Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Arany János: Epilogus. Cím Görög eredetű szó, jelentése: utószó, zárszó. Epikus művek végén szokott állni. A mű esetében témamegjelölő, utal az élet végére,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Arany János: Epilogus. Cím Görög eredetű szó, jelentése: utószó, zárszó. Epikus művek végén szokott állni. A mű esetében témamegjelölő, utal az élet végére,"— Előadás másolata:

1 Arany János: Epilogus

2 Cím Görög eredetű szó, jelentése: utószó, zárszó. Epikus művek végén szokott állni. A mű esetében témamegjelölő, utal az élet végére, tükrözi, hogy a lírai én számít a halálra. A költeményt életműve összegzésének szánta, erre utal a cím is.(de nem ez az utolsó verse!!!)

3 Keletkezés 1877, Pest, Margitsziget Az Őszikék versciklusához tartozik, amit a Gyulai Páltól kapott kapcsos könyvbe írt. Ez életének az utolsó pályaszakasza.

4 Adott pályaszakasz jellemzői Szemlélődő jelleg Nyíltság Rezignált lemondás Csendes derű önirónia Asszociatív szövegformálás Egyéni szimbólumteremtés Impresszionista képszerkesztés Béke, végső nyugalom vágya

5 Műfaj, hangnem, verstípus Műfaj: Elégia Hangnem: »elégikus, » lemondó, » vallomásos jelleg Verstípus: »Létösszegző, » időszembesítő.

6 Forma 15 versszakból áll, amelyek 4 sorosak, az utolsó versszak 5 soros. Minden sor 8 szótagból áll, kivéve a harmadikat, ami 4 szótagos. (verszene megtörik, feszültséget kelt.) Formailag nyitott Páros rímek szerepelnek benne, verselése ütemhangsúlyos. Szimmetrikus vers, 3x5 egység. Az egységek kezdése közel azonos: „Az életet már megjártam” (1, 6.vsz) illetve „Az életet ím megjártam ”(11.vsz)

7 Három idősíkot látunk: I. múlt II. múlthoz kötődő jelen III. a múltban megálmodott, de be nem teljesülő jövő. Mindhárom vershelyzet azonos lélekállapotot jelöl: » az életpálya befejezett, lezárt.

8 Kompozíció Szerkezetileg 3 részre bontható a vers: I. Az első öt versszak tartozik ide. A lírai én szólal meg benne Út és vándorlás toposzára épül. Az országút az élet útja, az ezen való haladás az élet leélése. Az itt haladók a társadalom különböző rétegeihez tartoznak, illetve az élet leélésének különböző módozatait képviselik.

9 Feltűnő, hogy a lírai én az országút szélén halad és látszólag kiegyensúlyozott, a csapásokon felülemelkedő sztoikus bölcsesség jellemzi Csak sejthető, hogy ez álca, mely mögött visszafojtott indulatok és keserűség húzódik. Ezt erősíti a forma, verselés.

10 II. A 6-10. versszakig tart. Életének és költői pályafutásának értéktelenségéről ír, itt már elégedetlen. Az első és második egység között ellentét feszül. Vágyait itt fogalmazza meg : »függetlenség, » nyugott család, » otthon » a dalolás lehetősége.

11 Az elhibázott pálya, az alkotók örök kételye gyötri: adós maradt az önmegvalósítással. Fájdalmas önirónia

12 III. A 11-15. versszakig tart. Létösszegző megállapításai teljes ellentétei az első egységben foglaltaknak. Nem teljesülnek igazi vágyai: »függetlenség, »nyugott család, » otthon, » verseinek szabad kidolgozása. Tudja, hogy soha nem lehet boldog lelki sebei miatt

13 Valójában a személyiségével harmonizáló szerep megvalósításának kudarcáról van szó!

14 . Az utolsó egység ellentétekre épül. A költő felhasználja »a metaforikus képeket, » toposzokat, »allegóriákat, » költői képeket, » metonímiát.

15 Legfontosabb motívumok Út, vándorlás-keresés Madár kert

16 Intertextualitás Visszautal egy korábbi, A rab gólya című versére. De erős a kapcsolat a korábbi verseivel, pl. Visszatekintés, Az örök zsidó…


Letölteni ppt "Arany János: Epilogus. Cím Görög eredetű szó, jelentése: utószó, zárszó. Epikus művek végén szokott állni. A mű esetében témamegjelölő, utal az élet végére,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések