Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kosztolányi és a kínai költészet világa

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kosztolányi és a kínai költészet világa"— Előadás másolata:

1 Kosztolányi és a kínai költészet világa
Németh Nikolett ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Nyugat és kora program Németh Nikolett

2 1. Az orientalizmus kezdetei Európában
Romantikával kezdődött Az emberek csalódtak a felvilágosodás eszméiben. Passzív romantika: elvágyódás idegen, ismeretlen helyekreálom, orientalizmus,egzotizmus Kelet világa titokzatos, idegen az európai számára. Németh Nikolett

3 2. Az orientalizmus megjelenésének okai
Romantika zsenikultusza, önállóság fontossága Megszokott karakterektől való elszakadás vágya Keleties stílus:szóvirágok, jelzőhalmozás romantikus hevülethez közel áll Szabadnak, természetközelinek, titokzatosnak gondolt Kelet Ismeretlenség: írói szabadság lehetősége Németh Nikolett

4 3.Magyar irodalom és orientalizmus
Erőteljes „Kelet népe”-tudat, őshazakeresés Keleties (főleg török) téma népszerű a magyar irodalomban Magyarország gyökerei Ázsiába nyúlnak vissza „Kelet népe” gondolat: őshaza kutatása: Pl. Kőrösi Csoma Sándor Németh Nikolett

5 4.Magyar irodalom és kínai irodalom
Nehezen elérhető, csak közvetítő nyelveken Legjelentősebb: Laozi: Daodejing 1907 először magyarul Kínai költészet: Ágnes Lajos antológiája, majd Kosztolányi, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula Első önálló kínai költő kötete magyarul: Du Fu Németh Nikolett

6 5.Fordítás, fordíthatóság
Kosztolányi: „minden fordítás ferdítés is egyben” Minden fordítás átfogalmazás,átértelmez, átlényegít, az új befogadó közegbe beemeli a művet. (Szegedy-Maszák M.) Kosztolányi saját egyéniségének nyomát nem tudja (és akarja) kitörölni. Németh Nikolett

7 6.Kosztolányi Dezső (1885-1941) Nyugat első nemzedéke
Virtuóz elegancia,”homo aestheticus” „Miért ne juthatna közel egymáshoz az ember?” „Ember miért ne érthetné meg az embert.” Ember + szépség, részvét, emberszeretet Költő, író, műfordító, publicista Németh Nikolett

8 7. Kosztolányi Dezső: Kínai és japán költők
Újfajta fordítói attitűd, „anyagban és anyagkeverésben való részeg tobzódás” (Karinthy) A kínai költészet megismerésének nehézségei: Kínai életfilozófia az európai ember számára fel nem deríthető rejtelem. A lényege ismeretlen marad, csak a formát kaphatjuk vissza. Kosztolányi mégis sokszor nagyon hűen ábrázolja a kínai költők szellemiségét , lelkivilágát. Németh Nikolett

9 Kosztolányi több közvetítő nyelvből dolgozott, főképp angolból, költő-műfordító
Illyés: nem is verset fordított, hanem tiszteletreméltó merészséggel új verset írt. Megértette az idegen vers magvát, és utána már hagyta az ihletet szárba szökkenni. Németh Nikolett

10 8.Miért éppen kínai költők?
Ahogy írja: „igazán végzetes kérdések foglalkoztatják őket: az élet elmúlása, az elválás, a barátság, az öregedés, a halál, a gyermeki és szülői szeretet és a természet. A kínai költészet lelkisége, szellemisége, emberiessége utolérhetetlen magasságban áll...” Kosztolányira jellemző költői kíváncsiság Költészet kínai irodalomban elfoglalt központi helye Németh Nikolett

11 Kínai költői lélek európaitól való különbözősége
Kínai költészetben Kosztolányi szerint csak végzetes kérdések jelennek meg. „legnagyobb becsvágyuk (…) az el-nem-múló, el-nem-nyűhető tárgyakról daloljanak, eredetien (…) úgy, ahogy érzik és látják.” Kínai versek formai gazdagsága teret enged Kosztolányi virtuóz költői tehetségének. Németh Nikolett

12 9.Kosztolányi „kedvenc” kínai szerzői
1. Li Bai (Li Taj-Po; ) jellemzői, amelyek Kosztolányihoz kapcsolják: határtalan képzelőerő,többértelműség, természetszeretet, barátság, érzelmek fontossága, spontaneitás témában és kifejezésmódban; zsenikultusz Pl.:Örökkévaló bánat,Keserű szerelem, Lantosburjánzó kifejezésmód, érzelmi gazdagság Németh Nikolett

13 2. Du Fu ( ) jellemzői, amelyek Kosztolányihoz kapcsolják: tematikai változatosság, humor, ambivalencia : felhőtlen boldogság, élet kellemességének ábrázolása - hányatott idők keservessége, haza iránti felelősségérzet Pl.: Kikelet: szépség, élet csodálatossága - Forradalom után : háborús idők kínjai, kérdései Németh Nikolett

14 3. Bai Juyi ( ) jellemzői, amik Kosztolányihoz kapcsolják: világos, áttekinthető stílus, nyíltság korai költeményeiben szociális érzékenységéről tesz tanúbizonyságot, kései versei már a sztoikus szemlélődés jegyében fogannak Pl.: Őrülten dalolva a hegyek közt, Arany-harang---vidéki magány A nagy paplan, Piros kakadu---társadalmi igazságérzet versei Elégedettség---sztoikus nyugalom Németh Nikolett

15 4.Wang Wei (699 –759 v. 761) jellemzői, amelyek Kosztolányihoz kapcsolják: világtól elvonult, természet szépségeiben gyönyörködő költészet, festői ábrázolásmód (festő is volt) Pl.: Őszi este a hegyekben --- képszerű, gazdag ábrázolás Németh Nikolett

16 5. Meng Haoran ( ) jellemzői, amik Kosztolányihoz kapcsolják: Wang Wejhez hasonlóan „festői költészet”, ember és természet harmóniája iránti vágy, könnyed, egyszerű forma, szemlélődő elmélyülés Pl.: Közelítő tél, Nyári éjjel: képszerű tájábrázolás, táj által keltett gondolatok (Vajda János, Berzsenyi Dániel költészete juthat eszünkbe) Németh Nikolett

17 Felhasznált irodalom:
Béládi Miklós, szerk.,A magyar irodalom története , Bp.,Akadémiai, 1981 Józan Ildikó, Mű, fordítás, történet,Bp., Balassi, 2001 Karinthy Frigyes, Az ötvenéves Kosztolányi, Nyugat szám Kárpáthy Aurél, Kínai és japán versek Kosztolányi fordítás-Genius, Nyugat, szám Király István, főszerk.,Világirodalmi Lexikon, Bp., Akadémiai, 1970—1996 Kosztolányi Dezső, Kínai és japán költők, Bp.,Szépirodalmi, é.n Rónay László, Kosztolányi Dezső, Bp., Gondolat, 1977 Staud Géza, Az orientalizmus a magyar romantikában, Bp., Terebess, 1999 Szegedy-Maszák Mihály, A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Bp., Akadémiai , 2003 Vas István, Utószó in:Kosztolányi Dezső, Kínai és japán költők, Bp.,Szépirodalmi, é.n Németh Nikolett

18 Köszönöm a figyelmet! Németh Nikolett


Letölteni ppt "Kosztolányi és a kínai költészet világa"

Hasonló előadás


Google Hirdetések