Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Németh Nikolett 1 Kosztolányi és a kínai költészet világa Németh Nikolett ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Nyugat és kora program.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Németh Nikolett 1 Kosztolányi és a kínai költészet világa Németh Nikolett ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Nyugat és kora program."— Előadás másolata:

1 Németh Nikolett 1 Kosztolányi és a kínai költészet világa Németh Nikolett ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Nyugat és kora program

2 Németh Nikolett2 1. Az orientalizmus kezdetei Európában  Romantikával kezdődött  Az emberek csalódtak a felvilágosodás eszméiben.  Passzív romantika: elvágyódás idegen, ismeretlen helyekre  álom, orientalizmus,egzotizmus  Kelet világa titokzatos, idegen az európai számára.

3 Németh Nikolett3 2. Az orientalizmus megjelenésének okai  Romantika zsenikultusza, önállóság fontossága  Megszokott karakterektől való elszakadás vágya  Keleties stílus:szóvirágok, jelzőhalmozás  romantikus hevülethez közel áll  Szabadnak, természetközelinek, titokzatosnak gondolt Kelet  Ismeretlenség: írói szabadság lehetősége

4 Németh Nikolett4 3.Magyar irodalom és orientalizmus  Erőteljes „Kelet népe”-tudat, őshazakeresés  Keleties (főleg török) téma népszerű a magyar irodalomban  Magyarország gyökerei Ázsiába nyúlnak vissza  „Kelet népe” gondolat: őshaza kutatása: Pl. Kőrösi Csoma Sándor

5 Németh Nikolett5 4.Magyar irodalom és kínai irodalom  Nehezen elérhető, csak közvetítő nyelveken  Legjelentősebb: Laozi: Daodejing  1907 először magyarul  Kínai költészet: Ágnes Lajos antológiája, majd Kosztolányi, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula  Első önálló kínai költő kötete magyarul: Du Fu

6 Németh Nikolett6 5.Fordítás, fordíthatóság  Kosztolányi: „minden fordítás ferdítés is egyben”  Minden fordítás átfogalmazás,átértelmez, átlényegít, az új befogadó közegbe beemeli a művet. (Szegedy-Maszák M.)  Kosztolányi saját egyéniségének nyomát nem tudja (és akarja) kitörölni.

7 Németh Nikolett7 6.Kosztolányi Dezső (1885-1941)  Nyugat első nemzedéke  Virtuóz elegancia,”homo aestheticus”  „Miért ne juthatna közel egymáshoz az ember?” „Ember miért ne érthetné meg az embert.”  Ember + szépség, részvét, emberszeretet  Költő, író, műfordító, publicista

8 Németh Nikolett8 7. Kosztolányi Dezső: Kínai és japán költők  Újfajta fordítói attitűd, „anyagban és anyagkeverésben való részeg tobzódás” (Karinthy)  A kínai költészet megismerésének nehézségei: - Kínai életfilozófia az európai ember számára fel nem deríthető rejtelem. - A lényege ismeretlen marad, csak a formát kaphatjuk vissza. - Kosztolányi mégis sokszor nagyon hűen ábrázolja a kínai költők szellemiségét, lelkivilágát.

9 Németh Nikolett9  Kosztolányi több közvetítő nyelvből dolgozott, főképp angolból, költő-műfordító  Illyés: nem is verset fordított, hanem tiszteletreméltó merészséggel új verset írt.  Megértette az idegen vers magvát, és utána már hagyta az ihletet szárba szökkenni.

10 Németh Nikolett10 8.Miért éppen kínai költők?  Ahogy írja: „igazán végzetes kérdések foglalkoztatják őket: az élet elmúlása, az elválás, a barátság, az öregedés, a halál, a gyermeki és szülői szeretet és a természet. A kínai költészet lelkisége, szellemisége, emberiessége utolérhetetlen magasságban áll...”  Kosztolányira jellemző költői kíváncsiság  Költészet kínai irodalomban elfoglalt központi helye

11 Németh Nikolett11  Kínai költői lélek európaitól való különbözősége  Kínai költészetben Kosztolányi szerint csak végzetes kérdések jelennek meg.  „legnagyobb becsvágyuk (…) az el-nem-múló, el-nem-nyűhető tárgyakról daloljanak, eredetien (…) úgy, ahogy érzik és látják.”  Kínai versek formai gazdagsága teret enged Kosztolányi virtuóz költői tehetségének.

12 Németh Nikolett12 9.Kosztolányi „kedvenc” kínai szerzői  1. Li Bai (Li Taj-Po; 701-762)  jellemzői, amelyek Kosztolányihoz kapcsolják: határtalan képzelőerő,többértelműség, természetszeretet, barátság, érzelmek fontossága, spontaneitás témában és kifejezésmódban; zsenikultusz  Pl.:Örökkévaló bánat,Keserű szerelem, Lantos  burjánzó kifejezésmód, érzelmi gazdagság

13 Németh Nikolett13  2. Du Fu (712-770)  jellemzői, amelyek Kosztolányihoz kapcsolják: tematikai változatosság, humor, ambivalencia : felhőtlen boldogság, élet kellemességének ábrázolása -  hányatott idők keservessége, haza iránti felelősségérzet  Pl.: Kikelet: szépség, élet csodálatossága -  Forradalom után : háborús idők kínjai, kérdései

14 Németh Nikolett14  3. Bai Juyi (772-846)  jellemzői, amik Kosztolányihoz kapcsolják: világos, áttekinthető stílus, nyíltság  korai költeményeiben szociális érzékenységéről tesz tanúbizonyságot, kései versei már a sztoikus szemlélődés jegyében fogannak  Pl.: Őrülten dalolva a hegyek közt, Arany-harang--- vidéki magány  A nagy paplan, Piros kakadu---társadalmi igazságérzet versei  Elégedettség---sztoikus nyugalom

15 Németh Nikolett15  4.Wang Wei (699 –759 v. 761)  jellemzői, amelyek Kosztolányihoz kapcsolják: világtól elvonult, természet szépségeiben gyönyörködő költészet, festői ábrázolásmód (festő is volt)  Pl.: Őszi este a hegyekben --- képszerű, gazdag ábrázolás

16 Németh Nikolett16  5. Meng Haoran (689-740)  jellemzői, amik Kosztolányihoz kapcsolják: Wang Wejhez hasonlóan „festői költészet”, ember és természet harmóniája iránti vágy, könnyed, egyszerű forma, szemlélődő elmélyülés  Pl.: Közelítő tél, Nyári éjjel: képszerű tájábrázolás, táj által keltett gondolatok (Vajda János, Berzsenyi Dániel költészete juthat eszünkbe)

17 Németh Nikolett17 Felhasznált irodalom:  Béládi Miklós, szerk.,A magyar irodalom története 1945-1975, Bp.,Akadémiai, 1981  Józan Ildikó, Mű, fordítás, történet,Bp., Balassi, 2001  Karinthy Frigyes, Az ötvenéves Kosztolányi, Nyugat 1935. 4. szám  Kárpáthy Aurél, Kínai és japán versek Kosztolányi fordítás-Genius, Nyugat, 1932. 5.szám  Király István, főszerk.,Világirodalmi Lexikon, Bp., Akadémiai, 1970—1996  Kosztolányi Dezső, Kínai és japán költők, Bp.,Szépirodalmi, é.n  Rónay László, Kosztolányi Dezső, Bp., Gondolat, 1977  Staud Géza, Az orientalizmus a magyar romantikában, Bp., Terebess, 1999  Szegedy-Maszák Mihály, A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Bp., Akadémiai, 2003  Vas István, Utószó in:Kosztolányi Dezső, Kínai és japán költők, Bp.,Szépirodalmi, é.n 215-219.

18 Németh Nikolett 18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Németh Nikolett 1 Kosztolányi és a kínai költészet világa Németh Nikolett ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Nyugat és kora program."

Hasonló előadás


Google Hirdetések