Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1/19 Gyógyturizmus: a több-lábon állás egy esélye Kincses Gyula.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1/19 Gyógyturizmus: a több-lábon állás egy esélye Kincses Gyula."— Előadás másolata:

1 1/19 Gyógyturizmus: a több-lábon állás egy esélye Kincses Gyula

2 2/19 Általános status •Az egészségügy (ez a kapacitás) csak közfinanszí- rozásból nem finanszírozható. A fenntarthatósághoz működést több-lábon álló finanszírozásnak kell biztosítani: –kötelező egészségbiztosítás, mint fő szolgáltatásvásárló, –a betegek és kiegészítő biztosítójuk, –a gyógy-idegenforgalmon keresztül külföldi betegek és/vagy biztosítóik (külső forrás!!!), –az egészségügyi ipar, mint K+F partner (külső forrás!). •A turizmus szintén szerkezet- és profilváltás előtt/ alatt áll.

3 3/19 Miért, és kinek fontos a gyógy- turizmus? Általában, az országnak: •A gazdasági válság átrendezi a világ-gazdaságot. Magyarországnak is újra kell pozícionálnia magát, ehhez prioritások kellenek. •Az esélyes pontok: a geopolitikai szerep jobb kihasználása („hídfőállás”) és a a szolgáltatásokra (hozzáadott értékre) épülő ágazatok. •Ezért egy új Magyarországon kiemelt szerepe lehet az egészségügynek és az erre épülő/ezt megalapozó egészségiparnak, ebben a gyógy-turizmusnak.

4 4/19 A gyógyturizmus ma •Az orvosi szolgáltatásokra épülő gyógyturizmus a világ egyik legdinamikusabban fejlődő üzletága. •2006-ban az egészségturizmus világpiacát szakértők (McKinsey and Co.) 60 milliárd dollárra becsülték, 2012-re ez 100 milliárd dollárra növekedhet. •Egyes (zömmel távol-keleti) országok erre ipar-szerűen álltak rá. •A gyógyturizmus a turizmusnak az az ága, ahol a legmagasabb az egy vendégéjszakára jutó fajlagos költés. •A piac felosztása a végefelé tart…

5 5/19 A gyógyturizmus irányai •Ahonnan a betegek tömegesen mennek: –Észak-Amerika, Anglia, Skandináv országok, Közel- Kelet, Oroszország. –Potenciálisan: Közel- és Távol-Kelet, Ukrajna. •Ahová a betegek tömegesen mennek: –India, Malajzia, Thaiföld, Szingapúr, –Brazília, Costa Rica, Panama, –Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Törökország.

6 6/19 Hagyományok, amire építhetünk •Nemzetközileg ismert nagy egyéniségek: Semmelweis, Szentgyörgyi stb.; •A szakmai közvélemény ennél jóval több nevet ismer: Politzertől, Fodor Józseftől a Hültl Hüméren át a Bárány és Békésyig; •Az orvosképzés piacán ma Magyarország jelentős pozíciót foglal el; •Kiemelkedő a gyógyvízkészletünk, és a gyógyvízre alapozott rehabilitációban komoly hírünk és hagyományaink vannak; •A Pető módszer is egy hungarikum; •Magyarország a fogászati turizmusban jól pozícionált, és feljövőben van az esztétikai sebészet is; •A wellness turizmus dinamikusan fejlődő ágazat.

7 7/19 Szinergista hatások •A két ágazat érdeke közös: minél több turisztikai és minél több egészségügyi szolgáltatás árulása. •Ezért egymást támogató stratégiát kell kialakítani: –a turisztikai szolgáltatásokhoz, a természeti gyógy- tényezőkhöz minél több és minél magasabb szintű és komplexitású egészségügyi szolgáltatás társuljon, –a beteg-mobilitáshoz viszont minél több turisztikai szolgáltatás kapcsolódjon (kiegészítő programok, családi programok stb.). •Az egészségügyi piac kevésbé recesszió-érzékeny a szükséglet jellege miatt, és ez igaz a hozzá kapcsolt turisztikai szolgáltatásokra is.

8 8/19 A gyógyturizmus átértékelődése • A gyógyturizmus tradicionálisan : –„az igazi” eü-n kívüli területek (balneológia, fogászat, esztétikai sebészet stb.), –főleg magánfinanszírozás terhére, –az orvosi szolgáltatások főleg magánszolgáltatóknál (fogászat, lombik bébi, stb.). • A változások: –lopakodó megjelenés a közszolgáltatóknál (főleg határmentén), –a medikális szolgáltatások súlyának növekedésével együtt nő a közszolgáltatók szerepe, –Az EU direktíva: a közfinanszírozott beteg is a gyógyturizmus alanya lehet.

9 9/19 A gyógyturizmus piac fejlődési irányai Ma általában ott fejlődik a piac, ahol: •a szolgáltatás terhét az egyén (is) viseli –üzleti típusú az egészségbiztosítás modellje (USA) –A szolgáltatás jellemző módon nem része a csomagnak (fogászat, gyógyfürdő, szanatórium stb.). •Időtényező miatt megy máshova (várólista). •Más technika érhető el vagy, más a szabályozás –otthon nem elérhető magas színvonalú ellátás, –más típusú, szemléletű gyógyítás (a gyógytényezőtől az ayurvédáig), –más szabályozás (pl. szigorú olasz lombikbébi program). •Komplex élménykeresés: üdülés és rehabilitációs kezelések összekötése.

10 10/19 A megújított egészség-turizmus területei •Attraktív, de gyógyászati szolgáltatásokat is tartalmazó, rekreációs és egészségmegőrző célú „egészség-turizmus” (medical wellness) fejlesztése, •az egészség-turizmushoz kapcsolt állapotfelmérés célú egészségügyi szolgáltatások társítása (akár közvetlen térítéssel, akár piac-generáló szándékkal), •a természeti gyógy-tényezők minél több egészségügyi és turisztikai hozzáadott értékkel való értékesítése, • a krónikus/rehabilitációs kapacitás piaci alapú hasznosítása, • a minőségi (high-tech bázisú) egészségügyi szolgáltatások komprehenzív csomagban történő értékesítése: –az adott betegség egész egészségügyi folyamatának komplex managelése, –a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások beépítése. Turisztikai szolgáltatások Medikális szolgáltatások

11 11/19 Egészség- turizmus Prevenciós, rekreációs turizmus Wellness, Szabadidős sport- tevékenység stb. Medical wellness Gyógyturizmus Rehabilitációs turizmus (természeti erőforrások, gyógyászati szolgáltatások túlsúlya) Orvosi tevékenységen alapuló gyógyturizmus Turisztikai szolgáltatások Egészségügyi szolgáltatások

12 12/19 Teendők •A gyógy/egészségturizmust általában a magyar gazdaság, a fejlesztéspolitika és az ország-image központi prioritásává kell tenni, •a fejlesztésekhez: a stratégia felülvizsgálata, ezen belül a prioritások meghatározása és a fejlesztések koncentrálása érdekében a gyógytérségek kijelölése, • az UMFT forrásfelhasználásában a fenti prioritások érvényesítése, •a terület fejlesztéséhez központi marketinget kell biztosítani, •nemzetközi szinten is értelmezhető minőségbiztosítási és akkreditációs rendszer kialakítása, amely piacra segíti a minőségi szolgáltatásokat és kiszűri a nem megfelelő szakmaiságú vállalkozásokat.

13 13/19 Marketing I. • Általában az egészséget kell a fő kommunikációs iránnyá tenni, Magyarország ország-képéhez azt kell asszociáltatni, hogy a térség egészségügyi központja (beleértve a szoláltatásokat, K+F irányokat, háttéripar és egészségipar fejlesztését is). •Az MT ZRt koordinálásában – források hozzárendelésével együtt – el kell készíteni és meg kell valósítani a marketing stratégiát. •A marketing stratégiához be kell azonosítani a célcsoportokat, és az eltérő célcsoportok szerint rész- stratégiákat kell kidolgozni.

14 14/19 Marketing II. •Fő pozicionálási csoportok: –A biztosítással nem lefedett minőségi szolgáltatások „nyugat” felé: fogászat, esztétikai sebészet („azonos minőség, olcsóbb ár, sok szeretet és odafigyelés” elve); –Hiánypótló minőségi szolgáltatások a várólistás területeken (csípőprotézis, szemlencseműtét stb.); – Minőségi high-tech (hiánypótló) szolgáltatások keleti célcsoport felé (Ukrajna, Oroszország stb.); –A hagyományos gyógyvízre alapozott, illetve turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolt szolgáltatások a külpiacok felé, –A „tégy az egészségedért, Rajtad is múlik” elv a belföldi egészség-turizmus fellendítéséért.

15 15/19 Marketing III. •Fontos szerepet kell kapnia az állami-diplomáciai szervezeteknek, testületeknek: –A szakdiplomácia eszközeivel államközi megállapodásokra kell törekedni; –A külképviseleteket (nagykövetségek, kereskedelmi képviseletek, ITD, Hungary, MT ZRt külképviseletei) aktívan kell használni ezen a területen. •A több ezer Magyarországon végzett orvost is be kell vonni, a magyar egészségügy utazó nagykövetként kell őket kezelni. (érdekeltségi elemek?) •Szakmai környezetbe ágyazott ágazat-specifikus megoldások, (pl. publikációk, kutatások támogatása, továbbképzési rendszer).

16 16/19 Lehetséges területek •A „hagyományos” területek (gyógyvíz, fogászat), •ízület-sebészet, •általában implantológia, •IVF, •kardiológia, (egész spektrum a rehabig) •daganat-diagnosztika terápia, •komplex szűrés, •általános szolgáltatások határmenti együttműködésben.

17 17/19 Ami az új EU direktívával változik I. •A direktíva célja: A beteg választása alapján igénybe vett, határon átnyúló szolgáltatások igénybevehetőségének és elszámolásának szabályozása. •A direktíva statusa: A Bizottság által elkészített dokumentumot az EU Parlament első olvasatban elfogadta, de számos módosítást fűzött hozzá. •Döntés az év második felében várható az együttdöntési eljárásnak megfelelően. •Valójában a szabályozás szintje és koherenciája változik, az eddigi precedens (bírósági döntés) alapú rendszer direktívában lesz szabályozva, amihez uniós és tagállami jogszabály kiegészítések társulnak.

18 18/19 Ami az új EU direktívával változik II. •Alapelv: –A járóbeteg-ellátásban a beteg előzetes engedély nélkül veheti igénybe külföldön a szolgáltatást, –a fekvőbeteg-ellátás: az országok nem sürgős esetben előzetes engedélyezéshez köt hetik a határon túli ellátást. •Az engedélyezés keretszabálya: –Az ellátás engedélyhez köthető finanszírozási és fenntarthatósági okok miatt is. •A „fekvő eset” = engedélyköteles eset. A gumiszabály: –a beteg legalább egy éjszakát bent fekszik, –vagy az ellátáshoz nagyon speciális és költséges orvosi infrastruktúrára, berendezésre van szükség, –vagy olyan ellátásról van szó, amely a beteg vagy a lakosság számára kiemelt kockázattal jár.

19 19/19 Ami az új EU direktívával változik III. •Finanszírozás: –csak olyan ellátást lehet visszatéríteni, amit a beteg társadalombiztosítási rendszere otthon finanszírozott volna, kivéve a ritka betegségben szenvedőket, akik visszatérítésben részesülnek akkor is ha a biztosítás helye szerinti tagállam jogszabályai nem rendelkeznek az adott betegségről; –Főszabály: a beteg előfinanszírozza a szolgáltatást, a biztosítója utólag visszatérít, de előzetes engedély alapján igénybevett ellátás esetén az országoknak törekedniük kell a közvetlen elszámolás megvalósítására; –A visszatérítés alapja az olcsóbbik ár, de a kapcsolódó költségek kifizetése megengedhető; –Két éven belül megvalósíthatósági tanulmány kell egy elszámoló házról.

20 20/19 Ami az új EU direktívával (nem) változik IV. •Az Európai Tanács 1408/71/EGK rendelete ettől még érvényben marad: –a sürgősségi ellátás az E111 nyomtatvány/EU egészségügyi kártya alapján vehető igénybe a fogadó ország szabályai szerinti eljárásrendben, –a hiánypótló (ésszerű időn belül nem nyújtható) ellátások esetében az E 112-es nyomtatvánnyal engedélyezik a külföldön történő ellátást, és a teljes költséget a küldő ország biztosítója fizeti. •A beteg adott esetben választhat, hogy a direktíva alapján, vagy az E112 segítségével akarja igénybe- venni a külföldi ellátást (finanszírozási különbség!).

21 21/19 Ami az új EU direktívával változik V. Hatások •A közfinanszírozott ellátások egyre inkább a gyógyturizmus érdeklődési körébe kerülnek. •A közfinanszírozott betegek választása felértékelődik (nem szabályok, hanem választásuk szerint veszik igénybe az ellátást:  egyént célzó marketing technikák). •Az új szabályozás alapvetően az alacsony költségű ellátásokat érinti, így a hatás inkább határmenti. •Ugyanakkor: szellemet engedhet ki a palackból, és alapvető változásokat indukálhat.

22 22/19 Összegzés •A magyar egészségügy csak több lábon állással finanszírozható. •Az egyik kitörési pont a külső forrás bevonásra a gyógyturizmus. •Szinergista hatás lehet az egészségügyi ágazat és a turizmus között. •A startpozíciónk (a hagyományaink) jók, de a piac most osztódik újra, és az utolsó pillanatban vagyunk.

23 23/19 Köszönöm a figyelmet www.eski.hu


Letölteni ppt "1/19 Gyógyturizmus: a több-lábon állás egy esélye Kincses Gyula."

Hasonló előadás


Google Hirdetések