Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek Előadó: Szabó Gabriella, kistérségi tanácsadó Jászfényszaru, 2007. július 19.. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek Előadó: Szabó Gabriella, kistérségi tanácsadó Jászfényszaru, 2007. július 19.. 1."— Előadás másolata:

1 TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek Előadó: Szabó Gabriella, kistérségi tanácsadó Jászfényszaru, 2007. július 19.. 1

2 Feladataim 15/2006. (XII. 25.) MeHVM rendelet alapján a) a potenciális pályázók, a pályázók és a kedvezményezettek részére folyamatos tájékoztatás nyújtása az ÚMFT célrendszeréről, a támogatási lehetőségekről és a kapcsolódó képzési programokról; b) konzultációs lehetőség biztosítása a megvalósítás során felmerülő problémák megoldásához; c) az ÚMFT keretében támogatható projektjavaslatok gyűjtése (egyedi projektekkel kapcsolatos feladatok) d) Információgyűjtés és tapasztalatok továbbítása az ÚMFT megvalósításának, hatásainak értékeléséhez és a szükséges módosításokhoz; e) folyamatos szakmai kapcsolattartás és együttműködés az adott kistérségben tevékenykedő szakmai hálózatok munkatársaival.

3 ÚMFT = 8000 Milliárd Ft? 6 cél, 15 Operatív Program (OP): •Gazdaságfejlesztés OP = GOP •Közlekedés OP = KÖZOP •Társadalmi Megújulás OP = TÁMOP •Társadalmi Infrastruktúra OP = TIOP •Környezet és Energia OP = KEOP •Államreform OP = ÁROP •Elektronikus közigazgatás OP = EKOP •7 Regionális OP = ROP-ok •Végrehajtás OP = VOP + 4 Határ menti program ( ETE)

4 Eljárások •2004-2006-os rendszerhez képest sok változás •2007-2013: –Pályáztatás (normatív, egyszerűsített, nyílt) –Kétfordulós pályázat –Kiemelt projekt, nagyprojekt –Közvetett támogatás –Pénzügyi alapok (Jeremie, Jessica, Jaspers)

5 Partnerség 2004-2006-os pályázati időszakban •Pályázati feltétel és bírálati szempont •Jellemző pályázati típusok •Partnerségi kategóriák –Támogatásban részesülő –Közreműködő –Együttműködő

6 ÉAOP – pályázás partnerségben 5 Prioritás 1.Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2.Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 3.Prioritás: Közlekedési feltételek javítása 4.Prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése 5.Prioritás: Város- és térségfejlesztés

7 ÉAOP - 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés ÉAOP - 1.1. A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése A)komponens: Ipari parkok és ipari területek fejlesztése A régió ipari parkjai és területei kihasználtságának növelése. B) komponens: Inkubáció elősegítése Az induló vállalkozások megerősítése és az ahhoz szükséges szolgáltatások bővítése. Elsősorban a gazdaságilag kevésbé fejlett területek térségi központjaiban indokolt inkubátorházak fejlesztését támogatni, amelyek lehetővé teszik a KKV-k megerősödését C) komponens: Kiemelt projektek

8 Pályázói kör •önkormányzat és azok által létrehozott társulás •gazdasági társaságok •non-profit szervezetek •felsőoktatási intézmények •kutatóintézetek •(önkormányzatok, kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények önállóan nem, csak konzorcium tagjaként pályázhatnak) Partnerek – fentivel azonos kör

9 ÉAOP - 5.1.5. A régiós civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése –foglalkoztatási problémák megoldásában fontos szerepet játszanak, hiszen a munkaerőpiacról kiszorult hátrányos helyzetűek egy részét a hagyományos munkaerő-piaci eszközök nehezen érik el –elsősorban romák, fogyatékossággal élők, GYED-ről, GYES-ről visszatérők, 40 év feletti álláskeresők –civil szervezetek közösségformáló szerepének erősítése – A civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások a lakosság részére helyben elérhetővé válik

10 ÉAOP (2007-2013) Civil szervezetek támogatása ÉAOP ÉAOP 5.1.5 A régiós civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése 2007-2008 Millió Ft 2007-2013 Millió Ft 5. Prioritás Város- és térségfejlesztés A) komponens: Alacsony küszöbű szolgáltatások biztosítása és infrastrukturális fejlesztése 5122000 B) komponens: Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok – kiemelten a romák – integrációját segítő programok 5122000 C) komponens: Közösségfejlesztő programok 3281283

11 Pályázók és partnerek köre Pályázók: •non-profit szervezetek •egyesületek •alapítványok •egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek •közhasznú társaságok (2009. január 1-ig) •egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján) Partnerek: •központi költségvetési szervek és intézményeik •önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján) •helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik, •megyei önkormányzatok és intézményeik, •önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok non-profit szervezetek •egyesületek •alapítványok •egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek •közhasznú társaságok (2009. január 1-ig) •egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján) •érdekvédelmi szervezetek •képző intézmények

12 Támogatás mértéke •Támogatási intenzitás: maximum 95% •A támogatás minimális és maximális összege: 5-80 millió Ft •A támogatott projektek mérete: minimum 5,26 millió Ft •A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: minimum 5%

13 A) komponens: Alacsony küszöbű szolgáltatások biztosítása és infrastrukturális fejlesztése Támogatható tevékenységek Meglévő infrastrukturális – pl. teleház, kistérségi szolgáltatóház – bázisra épülő információs és szolgáltató központok kialakítása, működtetése, amelyek a vidéki településeken lakók számára •foglalkoztatási-képzési és motivációs, •szociális, •helyi közösséget érintő információkat és szolgáltatásokat nyújtanak. •A fenti területekre irányuló, mobil humán szolgáltatások kialakítása, működtetése, aminek köszönhetően a szolgáltatások és információk hozzáférhetővé válnak a kis- vagy mikro-térségi központoktól távolabb eső településeken élő lakosság számára is.

14 A) komponens: Alacsony küszöbű szolgáltatások biztosítása és infrastrukturális fejlesztése Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek: •Az információs központokban foglalkoztatottak képzése. •Helyi közösségek számára nyújtott tréningek. •Az információs központok közötti együttműködés (pl. stábülések, esetmegbeszélések, tapasztalatcsere, disszemináció stb.). •Meglévő épület felújítása, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése. •A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó előkészítés. •A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. •Projektmenedzsment.

15 B) komponens: Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok – kiemelten a romák – integrációját segítő programok Támogatható tevékenységek A helyi szükségletekre alapozott, közösségi célú foglalkoztatási projektek lebonyolítása: •a célcsoport kiválasztása, képzése (szak- és betanító képzés, ismeret-felújítás), •a célcsoport foglalkoztathatóságának javítását célzó szolgáltatások (különös tekintettel a képzésben, foglalkoztatásban való részvételre történő felkészítésre, a szakképzésből történő lemorzsolódásra, a generációs munkanélküliség kezelésére), •a célcsoport foglalkoztatása.

16 B) komponens: Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok – kiemelten a romák – integrációját segítő programok Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek: •A foglalkoztatáshoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése (eszközök, berendezések beszerzése). •A létrehozandó munkahelyek helyiségeinek kialakítása (felújítása, átalakítása, építése, bővítése) és akadálymentesítése. •A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó előkészítés. •A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. •Projektmenedzsment.

17 C) komponens: Közösségfejlesztő programok Támogatható tevékenységek A helyi lakosság szabadidejének hasznos eltöltését lehetővé tevő programok •megszervezése, lebonyolítása, •lebonyolításhoz szükséges eszközök beszerzése, •szükséges ingatlanok (épületek, létesítmények) felújítása, átalakítása, bővítése, építése.

18 TAMOP – 1.4.1 Alternatív munkaerőpiaci programok támogatása •Várható megjelenés – 2007.augusztus 21. •Támogatás mértéke: 30 – 50 Millió Ft. •A pályázó: egyesület, köztestület, egyházi intézmény, alapítvány, közhasznú társaság, egyéb jogi személyiségű non profit szervezetek, akik valósítottak már meg ilyen típusú programot korábban •Támogatás aránya: 100% •A konstrukció a HEFOP 2.3.1 és 1.3. intézkedések és EQUAL folytatásának tekinthető.

19 Partnerségi példák – nyertes foglalkoztatási projektek a regionális programban

20

21 Családi Napközik:Boldog Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

22

23

24

25

26

27

28 MOTTÓ „partnernek lenni annyit jelent, mint • aktívan részt venni valamiben (közreműködés) • része lenni valaminek (választás) • valami mellé állni (kötelezettség vállalás) • közölni (kommunikáció) • megtapasztalni az azonosságot (közösség)”

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Szabó Gabriella, kistérségi tanácsadó telefon:06-30 476-1728 e-mail:gabi.szabo@eszakalfold.hu Jászberény - Városháza III.sz. épülete Szabadság tér 16. II.em.


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek Előadó: Szabó Gabriella, kistérségi tanácsadó Jászfényszaru, 2007. július 19.. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések