Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oltási titerek meghatározása a gyakorlatban Szabó Zsófia, Miklós Kata MH-EK, KLDO, Klinikai Immunológiai Részleg Mediconsult továbbképző tanfolyam, 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oltási titerek meghatározása a gyakorlatban Szabó Zsófia, Miklós Kata MH-EK, KLDO, Klinikai Immunológiai Részleg Mediconsult továbbképző tanfolyam, 2013."— Előadás másolata:

1 Oltási titerek meghatározása a gyakorlatban Szabó Zsófia, Miklós Kata MH-EK, KLDO, Klinikai Immunológiai Részleg Mediconsult továbbképző tanfolyam, 2013. 11. 28.

2 Védőoltás hatásosságának mérése •Klasszikus klinikai kipróbálás sok esetben akadályokba ütközik: •Nem a manifesztálódott betegséget kezeljük, hanem megelőzünk •hatás vizsgálata „élesben” = megfertőzés nem etikus •Kivitelezhető lehetőség: populáció szintjén epidemiológiai vizsgálat

3 Védőoltás hatásosságának mérése • Definíció problémája: „effecacy” vs „effectiveness” (Dev Biol Stand. 1998;95:195-201) • Mindkettő populációs szinten vizsgál: VE = 1- RR (VE: vaccine efficacy, RR: relatív rizikó az oltott csoportban Am J Epedemilogy, 1997;146/10) Jelentése: az oltottak körében a betegség incidenciájának csökkenése az oltatlan emberek közötti incidenciához viszonyítva • A protektív immunitás meghatározására nincs specifikus quideline – védőoltástól függ

4 •Egyáltalán, miért is fontos mérni? • Egyén szintjén hogyan mérhető a védőoltás hatásossága? • A protektív immunitás meghatározására nincs quideline – védőoltástól függ • „oltási titer”: védettség mértéke

5 Miért érdemes mérni? •Jelenlegi hazai álláspont: • Csontvelő transzplantációt követően az immunrendszer rekonstitúciójának ellenőrzése • Primer immunhiányos betegek: • immunstátus ellenőrzése • védettség megállapítása

6 Miért érdemes mérni? Jelenleg nincs (mindig) az indikációk között: • Egészséges egyén újraoltása előtt, a védettség megállapítása érdekében • Megvalósul(t) pl Hepatitis B védőoltásnál • Nem valósul meg pl FSME védőoltásnál

7 Ok? • Talán mert nincs a köztudatban, hogy a védőoltásnak rizikója is lehet • A szakma „hárítása” a témával kapcsolatban Ok? • Pániktól való félelem: • Oltási fegyelem lazulása • Nyájimmunitás elvesztése • Vizsgálat költéges • ?

8 Az állatgyó- gyászatban elterjedtebb...

9 Vissza … •Egyén szintjén hogyan mérhető a védőoltás hatásossága? •A protektív immunitás meghatározására nincs specifikus quideline – védőoltástól függ

10 Adaptív immunválasz extracelluláris mikróbák ellen (A.K. Abbas et al. Cellular and Molecular Immunology)

11 Innate és adaptív immunválasz vírusok ellen

12 (Vaccine, 30 (2012) 4907-4920) Schematic representation of cell-mediated and hunoral immune response against pathogens

13 • Problémás: • Mit mérjünk? • Nehéz megválaszolni, mert: • Az immunrendszer redundáns • Sejtes és humorális elemek szerepe • Inkább az adaptív immunválasznak van jelentősége, de a veleszületett immunrendszer elemei is közrejátszanak Védőoltás hatásosságának mérése az egyén szintjén • Jellemzők keresése:  „correlates” for protection/vaccine induced immunity: ok-okozati összefüggés is  „surrogates” …: nincs ok- okozati összefüggés

14 Lehetőségek a gyakorlatban (Vaccine, 30 (2012) 4907-4920)

15 • További problémák a mérendő jellemző kiválasztásában: • Az expozíció nagysága és időtartama is fontos : általában az antitesteknek megelőző funkciójuk, celluláris elemek kontrollálják a fertőzést, ha már replikáció beindult • A jellemző paraméter egyéntől is függhet: kor, nem, MHC • Fontos definiálni, hogy a védelmet MI ellen értjük: • Szisztémás megbetegedés • Mucosalis infekció • Betegség • Súlyos betegség (Clin Vaccine Immunol 2010, Plotkin S et al.)

16 I. Jellemzők („correlates”) az antitest mediált immunitásban: - specifikus IgG - ADCC - Ig alosztályok, mucosalis IgG, IgA - memória B sejtek II. Jellemzők a celluláris immunitásban: - Helper CD4+ T sejtek és asszociált citokinek - Citotoxikus CD8+ T sejtek - Centrális memória/effektor memória T sejtek - Polifunkcionális T sejtek - Innate effektorok Mérési lehetőségek a laboratóriumban

17 - Specifikus antitest titer (IgG): majdnem az összes forgalomban lévő védőoltás jelentős antitest választ vált ki, ami arányos a védelem szintjével (Vaccine, 30 (2012) 4907-4920.)

18 • ELISA (enzyme –linked immunosorbent assay) • haemagglutináció • neutralizációs assay specifikus antitest (IgG) meghatározás módszerei www.bio-rad.com www.biomedcentral.com

19 -ADCC (antibody dependent cell-mediated cytotoxicity) • radiokatív nyomjelzés • biolumineszcencia alapú GADPH enzim release

20 - Mucosalis IgG és IgA quantitatív értéke korrelál a védettséggel - Memória B sejtek: fontos szerep a védelemben, ha az antitest szint alacsony, vagy, ha a fertőző pathogén mennyisége túl sok a jelenlevő antitest mennyiséghez képest (pl.:hepatitis B antitest gyakran negatívvá válik néhány évvel a vakcináció után, de ennek ellenére a védettség fennáll, booster oltásra nincs szükség ( Clin Vaccine Immunol 2010, PlotkinS et al.) - Mérési módszerek: - Elispot - flow cytometria

21 (Vaccine, 30 (2012) 4907-4920.) Mit fogadunk el védettségnek?

22 • A legtöbb forgalomban lévő védőoltás esetében alkalmas lehet a védettség jellemzésére (Vaccine, 30 (2012) 4907-4920.) • ELISA módszerrel technikailag könnyen kivitelezhető meghatározás • a forgalomban lévő tesztek között nagy különbségek lehetnek: • Pontosságban • Méréshatárban • Árban Specifikus antitest szint mérés – ELISA módszerrel

23 Technikai és interpretációs nehézségek • Pontosság: -statisztikailag releváns összehasonlító vizsgálatot végezni költséges = lehetetlen -irodalmi adat bizonyos esetekben létezik: tetanus toxoid IgG (az egyik gyártó szponzorálta, de korrektnek tűnik) -Körkontroll vizsgálatokban való részvétel fontos -Az alsó méréshatár problémás lehet

24 • Méréshatár és pontosság: -A legfontosabb tartomány: 0,01-0,1 a standard görbe első pontjához, vagy az alá esik - pontatlan -Matematikai módszerekkel lehet javítani a görbe illesztésén, de érdemes az adott mérési szórás mellett? •Standardok mérési pontjai Illesztett standard görbe

25 • Méréshatár és pontosság: -Összehasonlító vizsgálat 5 kereskedelmi forgalomban kapható teszttel (Clin Vaccine Immunol 2009, 16(12):1837-1839)

26 Interpretálási nehézségek Referencia/ védettség értékek: ellentmondásosak: Pl. Tetanus toxoid IgG: IU/ml > 0,01 : minimális védettség > 0,1 :alapos védettség > 0,01 : rövidtávú védettség > 0,1 :hosszútávú védettség > 0,1 :immunvédelem/biztos immunvédelem > 0,6 :kielégítő oltási védelem > 0,15 > 0,1 Plotkin S (Pediatr Inf Dis 2001): WHO guideline (2007): Simonsen et al (J Biol Stand, 1986) Plotkin S (2008) hivatkozva McComb et al (1964): Virotech teszt (2012) hivatkozva4közleményre:

27 Virotech teszt a fentieken kívül Scröder és mtsai (1992) alapján oltási javaslat: IU/mlOltási védelemJavasolt oltás < 0,03Nincsalapimmunizálás 0,03 – 0,1 Nem garantálható Emlékeztető védőoltás 0,1 – 0,5megvan Emlékeztető védőoltás 0,6 – 1,0kielégítő Kontroll 2 éven belül 1,1 – 5,0hosszú távú Kontroll 5-10 éven belül > 5,0Nagyon magas Kontroll 5-10 éven belül

28 A vitatott tartomány mérésére: 0,01-0,1 csak 2 teszt gyártója vállalkozik, abból csak az egyik pontossága megfelelő Egy rutin laboratóriumi vizsgálatot akkor érdemes kérnie a klinikusnak és elvégezni a labornak, ha Választ ad a kérdésre Klinikusi kérdés: - Oltsam?ha igen, akkor - Hogyan (alapimmunizálás/emlékeztető oltás? A labor erre nem ad igen/nem választ, de segítenie kell a döntésben

29 Ugyan a tanulmányt a no1 teszt gyártója szponzorálta, de a körkontroll eredmények sugallatára áttérünk annak használatára Árak: Régi: 57. 750 Ft – betegenként:720/900 Ft, Új: 233. 300Ft – betegenként: 2916/3645 Ft OEP pont: 1645

30 • Mellékhatások elkerülésének egyik módja, ha a felesleges oltást elkerüljük (ASIA szindróma 2010. Yehuda Shoenfeld) • oltási rend bizonyos esetekben túlzó lehet • Hepatitis B példája 2008. Vaccine 26(49):6183-6188: A serdülők 40%-a immun védelemnek megfelelő szintű választ produkál már 1 vagy 2 dózis védőoltás után. Felvetik a kérdést, hogy mindenkinek kell-e a 3 dózis. 2000. The Lancet 355;9203, 561-565: ha volt válasz az első immunizálásra, akkor nincs szükség emlékeztető oltásokra, országonként eltérő oltási rend: 10, ill 100 mIU/ml tekintenek védelem szempontjából határnak Motivációk – védőoltás titer meghatározások jelentősége egyre nő

31 • Immunhiányos állapotok diagnosztikájában, differenciál diagnosztikájában segíthet CVID-es betegek, akiknél nem volt post-vaccinációs protektív titer a meningococcus polysaccharid védőoltás után, nagyobb arányban mutattak autoimmun betegség és egyéb tüneteket – alcsoport felállítása (Clin Vaccine Immunol 2008. N Rezaei et al.) • Csontvelő transzplantációt követő revaccináció ellenőrzése Csontvelő transzpl. után a polysaccharid-antitest válasz csak SCID-es betegekben találták csökkentnek, többi primer immundeficiencia esetén nem (konjugált vakcina antitest választ vizsgálni kell) (Bone Marrow Transplantation (2003) 32, 225-229)

32 • Kutatásban segítséget nyújthat: • Új védőoltások fejlesztéseben • Eltérő válaszkészség genetikai hátterének feltérképezésében (személyre szabott orvoslás lenne a cél) ( Összefüggést mutattak ki a kanyaró védőoltásra adott válasz és a genetikai variációk között: SNP-k a HLA-1-, HLA-2-, citokin-, sejtfelszíni receptor-, és Toll-like receptor gének között) (Vaccine 2008. 18;26(49):6183-6188)

33 Köszönetnyilvánítás Lehoczki Barnabásné

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Oltási titerek meghatározása a gyakorlatban Szabó Zsófia, Miklós Kata MH-EK, KLDO, Klinikai Immunológiai Részleg Mediconsult továbbképző tanfolyam, 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések