Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6.1 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6.1 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták,"— Előadás másolata:

1 6.1 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak), valamint képviselőik társadalmi és politikai elképzeléseinek összehasonlítása. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elemzése.

2 Bibó István „ A francia forradalom az európai történelemnek egyszerre a legsikeresebb és legsikertelenebb forradalma. A legsikeresebb azért, mert a társadalomnak olyan mértékű racionális átszervezését tette lehetővé, amekkorát az azelőtti forradalmak nem csináltak és a legsikertelenebb azért, mert olyan méretű félelmet keltett fel, amiből a nyugati világ azóta sem tudott felépülni” (Tk5/13.old) Tk5/13.old:… FELSZABADULTSÁG ÉS FÉLELEM EGYÜTT Egyfelől hatalmas felszabadító hatása volt, hiszen rádöbbent a társadalom, a tömegerejére, amely pillanatok alatt elérte a kiváltságok felszámolását. Másfelől viszont sajátos eszközeivel, a terror felhasználásával a forradalom fogalmát azonossá tette az erőszak, a vérengzés fogalmával, sőt megmutatta a tömegerejének negatív hatásait is. FRANCIA FORRADALOM

3 Girondiak köztársasága Jakobinus diktatúra (1793.jún.2-1794.júl.27.) Tk5/18.old: … polgári forradalomról beszélünk …mégsem tekinthetünk úgy a polgárságra, mint a forradalom kirobbantójára. Ez a réteg ugyanis egyáltalán nem volt király ellenes, s a felzúdulást inkább a társadalom kritikus értelmiség indította el, amely a társadalmi hasznosságot kérte számon a kiváltságos rétegeken. Ez az értelmiség a felvilágosodás eszméit alkalmazta, a harmadik rend fogalmán a franciák 95%-át értette, tehát a népvezetőjének tartotta magát. Ezért volt lehetséges az, hogy a forradalom során később is megtartotta vezető pozícióit, s eszmei céljaival, követeléseivel jóval túllépte a polgárság eredeti terveit. Alkotmányos monarchia Thermidori (girondista) köztársaság POLGÁRI FORRADALOM FRANCIA FORRADALOM MAXIMILIEN ROBESPIERRE Puritán életű,túlságosan logikus, vékonyalkatú GEORGES DANTON Szenvedélyes, életet habzsoló, atélta termetű JEAN-PAUL MARAT Örökké gyanakvó, bőrbeteg, bosszúálló SAINT JUST (1789.júl.14-1792.aug.10.) (1792.aug.10.-1793.jún2.) (1793-1799) A terror „arkangyala”

4 A forradalom előzményei és kitörése Az alkotmányos királyság kialakulása Az alkotmányos királyság bukása és a girondiak köztársasága A jakobinus diktatúra és bukása

5 XVI Lajos Harmadik rend Rendi gyűlés nemzetgyűléssé 1789. Július 14 Basttille ALKOTMÁNYOS MONARCHIA Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 1791 alkotmány Belpolitikai feszültségek Gazdasági gondok Alkotmányos királyság girondiak jakobinusok Porosz támadás Valmy Köztársaság JAKOBINUS DIKTATÚRA Robespierre Danton Girondiak köztársasága 1794 XVI. Lajos kivégzése 1799 Thermidori köztársaság

6

7 1789 XVI Lajos Harmadik rend Rendi gyűlés nemzetgyűléssé Rendi ellenállásból forradalom Sieyes abbé javasolta a alakuljon át

8 1789. Július 14 Basttille Alkotmámányos Nemzetgyűés Felszámolta a régi rendszert Vidéki események népmozgalmak ALKOTMÁNYOS MONARCHIA

9 Az alapvető jogokat már leírásuk pillanatában a francia polgárokon túl, kivétel nélkül mindenkire érvényesnek tekintették és tekintik máig: A nyilatkozat alapelvei a francia jog jelenleg is érvényben lévő alkotmányos elvek közé tartoznak, Megfogalmazzák az új rend alapelveit

10 1789 Aug. Mindenkinek alapvető joga egyenlőség Alapelvek egy majdani alkotmányhoz: Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata Különbség a hasznosság szabadság tulajdon biztonság Törvény Államhatalom szétválasztása Vallás szabadság ellenálláshoz mindenki egyenlő Sajtó- Meggyőződés- Megengedőek és ne tiltóak legyenek Tisztségviselők számonkérhetők

11 „Asszonyok menete” Tuilleriák VERSAILLES Politikai csatározások és a tömegek nyomora következtében az események nem kerültek nyugvópontra, a tömeg a királyt Párizsba kényszerítette

12

13

14 1791 Egyház Francia forradalom alkotmány Gazdasági gondok Porosz osztrák támadás Király szökése radikálisok Mars-mezei sortűz XVI. Lajos Vendée jakobinusok girondiak Valmy Belpolitikai feszültségek Külpolitika változása

15

16 XVI. Lajos kivégzése Saint Just 1792. november 13-ai beszédében így érvelt: "A magam részéről nem látok középutat: ennek az embernek uralkodni vagy meghalni kell.

17 1792. március 25-én fogadta el a francia Nemzetgyűlés a halálos ítéletek végrehajtási eszközeként a nyaktilót, a guillotine-t.

18

19

20 Robespierre 1793-94 JAKOBINUS DIKTATÚRA Danton Jakobinusok 1794 A m ki A Az

21 Érettségi feladatok

22 14. A feladat a francia forradalomra vonatkozik. (rövid) Mutassa be ismeretei és a források alapján XVI. Lajos helyzetét és szerepét a francia forradalom 1789-1792 közötti szakaszában!

23 Kronológia: 1789. X. 5-6: a Versailles-ban tüntető tömeg követelésére a királyi családi Párizsba költözik 1791. VI. 20-21: XVI. Lajos családjával együtt külföldre próbál szökni, sikertelenül 1791. IX. 13: a király szentesíti a nemzetgyűlés által elfogadott új alkotmányt 1792. IV. 20 : francia hadüzenet I. Ferencnek, Csehország és Magyarország királyának 1792. VIII. 10: a nemzetgyűlés megvonja a királytól a hatalmat

24 „A nemzet, minden hatalom forrása, csak átruházással gyakorolhatja e hatalmakat. A francia alkotmány képviseleti: képviselője a törvényhozó testület és a király. [...] Franciaországban egyetlen hatalom sem áll a törvény felett, a király csak általa uralkodik, és csak a törvény nevében követelhet engedelmességet. [...] A király egyetlen rendeletét sem lehet végrehajtani, ha nincs aláírva általa s nem ellenjegyezte a miniszter vagy az ügyosztály irányítója. [...] Abban az esetben, ha a király megtagadja egy határozat elfogadását, elutasítása csak felfüggesztő érvényű lehet. Amennyiben a határozatot hozó törvényhozás után két másik törvényhozás is egymás után bemutatja ugyanazt a határozatot ugyanazokkal a szavakkal, a király köteles elfogadni azt.” (Az 1791-es alkotmány)

25 A korlátozott monarchia – XVI. Lajos és alattvalói egy angol karikatúrán A szöveg fordítása: „Szentesítsd a dekrétumokat [a nemzetgyűlés döntéseit], Monsieur Veto!”

26 Egyéb

27 Ezek színe balról jobbra rendre kék, fehér és piros. Franciaország zászlaja a világ egyik legismertebb jelképe, amelyet az előző századokban gyakran azonosítottak olyan eszmékkel, mint a szabadság, egyenlőség és testvériség. Ezért több ország is a francia lobogó hatására választotta meg saját állami jelképét.Franciaország A kokárda kör alakú, fodros szélű, nemzetiszínű jelvény, melyet eredetileg kalapra vagy sapkára, a nők esetleg a hajukba tűztek. Franciaországból terjedt el a 18.-19. századi forradalmak idején egész Európában és Amerikában. kalaprasapkáraFranciaországból18.19. századiEurópában Amerikában

28 XVI Lajos Harmadik rend Rendi gyűlés nemzetgyűléssé 1789. Július 14 Basttille ALKOTMÁNYOS MONARCHIA Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 1791 alkotmány Belpolitikai feszültségek Gazdasági gondok alkotmányos királyság girondiak jakobinusok Porosz támadás Valmy Köztársaság JAKOBINUS DIKTATÚRA Robespierre Danton Girondiak köztársasága 1794 XVI. Lajos kivégzése 1799 Thermidori köztársaság


Letölteni ppt "6.1 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések