GOP  Közlekedésfejlesztési OP  KÖZOP  Társadalmi Megújulás OP TÁMOP  Társadalmi Infrastruktúra OP  TIOP  Környezet és Energia OP KEOP  Államreform OP  ÁROP  Elektronikus Közigazgatás OP  EKOP  Végrehajtás OP VOP Nyugat-dunántúli OP  NYDOP  DÉL-ALFÖLDI OP DAOP Észak-alföldi OP ÉAOP  Közép-magyarországi OP KMOP  Észak-magyarországi OP ÉMOP  Közép-dunántúli OP  KDOP  Dél-dunántúli OP  DDOP DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

3 Az ÚMFT prioritások és az OP-k
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az ÚMFT prioritások és az OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai Államreform Terület- Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

4 ÚMFT keretének megoszlása az OP-k között
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

5 TÁMOP (Társadalmi Megújulás OP) célrendszere
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Specifikus célok Az aktivitás növelése A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Átfogó cél Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

6 TÁMOP Forrásainak megoszlása
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Prioritási tengelyek és beavatkozások Összes forrás millió euró Források megoszlása 1.) Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 723,6 17,66 % 2.) Alkalmazkodóképesség javítása 3.) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 864,8 21,11 % 4.) A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 447,7 10,93 % 5.) Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 468,6 11,44 % 6.) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 221,2 5,40 % 7.) Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 503,8 12,30 % Összesen 4 097,0 100,00 % DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

7 TÁMOP konstrukciók a civilek támogatására
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - Önkéntesség elterjesztése - Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása - Anti-diszkriminációs műsorok, kampányok támogatása - A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás - Fogyasztói jogérvényesítés, tájékoztatás fejlesztése - A fogyasztók kiszolgáltatottságának csökkentése - Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése -Távoktatási és kutatási programok a közösségépítés szolgálatában /Tudáspólusok az aktív állampolgárságért/ -Aktív állampolgárságra nevelés - országos program DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

8 Társadalmi Infrastruktúra OP célrendszere
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Infrastruktúra OP célrendszere Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése Prioritási tengelyek Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

9 TIOP forrásainak megoszlása:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TIOP forrásainak megoszlása: DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

10 TIOP prioritásainak céljai
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TIOP prioritásainak céljai Az oktatási infrastruktúra fejlesztése - Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – Az „Intelligens iskola” - Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok létrehozása - A fekvőbeteg szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése - A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése - A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

11 Hasznos információk forrása:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Hasznos információk forrása: DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

12 DARFÜ KHT Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ KHT Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

13 Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht
DARFÜ Kht Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezete Alapítás éve 1998. Regionális források elosztása, a végrehajtása Társadalmi egyeztetések, pályázati tervezés, projektfejlesztés Stratégai tervezés, fejlesztési csapásirány Régiótudat, régióépítés, régiómarketing Régión belüli együttműködések ösztönzése DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

14 (1, 2, 3, 5. tengely esetén, 4. VÁTI Kht)
DARFÜ KSz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Kht-t, mint a Dél-alföldi Operatív Program Közreműködő Szervezetét a 14/2007 (V.8.) MeHVM-ÖTM együttes rendelete jelölte ki, cél a DAOP végrehajtása. (1, 2, 3, 5. tengely esetén, 4. VÁTI Kht) KSZ, mint pályázatkezelő feladatai: - a pályázati kiírás tervezetének elkészítése; - pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetése; - a projekt javaslatok befogadása, formai ellenőrzése; - a projekt javaslatok tartalmi értékelése; - támogatási szerződések megkötése, módosítása; - projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése, projektek megvalósításának nyomon követése; - előleg és kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása; - helyszíni ellenőrzés elvégzése; - a projekt záráshoz kapcsolódó közreműködői feladatok ellátása; - fenntartási kötelezettségek ellenőrzése. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

15 DARFÜ KHT. KSz elérhetőségek
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ KHT. KSz elérhetőségek DAOP Közreműködő Szervezet elérhetőség: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel: 62/ , Fax: 62/ Ügyfélfogadás: Szakmai:hétfő - csütörtök: 9.00 – 15.00 péntek: 9.00 – 12.00 KSZ munkatársai:hétfő - péntek: DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

16 Dél-alföldi Operatív Program prioritásai
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-alföldi Operatív Program prioritásai 1, Regionális gazdaságfejlesztés 2, Turisztikai célú fejlesztések 3, Közlekedési infrastruktúrafejlesztés 4, Humán infrastruktúra fejlesztések 5, Településfejlesztési akciók DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

17 Forrás Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Prioritástengelyek 2007-2013 HUF
EUR Regionális gazdaságfejlesztés 152 842 951 Turisztikai célú fejlesztés Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Humáninfrastruktúra fejlesztések Térségfejlesztési akciók ROP összesen DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

18 2. Turisztikai célú fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés A, Dél-alföld SPA egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése Meglévő fürdőkben új gyógy- termál-, és élményfürdőzési szolgáltatások fejlesztése, egészségturisztikai színvonal emelése, bővítéshez szükséges termálkút létesítése, balneológiai célra használt gyógy-, termálvízkezelés, ártalmatlanítás korszerű technológiai feltételeinek kialakítása Kedvezményezettek: önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók Forrás : millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

19 2. Turisztikai célú fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés B, Múzeumok, témaparkok és az épített örökség turisztikai fejlesztése Múzeumok felújítása, témaparkok létrehozása, látogatói kiszolgáló pontok (ruhatár, kávézó, múzeumi bolt) fejlesztése, múzeumi engedéllyel nem rendelkező bemutatóhelyek esetén helytörténeti gyűjtemények, kastélyok, kúriák, tájházak megújítása, látogatóbarát fejlesztése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzati intézmények, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, egyéni vállalkozók, egyházi jogi személyek Forrás : 4256 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

20 2. Turisztikai célú fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés C, Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése Országos/nemzetközi jelentőségű kulturális és gasztronómiai rendezvények infrastrukturális fejlesztése, színpadok fejlesztése, nézőtér, információs pont kialakítás, szociális blokkok építése, lebonyolításhoz szükséges háttérlétesítmények, rendezvény helyszínéül szolgáló terek felújítása Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati intézmények, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, egyéni vállalkozók Forrás : 1596 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

21 2. Turisztikai célú fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés D, Bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések Borospincék és pálinkával foglalkozó egységek kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései, bor- és pálinkakészítés, szőlőművelés, borvidék hagyományait bemutató helyek kialakítása, családbarát szolgáltatások fejlesztése Kedvezményezettek: önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek Alkalmazott eljárás: egyfordulós Támogatási intenzitás: 50 % Minimális támogatás: 10 millió Ft, Maximális támogatás: 200 millió Ft Forrás : 532 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

22 2. Turisztikai célú fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés E, Aktív turisztikai fejlesztések Élővizek mentén szabadstrandok, kikötők, egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó létesítmények fejlesztése, építése, túra útvonalak, pihenőhelyek kialakítása, természeti területek látogatásához szükséges fejlesztések, többfunkciós bemutatóhelyek kialakítása stb. Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, Nemzeti Park igazgatóságok Forrás : 8933 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

23 2. Turisztikai célú fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása A Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése Vonzerők mellett szükséges a kereskedelmi szálláshely-kapacitás minőségének fejlesztése, illetve azon nemzetközi vonzerők esetében, ahol a keresleti igényeknek nem megfelelő a szálláshelyek mennyisége, ott új szálláshelyek létesítése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, üdülőszövetkezetek Forrás : millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

24 2. Turisztikai célú fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása B, Konferenciaturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések A konferenciaturizmushoz kötődő turistaréteg kiszolgálásához korszerű minőségi, mennyiségi fejlesztés a tudományos potenciállal rendelkező városokban. Olyan komplex konferenciaközpontokra van szükség, amelyek kiállítások, vásárok, előadások lebonyolításához biztosítanak teret. Kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok Forrás : 4256 millió Ft C, Turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

25 4.1.2 Rehabilitációs, geriátria és ápolási ellátás fejlesztése
4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4.1.2 Rehabilitációs, geriátria és ápolási ellátás fejlesztése A, Geriátriai szolgáltatások fejlesztése Területi kórházak struktúrájának átalakítása során ágyas geriátriai osztályok kialakítása a régió 6-8 kórházában. Cél az idős lakosság komplex egészségügyi ellátása, valamint az előzőeken felül 4 db ágyas hospice ház vagy otthon létrehozása Kedvezményezettek: Dél-alföldi Régió területi kórházai, feladatvállalási szerződés esetén alapítványok, egyesületek, non-profit gazdasági társaságok Forrás : millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

26 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése
4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése A, Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos és külterületeken élők számára Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás : millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

27 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése
4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése B, Gyermekek napközbeni ellátásnak fejlesztése Bölcsödék, családi napközik, és más rugalmas napközbeni gyermekellátások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a meglévő infrastruktúra fejlesztése, bővítése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás : millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

28 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése
4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése C, Szociális nappali ellátások fejlesztése Bölcsödék, családi napközik, és más rugalmas napközbeni gyermekellátások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a meglévő infrastruktúra fejlesztése, bővítése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás : millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

29 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése
4. Humán infrastruktúra fejlesztések 4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése D, Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Új közösségi terek, ifjúsági közösségi terek és információs pontok kialakítása, a már működő közösségi helyek infrastrukturális fejlesztésének támogatása Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás : millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

30 Hasznos információk forrása:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Hasznos információk forrása: DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

31 Köszönöm a figyelmet! DARFÜ Kht – ÚMFT TH Molnár Zoltán 30/493-52-82
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Köszönöm a figyelmet! DARFÜ Kht – ÚMFT TH Molnár Zoltán 30/ 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 62/ DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség


Letölteni ppt "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések