Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzési ajánlat Suoftec Kft. részére. Akik velünk elégedettek – a teljesség igénye nélkül.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzési ajánlat Suoftec Kft. részére. Akik velünk elégedettek – a teljesség igénye nélkül."— Előadás másolata:

1 Képzési ajánlat Suoftec Kft. részére

2 Akik velünk elégedettek – a teljesség igénye nélkül

3 Képzési folyamat Igény- feltárás Részletes képzési terv és költségkalkuláció elkészítése • Képzési igények • Elvárások meghatározása • Ütemterv FELMÉRÉS FELMÉRÉS Elszámolás Résztvevők házi vizsgát tesznek; kiértékelés; jelentés megrendelő részére Project indítása Csoportok kialakítása Folyamatos monitoring Képzés lebonyolítása

4 Nyelvoktatás egyéni és csoportos formában Tanított nyelvek angol, német, spanyol, magyar, francia, olasz  a Közös Európai Keretrendszer A1-től C1 szintekig készítjük fel a tanulókat  előzetes szintfelmérés alapján alakítjuk ki a csoportokat  tanáraink szakképzett nyelvtanárok, akik állandó képzésben részesülnek  az órák a célnyelven folynak  mindennapi életből merített élethelyzeteket, szituációkat tanítunk és gyakoroltatunk  a hallgatóinkat aktív részvételre és gondolkodásra ösztönözzük  az órák 70%-ban a beszédkészség fejlesztése történik ÁLTALÁNOS NYELV Intenzitás • igény szerint alakítható • óráink 45, illetve 60 percesek

5 ÜZLETI NYELV Ízelítő a témakörökből PROBLÉMAMEGOLDÁS  a résztvevő munkaköréből adódó problémák megoldása saját esettanulmányokon keresztül  munkakörhöz kapcsolódó szavak, kifejezések ÉRTEKEZLET NYELVEZETE  értekezlet megnyitása  véleménynyilvánítás  problémamegoldás  egyetértés  egyet nem értés  javaslattétel  vita nyelvezete  vélemény elfogadása/megtámadása  egyezségre jutás  nyerő- nyerő állapot elérése  kompromisszumkötés Nyelvoktatás egyéni és csoportos formában Tanított nyelvek angol, német, olasz, magyar Intenzitás • igény szerint alakítható • óráink 45, illetve 60 percesek

6 Megrendelőink részére az alábbi szolgáltatást biztosítjuk • teljes körű adminisztráció (jelenléti ív, haladási napló) • folyamatos tájékoztatás a vállalati kapcsolattartó felé • szakképzési elszámolással kapcsolatos adminisztratív segítségnyújtás • előzetes tudásszint-felmérés • csoportbeosztás kialakítása/tananyagválasztás • félévente haladást mérő írásos beszámoló belső írásbeli és szóbeli vizsgaeredményei alapján • a tanfolyam közben és végén a tanulók elégedettségének mérése Nyelvi képzések díjazása: 4.900,Ft –tól 5.900,-Ft-ig/ 45 perc

7 Fordítás, tolmácsolás, lektorálás TÉMÁK  általános,  üzleti,  gazdasági,  pénzügyi,  minőségirányítási,  jogi,  banki,  műszaki,  IT,  mezőgazdasági VÁLASZTHATÓ NYELVEK  angol,  német,  francia,  spanyol,  olasz,  holland,  orosz,  cseh,  szlovák,  román Fordítási díjak  idegen nyelvről magyarra: 2,2 Ft + Áfa/karakter  magyarról idegen nyelvre: 2,5 Ft + Áfa/ karakter Lektorálási díj 2,5 Ft + Áfa/ karakter

8 Nyelvvizsgáztatás EURO, ÖSD A London Style Nyelviskola az EURO – angol, és az ÖSD – németEURO – angolÖSD – német államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsgák vizsgahelye. A vizsgák előtt intenzív vizsgafelkészítő tréningeket tartunk, mely során a résztvevőknek lehetősége nyílik a vizsgafeladatok gyakorlására és próbavizsgára.

9 Külföldi nyelvtanfolyamok SZLOVÉNIA ÉS DALMÁCIA NYELVI TRÉNING VITORLÁSON • igazi élményszintű tanulást kínálunk, a megszokott tantermi helyszínt felcserélve a vitorlás fedélzetével a tengeren • a nyelvtanulás intenzív formája mellett, kiszabadulva a vállalati légkörből, a pihentető környezet a garancia arra, hogy a kollégákkal valódi csapatként, élményekkel gazdagodjanak a résztvevők ANGLIA ÉS AUSZTRÁLIA MILNER SCHOOL OF ENGLISH • külföldi partnerintézményünk egy jó nevű, a British Council által minősített ausztrál iskola, akik londoni telephellyel is rendelkeznek

10 INFORMATIKAI KÉPZÉSEK NEMZETKÖZI BIZONYÍTVÁNYT ADÓ KÉPZÉSEK  ECDL START  ECDL (7 modulos) ÁLLAMI BIZONYÍTVÁNYT ADÓ OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSEINK  ügyviteli titkár emelt szintű szakképzés és elágazásai:  idegen nyelvi titkár  iskolatitkár  ügyintéző titkár  irodai asszisztens OKLEVELET ADÓ KÉPZÉSEK  Office programok kezdőtől a haladó szintig akár továbbképző jelleggel is  Excel és Access programozása  SQL nyelv oktatása  CorelDRAW kezdő és haladó  AutoCAD 2D, 3D  Digitális fényképezés és képfeldolgozás Photoshop programmal  Gépírás oktatás  Linux operációs rendszer  Programozási alapismeretek Informatikai képzések díjazása: 7.000,-Ft-tól 16.000,-Ft-ig/óra

11 TRÉNINGEK •kommunikációs tréningkommunikációs tréning •vezetői kompetenciák fejlesztése tréningvezetői kompetenciák fejlesztése tréning •stressz menedzsment tréningstressz menedzsment tréning •prezentációs technikák tréningprezentációs technikák tréning •értékesítési tréningértékesítési tréning •vezetői rálátás a pénzügyekre tréningvezetői rálátás a pénzügyekre tréning •tréner képzéstréner képzés • nyelvi tréning vitorlásonnyelvi tréning vitorláson • csapatépítő tréning vitorlásoncsapatépítő tréning vitorláson Díjazás/nap/csoport: 290.000,-Ft+Áfa -tól 320.000,-Ft+Áfa-ig maximum 15 fő Díjazás: 995 EUR/fő/hét minimum 6 fő/maximum 8 fő

12 Tréningek Professzionális kommunikáció: alap és haladó szinteken A program választható témakörei:  erőszakmentes kommunikáció  konfliktus kezelés  együttműködés  prezentációs technikák  hatékony idegen nyelvi írásbeli kommunikáció fejlesztése Célja:  asszertív kommunikációs technikák elsajátítása, fejlesztése  viselkedésformák felismerése, tudatosítása  önérvényesítés módjainak elsajátítása  felnőtt-felnőtt kommunikáció  WIN-WIN állapot Módszerek, eszközök:  validált tesztek, videós szituáció elemzés, konkrét munkaszituációk feldolgozása 2 napos tréningek Tréningsorozat megrendelése esetén 10% kedvezmény!

13 Tréningek Vezetői kompetenciák fejlesztése A program választható témakörei:  motiválás, delegálás  visszajelzések adása,  teljesítményértékelés,  változások menedzselése  egyéni coaching Célja:  vezetői kompetenciák fejlesztése  önérvényesítés, a vezető személyes felelősségvállalásának támogatása  együttműködési készségek fejlesztése más vezetőkkel Módszerek, eszközök:  vezetői tapasztalatok, konfliktushelyzetek egyéni és csoportos feldolgozása 2 napos tréningek Tréningsorozat megrendelése esetén 10% kedvezmény!

14 Tréningek Stressz menedzsment Célja:  megküzdési technikák elsajátítása  kiégés megelőzése  pár perc alatt ható technikák elsajátítása az egyensúly visszaszerzésére Módszerek, eszközök:  gondolkodásbeli, viselkedésbeli és relaxációs technikák elsajátítása  személyiségteszt 2 napos tréning Tréningsorozat megrendelése esetén 10% kedvezmény!

15 Prezentációs technikák A program elemei:  az ideális előadó, előadói stílusok  gyors stressz kezelési technikák elsajátítása  hatásos kezdési technikák  visszajelzések szabályai  kérdések kezelése Célja:  a kommunikáció verbális és non-verbális elemeinek szerepét az információközlésben és a prezentáció fajtáit és szerkezetét tudatosítani  jártasság a prezentáció céljának megfelelő szerkezeti forma kiválasztásában, különböző szerkezetű prezentációk elkészítésében, visszajelzések adásában és fogadásában Módszerek, eszközök:  video technikák alkalmazása, rögtönzött prezentációk, egyéni és csoportos gyakorlatok Tréningek 2 napos tréning Tréningsorozat megrendelése esetén 10% kedvezmény!

16 FELKÉSZÍTŐ PROGRAM KONZULTATÍV ÉRTÉKESÍTÉS 2 nap Értékesítői célok meghatározása Sales kompetenciák Sales szemlélet kialkítása Kockázatvállalás növelése HALADÓ PROGRAM I. 2 nap Szemléletformálás KÖZÉP HALADÓ PROGRAM II. Tárgyalástechnika tréning 2 nap Cégre szabott helyzetgyakorlatok, videós elemzés Ügyféltargetálás, piacelemzés PP Matrix ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNING SZAKMAI SZINTFELMÉRÉS  MÉRÉS • Vezetői interjúk Írásban és/vagy szóban • Csoport szintfelmérése Szóban és írásban  SZINTFELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE  RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE  FÓKUSZPONTOK MEGHATÁROZÁSA OPCIONÁLISAN GAP ANALÍZIS: Sales munkatársak teszt, illetve szituáció alapú felmérése és szintezése • személyiségteszt • motivációs teszt • sales komptencia felmérés VEZETŐI PROGRAM I. 2 nap Vezetők felkészítése • vezetői kompetenciák fejlesztése • sales szemléletformálás VEZETŐI EDZŐI PROGRAM II. 1 nap • Vezetői eszköztár • On the job támogatás UTÁNKÖVETÉS 1 nap •Vezetői tanácsadás •On the job

17 Vezetői rálátás a pénzügyekre 2 napos képzés + 3x45 perc konzultáció 1 hónapon belül 2. nap a magyar nyelvű tréningen feldolgozott szókincsnek az angol nyelvű bemutatása és begyakorlása életszerű feladatokon keresztül 1. nap a résztvevők ismereteinek fejlesztése pénzügy és számvitel témakörökben annak érdekében, hogy a saját szakmai ismereteik mellett a gazdálkodási szemléletet is figyelembe vegyék munkakörük betöltése kapcsán

18 Vezetői rálátás a pénzügyekre A tréning képessé teszi a résztvevőt arra, hogy:  átfogó képet nyerjen a pénzügyi folyamatokról,  a fő pénzügyi dokumentumokat megismerje (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow) és ezek összefüggéseit,  megtanulja integrálni a pénzügyi szempontokat saját szakmai területén hozott döntéshozatalban,  megértse a vállalatával, illetve saját magával szemben támasztott eredményességi és hatékonysági követelményeket,  hatékonyan tudjon tárgyalni a vállalaton belüli és kívüli pénzügyi szakemberekkel A tréning tematikája:  pénzügyi alapfogalmak  számviteli folyamatok ismertetése (a gazdasági eseményektől a beszámoló összeállításáig)  a mérleg szerkezete, tartalma, egyensúlya  az eredmény-kimutatás szerkezete, tartalma  a mérleg és eredmény-kimutatás kapcsolata  a főbb gazdasági események hatása a vagyonra és jövedelmezőségre  a pénzügyi egyensúly fenntartása és a cash-flow folyamat értékelése

19 Train the trainer Tréner képzés Kiknek ajánljuk a T.E.P. tréninget?  aki tréninget tart, oktat, felnőttképzésben dolgozik  aki a jövőben tréninget szeretne tartani A program elemei:  a Tréner, mint Tanár  a Tréner, mint Edző  a Tréner, mint Pszichológus  ÉN a Tréner Módszerek:  tréneri és résztvevői prezentációk, filmrészletek, páros és kiscsoportos feladatok, validált személyiség tesztek, videós elemzések, helyzet gyakorlatok  elmélet-gyakorlat aránya: 30-70% 2x4 napos tréning 2 tréneres program Tréningsorozat megrendelése esetén 10% kedvezmény!

20 Nyelvi tréning vitorláson Hatékony ~ Egzotikus ~ Különleges Ami mellette szól:  a nyelv tanulás hatékonyabb és életszerűbb módja  élményszerű tanulással az új információk az elme számára gyorsabban rögzíthetők és hívhatók elő  a nyaralás élménye oldottabbá teszi a résztvevőket  az összezártságnak és az egymásra utaltságnak erős csapatépítő hatása van Ütemezés:  7 nap – 50 óra intenzív nyelvi kurzus  vitorlázás az Adrián Helyszín:  az Equator fedélzetén az Adrián (Szlovénia – Izola)  szállás a vitorláson Létszám:  minimum 6 fő – maximum 8 fő 1 hetes képzés

21 Kedvcsináló

22 Csapatépítő tréning vitorláson Célja: •csoportdinamika alkalmazása annak érdekében, hogy javuljon az együttműködés a vezetők és munkatársak között a cég céljainak megvalósítása érdekében •egy esetlegesen felmerülő nehézség azonnali gyors leküzdése, valamint a kitűzött célok teljesebb és sikeresebb megvalósítása •csoportkohézió növelése •hatékony együttműködés a közös célok megvalósítása érdekében Tréningprogram: •kommunikáció •csoportdinamika •konfliktuskezelés •együttműködés fejlesztése

23 ADÓ ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS A hazai piacon elismert cégünk átfogó szolgáltatásportfoliójából választhatja ki az Önnek megfelelő könyvelési és adózási szolgáltatást:  klasszikus könyvelés  bérszámfejtés  adózási feladatok ellátása  magas színvonalú naprakész könyvelési és adózási tanácsadás  könyvvizsgálat  Tanácsadói szolgáltatásunk egyedülálló a hazai könyvelési piacon, melyet üzleti partnereinkkel való együtt - és előregondolkodással értünk el.  A partnercégek vezetőségének részére, a kívánt formában és nyelven, folyamatos tájékoztatást nyújtunk az aktuális gazdasági kérdésekről és kilátásoktól, valamint minden olyan helyzetről, mely hatással lehet cégükre vagy befektetéseikre.

24 Tanúsítások London Style Nyelviskola Intézmény-akkreditációs szám: AL-1546 Felnőttképzési Nyilvántartási szám: 07-0059-04 Német program akkreditációs szám: PL-0946/2. Angol program akkreditációs szám: PL-2135  Nemzetközileg is elismert Euro és EuroPro (általános és szakmaival bővített kétnyelvű) hivatalos angol nyelvvizsgahelyEuro és EuroPro  Nemzetközi ÖSD (akkreditált, államilag elismert egynyelvű) hivatalos német vizsgahely ÖSD  A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének minősített tagiskolájaNyelviskolák Szakmai Egyesületének Képző cégeink akkreditált felnőttképzési intézményként működnek Albasoft Training Intézmény-akkreditációs szám: AL-0049 Felnőttképzési Nyilvántartási szám: 07-0194-05 ECDL program akkreditációs szám: PL-1053/130. ECDL Vizsgaközpont száma: 149

25 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Reméljük, ajánlatunk segítséget nyújt Önöknek, és megkönnyíti munkájukat. További sikeres üzleti éveket kívánunk!


Letölteni ppt "Képzési ajánlat Suoftec Kft. részére. Akik velünk elégedettek – a teljesség igénye nélkül."

Hasonló előadás


Google Hirdetések