Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Észak-Karolina Dél-Karolina Georgia Mayflower.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Észak-Karolina Dél-Karolina Georgia Mayflower."— Előadás másolata:

1

2 New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Észak-Karolina Dél-Karolina Georgia Mayflower – „zarándok atyák”

3 Függetlenségi háború _____ Bostoni teadélután _____ Lexingtoni csata _____ Függetlenségi Nyilatkozat _____ Saratogai győzelem _____ Békekötés az angolokkal _____ Alkotmány 17501800

4 John Adams Az USA első alelnöke és második elnöke A Függetlenségi Nyilatkozat egyik kidolgozója Thomas Jefferson Az USA harmadik elnöke, a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazója Benjamin Franklin A villámhárító feltalálója. A Függetlenségi Nyilatkozat egyik kidolgozója. George Washington A függetlenségi háború főparancsnoka, az USA első elnöke

5 Felvilágosodás John Locke Jog az élethez, szabadsághoz, tulajdonhoz Montesquieu Hatalmi ágak szétválasztása: törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás Voltaire Királyok hatalma a néptől ered, leválthatók Rousseau „ vissza a természethez!” Diderot

6 Franciaország a forradalom előtt Beleszólhatnak az ország vezetésébe A hatalom haszonélvezői A hatalomból kirekesztettek Csak adóznak, de az ügyekbe nem, vagy alig van beleszólásuk Király Parasztok, jobbágyok Nemesek (2. rend) Kisiparosok, kiskereskedők Gazdag polgárság Papság (1. rend) Városi munkásság

7 JAKOBINUS DIKTATÚRA CSÁSZÁRSÁG KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS KIRÁLYSÁG EMBERI ÉS POLGÁRI JOGOK NYILATKOZATA BASTILLE OSTROMA LABDAHÁZI ESKÜ RENDI GYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA XVI. LAJOS LEFEJEZÉSE ABSZOLÚT KIRÁLYSÁG

8 A törvény egyformán törvény mindenki számára, akár védelmez, akár büntet; és mivelhogy a törvény előtt minden polgár egyenlő. Minden polgár természetes és elévülhetetlen joga a szabadság, a tulajdon, a biztonság és az elnyomással szemben való ellenállás. Tulajdonától – lévén a tulajdonjog szent és sérthetetlen – senki meg nem fosztható. /Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata/ Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. (Függetlenségi Nyilatkozat)

9 „A forradalom felfalja saját gyermekeit” Robespierre JAKOBINUS DIKTATÚRA

10 1793 Toulon 1794 itáliai hadsereg parancsnoka 1798 Egyiptom 1800 Marengo 1805 Trafalgari vereség 1805 Austerlitzi győzelem („három császár csatája”) „Katonák! Egy évezred néz le rátok!”

11 1799 Első konzul Nemzeti Bank Becsületrend Polgári törvénykönyv 1804 császár

12 1809 Győri csata János főherceg

13 1812 Moszkva, Borogyino Oroszországi hadjárat Kutuzov

14 1813 Lipcse: Népek csatája Osztrák Császárság, Poroszország, Orosz Birodalom, Svédország, Egyesült Királyság, Szicíliai Királyság, Spanyolország Schwarzenberg Blücher Bennigsen Bernadotte

15 Száműzetés Elba szigetére Szent Ilona szigete

16 Ipari forradalom Watt - gőzgép Fulton - gőzhajó Stephenson - gőzmozdony

17 Hargreaves - „Fonó Jenny” Cartwright - Szövőgép Kay - Repülő vetélő Textilipar

18 Közlekedés, hírközlés McAdam – makadám út vasútépítések Morse - távíró

19 Mezőgazdaság Fowler - gőzeke cséplőgép vetésforgó

20 KAPITALIZMUS FEUDALIZMUS Nagybirtokos földesurak, főpapság Közép- és kisbirtokosok Városi polgárság Jobbágyok Gyáriparosok, tőkések Polgárság, iparosok, kereskedők, ÉRTELMISÉG Bérmunkások (proletárok)

21 gyermekmunka Gépromboló mozgalom Segélyegyletek, szakszervezetek

22 Sok sikert a dolgozathoz!!!


Letölteni ppt "New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Észak-Karolina Dél-Karolina Georgia Mayflower."

Hasonló előadás


Google Hirdetések