Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„…hogy beszéljünk egymással.” A Média- és Hírközlési Biztos érdekérvényesítési lehetőségei az elektronikus és írott médiában, a hírközlési eszközök használatában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„…hogy beszéljünk egymással.” A Média- és Hírközlési Biztos érdekérvényesítési lehetőségei az elektronikus és írott médiában, a hírközlési eszközök használatában."— Előadás másolata:

1 „…hogy beszéljünk egymással.” A Média- és Hírközlési Biztos érdekérvényesítési lehetőségei az elektronikus és írott médiában, a hírközlési eszközök használatában VI. Nemzetközi Médiakonferencia dr. Bodonovich Jenő Média- és Hírközlési Biztos Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

2 Bemutatkozás Jelen A médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. létrehozta a Média- és Hírközlési Biztosi intézményt. Múlt - A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény létrehozta az ORTT Panaszbizottságát - Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. létrehozta a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének intézményét.

3 Bemutatkozás A Média- és Hírközlési Biztos feladatköre A jogalkotó a Média- és Hírközlési Biztos intézményével új típusú, nem hatósági eljárási formát vezetett be a média, sajtó és elektronikus hírközlés területén. „A Biztos az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve sajtótermék olvasóit megillető, elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre.” A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. Tv 139.§ (1) bek.

4 Bemutatkozás A Média- és Hírközlési Biztos hatásköre Az Mttv. 140. § (1) bekezdése meghatározza a Biztos hatáskörét. Biztos eljárhat a médiaszolgáltatásra vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősülő, méltányolható érdeksérelmek körében, ahol a hatóság a maga eszközeivel nem tud fellépni.

5 Bemutatkozás A Média- és Hírközlési Biztos eljárása panasz alapján o magán o fogyasztói érdekképviselet hivatalból

6 Bemutatkozás A Biztos eljárásának folyamata, jellemzői adatkérés egyeztetési eljárás lefolytatása a panaszos bevonása kezdeményezi az érdeksérelem megszüntetését vagy orvoslását megállapodás ajánlás vagy tájékoztató kiadása

7 Engedjék meg, hogy röviden tájékoztathassam Önöket – a közérdeket és ezen belül a gyermekeket érintő – érdekérvényesítési tevékenységemről, amely egyúttal az ön- és társszabályozás ékes bizonyítéka is. Érdekérvényesítés, tájékoztatás

8 116-123 támogatása A Biztos alapfeladata a fogyasztói érdekképviselet, mely a civil szervezetek munkája és azok bevonása által is érvényesíthető. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a civil szervezetekkel való együttműködésre. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Média- és Hírközlési Biztos közreműködésével 2011. július elsejével a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége számára a Magyar Telekom Nyrt. és az Invitel Nyrt. útján biztosítja, hogy mobiltelefonnal is hívható a 116-123 harmonizált európai hívószám. Érdekérvényesítési tevékenység

9 116-123 A harmonizált közérdekű szolgáltatás hívószámának fogalma Bevezetésének előzménye Az Európai Bizottság 2007-ben határozatot hozott a 116-os számsík harmonizált, közérdekű szolgáltatások számairól. A hívószám leírása A hívószám minden tagállam területén azonos, harmonizált, közérdekű: a bajbajutottak jólétét és biztonságát védő díjmentes szolgáltatás. A számok felépítése A 116-os szám a közérdekű szolgáltatás elérési kódja, a 123 pedig a lelki segélyvonal. 116-123

10 A harmonizált közérdekű szolgáltatás kijelölése, használata A harmonizált szám kijelölésének feltétele Azon szolgáltató jelölhető ki, amelyet az NMHH az Eht. 76. § megfelelően az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett és a harmonizált közérdekű szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltató felkért. A használat feltételei A használat feltételei az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII.16.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3.4.3 pontjában hivatkozott Európa Bizottsági határozatok alapján szabályozottak.

11 116-123 A harmonizált közérdekű szolgáltatás használatának feltételei a szolgáltatás tájékoztatás,segítségnyújtás, állampolgári bejelentés eszköze vagy ezek tetszőleges kombinációja a számon nyújtott szolgáltatás keretében reklám, szórakoztatás, áru, szolgáltatás értékesítését célzó üzletszerzési, tájékoztatási tevékenység nem folytatható a szolgáltatás előzetes regisztráció nélkül bárki számára - az ország területén belül bárhonnan - elérhető legyen a szolgáltatás nem köthető időhatárokhoz a szolgáltatás igénybevételének nem előfeltétele fizetési kötelezettség vagy kötelezettségvállalás a hívás díját a számhasználó fizeti

12 116-… Fontos harmonizált közérdekű szolgáltatások 116-000Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonal fogadja az eltűnt gyermekekkel kapcsolatos hívásokat, és közvetíti azokat a rendőrség felé támogatást nyújt az eltűnt gyermek gondviselői számára, és segíti a nyomozást 116-111 Gyermekek segélyvonala az elesett, védelemre szoruló gyermekek számára nyújt segítséget, eljuttatja őket a megfelelő szolgáltatókhoz és segélyforrásokhoz 116-123 Lelki segélyvonal a hívó fél egy embertársával oszthatja meg problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. a szolgáltatás lelki támaszt nyújt magányos, lelki traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók számára 116-006Segélyvonal bűncselekmények sértettjei számára 116-117Nem sürgősségi orvosi ügyeleti segélyvonal

13 Jogerős határozat Az NMHH Hivatalának Azonosítógazdálkodási osztálya kiadta a Magyar Telekom Nyrt. és az INVITEL Zrt. részére a 116123 lelki segélyvonal számot kijelölő határozatokat. A 116-123 rövid számot felvettük a nem azonosítható hívószám nyilvántartásba. WWW.NMHH.HU 116-123

14 Az összefogás eredménye, résztvevői Civil kezdeményezésre, a Hatóság és a szolgáltatók bevonásával megvalósult a hívószám bevezetése. A LESZ képviselői annak idején bizalommal fordultak a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez, majd a Média- és Hírközlési Biztoshoz, akik a mobil és az érintett vezetékes szolgáltatók munkatársainak bevonásával fórumot biztosítottak a szám kiadásával foglalkozók számára. A civil kezdeményezést támogatta a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára, valamint munkatársaik. További köszönet a Magyar Telekom Nyrt. és az INVITEL Zrt. elengedhetetlen közreműködéséért. 116-123

15 Díjrendelet Azonosító díjrendelet megjelenítése Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló NMHH rendelet tervezet: A 116-123 szám azonosító használati díja a szám kijelölésével rendelkező szolgáltatók részére 0 HUF. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók által elszámolható legmagasabb hívásköltség 10 HUF/ perc a hatóság honlapján megjelenítve, szükség szerint felülvizsgálva* * Tervezet, előkészítés alatt.

16 „…hogy beszéljünk egymással.”

17 A TANTUSZ portál bemutatása www.tantusz.nmhh.hu Már a acebookon is!

18 www.tantusz.nmhh.hu A TANTUSZ portál 6 modulból áll

19 www.tantusz.nmhh.hu TANTUSZ - Segít dönteni A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Média- és Hírközlési Biztos közös tájékoztató oldala a www.tantusz.nmhh.hu címen elérhető TANTUSZ portál, a hazai hírközlési piac valamennyi szolgáltatásáról tájékoztató adatokkal, hasznos információkkal szolgál.www.tantusz.nmhh.hu A TANTUSZ az Ön fogyasztói szokásai alapján segít eligazodni a vezetékes- és mobiltarifák között, bemutatja a külföldi mobiltelefon-használat (roaming) költségeit, valamint a szolgáltatók kombinált (vezetékes telefon, internet, televízió együtt) csomagkínálatát is. Tájékoztat arról, hogy az Ön által megadott magyarországi lakcímen milyen szolgáltatások közül lehet választani. Ma az ország legnagyobb részén különböző technológiákat kínáló szolgáltatók ajánlatai közül lehet választani. Érdemes tehát előzetesen tájékozódni, hiszen a csomagok és a csomagokban foglalt többletszolgáltatások is nagyon eltérőek lehetnek.

20 www.tantusz.nmhh.hu TANTUSZ - Segít dönteni Ma az ország legnagyobb részén különböző technológiákat kínáló szolgáltatók ajánlatai közül lehet választani. Érdemes tehát előzetesen tájékozódni, hiszen a csomagok és a csomagokban foglalt többletszolgáltatások is nagyon eltérőek lehetnek. A honlap segítségével saját fogyasztói igényei és szokásai alapján mindenki kiválaszthatja a maga számára legelőnyösebb mobil- és vezetékes szolgáltatást. Ezen felül a TANTUSZ bemutatja a külföldi mobiltelefon-használat (roaming) díjait, illetve a szélessávú internethozzáférést, a televíziós szolgáltatásokat, valamint ezek kombinációit kínáló cégek ajánlatait is. A portál folyamatosan frissül és bővül. Az NMHH eltökélt szándéka a tudatos fogyasztói magatartás növelése. A TANTUSZ tehát segít a helyes döntések meghozatalában.

21 Az öngyilkosság médiamegjelenítése

22 Az öngyilkosság médiamegjelenítéséről szóló, előkészítés alatt álló konferencia és ajánlás az öngyilkossággal kapcsolatos tudósítások társadalmi hatását ismerteti, és javaslatokkal kíván szolgálni a médiaszakemberek részére az öngyilkossággal kapcsolatos tudósításhoz, hogy az pontos, felelősségteljes és etikus legyen, és segítse a média szerepét a megelőzés érdekében. Az öngyilkosság médiamegjelenítése

23 Az elektronikus hírportálokon megjelenített hozzászólások (kommentek) kezelése

24 Az egyes hozzászólások hangneme - főleg a fiatalkorúak számára - azt a benyomást kelti, hogy a közügyek megvitatásának ez az elfogadott módja, s ez elősegíti a közügyekben folytatott viták eldurvulásának folyamatát. A témában rendezendő konferencia célja a szakmai érdekképviseleti szervek segítségével ön- és társszabályozás útján megoldást keresni a problémára. Hozzászólások kezelése

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Bodonovich Jenő Média- és Hírközlési Biztos Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Letölteni ppt "„…hogy beszéljünk egymással.” A Média- és Hírközlési Biztos érdekérvényesítési lehetőségei az elektronikus és írott médiában, a hírközlési eszközök használatában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések