Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógyturizmus nemzetközi tendenciái – magyarországi konzekvenciák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógyturizmus nemzetközi tendenciái – magyarországi konzekvenciák"— Előadás másolata:

1 A gyógyturizmus nemzetközi tendenciái – magyarországi konzekvenciák
Kincses Gyula főigazgató Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

2 Napirend A gyógyturizmus fogalmának fejlődése A gyógyturizmus jelene
A gyógyturizmus jelentősége A gyógyturizmus jövője

3 Gyógyturizmus - történeti gyökerek
Már a történeti gyökerek is kettősek, melyek magukban hordozzák a gyógyturizmus két eltérő ágát, a természetes gyógytényező (és ráépülő szolgáltatás) felkeresése, gyógyító hely/szolgáltató felkeresése. A „medical tourism” gyökerei Már a régi görögök is… (De tényleg.) Epidaurosz – Aszkleipiosz (Aesculapius); A gyógyító helyek csak a hitre épülve (szolgáltatás nélkül) a búcsújáró, csodatévő helyek.

4 A fogalom fejlődése I. A XX. század előtt – A gyógyhelyek kialakulása
A vizes fürdők csak termál vízre tudtak épülni Európa északibb felén. A termál vizek egy része gyógyvíz, rájönnek ennek jó hatására. Ezekre a gyógy- és termálfürdőkre kiegészítő szolgáltatások épültek: kialakultak a fürdőhelyek, illetve az ezekhez kapcsolódó egészségügyi létesítmények, szanatóriumok. Emellett voltak a kegyhelyek, búcsúk, szintén kapcsolódó létesítményekkel. A fejlődés innentől a XX. században kettéválik.

5 A fogalom fejlődése II. A fejlődés a XX. században ketté vált, kialakulnak az ágak, új profilok. Gyógytényezőre alapozott gyógyhelyek A technológiai fejlődés következményeként a fogalom kitágul „felfele” (eü szolgáltatások) és „lefele” (wellness stb.) is, a kék medence általánosan visszaszorítja a barna medencét. Orvosi turizmus: fejlődik az orvostudomány: már nem a szentek gyógyítanak, hanem a jó és neves orvosok, és gyógyintézmények, megjelennek az ellátási hiányok és a finanszírozási kényszerek – a XX. század végén intenzív fejlődés indul, EU: a határon átnyúló ellátások szabályozási igénye.

6 A mai gyógyturisztikai piac
A fogalmak és a funkciók átalakultak. Elválik egymástól az „egészségturizmus” (prevenció, rekreáció), „gyógyturizmus” (medical tourism, az orvosi szolgáltatásokra alapozott turizmus). A gyógyturizmus (medical tourism) zömmel levált a gyógyhelyekről, és a szolgáltató központokba sűrűsödik. A gyógytényezőkre alapozott turizmus részben beolvad a wellness-fitness-élményfürdős világba, amely az általános turisztikai infrastruktúra részévé válik. Fejlődnek a nagy hagyományú gyógyfürdők köré szervezett komplex (élményfürdő + gyógyászati + orvosi szolgáltatás) központok Hévíztől Hajdúszoboszlóig.

7 A hagyományos gyógyturizmus

8 Turisztikai szolgáltatások
Egészségügyi szolgáltatások Kincses, 2009.

9 Napirend A gyógyturizmus fogalmának fejlődése A gyógyturizmus jelene
A gyógyturizmus jelentősége A gyógyturizmus jövője

10 A gyógyturizmus jellemzői
Motivátorok Ár (olcsóbb szolgáltatás) Minőségi hiány pótlása (más technológia, komfort, megbízhatóság, „nagy név” garanciája) Mennyiségi hiány pótlása (várólista kerülése) Szabályozási (szabályozatlansági) jogi könnyítés (mesterséges megtermékenyítés, de pl.: őssejt ipar…) Típusok ennek megfelelően Árelőny típusú szolgáltatók / országok Minőség-előny típusú szolgáltatók / országok Hiányt pótló szolgáltatásra alapozott szolgáltatók

11 A gyógyturizmus-piac fejlődési irányai
Ma általában ott alakul ki kereslet, ahol: a szolgáltatás terhét az egyén (is) viseli üzleti típusú az egészségbiztosítás modellje (USA), a szolgáltatás jellemző módon nem része a csomagnak (fogászat, gyógyfürdő, szanatórium stb.). Időtényező miatt megy máshova (várólista). Más technika érhető el, vagy más a szabályozás otthon nem elérhető magas színvonalú ellátás, más típusú, szemléletű gyógyítás (a gyógytényezőtől az ayurvédáig), más szabályozás (pl. szigorú olasz lombikbébi program). Komplex élménykeresés: üdülés és rehabilitációs kezelések összekötése.

12 A gyógyturizmus ma a világban
Az orvosi szolgáltatásokra épülő gyógyturizmus a világ egyik legdinamikusabban fejlődő üzletága. 2006-ban az egészségturizmus világpiacát szakértők (McKinsey and Co.) 60 milliárd dollárra becsülték, 2012-re ez 100 milliárd dollárra növekedhet. Egyes (zömmel távol-keleti) országok erre iparszerűen álltak rá. A gyógyturizmus a turizmusnak az az ága, ahol a legmagasabb az egy vendégéjszakára jutó fajlagos költés. A piac felosztása a vége felé tart…

13 A gyógyturizmus irányai
Ahonnan a betegek tömegesen mennek: Észak-Amerika, Anglia, Közel-Kelet, Oroszország, potenciálisan: Nyugat-Európa, Távol-Kelet, Ukrajna. Ahová a betegek tömegesen mennek: India, Thaiföld, Szingapúr, Mexikó, Brazília, Costa Rica, Panama, Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Törökország Észak-Amerika.

14 A magyar piac jellemzői
A magyar gyógyturisztikai piacra vonatkozóan statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, így becslésekre kell hagyatkozni. Nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy az esetek kb. 80%-át és a bevétel nagyjából felét az osztrák határmenti (elsősorban) fogászati turizmus hozza. A bevételek másik részét az erre szakosodott utazásszervezőkön keresztül érkező egyesült királyságbeli, ír, francia, dán, német és svájci páciensek adják (fogászat + esztétika). Egyelőre nem jelentős, de potenciáljában nagy szeletét képezik a piacnak a közszolgáltatókhoz érkező betegek. Utóbbiból elsősorban a román állampolgárok térítésköteles (azaz szabadáras) látogatásai tesznek ki jelentősebb tömeget.

15 A magyar piac számokban (2007.)
2007-es adatok Esetszám Bevétel (mrd Ft) Közfinanszírozású intézményekben államközi elszámolású ellátás (‘E’ térítési kategória) 624 0,11 Közfinanszírozású intézményekben jelentett térítésköteles ellátás (‘4’ térítési kategória) 2 929 jelentett 0,5-1 Magánintézményekben térítésköteles ellátás Fogászat Kb 30- 45 Plasztikai sebészet/Szemészet/Szülészet-nőgyógyászat Nem ismert 4-5 Egészségügyi szolgáltatásokon alapuló turizmus összesen 30-50 Gyógy- és wellness-szállók magyar vendégei 16,2 Gyógy- és wellness-szállók külföldi vendégei 13,6

16 Agenda A gyógyturizmus fogalmának fejlődése A gyógyturizmus jelene
A gyógyturizmus jelentősége A gyógyturizmus jövője

17 Miért és kinek fontos a gyógy-turizmus?
Általában, az országnak: A gazdasági válság átrendezi a világ-gazdaságot. Magyarországnak is újra kell pozícionálnia magát, ehhez prioritások kellenek. Az esélyes pontok: a geopolitikai szerep jobb kihasználása („hídfőállás”) és a a szolgáltatásokra (hozzáadott értékre) épülő ágazatok. Ezért egy új Magyarországon kiemelt szerepe lehet az egészségügynek, és az erre épülő/ezt megalapozó egészségiparnak, ebben a gyógy-turizmusnak.

18 Célok/várt eredmények az ország és a költségvetés szempontjából
Az ország pozitív pozicionálása az egészség fókuszba kerülésével. A gazdasági válság hatásainak mérséklése a hátrányos területeken (turisztikai piac stabilizálása szélesebb beszállítói körben jelent munkahely-megőrzést). Az egészségügyi ellátórendszer működésének stabilizálása a kiegészítő források jobb bevonásával. Az egészségügy szürkegazdaság jellegének csökkentése a legális többletszolgáltatások támogatásával, a tisztán piaci szféra kontroll alá helyezésével (a hivatalosan lekötött/kiajánlott kapacitások számlakötelesek).

19 Célok/várt eredmények a turizmus- -ágazat szempontjából
A válság időszakában az átpozícionálással a piaci pozíció őrzése, esetleg erősítése a recessziós időszakban is. A létező turisztikai kapacitások jobb kihasználása. A válság-kezelésből hosszú távú stratégiai előnnyel kerül ki a turizmus. Globális cél: a természeti és épített erőforrások minél nagyobb hozzáadott értékkel való árulása.

20 Célok/várt eredmények az egészségügyi ágazat szempontjából
A piaci bevétel fokozása a közszolgáltatást nyújtó intézményeknél az OEP által csak részben lekötött kapacitások jobb kihasználása, kiegészítő bevételt jelentő szolgáltatások árulása. Legális többletjövedelem biztosítása az ágazat dogozóinak az intézmény piaci szolgáltatásai terhére, másodállás lehetősége gyógy- és egészségturizmus intézményeiben. A high-tech ellátások biztonságának, hatékonyságának javítása a jobb kihasználás és nagyobb esetszám miatt. Munkaerő megőrzés (ne az orvos menjen el magasabb bérért, hanem hozzuk ide a jól fizető beteget).

21 Az új irány A gyógyturizmus fogalmának kiterjesztése: a természetes gyógy-tényezők mellett a minőségi, high-tech alapú orvosi szolgáltatások (implantációk, szívműtét, fogászat stb.) piac-képessé tétele. A turisztikai szolgáltatásokhoz minél több egészség célú szolgáltatás hozzákapcsolása. (wellness, gyógyászati ellátások, szűrések, preventív szolgáltatások…) Az egészségügyi szolgáltatásokhoz minél több turisztikai szolgáltatás kapcsolása komplex csomagokban.

22 A közös program hatásai
Gazdaság-élénkítő és munkahelyteremtő. Egyszerre javítja az egészségügyi és a turisztikai ágazat pozícióját, tartósan biztonságos jövőképet ad a turisztikai ágazatnak. Csökkenti a turizmus kitettségét a gazdasági környezet változásainak. Általában javítja az egészségi állapotot, és az egészségügyi szolgáltatások színvonalát. Javítja az ÚMFT források hasznosulását. Segíti az egészségügyi ellátás működési biztonságát, az ellátás minőségének, körülményeinek javulását. Segít az egészségügy újrapozícionálásban (pénznyelő közszolgáltatás helyett dinamikusan fejlődő szolgáltatási ágazat).

23 Napirend A gyógyturizmus fogalmának fejlődése A gyógyturizmus jelene
A gyógyturizmus jelentősége A gyógyturizmus jövője

24 Hagyományok, amire építhetünk
Nemzetközileg ismert nagy egyéniségek: Semmelweis, Szentgyörgyi stb.. A szakmai közvélemény ennél jóval több nevet ismer: Politzertől, Fodor Józseftől a Hültl Hüméren át a Bárány és Békésyig. Az orvosképzés piacán ma Magyarország jelentős pozíciót foglal el. Kiemelkedő a gyógyvízkészletünk, és a gyógyvízre alapozott rehabilitációban komoly hírünk és hagyományaink vannak. A Pető-módszer is egy hungarikum. Magyarország a fogászati turizmusban jól pozícionált, és feljövőben van az esztétikai sebészet is. A wellness turizmus dinamikusan fejlődő ágazat.

25 A kiindulási pont A startpozíciónk (régi és új hagyományaink, adottságaink) jó. A világtendenciák nem jelentenek automatikus további növekedést Magyarországon. Ehhez a gyógyturizmus mindkét ágában szemléletváltásra van szükség.

26 A természeti erőforrásra épülő gyógyturizmus I.
A gyógyvíz jelentősége önmagában leértékelődik, mert a terápiás lehetőségek kibővültek, a barna medence helyét átveszi a kék-medence. Következmény: a fürdő és a ráépülő szolgáltatások felértékelődése, és terjedése, ezzel a gyógyvíz unikalitásának leértékelődése, a gyógyhelyek nem a gyógyvíz-lelőhelyhez kötöttek, hanem ahol általában szolgáltató központ, attraktivitás, turizmus van, ahol pénz (tőke/kereslet) van…

27 A természeti erőforrásra épülő gyógyturizmus II.
A megoldás: a gyógyfürdőket, gyógyszállókat az infrastruktúra és a kiszolgálás minőségében a wellness és élményfürdők színvonalára kell felhozni; a wellness és élményfürdő fejlesztéseket gyógyvízre telepítve, azokkal komplex szolgáltatási rendszert képezve kell támogatni; a gyógyvíz alapú szolgáltatásokban növelni kell a medikális szolgáltatások arányát, ahol lehet az adott probléma teljes vertikumát kell egy intézményben/térségben nyújtani (a kezelésre alkalmas gyógy-tényezőkhöz a gyógyászati szolgáltatásokon kívül a medical wellness szolgáltatásai mellett reumatológia és ízület-sebészeti központ is társul); a marketingben erősen kell használni a szakmai elemeket, a gyógyvíz unikális jellegét, terápiás spektrumát. Igaz ez akkor is, ha ez inkább marketing célú, és a konkrét betegeknél szélesebb közönséget céloz meg a tudományos megalapozottság hitelességével.

28 Az orvosi szolgáltatásra alapozott gyógyturizmus
Ma a piaci pozíciónk árelőnyre alapozott. Az olcsóság nem lehet tartós, stratégiai cél. Ezért: a stratégiai cél, hogy Magyarország az árelőny típusú szolgáltatás-csoportból a minőségelőny/hiánypótló szolgáltatást nyújtó csoportba kerüljön át. Ehhez elengedhetetlen a szolgáltatások egyenszilárdságú fejlesztése, minőségtanúsítási rendszer működtetése.

29 Teendők - prioritások Koncentráció
a fejlesztésben (kiemelt gyógytérségek), a marketingben (ernyőmarketing az akkreditáció alapján a turizmus ágazattal közösen). Szinergizmus a két ágazat között és a területfejlesztésben. Komplexitás (úgy az egészségügyi, mint a turisztikai szolgáltatásokban, és együtt…). Nemzetközi szinten is értelmezhető minőségbiztosítási és akkreditációs rendszer kialakítása, amely piacra segíti a minőségi szolgáltatásokat és kiszűri a nem megfelelő szakmaiságú vállalkozásokat.

30 Összegzés A magyar egészségügy csak több lábon állással finanszírozható. Az egyik kitörési pont a külső forrás bevonásra a gyógyturizmus. Szinergista hatás lehet az egészségügyi ágazat és a turizmus között. A startpozíciónk (a hagyományaink) jók, de a piac most osztódik újra, és az utolsó pillanatban vagyunk. A jövőképhez szemléletváltás kell: árelőny helyett minőségelőny!

31 Az előadás letölthető:


Letölteni ppt "A gyógyturizmus nemzetközi tendenciái – magyarországi konzekvenciák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések