Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Napóleon uralma és a Szent Szövetség Európája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Napóleon uralma és a Szent Szövetség Európája"— Előadás másolata:

1 Napóleon uralma és a Szent Szövetség Európája
A XIX. század első felének eseményei Nyugat-Európában

2

3 A direktórium rendszere
Cél: KONSZOLIDÁCIÓ ↔ egymás ellen harcoló politikai csoportok: jobb- és baloldali szélsőségesek törekszenek a hatalom megragadására az ÉVENKÉNTI VÁLASZTÁSOKON → nem lehet fenntartani az alkotmányos kereteket! → fegyveres erővel tartják fenn a direktórium hatalmát Barras

4 Hódító politika A forradalom népszerű öröksége → nemzeti dicsőség!
→ A hadsereg és a katonai vezetők jelentősége nő! → A legnagyobb katonai sikereket elérő tábornok: NAPÓLEON - 1795: a honi hadsereg parancsnoka (Barras nevezi ki) : sikeres hadjárat Itáliában : „titokzatos” egyiptomi hadjárat (nem sikeres!) Napóleon az arcole-i csatában (1796)

5 Államcsíny 1799: második franciaellenes koalíció katonai sikerei (Anglia vezeti) → zavargások Párizsban a Direktórium ellen → Napóleon hazatér Egyiptomból, szövetkezik Sieyès abbéval → BRUMAIRE ÁLLAMCSÍNY (hatalomátvétel katonai erővel) - törvényhozás feloszlatása - direktórium tagjainak lemondatása Napóleon az Ötszázak Tanácsában

6 A konzulátus Új alkotmány kidolgozása (biztosítja az egyeduralmat Napóleonnak) ↔ elfedik a hatalom diktatórikus jellegét! - törvényhozás: tribunusok, szenátus - végrehajtás: háromtagú konzulátus → ELSŐ KONZUL: miniszterek, tábornokok, tisztviselők, bírák, államtanács kinevezése → társadalmi támogatottság: békét, nyugalmat, politikai stabilitást várnak el! Napóleon, az első konzul

7 A modern Franciaország alapjainak letétele
Polgári állam, társadalom megszilárdítása (egyéni szabadság, jogegyenlőség, tulajdon szabadsága) → Code Civil (1804) Központosítás: prefektúrarendszer, rendőrség Pénzügyek: Francia Nemzeti Bank (1800), frank megszilárdítása Tulajdonviszonyok: tulajdonváltások törvényesítése Oktatás: állami egyetemek és középiskolák rendszere Egyház: konkordátum a pápával (1801) - állam beleszólási joga az egyházi ügyekbe - állam gondoskodik az egyház működéséről (papok fizetése) - egyház zaklatásának leállítása

8 A császárság Royalista összeesküvés leverése
→ a szenátus „felkéri” Napóleont császárnak → 1804: császárság kikiáltása, Napóleon császárrá koronázza magát → „címkórság” + dinasztiaalapítási kísérlet testvérei: császári hercegi cím tábornokai: marsalli cím hívei: császári nemesség

9 A hódítások alapjainak megteremtése
HADSEREG: tömeghadsereg lelkesítő erő: nemzeti eszme + előrejutás (Becsületrend!) Feltétlen rajongás Napóleonért – gyakran ő is harcol! („a kis káplár”) mozgékonyság tüzérség hatékony használata

10 Hódítások Cél: európai hegemónia ↔ legnagyobb ellenfél: Anglia
→ Austerlitz (1805), Jéna (1806), Friedland (1807), Wagram (1809): győzelmek az angolok vezette koalíciók ellen + kontinentális zárlat ↔ Trafalgar (1805): vereség tengeri ütközetben (Nelson admirális) → nem tudja megtörni Anglia erejét! Nelson admirális szobra London főterén

11 Csirke Marengo módra – a marengói csata egyik „eredménye”

12 A hatalom csúcsán Csatlós királyságok rendszere rokonai, hadvezérei ülnek a trónon! ↔ sikertelen dinasztiaalapítási kísérlet (Mária Lujza feleségül vétele) ↔ ellenállási mozgalmak (Spanyolország) ↔ kimerülés a folyamatos háborúkban

13 Az oroszországi hadjárat
1812: hadjárat Oroszország ellen (a kontinentális zárlat megszegése miatt) → Borogyinó (1812), Moszkva elfoglalása ↔ felégetett föld taktikája (Kutuzov tábornok) + a cár nem kér békét - hideg tél - ellátási nehézségek → döntő vereség a Grande Armée-ra (átkelés a Brezina folyón)

14 A bukás A hatodik koalíció megalakulása (1813)
→ 1813, Lipcse („a népek csatája”): megsemmisítő vereség → 1814: feltétel nélküli megadás + száműzetés „saját királyságába” (Elba szigete) → 1815: Partraszállás Franciaországban – 100 napos uralom → Waterloo: végső vereség (Wellington ellen) → száműzetés Szent Ilona szigetére (angol gyarmat) → 1821: Napóleon halála Napóleon lemondási okmánya

15 A bécsi kongresszus , Bécs: kongresszus (először a diplomácia történetében) Célok: - hagyományos dinasztiák hatalmának helyreállítása - hatalmi viszonyok tartós rendezése - forradalmi folyamatok leállítása → Oroszország: megerősödik → Ausztria, Poroszország: megerősítik (egyensúlypolitika!) → Franciaországot nem gyengítik meg – alkotmányos monarchia lesz! (de megerősítik az általa veszélyeztetett államokat: Hollandia, Piemont) → Anglia: megerősödés a gyarmatokon

16 Wellington bélszín – a bécsi kongresszus egyik „eredménye”

17 Szent Szövetség Oroszország, Ausztria, Poroszország szövetsége (Anglia nem csatlakozik!) → kölcsönös segítség a forradalmi mozgalmak elfojtására → fegyveres beavatkozás joga (intervenció) → rendszeres kongresszusok: egyeztetés a nemzetközi kérdésekről → „reakciós” hatalmak: változások meggátolása, feudális berendezkedés megőrzése + nagyobb konfliktusok kirobbanásának meggátolása

18 Folyt. köv. Lajos Fülöp III. Napóleon


Letölteni ppt "Napóleon uralma és a Szent Szövetség Európája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések