Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A világ képe a XVIII. században

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A világ képe a XVIII. században"— Előadás másolata:

1 A világ képe a XVIII. században

2 New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Észak-Karolina Dél-Karolina Georgia Mayflower – „zarándok atyák”

3 _____ Bostoni teadélután _____ Lexingtoni csata
Függetlenségi háború 1750 1800 _____ Bostoni teadélután _____ Lexingtoni csata _____ Függetlenségi Nyilatkozat _____ Saratogai győzelem _____ Békekötés az angolokkal _____ Alkotmány

4 Benjamin Franklin George Washington Thomas Jefferson John Adams
A villámhárító feltalálója. A Függetlenségi Nyilatkozat egyik kidolgozója. George Washington A függetlenségi háború főparancsnoka, az USA első elnöke Thomas Jefferson Az USA harmadik elnöke, a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazója John Adams Az USA első alelnöke és második elnöke A Függetlenségi Nyilatkozat egyik kidolgozója

5 „vissza a természethez!”
Felvilágosodás Montesquieu Hatalmi ágak szétválasztása: törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás John Locke Jog az élethez, szabadsághoz, tulajdonhoz Voltaire Királyok hatalma a néptől ered, leválthatók Rousseau „vissza a természethez!” Diderot

6 Franciaország a forradalom előtt
Király Parasztok, jobbágyok Nemesek (2. rend) Kisiparosok, kiskereskedők Gazdag polgárság Papság (1. rend) Városi munkásság A hatalomból kirekesztettek Csak adóznak, de az ügyekbe nem, vagy alig van beleszólásuk Beleszólhatnak az ország vezetésébe A hatalom haszonélvezői

7 JAKOBINUS DIKTATÚRA ALKOTMÁNYOS KIRÁLYSÁG BASTILLE OSTROMA RENDI GYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA CSÁSZÁRSÁG LABDAHÁZI ESKÜ XVI. LAJOS LEFEJEZÉSE KÖZTÁRSASÁG ABSZOLÚT KIRÁLYSÁG EMBERI ÉS POLGÁRI JOGOK NYILATKOZATA

8 (Függetlenségi Nyilatkozat)
A törvény egyformán törvény mindenki számára, akár védelmez, akár büntet; és mivelhogy a törvény előtt minden polgár egyenlő. Minden polgár természetes és elévülhetetlen joga a szabadság, a tulajdon, a biztonság és az elnyomással szemben való ellenállás. Tulajdonától – lévén a tulajdonjog szent és sérthetetlen – senki meg nem fosztható. /Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata/ Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. (Függetlenségi Nyilatkozat)

9 JAKOBINUS DIKTATÚRA Robespierre „A forradalom felfalja saját gyermekeit”

10 „Katonák! Egy évezred néz le rátok!”
1793 Toulon 1794 itáliai hadsereg parancsnoka 1798 Egyiptom 1800 Marengo 1805 Trafalgari vereség 1805 Austerlitzi győzelem („három császár csatája”)

11 1799 Első konzul Nemzeti Bank Becsületrend Polgári törvénykönyv 1804 császár

12 János főherceg 1809 Győri csata

13 Kutuzov 1812 Moszkva, Borogyino Oroszországi hadjárat

14 Osztrák Császárság, Poroszország, Orosz Birodalom, Svédország, Egyesült Királyság, Szicíliai Királyság, Spanyolország 1813 Lipcse: Népek csatája Schwarzenberg Blücher Bennigsen Bernadotte

15 Száműzetés Elba szigetére
Szent Ilona szigete

16 Stephenson - gőzmozdony
Ipari forradalom Watt - gőzgép Stephenson - gőzmozdony Fulton - gőzhajó

17 Textilipar Kay - Repülő vetélő Cartwright - Szövőgép
Hargreaves - „Fonó Jenny”

18 Közlekedés, hírközlés vasútépítések McAdam – makadám út Morse - távíró

19 Mezőgazdaság vetésforgó cséplőgép Fowler - gőzeke

20 Nagybirtokos földesurak, főpapság
Gyáriparosok, tőkések Közép- és kisbirtokosok Polgárság, iparosok, kereskedők, ÉRTELMISÉG KAPITALIZMUS FEUDALIZMUS Városi polgárság Bérmunkások (proletárok) Jobbágyok

21 gyermekmunka Segélyegyletek, szakszervezetek Gépromboló mozgalom

22 Sok sikert a dolgozathoz!!!


Letölteni ppt "A világ képe a XVIII. században"

Hasonló előadás


Google Hirdetések